Page 1

Nyhetsbrev no 1 // 2013

Scanmatic seiler

stødig med Stable

Sverige-suksess

Scanmatic med datterselskap i Sverige

Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser

Erstatter robåt

Nytt kamera overvåker Oslokloakken


Pangstart i Sverige Scanmatic AS har blitt internasjonalt med datterselskap i Sverige. 1. januar 2013 ble Scanmatic Sverige AB etablert. Etableringen er et ledd i Scanmatic sin satsing i Sverige for å betjene sine svenske kunder, samt å få nærhet til markedet og tilrettelegge for videre vekst. - SPENNENDE Det svenske selskapet vil tilby samme produkter og løsninger som morselskapet i Norge. I tillegg vil selskapet etablere nye distribusjonsavtaler for verdensledende produsenter av sensorer og loggere innen meteorologi og hydrologi. - Ekspansjonen og etableringen i Sverige er noe vi har jobbet målrettet for. Vi har sett at det er etterspørsel etter vår kompetanse og våre tjenester i det svenske markedet, og nå var tiden moden for etablering. Det synes vi er veldig spennende, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. NÆRHET TIL KUNDER Scanmatic Sverige har flyttet inn i lokaler i Åkersberga som ligger cirka 30 minutter nord for Stockholm. Beliggenheten sikrer nærhet til gode og enkle kommunikasjonsmuligheter, slik som Arlanda flyplass og Stockholm. - Det gjør det enkelt for våre medarbeidere å kunne reise ut til kunder over hele Sverige, samt ta imot besøk, sier daglig leder i Scanmatic Sverige AB, Mats Riehm. Riehm forteller at selskapet allerede er i full gang med aktiviteter mot flere kunder i Sverige, og at de raskt også må begynne å se på videre rekruttering innen både salg, service og support. Selskapet har allerede levert flere måle-

2

stasjoner til Skelleftäelvens vattenreguleringsforetak, Umeå universitet, Sveriges landbruksuniversitet med flere, og det er mange interessante tilbud og forespørsler ute. I april vant selskapet en anbudsrunde med Statkraft Sverige AB på levering av syv til ni målestasjoner. Stasjonene skal plasseres i Gideälven, Fälsjöälven og Lagans reguleringsområde og magasin. De første stasjonene skal leveres allerede i juni, og de resterende etter sommerferien. KURS I NORGE Scanmatic har siden 1972 fokusert på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. Scanmatic Sverige AB har fått til mye på kort tid men er ydmyk til den omfattende kompetansen som morselskapet besitter. - Selv om Scanmatic Sverige AB fortsatt er et lite selskap, finnes det et stort faglig miljø og ressurser i Norge vi kan dra nytte av. I Norge har man jobbet med denne typer leveranser i over 40 år, og det finnes mye erfaring man kan støtte seg til, sier Riehm. I april var blant annet kunder fra Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs i Norge på Sutron dataloggere og HIDACS innsamlingssystem. SER FREMOVER Daglig leder Mats Riehm er spent på fortsettelsen av Sverige-satsingen. Med tydelige mål og nye avtaler i sikte er Scanmatic-etableringen i Sverige et stort

Mye har skjedd på kort tid for Scanmatic sitt nye datterselskap, Scanmatic Sverige AB. Bildet viser det nye kontoret i Åkersberga.

Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs for Sutron dataloggere hos Scanmatic.

skritt mot videre vekst for selskapet. - Vår ambisjon er å bli ledende på instrumentering innenfor meteorlogi, hydrologi og miljø i Sverige. Med verdensledende produkter og tilgang til et stort faglig miljø mener vi dette bør være innen rekkevidde om få år, sier Riehm.


Nyhetsbrev no 1 // 2013

Loggerløsning For evaluering av resultater i kvistdamsprosjektet, er loggføring av vannivå i både opp- og nedstrømsdammene nødvendig.

Scanmatic leverer instrumentering for vannstandsmåling i kvistdamsprosjektet. Fra venstre: Steinar Myrabø (Jernbaneverket) og Joakim Sellevold (Statens vegvesen). Foto: Bent Braskerud.

