Page 1

/:)&54#3&7/3t

Mot nye høyder


Flyr høyt med innovativ teknologi

Foto: Norsk Luftambulanse.

Ved hjelp av en tekstmelding fĂĽr helikopterpilotene i Norsk Luftambulanse oppgitt helt korrekt data. Ny teknologi bidrar til ĂĽ redde liv. INNOVASJON:

Scanmatic har utviklet en SMS-basert QNHgiver for kalibrering av høydemüler ved innflyging til sykehus. Høydemüleren er basert pü müling av lufttrykk i landingssonen. – Ved hjelp av müleren für helikopteret nøyaktige mülinger i øyeblikket, noe som gir vital informasjon, sier salgsingeniør Norman Ugland ved Scanmatic. For pilotene er det nemlig svÌrt viktig ü kjenne lufttrykket der de skal lande. I dürlig vÌr, i tüke eller i mørke er sikten liten, og for helikopteret kan det vÌre helt avgjørende. I verste fall mü helikopteret lande andre steder. Det betyr tap av verdifull tid. TEKSTMELDINGER

– Mannskapet om bord sender en SMS til kontrollen som foretar en müling der og da. Det oppgitte lufttrykket tar de med seg inn i beregningene, slik at landingene kan gjøres mest mulig effektiv, forteller Ugland. – Müleren kan ogsü benyttes av den akuttmedisinske kommunikasjonstralen (AMK). Det gir dem oversikt over aktuelle

landingssoner til enhver tid, samt en mulighet til ü assistere det enkelte helikopteret i større grad, forteller Ugland, som har sin kompetanse pü radio- og teleteknikk, med vekt pü trüdløs kommunikasjon. HELE LANDET

Høydemüleren har vÌrt testet ved Ullevül sykehus i Oslo i ett ür allerede. Resultatene har vÌrt gode. Nü skal det ogsü plasseres ut Ên müler ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Med denne kan man ogsü müle lufttemperatur og dugg. Det arbeides ogsü med en ny funksjon, der sikten müles med kamera. Da für helikopteret overført et MMS-bilde til mobilen fra landingsstedet, og ut i fra det kan bedømme siktforholdene. Pü sikt kan müleren utplasseres ved alle landets sykehus. Det kan bety opptil 30 mülere. Salgsingeniør Norman Ugland ved Scanmatic viser frem høydemüleren.

Ved hjelp av müleren für helikopteret nøyaktige mülinger i øyeblikket, noe som gir vital informasjon.

Norman Ugland, Scanmatic

/:)&54#3&7/3t


Det nye nettilbudet ble ĂĽpnet av statsrĂĽd Erik Solheim i februar. Foto: Statens strĂĽlevern.

MĂĽler radioaktivitet Statens strĂĽlevern mĂĽler mengden av radioaktivitet landet rundt ved hjelp av teknologi fra Scanmatic. NĂĽ er mĂĽledataene tilgjengelig for alle via Internett. VARSLING:

Statens strülevern har ansvaret for det landsdekkende nettverket, Radnett, som kontinuerlig müler radioaktiviteten i omgivelsene. Radnett bestür av 28 stasjoner rundt om i landet, fra Svalbard i nord til Lista i sør. – God beredskap er viktig. Sjanse for at vi i Norge blir utsatt for stor radioaktiv forurensning anser vi heldigvis som liten, men konsekvensene av en slik forurensningen er sü store sü det er viktig ü vÌre godt forbredt

og ha et godt varslingssystem, forteller miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Tidligere har dataene fra Radnett vÌrt utilgjengelig for almenheten, men en ny tjeneste gjør nü dataene tilgjengelig til alle via Internett. Det nye nettilbudet ble üpnet av statsrüd Erik Solheim i februar. Ved hjelp av teknologi fra Scanmatic kan alle med Internettilgang studere mengden av radioaktiv forurensning. Se http://radnett.nrpa.no.

De 28 mülestasjonene sender data til Statens strülevern Ên gang i timen. Pü nettsidene kan man se resultater fra de siste 24 timene, samt se grafiske fremstillinger fremstillinger av mülinger foretatt de siste münedene og siste üret. – Strüleberedskapen er i landet er god. Vürt stasjonsnett müler radioaktiviteten hele tiden. Pü denne müten kan vi fange opp alt fra lokale utslipp til utslipp fra for eksempel atomkraftverket i Sellafield i England, sier Solheim.

I kraftig utvikling Scanmatic utvikler en ny kontrollstasjon for Naurak smĂĽkraftverk. INNOVASJON:

– Kontrollstasjonen i Treungen er ti ür gammel og var klar for utskiftning, forteller Harley Eriksen hos Scanmatic.

det til aktuelle interessenter. Systemet kommuniserer pĂĽ alt fra SMS til egne protokoller for driftssentraler.

Prosjektingeniøren har brukt vinteren til ü utvikle en ny stasjon som skal vÌre pü plass i Telemark i løpet av vüren.

– Med denne løsningen kan man enkelt følge opp mange kraftstasjoner, samtidig som driftsansvarlige ved enkeltstasjoner kan fü sanntidsinformasjon om sin aktuelle kraftstasjon, sier Eriksen.

