Sommer-magasinet

Page 44

Terningen Arena. Innfelt Elverums ordfører Lillian Skjærvik.

Terningen Innovasjonspark

Møteplass og kraftsenter Terningen Innovasjonspark er en møteplass mellom mennesker, idéer, bransjer og kunnskap. Et kraftsenter for forskning, innovasjon og nyskaping på Terningen Arena. Flerbruksanlegget har på vegne av Elverum kommune fått i mandat å utvikle, planlegge og etablere Terningen Innovasjonspark. Innovasjonsparken skal være en samarbeidsarena mellom næringsliv, akademia og samfunnet rundt oss. Terningen Innovasjonspark skal bidra til å skape vekst for Elverums- og Østerdalsregionen innen områder hvor Elverum og Østerdalen har eller kan opparbeide en posisjon. Innovasjonsparken skal bidra til å skape vekst innen disse hovedområdene: – Skogen og treet som ressurs – Helse, folkehelse og idrett

44

SOMMER-MAGASINET

– Samfunnssikkerehet, sikkerhet, krise og beredskap

Hva jobber vi med

Ønsker du mere informasjon, ta kontakt med Terningen Innovasjonspark (Flerbruksanlegget) på mail/telefon:

– Kunnskapsnettverk og klynger – Konferanser, kurs og seminar – Bransjetreff og innovasjonsverksteder – Gründeraktiviteter – Stimulere til studentbedrifter og økt kompetanse om innovasjon

Vi tibyr en unik møteplass Kreativt miljø designet for å stimulere til samarbeid, drop-in kontorer, møte- og seminarrom, forretningsutvikling innenfor våre hovedområder, «et sosialt og faglig fellesskap» I Terningen Innovasjonspark kan du leie kontor for en dag, en uke eller en lengre periode om du ønsker det. Du kan også leie vårt unike møterom, eller hele Innovasjonsparken.

tone.lien@terningenarena.no mette.lohren@inn.no Tone 951 36 871 Mette 975 81 480