BEVER-PROSJEKTET:

Bygger kvistdammer mot oversvømmelser

I den sammenheng har de involverte partene (se hovedsak) valgt å bruke 14 loggere for vannstand fra Scanmatic, såkalte OTT Ecolog 500 loggere. Dette er kompakte loggere med integrert trykksensor, GPRS modem og batteri. Måledata overføres daglig til Norges vassdrags- og energidirektorat med bruk av Scanmatic sitt innsamlingssystem HIDACS. Ved endringer i vannstand vil loggeren automatisk intensivere logger-intervallene slik at man får bedre oppløsning på data ved endringer. Dette for at man skal spare strøm i perioder med konstant vannstand, samtidig få god oppløsning på måledata når det skjer endringer i nivåene.

Både veinettet og jernbanenettet er utsatt i forbindelse med flomsituasjoner. En «ny» teknikk testes nå ut for å holde kulverter og rør åpne. Prosjektet er nettopp startet og skal gå ut 2015. Målet er å undersøke om kvistdammer er en egnet teknikk for å holde stikkrenner frie for kvister, sedimenter og løsmasser, samt hindre flomtopper i små nedbørsområder. Scanmatic bistår prosjektet med instrumentering for vannstandsmåling.

bekkene drar med seg kvister og sedimenter ned til rørene, som kan gå tette, forteller hydrolog Steinar Myrabø hos Jernbaneverket. Kvistdamsprosjektet skal hindre erosjon og stabilisere overbelastningen i stikkrennene, i tillegg til å dempe vannførsel og flomtopper.

ET VARIG PROBLEM Å holde kulverter og stikkrenner rene for kvister og sedimenter er kritisk for å lede vann vekk for å unngå situasjoner med oversvømmelser. - Bekkeløpene ned mot veier og jernbanespor er for det meste ganske små og ofte påvirket av menneskelig aktivitet. Det kan være skogsdrift, jordbruk, bebyggelse eller tilsvarende som fører vannet på ville veier. Vannføringen er som regel liten. Problemet er flomtoppene når

KVISTDAMMER Teknikken går ut på å oppføre enkle dammer av materialer som finnes på stedet der de bygges. Først og fremst er tømmerstokker og kvist, men også stein, aktuelle byggematerialer. Målet er å bygge billige dammer med to hovedfunksjoner: J Dammene skal bremse opp vannets hastighet i bekkeløpet ned mot stikkrenna. Det er viktig å hindre flomtopper

fordi mange stikkrenner har for liten kapasitet. Dammene demper vannførselen, og når vannmassene slippes gjennom stikkrenna over lengre tid, er kapasiteten god nok. J Dammene skal fungere som et filter. Løsmasser blir holdt igjen av kvistene. Over tid vil det samle seg opp mange kubikkmeter med masse på oversiden av dammene. Sedimentene som holdes igjen av dammene sørger for at landskapet bygger seg opp og forsterker dalsidene ned mot bekken. Erosjonen i bekkedalen stoppes. Prosjektet gjennomføres i regi av Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS), som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat.

3


Seiler inn storkontrakt Etter syv års innsalgsarbeid halte arendalsselskapet Stable i land en kontrakt på 10 millioner kroner. Samarbeidspartneren Scanmatic skal utvikle og levere stabiliserte plattformer til bruk i en privat yacht.

Kontrakten innebærer leveranse av 16 plattformer til senger, to store plattformer til bibliotek og spisestue, et stabilisert biljardbord, samt en plattform for vinkjøler. Yachten på 127 meter bygges i Italia, hos det renommerte verftet Privilege Yard. SAMARBEID MED DE BESTE Stable i Arendal er et spennende selskap som spesialiserer seg på stabiliserte plattformer for ulike formål. Systemet er svært avansert, og Stable er så langt daglig leder Svend Heier kjenner til, eneste leverandør i verden. Scanmatic har gjennom flere år vært en foretrukken samarbeidspartner for Stable innen produktutvikling og engineering.