– Stasjonen er et drifts- og overvükningssystem som er unikt i smükraftbransjen, sier Eriksen. Systemet bidrar til at relevant informasjon fra den aktuelle kraftstasjonen innsamles og bearbeides og deretter videresendes

Oppdraget gjøres for Norsk Grønnkraft som er den største aktøren innen smükraftsegmentet i Norge med 22 kraftstasjoner i drift.

Prosjektingeniør Harley Eriksen utvikler en ny kontrollstasjon.

– Norsk Grønnkraft er en seriøs, langsiktig samarbeidspartner som det er spennende ü samarbeide med, sier salgssjef Johannes Skar i Scanmatic.

/:)&54#3&7/3t


BRUKERKURS INNSAMLINGSSYSTEM & FELTSTASJONER 22. til 24.mars vil det bli arrangert kurs pĂĽ Hidacs innsamlingssystem og feltstasjoner. Vi har et par plasser igjen, sĂĽ det er fortsatt mulighet for ĂĽ bli med.

MĂ˜T OSS PĂ… PTK – GARDERMOEN ."34 Ja, nĂĽ blir jeg pensjonist, sier Gina Gabrielsen. Mariann Dalene overtar som økonomiansvarlig.

Nesten 40 ĂĽr i tjeneste Gina Gabrielsen har vĂŚrt i Scanmatic i fire tiĂĽr. NĂĽ skal hun nyte pensjonisttilvĂŚrelsen under en gresk sol. ANSATT:

Gina Gabrielsen er i ferd med ü tre av, etter nesten 40 ür hos Scanmatic. Gabrielsen begynte som økonomiansvarlig i bedriften allerede i 1971. Den posisjonen har hun holdt pü. Men nü er det straks slutt.

barnebarna, sier Gabrielsen, som bedyrer at hun ikke kommer til ĂĽ se seg tilbake.

– Ja, nü blir jeg pensjonist, sier damen med den karakteristiske Bryne-dialekten. 40 ür som sørlending har endret lite. Fortsatt nikker dialektkjennere gjenkjennende nür hun ønsker dem velkommen, det vÌre seg i resepsjonen eller pü telefon.

– At jeg har vÌrt sü lenge, er vel bevis godt nok, sier hun.

– Dialekten har jeg holdt pü. Og det er bare artig det, nür noen püpeker at de kan høre at jeg kommer fra Bryne, sier Gabrielsen.

– Det blir ikke lett ü fylle skoene til Gina, medgir hun.

Nü har hun og mannen kjøpt seg leilighet i Arendal, pakket kofferten og gjort seg reiseklare. Allerede i mai venter de greske øyer. – Jeg ser fram til ü reise mer. Det skal bli herlig ü kunne feriere uten nødvendigvis ü mütte sjekke ferieoversikten pü jobb. Og jeg gleder meg til ü tilbringe mer tid med

– Slik har jeg alltid vÌrt. Jeg ser alltid framover, ser hele tiden nye muligheter, sier Gabrielsen, som samtidig understreker at ürene i Scanmatic har vÌrt gode.

Nü er det nye krefter som overtar. Mariann Dalene ble ansatt i Scanmatic pü nyüret. Da kom hun fra Teekay i Grimstad. Ogsü der var hun økonomiansvarlig, i nesten 12 tolv ür.

– Heldigvis har Gina gode rutiner, kontroll og oversikt. Da er det lettere ü ta over, sier hun.

Scanmatic har i løpet av de 20 siste ürene levert utlike tjenester til Forsvaret.

Scanmatic vil delta med egen stand hvor vi kommer til ĂĽ vise frem vĂĽre produkter og tjenester innen fjernkontroll og overvĂĽking.

#36,&3 SEMINAR Bli med og opplev vüren pü Sørlandet, med faglig innhold og erfaringsutveksling. I løpet av mai vil vi avholde et brukerseminar hvor man für mulighet til faglig püfyll, snakke med andre bransjefolk eller andre brukere av vüre systemer i andre bransjer. Vi kommer tilbake med mer informasjon angüende dette om forholdsvis kort tid.

Dalene føler hun har blitt godt tatt i mot av sine nye kolleger og er glad for det gür godt med Scanmatic om dagen. – Å ja, det er mye morsommere ü jobbe med sorte tall enn med røde tall, sier hun med et stort smil.

Vedlikehold for Forsvaret Scanmatic har fütt ansvaret for ü utføre ettersyn og preventivt vedlikehold av levert utstyr ved Luftforsvarets radaranlegg. Avtalen strekker seg over de tre neste ürene, med mulighet for ett ürs forlengelse.

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) er en ĂĽrlig konferanse for utveksling av erfaringer og presentasjon av nyvinninger innen sikkerhet, tilsyn, drift, vedlikehold og fornyelse.

Vedlikeholdsavtalen fikk Scanmatic etter ü ha vÌrt gjennom en anbudskonkurranse. – Dette er en langsiktig og viktig avtale for Scanmatic som vi er veldig fornøyd med, forteller Siv. ing. Thorvald Paulsen.

Ă˜nsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: Presis PR

/:)&54#3&7/3t

Scanmatic nr 1 2009  
Scanmatic nr 1 2009  
Advertisement