__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jubileumeditie

Woonzorgcentrum Graafzicht viert 50 ste verjaardag Ontdekt u de 50 verborgen plekjes op Graafzicht?

1970 - 2020


In dit nummer

Colofon Graafzicht 50 jaar is een jubileum uitgave van Present. Hoofdredactie: Koen Wemmenhove Redactie: Annemarie Kleijn-van Wijk, Ida Brand, Janny van Pelt-Noorland, Marjan Kroon-Blommendaal, Martijn Duijzer en Rita Bakker Fotografie: Otto Thijs Ontwerp & opmaak: Vanderperk Groep, Groot-Ammers Š 2020 Present, Ameide De inhoud van dit magazine is zorgvuldig samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Graafzicht door de jaren heen

23

Ontdekt u de verborgen plekjes op Graafzicht?

Mevrouw Lugthart Oudste bewoonster

10

3 Voorwoord 4 Prachtig (t)huis door de managers 5 Meditatie 6 Graafzicht door de jaren heen 22 50 jaar! 23 Fotopuzzeltocht

06


Voorwoord

Een gouden jubileum

50 jaar Graafzicht: 6 oktober 1970 – 2020 Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen toegewenst aan bestuur, medewerkers, cliënten/bewoners en vrijwilligers. Het is voor mij een voorrecht in deze jubileumuitgave het voorwoord te schrijven. Wat een prestatie om dit 50 jarig jubileum te herdenken, wetend dat het ‘zorgbestel’ in Nederland al jaren turbulente tijden doormaakt die ook de (voormalige) besturen van Graafzicht en daarna bij Present niet ongemerkt zijn gepasseerd. Wat ook telt is, dat in de voorbije vijftig jaren honderden cliënten/bewoners goede zorg ontvingen of nog ontvangen in/van Graafzicht. De initiatiefnemers van Graafzicht waren destijds, de Protestants Christelijke kerken in de WestAlblasserwaard uit de kernen: Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Kinderdijk, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland, Ottoland, Oud-Alblas, Streefkerk, Papendrecht en Wijngaarden. Bestuur en bouwcommissie hebben destijds een ‘’daad van formaat’’ geleverd door Graafzicht te stichten. Een woonzorgcentrum in Bleskensgraaf waar gastvrij en liefdevolle zorg wordt aangeboden en al 50 jaren voorziet Graafzicht in het voorzieningsgebied in deze behoefte. Terugkerende reacties van cliënten zijn veelal ‘Wat hebben we het hier goed!’ Een ander oud cliënt zegt hierover ‘Wie hier klaagt, heeft zijn hele leven al geklaagd!’ In 2006 is er een geheel nieuw woonzorgcentrum Graafzicht gereedgekomen met een omvang van circa 80 bedden. Met daarnaast een verbinding naar 32 huurwoningen en 15 koopwoningen

voor senioren. En in 2007 is Graafzicht onder bestuur van Stichting Present gekomen. Mijn persoonlijke herinneringen aan Graafzicht zijn: • In 1970 was ik 20 jaar en zoon van de dorpsbakker. Dagelijks werden er circa 20 ongesneden broden bezorgd door mijn vader of door mij in Graafzicht, afgeleverd in de broodkeuken! • Een andere herinnering is, dat mijn vader en mijn stiefmoeder gewoond hebben in Graafzicht, tot volle tevredenheid. • Vanaf 2017 mag ik voorzitter van de cliëntenraad zijn, waardoor ik regelmatig een bezoek breng aan de locatie en verschillende mensen in/om Graafzicht spreek. Tot slot. Grote dankbaarheid past ons, bovenal jegens de Heere, die Zijn trouwe zorg al ruim vijftig jaar heeft betoond. De wens is, dat Graafzicht in Bleskensgraaf nog in lengte van jaren mag voorzien in de behoefte om een gastvrij en liefdevol (te)huis te zijn voor ‘’ouderen en hulpbehoevende mensen’’ en dat het opschrift op de gevelsteen ’HEERE; dat Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis’ nog jaren het kompas mag zijn. Ik wens u veel lees- en kijkplezier. Egbert Hamerpagt, voorzitter Cliëntenraad locatie Graafzicht en lid van Centrale Cliëntenraad Present

Vanaf 1996 is landelijk het medezeggenschapsorgaan (WMCZ) voor zorg ingevoerd, de ‘cliëntenraad’ De raad spreekt met bewoners en de leiding over de kwaliteit van de zorg en dingen die bewoners belangrijk vinden. Hiervoor regelde Graafzicht vanaf 5-3-1971 met 7 leden de belangen van bewoners via de bewonerscommissie.