Det tok Svend Heier , daglig leder i Stable, syv år med jevnt innsalgsarbeid å hale i land den betydelige kontrakten. Foto: Anne Karin Andersen

4

AUTOMATIKK

Administrerende direktør i Scanmatic, Kim Steinsland, forteller engasjert om et mangeårig samarbeid med Stable. - Det skulle ta flere år å få på plass 10 millioners-kontrakten for Stable, men da den var i boks, ryddet vi straks plass hos Scanmatic til det som nå ventet. I lokalene hos Scanmatic har Stable egen utviklingslab – og det samarbeides tett på tvers av produksjonslinjer med utvikling, hyppige kvalitetskontroller, montering og sertifisering. - Å være en dynamisk og god samarbeidspartner for en kunde som Stable, er med på at vi holder oss faglige våkne og svært oppdaterte i en bred skala, sier Steinsland. PÅ VEI MOT NYE MARKEDER - Dette er et spennende og innovativt produkt, og vi vet at Stable er i gang med utvikling av nye modeller til bruk på andre markeder enn til cruise- og yachtindustrien, sier Steinsland. Plattformene skal være ferdig produsert i løpet av 2013 og sendes fortløpende til verftet i Italia for installering. - Produksjonen har så langt gått smertefritt, og første forsendelse skjer nå i mai, smiler en fornøyd Kim Steinsland.

Plattformene stabiliseres via kraftige servoer.

TEKNOLOGI Fokus: Robust, feilfri drift og lang levetid.

ELEKTRONIKK Kontrollsystemet er basert på automasjonskomponenter fra Beckhoff og programmert i C.

KVALITET Selv om kontrollsystemet ofte er det som fascinerer mest, er mekanisk kvalitet minst like viktig. Foto: Stable, Privilege Yard


Nyhetsbrev no 1 // 2013

Sterk vekst i Scanmatic Elektro Suksessen som Scanmatic Elektro har hatt siden oppstarten i 2012 er over all forventning. på anleggene. - Vi ser veldig positivt på fremtiden siden ordreinngangen, altså prosjekter som er kontrakterte, allerede er godt over budsjett. Dessuten var vi allerede i april nærmest fullbooket ut året. Det er vi kjempefornøyde med, sier Omdal.

Are Omdal, Scanmatic Elektro AS

2012 som var første hele driftsår for Scanmatic Elektro AS som eget selskap, er tilbakelagt. Selskapet ble startet i 2011 som en avdeling i Scanmatic AS, men vokste raskt og ble derfor skilt ut i et eget selskap høsten 2011. Den sterke utviklingen fortsatte i 2012. Året endte godt over budsjett, både i forhold til omsetning og resultat. - Med andre ord har vi klart å oppnå et positivt resultat og lønnsom vekst allerede fra første driftsår. Det er vi svært godt fornøyde med, sier daglig leder Are Omdal. SYNERGIEFFEKT Selskapet har siden oppstarten hatt et tett samarbeid med morselskapet Scanmatic AS. Samarbeidet på tvers av fagfeltene vil i stor grad fortsette fremover, for å få til de best mulige løsningene for selskapene, og ikke minst for kundene. - Vi ser nå at synergieffekten mellom Scanmatic AS og Scanmatic Elektro AS er stor for begge selskapene og gir et solid inntrykk av at vi sammen kan påta oss store og små prosjekter som omhandler elektro og styring, sier Omdal. FULLT PROGRAM De første månedene i et nytt år er vanligvis stille tider for entreprenører. Dette har på ingen måte vært tilfelle hos Scanmatic Elektro. I januar, februar og mars har selskapet sysselsatt opp mot 50 mann per måned ute

Følgende store prosjekter går mot en avslutning: J Rehabilitering av Pollfjelltunnelen i Troms, kunde er NCC J Rehabilitering av Mosseporten og St. Hansfjellet tunnelene i Østfold, kunde er AF J Rehabilitering av Trengereid og Jamnatunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen J Rehabilitering av Risnes og Romslotunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen J Oppgradering/installasjon av elektrisk anlegg og lys i Mykstufoss kraftstasjon, kunde er EB kraftproduksjon Følgende prosjekter har oppstart i nær fremtid: J E18 Momarken, installasjon av SROanlegg (Styring, Regulering og Overvåking), veilys og tunnel elektro i Østfold, kunde er NCC J Fv 46 Sandsfjordbru, SRO, veilys og tunnelelektro i Rogaland, kunde er Kruse Smith J E 10 Hamnøy, SRO, veilys og tunnelelektro i Lofoten, kunde er Statens vegvesen J Fv 540 Løvstakktunnelen, SRO og tunnelelektro i Hordaland, kunde er Statens vegvesen J E18 Gulli-Langåker, SRO, veilys og tunnelelektro i Vestfold, kunde er Statens vegvesen. I tillegg har selskapet flere prosjekter der Scanmatic AS er kunde, slik som rasvarslingsprosjekter, prosjekter med behov for kamerainstrumentering, knyttet til damstyring og i forbindelse med Jernbaneverket.

