Page 1

YEARS

Nyhetsbrev no 1 // 2012

Full fart Foto: Sondre Steen Holvik

i jubileumsåret

Full musikk

Full tenning

Full kontroll

Scanmatic sørger for radiodekning

Vekst i Scanmatic Elektro

Ny avtale om kameraovervåkning


OFFSHORE

Deepwater Horizon var en vekker for mange, og det var naturlig at beredskapen ble revidert. Jan Erik Norli, Scanmatic.

Sikkerhetssystem fra Sca  nma  

Den mest kritiske aktiviteten til sjøs er operasjonen mellom fartøy og innretning. Leveransen fra Scanmatic består av et styringssystem som skal sørge for at lasteslangen som kommer opp fra havbunnen, ikke vrir seg. Systemet benytter seg av et såkalt «turn-table», som fungerer som en stor svivel.

2


Nyhetsbrev no 1 // 2012

Viser vei vekk fra forliset NAS blir nå utstyr i åtte livbåter ombord på rigger fra Transocean.

tic til Mexicogolfen Ulykken med Deepwater Horizon i Mexicogolfen endret kravene til offshore-beredskap. I april 2010 skjedde den såkalte Macondoulykken i den amerikanske sektoren i Mexicogolfen, om lag 65 kilometer fra kysten av USA. Plattformen Deepwater Horizon var halvt nedsenkbar og utleid til BP da ulykken inntraff. ALvOrLIgE KONSEKvENSEr Etter en eksplosjon begynte plattformen å brenne. 11 av mannskapet omkom. Etter 36 timer sank den. Ulykken fikk alvorlige konsekvenser for hele Mexicogolfen og samtlige offshoreaktører ble pålagt mer restriktive krav til sikkerhet. - Deepwater Horizon var en vekker for mange, og det var naturlig at beredskapen ble revidert, sier salgsansvarlig innen marine og offshore Jan Erik Norli i Scanmatic. NY KONTrAKT Scanmatic har nå skrevet kontrakt med amerikanske Bluewater om leveranse av heading control-systemer. Avtalen innebærer design, inspeksjon, testing, kalibrering og sertifisering av to systemer. - Begge systemene skal integreres i et prosjekt som skal leveres til Mexicogolfen. Leveransen vil være en del av beredskapssystemet om bord i to lasteskip,

såkalte Modular Capture Vessel. Skipene kobles til undersjøiske oljebrønner, som oftest på svært dypt vann. - Den mest kritiske aktiviteten til sjøs er operasjonen mellom fartøy og innretning. Utfordringen er gjerne at skipene som laster, dreier på grunn av strøm og bølger, sier Norli. - Vår leveranse består av et styringssystem som skal sørge for at lasteslangen som kommer opp fra havbunnen, ikke vrir seg. Vi benytter oss av et såkalt «turn-table», som fungerer som en stor svivel, forteller Norli.

Scanmatic har utviklet navigeringsinstrumentet Navigation Assistant System (NAS). Instrumentet navigerer livbåter som droppes eller låres i sjøen, vekk fra installasjon og dermed vekk fra faresonen. Navigeringssystemet er utviklet i samarbeid med Statoil, gjennom Oljeindustriens Landsforening (OLF). Så langt har over 130 frifall- og konvensjonelle livbåter på den norske kontinentalsokkelen blitt utstyrt med NAS-systemet. Det er det norske firmaet Norsafe som har oppgradert livbåtene til de to riggene fra Transocean, som begge har fire livbåter med NAS implementert.

INgENIØrKUNST - Systemet vårt «senser» om turn-tablen begynner å dreie. Da sendes det signaler til en hydraulisk styring, som så retter turn-tablen inn igjen. Da blir turn-tablen stående i en fast retning i forhold til havbunnen, sier Norli. - Av teknologisk innhold benytter vi to stykk gyrokompasser, redundante controlbokser og software, samt klassing av ABS, sier Norli. Den stadige voksende aktiviteten innenfor marine og offshore bekrefter Scanmatic som en etablert aktør innenfor prosjekter med skreddersydd instrumentering og sammensatt ingeniørkunst.

