Page 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓOY ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ANTΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ TOY 2016

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙV –ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓOY ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ TOY 2016 Προοίμιο.

ΕΠΕΙΔΗ, η προσπάθεια για αναπτυξιακή μεταρρύθμιση μέσα από την προσέλκυση και πραγματοποίηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και γενικότερα η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο· ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, για θέματα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας το κράτος πρέπει να κινηθεί προς πιο σύγχρονες οργανωτικές και διοικητικές δομές καθώς και καλές πρακτικές, οργάνωσης και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της εδραίωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ,

είναι απαραίτητο όπως ολόκληρος ο κρατικός

μηχανισμός να θέσει ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και να ενεργεί συντονισμένα με στόχο την βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη και για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται

η θεσμοθέτηση του

Υφυπουργού Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας ως επικεφαλής του Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με συντονιστικές και οριζόντιες αρμοδιότητες και εξουσίες σε θέματα ανάπτυξης και ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας,


3 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

Ο

1.

παρών

Υφυπουργού

Νόμος

θα

παρά

τω

αναφέρεται

ως

Προέδρω

σε

o

περί

θέματα

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2016.

ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία.

2.

(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

«δημόσιος

υπάλληλος»

έχει

την

έννοια

που

αποδίδεται στον όρο αυτό, από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταταιˑ

ΚΕΦ.113 9/1968 76/1977 17/1979 105/1985 198/1986 19/1990 46(I) του 1992 96(I) του 1992 41(I) του 1994 15(I) του 1995 21(I) 1997 ΑΝΑΚ.2331 82(I) του 1999 149(I) του 1999 2(I) του 2000 135(I του /2000 151(I) του 2000 76(I) του 2001 70(I) του 2003 167(I) του 2003 92(I) του 2004

«Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων» σημαίνει την εταιρεία Cyprus Investment Promotion Agency η οποία συστάθηκε στις 17 Αυγούστου 2006, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, με αριθμό εγγραφής 182157·


4 24(I) του 2005 129(I) του 2005 130(I) του 2005 98(I) του 2006 124(I) του 2006 70(I) του 2007 71(I) του 2007 131(I) του 2007 186(I) του 2007 87(I) του 2008 41(I) του 2009 49(I) του 2009 99(I) του 2009 42(I) του 2010 60(I) του 2010 88(I) του 2010 53(I) του 2011 117(I) του 2011 145(I) του 2011 157(I)/2011 198(I)/2011 64(I)/2012 98(I)/2012 190(Ι)/2012 203(Ι)/2012 6(Ι)/2013 90(I)/2013 74(Ι)/2014 75(Ι)/2014 18(Ι)/2015 62(Ι)/2015 63(Ι)/2015 89(I)/2015 120(I)/2015.

1/1990 71/1991 211/1991 27(I) του 1994 83(I) του 1995 60(I) του 1996 109(I) του 1996 69(I) του 2000 156(I) του 2000 4(I) του 2001 94(I) του 2003 128(I) του 2003 183(I) του 2003 31(I) του 2004 218(I) του 2004 68(I) του 2005 79(I) του 2005 105(I) του 2005 96(I) του 2006 107(I) του 2008 137(I) του 2009 194(I) του 2011 78(I) του 2013 7(Ι) του 2014 21(I) του 2014 100(I) του 2015.

«ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος» σημαίνει τον περί

Δημόσιας

Υπηρεσίας

Νόμο,

όπως

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

αυτός


5

«Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» σημαίνει

το

Υφυπουργείο

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας το οποίο ορίζεται στο άρθρο 3 · «Υφυπουργός

παρά

τω

Προέδρω

σε

θέματα

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» ή «Υφυπουργός» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 7.

ΜΕΡΟΣ

ΙΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αρμοδιότητες Υφυπουργείου Ανάπτυξης.

3. Με

τον

παρόντα

Νόμο,

ιδρύεται

Υφυπουργείο

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)

την

προώθηση

της

ανάπτυξης

και

της

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, β) τη χάραξη και παρακολούθηση της εφαρμογής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, (γ) τη χάραξη και παρακολούθηση της υλοποίησης στρατηγικής

για

ενίσχυση

της

επενδυτικής

δραστηριότητας, περιλαμβανομένων την επεξεργασία σχετικών κινήτρων/μέτρων, (δ) την άσκηση των εξουσιών του κράτους, ως μέλος του

Κυπριακού

Επενδύσεων,

Οργανισμού

Προσέλκυσης


6 (ε) το σχεδιασμό ή/και εφαρμογή ή/και προώθηση μέτρων

για

βελτίωση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος,

(ζ)

τη

διευκόλυνση

της

ταχείας

αδειοδότησης

της

στρατηγικής

μεγάλων επενδύσεων,

(η)

τη

διαμόρφωση

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση

και

για

την

προώθηση

της

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια υπηρεσία, και (θ) την προώθηση και παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων για απλοποίηση και βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου. ΜΕΡΟΣ ΙIΙ- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Στελέχωση Υφυπουργείου Ανάπτυξης.