04 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

Prachtig (t)huis Inmiddels mag ik vier jaar regiomanager zijn in Graafzicht en vanaf het eerste moment heb ik mij altijd thuis gevoeld en heb ik hier met veel plezier gewerkt. Wat is Graafzicht een prachtig huis.

Als ik denk aan vier jaar Graafzicht.. Als ik terugdenk aan de afgelopen vier jaar denk ik aan een aantal mooie dingen. Er is een ontmoetingsplek gecreëerd bij de hoofdingang; wat vind ik het leuk om daar af en toe een praatje te maken. De verhalen en anekdotes die daar worden verteld, zorgen dat ik een glimlach op mijn gezicht krijg. Ook zijn er nieuwe tafels en stoelen in het restaurant gekomen. Uiteraard na een grondige keuring van een aantal bewoners, want de stoelen moeten wel goed zitten en je moet er makkelijk uit kunnen komen. Wat was iedereen blij toen het er eindelijk stond. Een andere mooie herinnering is de broedmachine die we tijdelijk hadden op Graafzicht. De kuikens kwamen één voor één uit hun ei. Wat een prachtig gezicht! Maar er zijn zoveel andere verhalen te vertellen. Sjanie Breedveld nam kort geleden als Verzorgende na 38 jaar afscheid. Zij heeft heel veel foto’s laten zien en verhalen verteld over haar tijd bij Graafzicht. Ik herinner mij het verhaal van de vierkante aardappels nog! Ook denk ik terug aan de vele en mooie gesprekken die ik met bewoners heb gehad. Zomaar tussendoor in de gang, op uw appartement, tijdens de viering van een jubileum of tijdens een kerstdiner. Ik koester deze mooie momenten, omdat ik het waardevol vind om u te kennen en verhalen over vroeger en nu te horen. Er zijn in de afgelopen jaren ook verdrietige momenten geweest, met name als we afscheid moesten nemen van onze geliefde medebewoners. Op die momenten zie je hoe alle medewerkers van Graafzicht enorm betrokken zijn. In Graafzicht mag je zijn wie je bent, kunnen we geloof in onze Hemelse God & Vader delen en zijn we bewogen met elkaar. Dit alles maakt dat Graafzicht niet alleen een prachtig huis is, maar ook een prachtig thuis. Willie Stigter, Regiomanager

Sinds 8 weken werk ik weer in Graafzicht, nadat ik 6,5 jaar geleden afscheid nam om in Open Vensters aan het werk te gaan. Wat mij opvalt is dat ik niet hoefde te wennen, maar het gelijk weer vertrouwd voelt. Bijna 13 jaar geleden startte ik bij Graafzicht in de thuiszorg. We namen de telefoon op met ‘goedendag Thuiszorg Zorggroep Alblasserwaard u spreekt met Gera’. Pas als ik zei dat de thuiszorg geleverd werd door Graafzicht was er herkenning aan de andere kant van de lijn. ‘Graafzicht’ is een begrip in de omgeving. Graafzicht staat in de regio bekend als een huis waar je met liefde kan wonen. Wat mij opvalt is dat de bewoners zo dankbaar zijn voor de zorg die ze ontvangen, tevreden zijn en dit ook aangeven aan de zusters. En bewoners zijn er voor elkaar zijn in blijde en verdrietige momenten. Daarom is het fijn weer terug te zijn op Graafzicht en dit jubileum samen met u te mogen vieren. Gera Breedveld, Teammanager


