Page 1

NYHETSBREV NR. 1. 2007

NYHETER • Ny administrerende direktør • OTT har valgt Scanmatic som leverandør for Norge og Sverige • Produktnyhet - SM3550 GPRS terminal • System for overvåking av småkraftverk NYE APPLIKASJONER/LEVERANSER • Grønn lukestyring • Overvåking av radioaktivitet • Pipe Lay Monitoring System • GPRS serverapplikasjon ARRANGEMENT • GPRS seminar • Åpent hus hos Scanmatic


NYHETER NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tor Kim Steinsland overtok jobben som administrerende direktør i Scanmatic fra 01.01.2007 etter at Thorvald Paulsen, som har ledet Scanmatic i en årrekke, i høst signaliserte at han ønsket avløsning fra sjefsjobben for å fokusere mer på salg og hands-on teknisk arbeid i selskapet. Tor Kim Steinsland er 37 år, utdannet sivilingeniør innen teknisk kybernetikk fra NTNU. Han har jobbet med prosjektledelse og salg i Scanmatic siden høsten 2004. Før han kom til Scanmatic har han vært 10 år i Data Respons AS i Bærum. Det blir ingen dramatiske endringer i Scanmatic som følge av lederbyttet. Selskapet skal fortsette å levere tjenester og produkter av høy kvalitet innen datakommunikasjon, datainnsamling, fjernstyring og overvåking til krevende kunder innen energisektoren, samferdsel, forsvar og industri/offshore.

OTT HAR VALGT SCANMATIC SOM LEVERANDØR FOR NORGE OG SVERIGE Scanmatic har inngått avtale med det tyske selskapet OTT vedrørende salg / support av deres produkter i Norge og Sverige. Dette inngår som en del av satsingen til Scanmatic for å bli en enda mer komplett leverandør innenfor våre fagfelt, samt å utvide både produktspekter og markedssegment. I mer en 130 år har OTT vært Europas ledene produsent av systemer innen Hydrometri. De er i dag representert i mer enn 90 land, og har systemer for instrumentering innen hydrologi, meteorologi og vannkvalitet. OTT sitt produktspekter omfatter innsamlings-systemer, dataloggere, sensorer og måle-instrumenter for vannstand, vannføring, grunnvannsmålinger, vannkvalitet og nedbør. Komplett oversikt over produktspekter oversendes ved forespørsel.

PRODUKTNYHET - SM3550 GPRS TERMINAL SM3550 er en ny kompakt I/O terminal med innebygd GPRS modem og støtte for Scanmatic’s system for datainnsamling og styring, HIDACS. Takket være det innebygde GPRS modemet og enkel programvare, er SM3550 svært enkel å installere i anlegg der man ønsker overvåking og eller styring av et begrenset antall I/O. SM3550 kan også konfigureres og avleses direkte fra en mobiltelefon vha SMS meldinger. SM3550 kan også leveres som utviklingsplattform hvor kunde selv kan programmere funksjonalitet med egen Java-software. I/O og funksjonalitet • 4 differensielle analoge innganger (2 stk. 0-20mA og 2 stk. 0-10V) • 8 digitale innganger 0 – 30VDC • 7 digitale utganger (Open Collector) • EDGE, GPRS, SMS • DIN skinne montering • Powersupply 9 – 30VDC

SYSTEM FOR OVERVÅKING OG STYRING AV SMÅKRAFTVERK Det bygges ut småkraftverk i stor stil i landet i dag. For at nettselskaper skal kunne overvåke og kontrollere disse har Scanmatic i nært samarbeid med Agder Energi Nett laget et GPRS basert overvåkings- og styringssystem. Systemet kommuniser med Hidacs ”FrontEnd” hvor man har integrasjon mot driftsentralen. Dette gjør at nettselskapene har ”online” overvåking av småkraftverkene i sitt vanlige driftsmiljø. Systemet er fleksibelt med hensyn på alarmer / målinger / styringer. Eksempler på styring/overvåking • Nettanalysator -Strøm, fasespenning, aktivt effekt, reaktiv effekt etc • Digitale innganger -Status på effektbrytere etc • Analoge innganger -Hjelpespenninger, batterispenninger, temperatur etc • Styringer -Brytere etc Anleggseier / driftsansvarlig kan også spørre av status og få feilemeldinger / gjøre styringer via mobiltelefon (SMS).