4. (1) Το Υφυπουργείο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει αυτού καθώς και σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. (2) Ο Υφυπουργός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και η

αρμοδία

αρχή

για

τους

υπαλλήλους

του

Υφυπουργείου, που ενεργεί συνήθως μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατ’ αναλογία των αρμοδιοτήτων που έχουν οι Υπουργοί για το προσωπικό των Υπουργείων τους σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.


7

Ετήσιες Εκθέσεις.

5. (1) H πρώτη Ετήσια Έκθεση του Υφυπουργείου Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας

υποβάλλεται

εννέα (9) μήνες μετά την ημερομηνία διορισμού του Υφυπουργού και ακολούθως, υποβάλλεται ετησίως. Ο Υφυπουργός, καταθέτει την έκθεση που

(2)

ετοιμάζεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1)α) στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωσή τους· και β) μετά την υποβολή της έκθεσης, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δύναται να τη δημοσιεύει σε τέτοιο τύπο και με τέτοιο τρόπο όπως αυτός κρίνει σκόπιμο, και, σε κάθε περίπτωση η έκθεση δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΩ

ΣΕ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΩ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αρμοδιότητες Υφυπουργού.

7. (1) Ο

Υφυπουργός,

διορίζεται

με

πράξη

του

Προέδρου της Δημοκρατίας. (2) Πρόσωπο το οποίο διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), ασκεί τις εξουσίες και


8 αρμοδιότητες

δυνάμει

του

συμπεριλαμβανομένων

παρόντος

οποιονδήποτε

Νόμου άλλων

αρμοδιοτήτων του ανατεθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι οποίες αφορούν: (α)

την

πολιτική

εποπτεία

του

Υφυπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας· (β) την πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε ανάπτυξη

άλλου

διεθνούς

διακρατικών

οργανισμού,

σχέσεων

και

την

διενέργεια

οποιωνδήποτε πράξεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν δυνάμει του παρόντος

Νόμου

ή

κατόπιν

απόφασης

του

Υπουργικού Συμβουλίου· (γ) τη διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν· (δ) την έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών

οδηγιών

προς

εκτέλεση

οποιωνδήποτε

εξουσιών ή καθηκόντων που του ανατέθηκαν και την εκτέλεση οποιωνδήποτε διαταγμάτων ή Κανονισμών σε σχέση με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν· (ε) την προπαρασκευή για υποβολή στους Υπουργούς νομοσχεδίων,

προσχεδίων

διαταγμάτων

ή

προσχεδίων Κανονισμών που αφορούν εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατέθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.


9 Διάρκεια θητείας

8. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού δε θα υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου αυτός διορίστηκε από τον Πρόεδρο και θα τερματίζεται κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου.

Ασυμβίβαστο

9. Η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, ή του δημάρχου, ή του δημοτικού συμβούλου ή προς την ιδιότητα του ανήκοντος στις ενόπλους δυνάμεις ή τις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας ή με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Αποζημίωση και σύνταξη Υφυπουργού.

22/1960 1/1969 57/1970 64/1973 36/1976 74/1978 49/1980 47/1983 229/1990 79(I) του 1995 127(I) του 2002 111(I) του 2005 74(I) του 2010 128(I) του 2012.

10. (1) Η αποζημίωση του Υφυπουργού θα είναι η ίδια με την αποζημίωση που ορίζεται για τους Υπουργούς, στον

περί

Υπουργών

και

του

Προέδρου,

του

Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Υφυπουργού, εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες 49/1980 ΔΙΟΡΘ/I/163 1/26.9.80 46/1983 170/1986 130/1988

εφαρμόζονται για όλους τους Υπουργούς στον περί Συντάξεων Δημοκρατίας)

(Ορισμένοι Νόμο,

Αξιωματούχοι

όπως

αυτός

της

εκάστοτε


10 13/1989 136/1990 37/1991 63(I) του 1993 39(I) του 1996 47(I) του 1996 ΔΙΟΡΘ/I(I)/3 061/24.5.96 111(I) του 2002 112(I) του 2005.

τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Οποιοιδήποτε άλλοι Υφυπουργού

παρά

τω

όροι και ωφελήματα του Προέδρω

σε

θέματα

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θα είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τους Υπουργούς.

Παρουσία 13. Υφυπουργού στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης δύναταινανα υποβάλλειπροτάσεις προτάσεις προς προς το 11. Ο Υφυπουργός δύναται υποβάλλει Υπουργικό Συμβούλιο και να είναι παρόν κατά τις συζητήσεις ενώπιον του

το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις

Υπουργικού Συμβουλίου για τα θέματα για τα οποία του ανατέθηκε εξουσία ή

συζητήσεις ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για

καθήκοντα δυνάμει του παρόντος νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο,

τα να θέματα για στη τα διαδικασία οποία του ανατέθηκε χωρίς όμως συμμετέχει λήψης αποφάσεων.εξουσία

ή

καθήκοντα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. ΜΕΡΟΣ V – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

12. O

παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου

2017.

Nomosxedio Deputy Ministry  

Νομοσχέδιο για Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Nomosxedio Deputy Ministry  

Νομοσχέδιο για Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας