Page 1

NYHETSBREV NR. 2 • 2010

Smartere kameraovervåkning


- Markedet for kameraovervåking er voksende, og kamerasystemer/ITV-anlegg blir mer spesialiserte og komplekse, forteller Svein Moholt hos Scanmatic.

Voksende marked for overvåkning SIKKERHET:

Scanmatic satser friskt videre på ITV og smartere kameraovervåknings-løsninger.

Scanmatic har siden oppstarten på 1970-tallet vært leverandør av forskjellige kameraløsninger. Markedet for kameraovervåking er voksende, og kamerasystemer/ITV-anlegg blir mer spesialiserte og komplekse. I dag kan man for eksempel ha systemer med automatisk hendelsesdeteksjon som er tett integrert med andre typer overvåkingssystemer. - Scanmatic har valgt å ha dette som et videre satsingsområde, og bedriften har sertifisert seg innen Milestone-systemet, forteller Svein Moholt i Scanmatic.

noen få kamera og en server til store systemer med hundrevis av kamera og mange lagringsservere. Systemet har mulighet for sentral administrasjon av alle tilkoblede kamera. Video kan lagres kontinuerlig, eller basert på hendelser som for eksempel bevegelse i bildet. - Den åpne Milestone-plattformen gir unike muligheter for tilpasning mot andre systemer. Dette muliggjør integrasjon mot systemer for skiltgjenkjenning, skallsikring og adgangskontroll, for å nevne noe, sier Moholt.

HVA ER MILESTONE-SYSTEMET?

SMARTERE OVERVÅKNING

- Milestone er en åpen plattform for kameraovervåkning. Den støtter en lang rekke kameratyper fra de fleste kjente produsenter som for eksempel Axis, Mobotix og Basel. Systemet støtter lagring av video på en eller flere servere. Herfra kan online videostrøm eller historiske hendelser hentes ut til alle klientene som måtte ønske det, forklarer Moholt.

OPAX-softwaren for videoanalyse kan integreres med Milestone og benyttes blant annet for perimetersikring av kritiske objekter. Dette kan for eksempel være i situasjoner som nettopp Scanmatic har lang erfaring i, blant annet sikring av kraftverk, bryteranlegg og trafostasjoner. I systemet kan man enkelt definere soner som beskriver områdene som skal overvåkes, og alarmer kan genereres automatisk.

Milestone-plattformen finnes i forskjellige varianter, fra enkle systemer med

- Dette er selvsagt aktuelt for oss, mener Moholt og viser til Scanmatics lange referanseliste når det gjelder leveranser innen instrumentering og overvåking mot kraftselskaper, veimyndigheter, Forsvaret og andre aktører. FAKTA:

Kameraovervåkning ■ Dagens trend er overgang fra analoge til IP-baserte kamera for overvåking. ■ H.264-standarden muliggjør kraftig reduksjon i båndbreddebehovet ved overføring av video. ■ Milestones åpne videoplattform muliggjør integrasjon mot en mengde andre systemer.

NYHETSBREV NR. 2 • 2010


Ustekveikja velger Scanmatic Ustekveikja Energi valgte Scanmatic ved innføring av nytt driftsovervåkingssystem. VANNKRAFT:

Usteikveikja Energi måtte fornye sitt overvåkingssystem for sine kraftanlegg og i den forbindelse har de valgt Scanmatic som leverandør på nytt driftsovervåkingssystem. I valget har det blitt lagt vekt på åpne standarder og fleksible løsninger. - Vi er veldig fornøyde med den nye avtalen og skal gjøre vårt ytterste for å jobbe fram gode løsninger for Ustekveikja, sier salgssjef Johannes Skar. Ustekveikja Energi (UE) er en landsdekkende strømleverandør med tilholdssted på Geilo i Hol kommune,

og har flere ganger blitt kåret til en av landets rimeligste alternativ. UE topper også listene for kundetilfredshet fra år til år. Energiselskapet er lite blant de store men tar stadig større andeler av markedet. Gjennom tett samarbeid med Norsk Grønnkraft har Scanmatic utviklet et driftsovervåkingssystem for mindre og mellomstore kraftprodusenter. Systemet er basert på standard Scadaplattform og er fleksibelt med hensyn til kommunikasjon og protokoller ut mot kontrollanleggene.

Scanmatic og Norsk Grønnkraft har utviklet et driftsovervåkingssystem for mindre og mellomstore kraftprodusenter.