3


SAMFERDSEL

I tunnelen under operaen i Oslo er det full radiodekning og nødnett etter at Scanmatic erstattet det digitale nettet. Foto: Den Norske Opera

For full musikk under Operaen Scanmatic Elektro sørger for full radiodekning for bilførerne i Operatunnelen. I tillegg er det nye nødnettet TETRA på plass. Operatunnelen er en motorvei-tunnel under Oslo sentrum, mellom Ryen og Filipstad. Trolig er det landets mest trafikkerte tunnel. Nå er det digitale nettet i tunnelen erstattet. Arbeidet ble påbegynt i september, og stod ferdig i januar. Oppdragsgiver var Statens Vegvesen. KOMPLEKS JOBB - Det var en kompleks jobb, forteller Are Omdal i Scanmatic Elektro. I løpet av fem måneder ble alt det nødvendige radioutstyret skiftet ut. Dermed kan alle bilførere nå kjøre gjennom tunnelen og lytte til radio uten avbrudd eller forstyrrelser. I tillegg ble det digitale bakkenettet (DAB) oppgradert. - Vi skiftet også ut nødnettet TETRA. Alt det gamle ble revet ut, og nytt ble montert inn, sier Omdal.

4

Nødnettet er et nytt, digitalt kommunikasjonsnett for nød- og beredskapstjenester i Norge. Nettet baseres på TETRA-teknologi levert av Motorola. TETRA-standarden er utviklet spesielt for nødkommunikasjon, og er brukt av flere andre land i Europa. FELLES KOMMUNIKASJONSNETT Målet med det digitale nødnettet er først og fremst å tilrettelegge for mer effektiv og sikker kommunikasjon internt i og mellom politi-, brann- og helsetjenesten. Innføring av nettet vil gi nødetatene et felles kommunikasjonsnett, i motsetning til dagens samband hvor hver enkelt etat har separate, analoge radionett. - TETRA er et kryptert bakkenett som skal utbygges langsmed jernbane og vei i Norge, og som dermed skal erstatte det gamle analoge nettet. Utbyggingen starter i Oslo og vil foregå trinnvis utover

resten av landet, sier Omdal som har ambisjoner om å få flere tilsvarende oppdrag. - Det er ønskelig, ja. Slike oppdrag er viktige, både for samfunnet og for oss. Scanmatic Elektro har gjort flere andre tunnelprosjekter de siste månedene, deriblant i Bergen. Det meste er innenfor styring, regulering og overvåkning, såkalte SRO-anlegg. totalrenovering - I Bergen har vi gjort totalrenoveringer av fem tunneler. Dette består av lys, kabel, kabelstiger, og styringer, sier Omdal. Scanmatic Elektro har stått for sterkstrømsbiten, mens Scanmatic har stått for styring og overvåkning. Jobben ble påbegynt 1. november i fjor og avsluttet nå i mars, til avtalt tid. Verdien på oppdraget var 7,7 millioner kroner.


Nyhetsbrev no 1 // 2012

ELEKTRO

Installasjonen fra Scanmatic overvåker og muliggjør fjernstyring av luker for å regulere magasiner og vannflyt.

Ny instrumentering til Statkraft Scanmatic har rehabilitert damstyringsanleggene og vannstandsovervåkingen i Svorka reguleringsområde, på oppdrag fra Statkraft.

er levert som lukestyringsskap med enkle brytertablå. Alle anleggene, med unntak av ett, har nettverk og fast strømforsyning. Unntaket kommuniserer over GSM-nettet via Hidacs og videre på IEC60870-5-104. Forsyningen her er basert på batterier og solcelle. Installasjonene overvåker og muliggjør fjernstyring av luker for å regulere magasinene og vannflyten i Svorka reguleringsområde. - Prosjektet viser hvordan vi kan ta en totalentreprise for rehabilitering av gamle anlegg, forteller Johannes Skar i Scanmatic.

Scanmatic AS har sammen med sitt datterselskap Scanmatic Elektro, etablert nytt vannstandsmåleutstyr, ny fjernkontroll og nye lokalstyreskap i alle seks magasinene i Svorka reguleringsområde. I tillegg har man skiftet inntak, sikringsskap og fordeling i alle lukehusene. Svorka reguleringsområde ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Oppdraget er gitt til Scanmatic fra Statkraft som er konsesjonær og eier av de tekniske installasjoner i området.

ALT PÅ ETT BRETT - Med Scanmatic Elektro har vi alle godkjenninger som elektroinstallatør, og vi kan nå ta på oss oppdrag som også innebærer elektrotekniske tjenester og anleggsarbeid. Dette gjør at kunden nå kun trenger å gå ett sted for å få gjennomført oppdrag som både innebærer instrumentering og elektroarbeid, sier Skar. - Vi samler alt på ett brett. Fordelen for kundene våre er åpenbare. Her er det ingen diskusjoner vedrørende grensesnitt og ansvar, og kundene sparer tid, både med koordinering og oppfølging.

