Page 1

NYHETSBREV NR. 3 • 2011

Skal overvåke planoverganger


Utviklingsansvarlig hos Scanmatic, Kjetil Ribe, er på sporet av sikrere planoverganger for Jernbaneverket.

Skal overvåke planoverganger SIKKERHET:

Scanmatic utvikler nytt system som skal overvåke norske planoverganger.

Jernbaneverket er i ferd med å bli en stor og betydningsfull kunde for Scanmatic. Nylig har Scanmatic solgt inn et spennende pilotprosjekt som kan vise seg å være godt nytt for å sikre jernbaneoverganger landet rundt. AVDEKKER SIKKERHETSFEIL

Pilotprosjektet går grovt sagt ut på at Scanmatic utvikler et automatisk overvåkingssystem for planoverganger. Dette kan avdekke tilstander ved planoverganger som kan føre til eventuelle sikkerhetsfeil. - Vi overvåker styringssystem for bom og planovergang, forklarer utviklingsansvarlig hos Scanmatic, Kjetil Ribe. ANALYSEVERKTØY

Overvåkingssystemet vil ha både en alarmfunksjon og kunne være et godt analyseverktøy for Jernbaneverket. - Vi bruker Jernbaneverkets eget lukkede GSM-R nett og utvikler en sentralapplikasjon som logger data for minst ett år. Visning av innsamlede data, og konfigurering av innsamlingsenhetene gjøres enkelt i en nettleser på enten en datamaskin eller en smarttelefon. Hvis unormaliteter i målingene oppstår, sendes

alarmer via SMS til ansvarlige personer, forklarer Ribe. GRUNDIG ANALYSE

- For å kunne danne oss et helhetlig og godt utgangspunkt for analyse i pilotprosjektet, har vi satt i gang systemene på planoverganger forskjellige steder i Norge, med forskjellige forhold. Vi har for eksempel en planovergang på Rørosbanen som har annerledes forhold enn planovergangen vi overvåker på Vestfoldbanen, sier han. - Det skal relativt lite til for å forstyrre funksjonene. Det kan for eksempel være rust eller løv på sporene, illustrerer Kjetil Ribe. Jernbanenettverket er langt og forholdene forskjellige i vårt langstrakte land, og det vil altså pilotprosjektet ta inn over seg. - Dette er spennende, sier Ribe. - Vi utvikler systemer som kan redde liv, det er det ingen tvil om. POTENSIELT STOR REKKEVIDDE

Det er flere hundre planoverganger i Norge som med fordel kunne vært utstyrt med slike overvåkingssystem. Dermed er også en potensiell kontrakt svært interessant for Scanmatic, forteller markedsansvarlig Johannes Skar.

Visning av innsamlede data, og konfigurering av innsamlingsenhetene, gjøres enkelt i en nettleser.

FAKTA:

Planoverganger: n Det finnes i alt 3600 planoverganger i Norge. n Det er flere forskjellige typer planoverganger; med hel- eller halvbommer, lyd- og lyssignal eller bare med grinder. n Flesteparten av planovergangene står på private veier. n Jernbaneverket jobber både med å redusere antall planoverganger og sikre de gjenværende.

NYHETSBREV NR. 3 • 2011


Entreprenør blir eget selskap

Scanmatics entreprenøravdeling blir eget selskap, men skal fremdeles holde til i samme lokaler som Scanmatic. ENTREPRISE:

Scanmatics entreprenør-avdeling omdannes nå til eget selskap. Scanmatic skal være største eier (51%) mens resterende eies av tidligere avdelingsleder - nå daglig leder - Are Omdal samt Rune Lillestø (Produksjonssjef ) og Magne Van der Geest (teknisk saksbehandler). Det nye selskapet er allerede etablert og vil i løpet av sitt første halvår ha omsatt for mer enn 20 millioner kroner. VOKSER FRA FØRSTE DAG

Selskapet har ansatt Odd Inge Johansen som installatør samt flere prosjektansatte på de prosjektene som allerede er igang eller ferdigstilt. - Vi vil ansette flere anleggsledere etterhvert, sier selskapets daglige leder Are Omdal som forklarer at entreprenør fremdeles vil være en del av Scanmatic til tross for at de skilles ut som eget selskap. - Vi skal holde til her i Kilsund, i samme lokaler og med samme administrasjon. Oppdragene går begge veier, og vi tilfører hverandre arbeid. Det er vi i full gang med allerede. Sammen bidrar vi til at Scanmatic kan tilby totalentreprise, forteller Omdal. Det innebærer en del store oppdrag, blant annet en kontrakt på 12,8 millioner kroner på veilys på E39 Moi-Helleland og oppgradering av fem tunneler mellom Voss og Bergen på en kontrakt verdt 7,7 millioner.

Rune Lillestø, Magne van der Geest og Are Omdal danner nytt selskap. Odd Inge Johansen (nr 3 fra venstre) er selskapets første ansatte. STORT PÅTRYKK

- Det har vært et vanvittig påtrykk fra starten av og det har ikke manglet på arbeidsoppgaver, forteller Omdal som mener 2012 ser like lys ut. Det er i hovedsak innenfor samferdsel at kundegrunnlaget ligger. Både Omdal og de andre kommer fra mangeårige stillinger i Otera Samferdsel. Med seg derfra har de tung erfaring og sterkt fokus på gjennomføring og HMS.

- Kundene skal oppfatte oss som seriøse og kvalitetsbevisste aktører. Vi har da også Scanmatic i ryggen, og det er en aktør som har et godt rykte og en solid standing. - Vi er fremdeles i en oppstartsfase. Dette krever naturlig nok sitt av investeringer. Men vi har god tro på at vi innen et par år er en av de store i det markedet vi driver i, med en omsetning på mellom 60-80 millioner, sier Omdal målfast og tydelig.

Tilbake til Tromøy PERSONAL:

Kristian Skogstrøm ble ansatt i utviklingsavdelingen hos Scanmatic 1. september. Skogstrøm er da også utviklingsingeniør med erfaring fra både Texas Instruments og Energy Micro. Han har jobbet med utvikling av RF-brikker, med software og hardware. Software- og hardware-utvikling skal han drive med i Scanmatic også. Skogstrøm har allerede vært involvert i samarbeidet med NOV (tidligere APL). Han forklarer at hans rolle blir litt som “potet” og at han - som de andre i utviklingsavdelingen - benyttes der det er behov, på tvers av

avdelingene - enten det er samferdsel, offshore, vannkraft eller forsvar. Skogstrøm vokste opp på Tromøya utenfor Arendal, og det er hit han nå har flyttet tilbake, etter flere år i Oslo. Han er gift og har et lite barn. Dermed er det ikke tid til så mange fritidsaktiviteter mener han. Jobben trives han svært godt med, ikke minst nærheten man får til kunden og helheten i prosjektet når man jobber slik han gjør og kommer til å gjøre. NYHETSBREV NR. 3 • 2011


SEMINAR:

Avtale med Sutron Scanmatic har signert distribusjonsavtale med Sutron for Norge og Sverige. TEKNOLOGI:

Sutron er et amerikansk selskap som leverer instrumenteringsløsninger innenfor Hydrologi, Meteorologi og Oseanografi. Siden etableringen i 1975 har de levert over 50.000 stasjoner over hele verden. Sutron er kjent for sine solide produkter og har et bredt spekter av feltstasjoner, sensorer og kommunikasjonsløsninger.

Vellykket messe OTD-messa i Stavanger var en suksess. Vi traff mange gamle kjente og stiftet mange nye kontakter. På bildet er vår salgsansvarlig på Offshore, Jan Erik Norli.

SPENNENDE SUPPLEMENT

- Sutron sine produkter vil bli et spennende supplement til våre eksisterende produkter og agenturer. De har vært på det norske markedet i en periode via en annen distributør, og produktene deres har et godt omdømme. Gjennom denne avtalen vil vi få et enda bedre fotfeste innenfor våre markeder, og det er spennende med hensyn på blant annet vår satsning i Sverige, sier salgssjef Johannes Skar.

EnergiNorge, Oslo Scanmatic deltar på temadag hos EnergiNorge i Oslo 7. februar. Tema er Måling og instrumentering i vann og vassdrag. Nettside: www.energinorge.no

Nedsenket målebøye Scanmatic har videreutviklet sitt fiberoptiske målesystem for vannstandsmålinger. TEKNOLOGI:

Det essensielle med produktet er at sensorløsningen ute i magasinet er selvforsynt via et batteri med en levetid på over 10 år. Med fiberoptisk overføring til en loggerenhet på land slipper man elektrisk ledende kabler som er utsatt for overspenninger og transienter ved

tordenvær. Vi har tidligere levert mange slike bøyeløsninger, men da hadde man kun 5 års levetid på batteriet. I den senere tid har man gjort et redesign, og nå har man en teoretisk levetid på langt over 10 år.

HUVA-dagen, Sverige 6. desember er Scanmatic tilstede i Sverige på den årlige HUVAdagen. HUVA-dagen er en samling av interesserte i utviklingen av vannkraft, vannforvaltning og produksjonsplanlegging. Nettside: www.elforsk.se

Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: www.presis360.no Trykk: www.birkelandtrykkeri.no NYHETSBREV NR. 3• 2011

Scanmatic 03.111  
Scanmatic 03.111  

Scanmatic nyhetsbrev.

Advertisement