Full fart forover med NAS NAS fra Scanmatic er et navigasjonsinstrument som kan redde liv. Nå er den nye teknologien i drift i mer enn 60 frittfall-livbåter i Nordsjøen. SIKKERHET:

I forrige utgave av vårt nyhetsbrev kunne man lese om utviklingen av NAS som er et navigasjonsinstrument for livbåter som hjelper livbåtpiloten til å navigere i riktig retning bort fra rigg eller fartøy ved evakuering. - Dette er en viktig og kritisk operasjon. Ved evakuering med livbåt er det avgjørende at man raskest mulig kommer seg i sikker avstand fra riggen eller fartøyet man evakuerer fra, sier Øyvind Kolnes som er prosjektleder for NAS i Scanmatic. Med NAS vil piloten få nødvendig informasjon til å navigere seg bort fra havaristen på en sikker måte også i situasjoner med liten eller ingen sikt på grunn av for eksempel mørke, røyk eller tåke. - I løpet av høsten 2010 er NAS installert i mer enn 60 frittfall-livbåter på 15 permanente installasjoner, altså tradisjonelle plattformer, i Nordsjøen. For denne typen installasjoner virker behovet å være størst, men systemet er også velegnet for flytende installasjoner som for eksempel FPSOer, sier Kolnes.

NAS (Navigation Assistent System) er nå på plass i mer enn 60 frittfall-livbåter i Nordsjøen.

«Ved evakuering med livbåt er det avgjørende at man raskest mulig kommer seg i sikker avstand fra riggen eller fartøyet man evakuerer fra.»

Øyvind Kolnes, Scanmatic.

NYHETSBREV NR. 2 • 2010


KURS:

Kontrollsystemer rettet mot energibransjen I løpet av første kvartal 2011 vil Scanmatic sette opp kurs innen kontrollsystemer basert på Beckhoff hardware. En del av kurset vil også ta for seg nettverk og datasikkerhet.

- Jeg kommer nok til å følge med på hvordan det går videre ja, sier den sindige rogalendingen.

Terje takker av Terje Knoph Gabrielsen takker av og går over i pensjonistenes rekker. Han er blant de siste av de som var med og startet opp bedriften. PERSONAL:

Terje Knoph Gabrielsen var med i oppstarten av Scanmatic. Allerede før Scanmatic var han med i tidligere Statronic. Rogalendingen greide å lure med seg kona til Sørlandet og Kilsund en novemberdag i 1969. Siden har de blitt boende her. - En fin plass for barna å vokse opp, mener Gabrielsen, som også finner stedet perfekt til hobbyen med å være på sjøen og fiske. Men best av alt har kanskje vært jobben som han altså har skjøttet i nesten en mannsalder. Et kjennemerke for Terje er at han er mye på reisefot. Enten rundt omkring i landet med verktøykassa for å drive montasje, idriftsettelse eller support i forbindelse

med leveranser til energiselskaper, veimyndigheter, Forsvaret og annen industri eller sammen med kona til eksotiske reisemål rundt omkring i verden. - Ja, gjennom årenes løp har jeg fått vært på mange flotte steder her i landet og fått oppleve dets variasjoner både i topologi og klima sier Terje. Han synes det er flott å se at bedriften han og en håndfull andre satte i gang for snart førti år siden nå er i ferd med å tas over av en ny generasjon. I dag er det over 30 ansatte i bedriften.

Moderne kontrollsystemer for kraftverk koblet opp i nettverk gjør at kravene til datasikkerhet økes. Samhandling mellom «gammel» kraftverkskunnskap og «moderne» IT-kunnskaper blir viktig. Intensjonen er at kurset skal dekke begge deler, og vil omhandle følgende områder: • Strukturering og oppbygging av kontrollsystemer • Standarder og normer som er gjeldende og hvordan dette blir ivaretatt i Beckhoff • Infrastruktur og kommunikasjonsprotokoller • Problemstillinger og løsninger rundt datasikkerhet

Kurset er rettet mot de som jobber med kontrollsystemer i det daglige, både innenfor prosjektering, drift og vedlikehold. Det vil bli sendt ut invitasjon med tidspunkt og mer utfyllende agenda så fort dette er klart.

- Jeg kommer nok til å følge med på hvordan det går videre ja, sier den sindige rogalendingen.

Tilbake som salgssjef Motivert av engasjementet i bedriften og oversikten over helheten som man får som salgssjef, vendte Johannes Skar tilbake etter et år «ute». PERSONAL:

Etter et lite «pauseår» i det Agder Energi eide selskapet Elsmart Solutions AS kom Johannes Skar tilbake til stillingen sin som salgssjef i Scanmatic. Den har han - med unntak av «pauseåret» - hatt siden 2001, og det er derfor mye erfaring og trygghet for kundene som er tilbake med Skar. Den lange reiseveien fra Grimstad, hvor han bor, var en avgjørende faktor for at han ønsket å prøve seg i et Grimstadbasert selskap. Men, Johannes Skar forteller at han trivdes mye bedre i Scanmatic og at han savnet arbeidsplassen i Kilsund.

Det gode miljøet er unikt, påpeker han. Salgssjefrollen er fremdeles utfordrende: - Vi er jo vår egen begrensning her. Vi er store på det vi holder på med og etterspørselen er stor, sier Skar som tror at målet om å nå 100 millioner i omsetning er innen rekkevidde om noen år.

Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: www.presis360.no Trykk: www.birkelandtrykkeri.no NYHETSBREV NR. 2 • 2010

Scanmatic nyhetsbrev nr 2 2010  
Scanmatic nyhetsbrev nr 2 2010  
Advertisement