Korrigering:

Sanntidsegenskaper med EtherCAT I forrige nyhetsbrev kom vi i skade for å skrive sekunder istedenfor mikrosekunder da vi omtalte et prosjekt vi gjør for Jernbaneverket. I prosjektet overvåker Scanmatic leveringskvaliteten på Jernbaneverkets omformerstasjoner. En trykkfeil gjorde dessverre at mikrosekunder ble til sekunder og artikkelens hovedbudskap dermed ble litt forkludret. Rett tekst skal være: Måleutrustningen som benyttes i leveransene er utviklet av Scanmatic, og er basert på EtherCAT-systembuss og automasjonskomponenter fra Beckhoff. EtherCAT er en Ethernet-basert sanntids feltbuss som er meget rask, skalerbar, fleksibel og rimelig. Det gjør at man kan bygge store, distribuerte systemer med deterministiske sanntidsegenskaper. Systemet har svært rask omløpstid (1000 distribuerte I/O på 30 mikrosekund), er hurtig og effektivt, med relativt rimelige automasjonskomponenter. Scanmatic har benyttet EtherCAT og Beckhoff i en årrekke i mange forskjellige prosjekter, fra relativt enkle systemer som for eksempel skiltstyringer, til komplekse kontrollsystemer for tidevannskraft og lignende. Erfaringen viser at både teknologien og produkter er svært robuste og stabile. Samtidig er det tydelig at potensialet for systemene bare øker etterhvert som flere typer I/O-moduler og CPU-plattformer kommer på markedet. Også på SW-siden går utviklingen raskt i retning av avansert instrumentering og analyse. Utviklingsmiljøet TwinCAT er fullt integrert mot Microsoft Visual Studio og systemene kan programmeres fullt og helt i C/C++.

5


Slik ser den ut, farkosten som skal automatisere inspeksjonsprosessen i kloakktunneler. Utstyrt med digitale HD-kameraer og LEd-basert belysning, filmer den kontinuerlig mens den driver fritt gjennom tunnelen.

Robot erstatter robåt En ny inspeksjonsfarkost designet og utviklet av Scanmatic skal undersøke kloakktunneler i Oslo. Inspeksjon av kloakktunneler er ingen luksusjobb, men noen må gjøre det. Hittil har dette vært gjort av mennesker, men Scanmatic jobber i disse dager for å automatisere prosessen. - Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss innen systemleveranser for instrumentering, overvåking og styring, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. ØKT VANNKVALITET Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) kom med en slik utfordring høsten 2011. VEAS er et interkommunalt samarbeid som er eiet av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS har et sentralrenseanlegg for avløpsvann og kloakk med mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Årlig behandler VEAS mellom 100 og 120 millioner kubikkmeter med avløpsvann. Det rensede slammet brukes til

6

jordforbedringsmiddel på kornarealer, og den utviklede biogassen dekker store deler av anleggets energibehov. Vannkvaliteten i indre Oslofjord er blitt betydelig forbedret etter at anlegget kom i drift. RISIKOFYLT Avløpsvannet kommer i hovedsak til VEAS gjennom en 42 kilometer lang hovedtunnelsystem fullboret gjennom fjell fra Oslo til VEAS på Slemmestad. Tunnelsystemet har en diameter på cirka 3,3 meter. Tunnelsystemet ligger mellom 10 og 80 meter under bakkenivå. Vannet renner hele veien med selvfall, mens hellingen på tunnelen bare er 75 centimeter per kilometer der fallet er minst. For å sikre nødvendig kapasitet må det foretas innvendig inspeksjon av tunnelsystemet regelmessig. - Det har tidligere vært gjort ved at to-tre personer har drevet gjennom systemet i

en liten åpen båt. En slik gjennomseiling tar omtrent fire timer, og er på ingen måte risikofri, sier Kim Steinsland. INNOVATIV LØSNING For å redusere risiko for personell, og effektivisere inspeksjon av tunnelsystemet, gikk VEAS ut i markedet og ba flere leverandører om forslag til alternative metoder for inspeksjon. Scanmatic ble valgt som leverandør. Bakgrunnen var et forslag om å utvikle en rund, relativt lett farkost uten egen fremdrift som kan drive fritt gjennom tunnelen, og filme den innvendig via digitale HDkameraer og LED-basert belysning. - Etter litt diskusjon rundt fordeler og ulemper med at farkosten roterer, landet vi på modellen som er vist på bildene, sier Steinsland. Farkosten er helt rund og nesten flat i bunnen slik at den er minst mulig dyptgående. Dette for at den skal kunne