APPLIKASJONER / LEVERANSER ”GRØNN” LUKESTYRING

PIPE LAY MONITORING SYSTEM FOR ACERGY PIPER

Kraftbransjen har i dag mange luker i sine reguleringsområder som blir operert manuelt. Dagen krav når det gjelder mest mulig optimal regulering gjør at behovet for fjernstyring blir mer og mer aktuelt. Oppgradering av manuelle luker for å gjøre de fjernstyrt er ofte kostnadskrevende da man enten må føre nettspenning frem, eller drifte det med bensin eller dieselaggregat. Ved siden av at

Acergy Piper er et 170m lang og 60 m bredt rørleggingsfartøy med besetning på inntil 400 personer.

det blir kostbart er dette også lite miljøvennlig. Gjennom samarbeid med Agder Energi har Scanmatic levert fjernstyringssystem for luker som driftes fra solcelleenergi og batterier. Systemer er basert på Scanmatic’s feltstasjon med GSM kommunikasjon og en 24V motor med gearutveksling. Fjernstyringen og overvåkingen integreres inn mot driftsentralen via vårt administrasjons-/innsamlingssystem Hidacs.

OVERVÅKING AV RADIOAKTIVITET Scanmatic har i løpet av 2006 levert et landsdekkende nettverk for overvåking av radioaktivitet til Statens Strålevern. Systemet omfatter så langt 28 målestasjoner geografisk spredt over hele landet og et sentralt innsamlings-, presentasjons- og varslingssystem hos Statens Strålevern. Varslingsnettverket inngår også som et ledd i internasjonalt samarbeid, med gjensidig utveksling av data mellom landene som inngår i Østersjøområdet samt EU. Fredag 8. september 2006 ble målenettverket offisielt åpnet av Sysselmannen på Svalbard i forbindelse med en konferanse i Longyearbyen. Operatøren får informasjonen fra stasjonene presentert i et grafisk bilde som også gir tilgang til historiske data fra stasjonene. Systemet vil gi umiddelbar varsling til nødvendig personell ved alle hendelser av betydning. Avhengig av type hendelse vil forskjellig type personell bli varslet via SMS og/eller epost. Alle alarmer kan kvitteres fra sentralsystem eller ved å sende en SMS som svar på mottatt alarm.

I forbindelse med at Acergy Piper la gassledningen ”Langeled” fra Ormen Lange feltet i Nordsjøen, til Easington i England i perioden 2004 – 2006, måtte det såkalte Pipe Lay Monitoring Systemet, som overvåker og recorder alle data knyttet til produksjon og legging av rør skiftes ut. Scanmatic utviklet og installerte i løpet av vinteren 2005/2006 et helt nytt PLUMS basert på Citect SCADA. Prosjektet var spesielt utfordrende og spennende fordi tidsvinduet for hele prosjektet fra design til installasjon og uttesting var bare 4 måneder, og de økonomiske konsekvensene ved en evt forsinkelse var enorme. I tillegg hadde de ca 600 giverne som leverer data til systemet en rekke forskjellige mer og mindre dokumenterte protokoller og interfacer, noen fra fartøyet var nytt i 1974 og resterende utskiftet eller oppgradert en eller annen gang etter dette. Forruten utvikling av et moderne toppside SCADA system gav prosjektet store utfordringer innen systemintegrasjon og protokolltilpasning og bekreftet Scanmatics styrke innen denne nisjen. Systemet ble levert til riktig tid og har siden feilfritt overvåket installasjonen av verdens lengste undersjøiske gassledning.