FJERNSTYRING Måleprinsipp for vannstand er boblerør, hvor Scanmatic har levert alt av pneumatikk, boblerør og sensorer. Damlukesystemet

5


ENERGI

Scanmatic har levert to kamerainstallasjoner til kraftstasjonen på Geithusfoss. Et tredje system blir levert i løpet av våren.

Kontrakter innen kameraovervåkning Scanmatic har levert to ITV kamerainstallasjoner til EB og inngått kontrakt om leveranse av et tredje system i løpet av våren. Scanmatic satser videre på ITV og smartere kameraovervåkningsløsninger. To ITV kamerainstallasjoner er levert til EB allerede. Videre er det inngått kontrakt om leveranse av et tredje system i løpet av våren. De to første anleggene ble satt i drift i mars. Først ute var Langum Trafostasjon, tett fulgt av Geithusfoss Kraftverk. Det tredje anlegget som skal settes opp, vil overvåke Skollenborg Kraftstasjon. Skollenborg eies og driftes av Skagerak Kraft og EB Kraftproduksjon i fellesskap. Systemet består både av fastmonterte kameraer og kameraer med pan-, tilt- og zoom-funksjon. Identifisering - Kameraene er koblet til en server som bearbeider og lagrer dataene. Driftssentralen har tilgang på serveren og har alle

6

dataene fra de ulike kameraene tilgjengelig i driftssentralen, forklarer Svein Moholt i Scanmatic. Noen av systemene blir installert for å ha overvåking i henhold til regler fra beredskapsforskriften for objekter i klasse 3. - Det er i beredskapsforskriften stilt krav om identifisering av personer som er innenfor området. Dette skjer gjennom gjenkjenning av ansikter. Dette krever igjen nødvendig kvalitet på bilder, med en kombinasjon av god oppløsning og optisk zoom, sier Moholt. Lang erfaring Scanmatic har siden oppstarten på 1970-tallet vært leverandør av forskjellige kameraløsninger. Markedet for kameraovervåking er voksende, og kamerasystemer/ITV anlegg blir mer spesialiserte og komplekse. Gjennom årene har Scanmatic høstet lang erfaring innen sikring av kraftverk, bryteranlegg og trafostasjoner. Dette har ført til en lang referanseliste, det være seg leveranser innen instrumentering og overvåking mot kraftselskaper, veimyndigheter, Forsvaret og andre aktører. - Prosjektene med EB er gode eksempler på at etableringen av datterselskapet Scanmatic Elektro, er riktig og viktig for å kunne levere gode, helhetlige løsninger til våre kunder, sier Moholt.


Nyhetsbrev no 1 // 2012

NYANSETTELSER

Full tenning i Scanmatic Elektro Scanmatic Elektro har ansatt flere kompetente arbeidere når de tar fatt på sitt første år som eget selskap. Det som tidligere var Scanmatics entreprenør-avdeling har nå blitt et eget datterselskap. Tidligere avdelingsleder Are Omdal er selskapets nye daglige leder. Scanmatic eier 51% av aksjene, mens de ansatte eier resten. Elektro blir samlokalisert med – og deler administrasjon med – Scanmatic. Are Omdal har med seg Rune Lillestø, Magne van der Geest og Odd Inge Johansen. KOMPETANSEBEdrIFT I vinter har de fått to nye ansatte og en lærling. Scanmatic Elektro har ansatt Roald Skomedal og Ken Roger Bjørgo som anleggsledere. Begge to kommer fra Otera Samferdsel og har tidligere jobbet sammen med Are Omdal og Rune Lillestø, som også kommer fra Otera. Både Skomedal og Bjørgo er blant de beste på sitt fagområde, med solid

erfaring som anleggsledere på store prosjekter. Vi er veldig glade for at de vil jobbe sammen med oss for å styrke Scanmatic Elektro, sier Omdal om sine to nye medarbeidere. NY gENErASJON Omdal påpeker at dette er en kompetansebedrift som vil drive anleggsledelse med innleide montører og elektrikere rundt omkring i landet. I november/desember i fjor opererte Elektro med 33 innleide montører og elektrikere på høyt nivå. I tillegg er Are Zachariassen lærling hos Elektro fram til sommeren. Han gjør seg da ferdig med læretiden som elektriker og er klar til å begynne å jobbe etter å ha nytt godt av et godt miljø med mye kompetanse.