Nyhetsbrev no 3 // 2012

Nye medarbeidere Nils Lofstad er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Oslo innen fysikk og har også bakgrunn som ingeniør fra Agder Ingeniør og Distrikshøgskole innen teleteknikk. Han har jobbet i mange år innen telekomindustrien i STK, Alcatel, AXXESSIT og Ericsson. Han har lang erfaring med HW-utvikling, systemutvikling og produktledelse. Nils er opprinnelig fra Arendal og begynte i Scanmatic i januar. Nils skal jobbe med salg mot energisektoren.

Clas J. Garcia de Presno har bachelorgrad i pedagogikk, men har de siste 13 årene jobbet med drift av forretninger i AustAgder. Butikkgruppen bestod i 2012 av 19 butikker, med en omsetning på ca. 120 millioner kroner. Som daglig leder var omsetning og salg den viktigste målsetningen – med kontroll og kvalitet i alle ledd: personalhåndtering, markedsføring, logistikk og vareflyt. Clas skal markedsføre og selge Scanmatic sine produkter og systemer til industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og energibransjen.

Stig Yngvar Nilsen har master i industriell økonomi og bachelorgrad i kybernetikk. Etter endt utdanning jobbet Stig fem år i ST-Ericsson. Stig har erfaring fra software-utvikling innenfor IP-teknologi og interface-utvikling mot tynn-modem. Teknisk arbeid fått mest fokus i yrkeslivet; men også prosjektstyring med kundeoppfølging i et internasjonalt marked er på CV-en. I Scanmatic skal Stig jobbe som prosjektingeniør for leveranse, og har siden desember i fjor deltatt i prosjekter mot energikunder og SROsystemer.

Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss Kim Steinsland, administrerende direktør, Scanmatic

forsere sandbanker og lignende, som kan danne seg i tunnelsystemet. Farkosten er utformet av Scanmatic og produsert i tradisjonell glassfiberarmert polyester av Sørkomp, en lokal leverandør av komposittløsninger for blant annet offshorenæringen. INSTRUMENTERING OG BELYSNING Riktig lys og gode kameraer er viktig for å kunne få best mulige bilder fra innsiden av tunnelen. Farkosten er derfor utstyrt med tre kraftige LED-lamper som sprer lyset godt, samt tre digitale HD-kameraer. Til sammen dekker disse hele veggarealet i tunnelen når farkosten driver gjennom. - Lys og kameraer forsynes sammen med en industri-PC og et kompass fra et gelbatteri. Kameraene filmer kontinuerlig og lagrer hver sin film på minnekort. Samtidig logges farkostens orientering via et kompass, slik at filmen fra kameraene kan settes sammen og korrigeres for farkostens

rotasjon. Til slutt gjennomgår eksperter filmen og analyserer den for å finne tunnelens tilstand, forklarer Steinsland. Hittil i prosjektet har fokus vært på utforming av selve farkosten og utrustning av denne med riktig lys, kamera og retningssensor for å kunne lage et best mulig bildemateriale fra gjennomseilingen. Videre arbeid med konseptet vil innebære utvikling av en nøyaktig posisjoneringsløsning, slik at avvik som oppdages fra bildematerialet kan posisjoneres nøyaktig i tunnelen. Det faktum at farkosten skal operere inni en fjelltunnel inntil 80 meter under bakkenivå, gjør valg av posisjoneringsløsning krevende. - GPS er selvsagt ikke et alternativ. Det finnes løsninger, for eksempel avanserte MRU-er laget for autonome undervannsfarkoster (AUV-er). Disse er imidlertid svært kostbare, relativt tunge

Illustrasjonen viser hovedtunnelsystemet ved indre Oslofjord. og strømkrevende, sier Steinsland. - Det vi anser som mest aktuelt i øyeblikket, er å utvikle en posisjoneringsalgoritme som tar utgangpunkt i bildematerialet, eventuelt i kombinasjon med en avstandsmåler, og finne forflytning relativt til tunneltaket ved å posisjonere formasjoner i tunneltaket.