GPRS SERVERAPPLIKASJON På oppdrag fra Tconnect har Scanmatic utviklet en ny serverapplikasjon for GPRS terminaler. Scanmatic leverer GPRS baserte terminaler for forskjellige formål, både egenutviklede produkter, som GLT en GPRS terminal for styring av veilys utviklet i nært samarbeid med Skagerak Elektro, SM3550 som er en generell GPRS basert I/O terminal og 3. parts produkter fra Teltonika som er en meget prisgunstig og enkel I/O terminal. Felles for disse er at de er programmerbare og Scanmatic tilbyr dem både med en standard innsamlingsapplikasjon som støttes av vår etablerte PC baserte innsamlingsapplikasjon Hidacs, og spesialtilpassede applikasjoner. Tconnect’s behov gjaldt overvåking av basestasjoner i et radionettverk der kravet til distribuert I/O for terminal ble godt dekket av en Teltonika GPRS terminal med vår standard applikasjon. De ønsket imidlertid en 100% applikasjonstilpasset brukervennlig server-applikasjon på innesiden.


ARRANGEMENT

GPRS SEMINAR

ÅPENT HUS HOS SCANMATIC AS

Scanmatic vil i samarbeid med Telenor Mobil arrangere et åpent seminar om GPRS. Scanmatic har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring med bruk av GPRS som kommunikasjonsbærer for overvåking- og styringssystemer. Scanmatic fremstår som en av landets fremste aktører innen dette feltet, og sammen med Telenor ønsker vi å gi deltakere på dette seminaret en innføring i teknologien og dele vår erfaring og kunnskap om GPRS. Seminaret inkl. lunch er gratis, og avholdes i Telenor sine lokaler i Kristiansand (Kjøita 6, Elvebredden) den 28. mars 2007 kl. 09.00 til 15.00. Bindende påmelding innen 21.mars til company@scanmatic.no.

Tel. 37059522

Ved avmelding senere enn 23.mars faktureres kr 500 per deltaker. Det er begrenset med plasser, og prinsippet om førstemann til mølla gjelder. Foreløpig agenda: • GPRS teknologibasis. Prinsipper, egenskaper, virkemåte og kostnader v/ Roy Seland, Telenor Mobil • GPRS bruksområder og systemløsninger ifm. M2M kommunikasjon. • Presentasjon av GPRS baserte produkter. • Presentasjon av kundecaser: -GPRS basert overvåkingssystem for stråling -Styring av gatelys -Overvåking av småkraftverk

Har du spørsmål vedrørende seminaret ta kontakt med Svein Moholt. svein@scanmatic.no

Scanmatic vil invitere alle sine kunder til en ”åpen uke” hvor vi gjennomførerer en del forskjellige fagseminarer, kurs og diskusjonsfora. Dette kommer til å gå av stabelen i uke 25, og vi ber dere alle holde av denne uken. Det vil være forskjellige aktiviteter hele uken hvor blant annet dette kommer til å være deler av det: • • • • • • •

Presentasjon av nyheter Kurs Feltstasjoner/Hidacs OTT–representant kommer og presenterer produktspekteret GPRS fagseminar Erfaringsutveksling – etablering av vannstandmåling / nye krav NVE Ris/ros Scanmatic AS Sosial aften

Som kunde kan du gjerne komme med innspill til temaer som kan være aktuelle å diskutere. Nærmere informasjon og påmelding vil bli sendt ut i begynnelsen av mai.

Ønsker du mer info om sakene som er presentert, send mail til info@scanmatic.no Scanmatic AS, Kilsund, N-4920 Staubø Tel +47 37 05 95 00 • Fax +47 37 03 46 78 company@scanmatic.no www.scanmatic.no

DM0107  
DM0107  
Advertisement