Vårengjøring på nett Scanmatic er i full gang med nye nettsider. I vinter og vår har Scanmatic arbeidet med en vitalisering av nettsidene (scanmatic.no), i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Presis360. - Vi mener det var på tide å gi nettsidene et løft, sier Johannes Skar i Scanmatic. Løftet innebærer flere visuelle grep, men det viktigste er at nettsidene og menystrukturen er funksjonelle. Brukeren skal enkelt og ved få ”klikk” komme frem til den informasjonen han eller hun søker. - De fire markedsområdene Samferdsel, Forsvar, Offshore og Energi har fått en sentral plassering på forsiden med klikkbare bilder som fører brukeren direkte til ønsket område, forteller Skar. I det visuelle er nettsidene gjort renere og lysere, med større fargekontraster og nye bilder, som vil øke brukervennligheten og selve opplevelsen. Det er også hentet elementer fra dette nyhetsbrevet. Blant annet er faktaboksene tatt i bruk, som på nettsiden vil inneholde kontaktinformasjon, relaterte produkter og prosjekter, og faktaopplysninger knyttet til artikler.

Nyvinningen Scanmatic Elektro er i kraftig vekst. Sist ankomne er Roald Skomedal, Ken Roger Bjørgo og Are Zachariassen.

7


Nyhetsbrev no 1 // 2012

PRODUKTER

Batterivelger på Snorre Schat Harding har valgt batterivelger-system fra Scanmatic.

TransQ

Sellihca

Qualified

Qualified

Achilles JQS

Qualified

Fornyet sertifisering

Scanmatic fornyet i mars alle sine Achilles-sertifikater.

Systemet skal monteres på livbåter under en oppgradering på plattformen Snorre A. Det er bygget for å gjøre det mulig å bytte mellom batteri-bank 1 eller 2, for å sikre lading og unngå utlading. Batterivelgeren er styrt fra to forskjellige steder om bord. Status på systemet vises på begge de to

stedene når ett av batteriene er i bruk. Batterisystemet overvåker ladingen på en monitor. Når batteri 1 eller 2 når et gitt nivå, indikeres det at lading startes og batteriseparatoren engasjeres for å aktivere lading av det ene batteriet.

Achilles er et nordisk leverandørregister og en felles kvalifiseringsordning for leverandører mot forskjellige markedssegment. De deltakende selskapene benytter systemet for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører med tanke på å inngå avtale om leveranser. Selskapene som er med i ordningen må hvert år gjennom en ny kvalifiseringsordning. Scanmatic har vært registrert og prekvelifisert over flere år, og har igjen blitt prekvalifisert innenfor Achilles Selllicha (Energibransjen), Achilles Transq (Transport) og Achilles JQS (Olje & Gass).

Seminar i juni

Ny og forbedret OTT har kommet med en ny og bedre utgave av sin kompakte kombi-logger. OTT ecoLog 500 kombinerer tre funksjoner i et instrument: måling, datalagring og dataoverføring. Enheten måler nivå og temperatur. I tillegg kan den overføre alarm- og statusmeldinger. Dataoverføring kan skje på forskjellige måter, via det innebygde GSM/GPRS modemet (http, ftp , SMS m.m.), og den er integrert mot Scanmatics innsamlingssystem Hidacs. Enheten har meget lavt strømtrekk, og ved optimalt oppsett, når det gjelder målinger og overføringsintervall, vil et litiumbatteri kunne vare opp til 10 år. Alle komponentene passer inn i 2” rør, og vil dermed være godt beskyttet. Ta kontakt med Atle Leira (atle@scanmatic.no) for mer informasjon og priser.

Scanmatic arrangerer nytt brukerseminar 5. – 6. juni.

Helt siden oppstarten i 1972 har kompetanse vært viktig for oss i Scanmatic. Derfor arrangerer vi brukerseminarer, slik at våre kunder og samarbeidspartnere er best mulig oppdatert. Det neste brukerseminaret vårt blir arrangert 5. og 6. juni, og som vanlig foregår det i våre naturskjønne omgivelser i Kilsund, mellom Arendal og Tvedestrand. For mer info, følg med på nettsidene våre. Eller ta kontakt med Johannes Skar på e-post: johannes@scanmatic.no.

Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: www.presis360.no Trykk: www.birkelandtrykkeri.no

8

Scanmatic 01/2012  
Scanmatic 01/2012  

Scanmatic nyhetsbrev.

Advertisement