7


Nyhetsbrev no 1 // 2013

Notiser Brukerseminar 4. – 5. juni

Styrer boblene for Statkraft Scanmatic har signert kontrakt med Statkraft på å levere instrumenteringsbøyer som skal måle vanntemperatur og saltinnhold i Ranfjorden. Autonomous Light LS502 / LS 650

Ranfjorden er en 67 km lang fjord som strekker seg fra kysten innenfor Dønna i sør, nordøstover til Mo i Rana. I enkelte år oppstår det til dels store isproblemer i Ranfjorden. Dette oppstår under spesielle værforhold, og medfører skader på private anlegg og småbåthavner. ENERGIKREVENDE Tre instrumenteringsbøyer levert av Scanmatic skal overvåke vanntemperatur og salinitet (saltinnhold) i fjorden. Dette vil bidra til å kunne automatisere det allerede eksisterende bobleanlegget, og dermed hindre at isproblemene vedvarer. Isingen i Ranfjorden oppstår fordi ferskvann fra elva legger seg oppå saltvannet i fjorden, og dette fryser til ved kaldt vær. I forbindelse med kraftutbygging på 60tallet ble det etablert et bobleanlegg ved utløpet av elva for å blande ferskvannet med saltvannet. Dette har i de senere år blitt modernisert og fungerer etter hensikten. Utfordringen er at anlegget er energikrevende. RETNINGSGIVENDE Statkraft, som drifter anlegget, ønsket å se på muligheten til å automatisk styre anlegget basert på informasjon om værforhold og forhold i sjøen. I den anledning fikk Scanmatic kontrakt på å levere tre instrumenteringsbøyer som skal plasseres ute i Ranfjorden. Intensjonene er at man på sikt skal kunne komme frem til et sett med kriterier for kjøring av bobleanlegget. På denne måten ønsker Statkraft å oppnå energibesparelser, og samtidig holde indre fjord isfri.

Top Mark With Radar Reflector

Aluminum Mast

Det er med stor glede vi kan invitere deg til årets Brukerseminar hos Scanmatic. Brukerdagene avholdes ved våre lokaler i Kilsund (utenfor Arendal). Årets program er ferdig komponert, og vi er stolte av å kunne presentere et bredt spekter av lærerike, faglige og aktuelle foredrag! Ja, og selvfølgelig et fantastisk sosialt program på kvelden tirsdag 4. juni. Brukerseminaret er tilrettelagt for kompetansebygging, spennende faglige diskusjoner og ikke minst for å knytte nye verdifulle kontakter. For mer info, følg med på nettsidene våre, eller ta kontakt med johannes@scanmatic.no For påmelding send mail til: clas@scanmatic.no

Meteorology Technology Expo Brussel

Scanmatic kan treffes på Meteorology Technology Expo Brussel 15.-17. oktober. Velkommen til en hyggelig prat, muligheten til å dele erfaringer og kanskje finne områder Scanmatic kan hjelpe deg og din bedrift med å finne gode løsninger sammen med deg! Gå inn på www.scanmaatic.no/messerog seminarer for mer informasjon.

Foamed MDPE Float

Ajustable Ballast

Hot Dip Galvanized Steel Structure

LOGGFØRER DATA I første omgang skal bøyene kun logge data som samles inn og sammenstilles med andre værdata i området. Dette for å kunne danne seg et bilde av hvordan forholdene er, og for at man etterhvert skal kunne automatisere driften på bobleanlegget basert på disse måledataene. Bøyene måler vanntemperatur og salinitet på to forskjellige dybder (én og tre meter under overflaten). Bøyene er instrumentert med nødvendige sensorer, logger fra Scanmatic, lithiumbatteripakke og GSM-modem. Selve instrumentbøyene er fra det franske selskapet Mobilis, som har dette som sitt spesialfelt.

Offshore Technology Days

Scanmatic har egen stand under Offshore Technology Days i Stavanger 23.-24. oktober. Du er velkommen! Gå inn på www.scanmaatic.no/messerog seminarer for mer informasjon.

Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: info@scanmatic.no. Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø company@scanmatic.no www.scanmatic.no Produksjon: www.presis360.no Trykk: www.birkelandtrykkeri.no

1532 nyhetsbrev scanmatic nr 1 2013 s