Page 1

NYHETSBREV NR. 2 • 2011

Stadig vekst offshore


Avtalen er underskrevet: F.v. Arne Fenheim, Project Manager/Scanmatic, Per Egil Auestad, Project Manager/NOV, Jan Erik Norli, Area Sales Manager i Marine & Offshore/Scanmatic.

Overvåker oljeledninger offshore Scanmatic har gjort en større avtale med National Oilwell Varco om utvikling og leveranse av overvåkningssystem for losseslange til bruk på Goliatfeltet i Barentshavet utenfor Hammerfest. TEKNOLOGI:

Scanmatic har inngått en spennende ny kontrakt med National Oilwell Varco i Arendal. Avtalen omfatter utvikling, utforming og leveranse av komplett innvendig og utvendig overvåkningssystem for losseslange til bruk på Goliat feltet, forteller Area Sales Manager i Marine & Offshore Jan Erik Norli. KREVENDE INNRETNINGER

- Disse overvåkningssystemene skal møte oljesektorens utfordringer i det værutsatte Goliat-feltet i Barentshavet. Systemene utvikles til bruk på en modifisert versjon av NOV sitt Stern Discharge System (SDS), sier Norli. Prosjektet inkluderer leveranse av vinsj, umbilical, instrumentering, kamera og bruk av RFID system for å finne det aktuelle slange-segmentet som skal overvåkes, samt interface til plattformens

sentrale overvåkningssystemer. - Kamerasystemene skal kunne oppdage potensielle bulker, rifter og uregelmessigheter både manuelt og automatisk via bildegjenkjenning. Alle data lagres sentralt og interfaces med platformens hoved monitorering- og kontrollsystem, utdyper Jan Erik Norli. TEKNISK GODE LØSNINGER

I utviklingsfasen vil vi fokusere på software for bildegjenkjenning og utviklingen av nye RFID antenner som skal brukes under vann i stålforsterkede slanger med stål-flens, samt løse utfordringer med leseavstander under vann og om bord for bruk av RFID.

FAKTA:

National Oilwell Varco: ■ Multinasjonalt selskap lokalisert i Houston, Texas. ■ Produserer løsninger til landbaserte og offshore oljeborerigger samt vanlige mekaniske komponenter til slike borerigger. ■ Markedsleder på utstyrslevering. ■ Selskapet har 50 000 ansatte. ■ Det norske selskapet National Oilwell Varco Norway AS har hovedkontor i Kristiansand med underkontor i Arendal (tidligere APL).

Systemet leveres for bruk innenfor ATEX Zone 1, DnV sertifisert og CE merket, samt fullført NORSOK standard.

«Systemene utvikles til bruk på en modifisert versjon av NOV sitt Stern Discharge System (SDS)» Area Sales Manager i Marine & Offshore Jan Erik Norli NYHETSBREV NR. 2 • 2011


Klimastasjoner måler «veg-vær»

Scanmatic har levert ca. 175 klimastasjoner til Statens Vegvesen. I forbindelse med at Vegvesenet nå ønsker å modernisere og standardisere løsninger mot et felles nasjonalt system gjennom prosjektet «VegVær» er det behov for å oppgradere klimastasjonene. TEKNOLOGI:

Mellom 50 og 60 av disse er nå oppgradert eller levert som nye stasjoner. Hver stasjon måler værdata på veien, noe som igjen kan benyttes til bedre drifting og vintervedlikehold av vegnettet. - Vi forventer en rimelig rask utskifting av de resterende stasjoner i løpet av de neste 2-3 årene, sier Thorvald Paulsen, Markedsansvarlig for samferdsel hos Scanmatic. - Statens Vegvesen har i løpet av de to siste årene sluttført en ny spesifikasjon av database for klimadata for veg og vær. Data skal brukes internt i etaten, men skal også tilbys entreprenører og andre som har interesse av disse dataene. Data skal også benyttes i ny prognosemodell for bedre drifting og vintervedlikehold av vegnettet, forklarer Paulsen. STRENGERE KRAV

I denne forbindelsen var det nødvendig å definere en helt ny spesifikasjon for de data som skal samles inn fra den enkelte klimastasjon plassert ved vegkanten. Det er blant annet langt strengere krav til kvalitetssikring av data, hyppighet av datainnsamling og oppløsning. Det samles nå inn minuttmiddel av alle data til den sentrale databasen og all kommunikasjon foregår via GPRS. Også kamera er nå definert som en sensor som alltid skal være installert på en VegVær stasjon. Enkeltbilder fra vegbanen lagres fortløpende i VegVær databasen.

VegVær-stasjoner gir data som igjen kan brukes i vegtiltak, ikke minst vinterstid. OPPGRADERTE KLIMASTASJONER

- Scanmatic har både ferdigstilt en OPC server som samler inn data fra våre klimastasjoner og oversender disse automatisk til den sentrale databanken samt oppgradert våre klimastasjoner i henhold til den nye spesifikasjonen. Vi kan tilby både ombygging av eksisterende stasjoner dersom disse ikke er av den eldste typen eller delvis nye stasjoner der vi kan gjenbruke oppsettingsutstyr

og endel sensorer. Det er også levert komplette nye stasjoner, sier Paulsen. 130 SENSORER LEVERT

På alle nye klimastasjoner benyttes nedbørssensoren Parsivel fra OTT i Tyskland. Denne registrerer både nedbørsmengde og type. Denne erstatter også den gamle Optic Eye sensoren benyttet tidligere. Totalt er det levert ca 130 sensorer over hele landet.

