Page 1

ELEKTRO AUTOMASJON FIBERINSTALLASJON PROSJEKTERING PROSJEKTLEDELSE

scanmatic.no/elektroentreprise/


Vår styrke ligger i samlet kompetanse under samme tak

Hvem er vi?

l SCANMATIC ELEKTRO AS ble etablert i 2012 etter tidligere å ha vært en avdeling i morselskapet Scanmatic. Selskapet har 22 ansatte og har siden etableringen opplevd en kraftig vekst både i omsetning, ordrereserve og antall ansatte. l Morselskapet Scanmatic eier 51% av aksjene, resterende eies av de ansatte i selskapet.

Fakta

l 2012 Omsetning: 42,5 MNOK. Resultat (EBIT): 1,2 MNOK. l 2013 Omsetning: 99,4 MNOK. Resultat (EBIT): 5,4 MNOK. I 2014 forventes det en omsetning på over 200 MNOK. Signert ordrereserve pr. 30. april var på 102 MNOK.


«Målet er å være en foretrukket leverandør innen energi og samferdselsrelaterte oppdrag for markedsområdene veg og jernbane» Hva gjør vi?

Scanmatic Elektro spesialiserer seg på prosjektering og leveranse av infrastruktur innen elektro og kommunikasjon til industrielle kunder, primært innenfor samferdsel og energi. Vår styrke ligger i vår kompetanse: Elektro, automasjon, fiber(installasjoner), prosjektering og prosjektledelse samlet på ett sted. Målet er å være en foretrukket leverandør innen energi og samferdselsrelaterte oppdrag for

markedsområdene veg og jernbane. På kundelisten står blant annet Statens Vegvesen og Jernbaneverket, samt flere energiverk og kommuner. Etter etableringen var Scanmatic Elektro operativt fra dag én med innledende leveranser som montering av radioutstyr i Festningstunnelen og rehabilitering av fem mindre tunneler i Hordaland. I løpet av kort tid hadde 43 tunneler fått nytt utstyr. I tillegg hadde 2.100 veilysmaster og oppimot 200

skilt blitt montert flere steder i Norge. Scanmatic Elektro har siden oppstarten samarbeidet tett med morselskapet Scanmatic. Samarbeidet har ført til flere oppdrag med kamerainstallasjoner, lukestyringer, værvarslingssystemer, rasvarslingssystemer og RTU-målinger. Synergieffekten av det tverrfaglige samarbeidet gir både Scanmatic og Scanmatic Elektro mulighet for å påta seg prosjekter innen elektro, automasjon og fiberinstallasjon.


Vi skal være fremoverlent og nytenkende i alle typer prosjekter

Are Omdal, daglig leder +47 95 08 66 39 are@scanmatic.no

Rune Lillestø, produksjonssjef +47 97 69 19 00 runel@scanmatic.no

Tunnelelektro-prosjekter Rasvarsling, lukestyring, kamerainstallasjon, veilys, værvarslingsanlegg

Magne van der Geest, installatør +47 47 63 36 48 magne@scanmatic.no

Atle Olav Hugstmyr, prosjektleder +47 90 95 54 56 atleolav@scanmatic.no

Ken Roger Bjørgo, driftsleder +47 48 01 69 55 kenroger@scanmatic.no

Scanmatic Elektro AS, Kilsundveien 126, N-4920 Staubø. Tel: +47 3705 9500 - elektro@scanmatic.no

Roald Skomedal, driftsleder +47 95 26 22 89 roald@scanmatic.no

Scanmatic Elektro  

Brosjyre for Scanmatic Elektro.