Fra NTNU til Kilsund

Daniel Hatlevoll begynte i ny stilling hos Scanmatic 15. august i år. Dette er hans første faste jobb og han er svært motivert for å ta fatt. PERSONAL:

Daniel Hatlevoll (25) fra Luster på Vestlandet valgte Sørlandet og Scanmatic da han var ferdig med utdanningen innen kybernetikk på NTNU i Trondheim. Han ble kjent med Scanmatic da han hadde sommerjobb de fire foregående sommerne hos Statkraft hvor han blant annet gjorde bruk av innretninger som kom fra Kilsund. Nå er han selv på plass i Kilsund og i sin første faste stilling.

Slettevold skal jobbe på systemleveranseavdelingen med flere av de aktuelle prosjektene på markedsiden, blant annet instrumentering i kraftbransjen. Slettevold forteller at det er lite som binder ham og at det var lett å flytte ned til Arendal, hvor han foreløpig leier. Daniel Hatlevold er ellers en sporty fyr som liker både vannsport og fjellsport.

NYHETSBREV NR. 2 • 2011


SEMINAR:

Scanmatic ut på tur I løpet av høsten skal Scanmatic være å finne på flere stands og treffpunkt av faglig interesse.

Team Windy sørget for god stemning og mye faglig prat under seminar-quizen. På laget var Dag Bolstad (t.v.), Peter Blume, Andreas Hamre, Lage Selseng, Terje Amundsen og Jens Kristian Tingvold.

Om vær og vind – på faglig grunn På seminar hos Scanmatic er det helt naturlig å prate om vær og vind. SEMINAR:

Å møtes for å utveksle faglige erfaringer er tvingende nødvendig. Hvis ikke risikerer man å stå stille. Derfor arrangerer Scanmatic jevnlig kurs og brukerseminarer. I sommer ble det gjennomført et brukerseminar for kraftbransjen med totalt 25 eksterne deltakere. BÅTTUR OG QUIZ

Med Scanmatics beliggenhet i skjærgården i Kilsund stod selvfølgelig båttur på programmet. Det ble også arrangert en uformell quiz, med spørsmål om både lokal historikk og kulturelle nøtter. Blant seminaristene var kunder fra BKK, Agder Energi, E-Co, Dalane Energi, Meteorologisk Institutt, Statkraft, Skagerak Energi og GLB. Da er det selvsagt naturlig å prate om vær og vind, i en faglig innpakning. For selv om det alltid er hyggelig å treffe andre

bransjefolk, handlet seminaret mest av alt om en rekke faglige utfordringer. FAGLIG PÅFYLL

Noen av temaene som ble belyst var praktiske utfordringer i forbindelse med vannstandsmålinger både når det gjelder fysisk utlegging av målesystem og selve instrumenteringen. Blant andre tema ble dette med datakommunikasjon og utfordringer bransjen har innenfor datasikkerhet berørt. Erik Ruud fra Statkraft presenterte litt om, og resultatet så langt, vedrørende et vindkorreksjonsprosjekt for nedbørsmåling de kjører i regi av Energi Norge sammen med Meteorologisk Institutt samt flere andre selskaper i kraftbransjen. Dette er et omfattende prosjekt med mye instrumentering plassert på Haukeli.

VI BLIR Å TREFFE PÅ FØLGENDE ARRANGEMENT I DEN NÆRMESTE FREMTID:

NFA Subsea 2011

Les mer: 20.-21. september, Kristiansand www.nfaplassen.no

OTD – Offshore Technology Days

19.-20. oktober, Stavanger Les mer: www.offshoredays.com

Energi Norge – Måling og instrumentering i vassdrag 25. oktober, Oslo

Les mer: www.energinorge.no

Kote Landsmøte

1.-3. november, Drammen Les mer: www.kote.no

Holder tritt med tallene Hun skal følge tallenes tale idet Scanmatic styrer mot et høyt omsetningsmål. PERSONAL:

Lise Lien skal sitte i resepsjonen og slik sett være Scanmatics ansikt. Men, først og fremst er hun nyansatt som økonomiansvarlig. Dette blir en jobb som vil kreve en person med så mye erfaring som nettopp Lien har. Ikke minst fordi bedriften har satt et omsetningsmål på 100 millioner kroner innen de kommende par årene. Lise Lien har jobbet ti år i økonomiavdelingen i blant annet APL (NOV) og i Panorama. I sistnevnte selskap førte hun regnskap for 75 gullsmedbutikker.

Lien har med andre ord håndtert store regnskap tidligere. Det man kanskje ikke vet er at Lise Lien også har prøvd seg som sykepleier. - Sykepleierutdanning og sykepleierarbeid i et par år utgjorde en kontrastfylt forskjell som en pause fra økonomi-jobben, og gjorde i grunnen at jeg setter enda større pris på økonomijobben nå, sier Lien.

Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: www.presis360.no Trykk: www.birkelandtrykkeri.no NYHETSBREV NR. 2 • 2011

Scanmatic nr 2 2011  
Scanmatic nr 2 2011  
Advertisement