05 Meditatie Frans schilt, geestelijk verzorger Graafzicht

Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht over dit huis (2 Kron. 6:20a) Graafzicht bestaat 50 jaar! Een mijlpaal die wie niet zomaar zonder aandacht voorbij kunnen laten gaan. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige beperkingen vanwege het coronavirus. Al 50 jaar wordt er zorg verleend in Graafzicht. Eerst in het oude Graafzicht en vanaf 2007 in het huidige. Als u Graafzicht binnenkomt via de hoofdingang, loopt u er misschien onoplettend zomaar aan voorbij, maar de hierboven genoemde tekst staat daar op een steen, ingemetseld in de muur. Ook in het oude Graafzicht was er een steen met deze tekst ingemetseld. Deze tekst komt uit het gebed van Salomo dat hij uitspreekt tijdens de inwijding van de tempel in Jeruzalem. Salomo mocht deze tempel bouwen van de Heere God en hij spreekt de wens uit of Hij dag en nacht Zijn ogen geopend wil houden over deze tempel. De vraag is waarom Salomo deze wens uitspreekt. Want als je niet zo goed op de hoogte bent van de Bijbel en geloof, en een beetje nadenkt over deze woorden, dan zou je op het verkeerde been gebracht kunnen worden. Er wordt in deze tekst gevraagd of de ogen van de Heere God dag en nacht geopend zijn over dit huis. Hij ziet dus alles! Ook de verkeerde dingen, de zonden. “Oppassen dus!” Zo kun je deze tekst dus interpreteren. Het is dus belangrijk dat we de tekst in zijn verband lezen. Dat geldt overigens voor iedere Bijbeltekst. De tekst komt uit de oude Statenvertaling, en is vrijwel letterlijk vertaald. In de veel vrijere NBV-vertaling zou je nóg meer de neiging hebben om deze tekst negatief te interpreteren: “Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel,” Zo van “Heere God, houd alles goed in de gaten!” De Willibrordusvertaling geeft daarentegen juist een positievere interpretatie, er

wordt niet gesproken over opmerkzaam zijn, maar over waken: “Laat uw ogen dag en nacht waken over dit huis.” Iemand die waakt, beschermt voor gevaren van buitenaf. Zo moeten we deze tekst interpreteren. Dat blijkt ook uit het vervolg van de tekst. Daar lezen we de reden waarom Salomo deze wens uitspreekt: Salomo vraagt of de Heere Zijn naam wil verbinden aan de tempel zodat Hij kan luisteren naar het gebed dat hij gaat uitspreken. Nu zien we dus meer het verband. Dan begrijpen we dus wat er met deze tekst wordt bedoeld. Het is dus een wens of de Heere God de tempel wil beschermen en er aanwezig wil zijn, zodat Hij kan luisteren naar het gebed wat Salomo gaat uitspreken. Graafzicht is geen tempel, maar wel een huis waar ook wordt gebeden. En we weten vanuit het Nieuwe Testament uit Mattheus 18:20, dat “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” De Heere God wil dus ook in Graafzicht zijn als er wordt gebeden. En er wordt ook gebeden in Graafzicht, tijdens dag- en weeksluitingen, tijdens Bijbeluurtjes, door predikanten, pastoraal werkers en bewoners. En er mag ook verhoring plaatsvinden. Er zijn, bewoners die worstelen met de toe-eigening van het heil. En als je dan achteraf, na overlijden, hoort dat een bewoner uiteindelijk tóch mocht komen tot het aannemen van de Heere Jezus als Verlosser en Zaligmaker en ingaan in het hemels Vaderhuis, dan is dat gebedsverhoring. Wat geweldig als dit plaatsvindt. Wat geweldig dat de Heere God Zijn ogen al 50 jaar open houdt, dag en nacht over Graafzicht. Dat dit ook voor de toekomst mag gelden!

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT


06 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1969

In Bleskensgraaf zat kapper Blommers. De vrouw van de kapper woont nu in Graafzicht.

1970

Hoe werd Graafzicht opgericht? Door Rita Bakker In de jaren 1960 kwam vanuit enkele kerken het initiatief om een bejaardenhuis te stichten in de Alblasserwaard West. De diaconieën van 11 kerken gingen gezamenlijk in overleg. Dit resulteerde tot het stichten van het bejaardentehuis Graafzicht in Bleskensgraaf. Het bestuur bestond uit afgevaardigden van de 11 diaconieën. De eerste voorzitter was Dhr. F. Van den Berg uit Bleskensgraaf. Vervolgens ging men op zoek naar een directrice, wat resulteerde aan een bezoek aan het Diaconessen ziekenhuis in Utrecht. Daar vond een zeer vruchtbaar gesprek plaats met zuster N. Verweij. Zij werd benoemd tot directrice en zij is dat 10 jaar lang tot haar pensionering geweest.

Op deze foto is de presentielijst te zien van de oriëntatieavond met de verschillende gemeenten. Er waren in totaal 38 ambtsdragers aanwezig bij deze avond.

Vanaf 1 augustus 1970 kwamen de bewoners druppelsgewijs binnen. Als men 65 jaar was kon er worden ingeschreven. Waren alle appartementen bezet dan kwam men op de wachtlijst. De eerste bewoners waren vrijwel allemaal nog redelijk gezond en staken ook de handen uit de mouwen. Zij onderhielden de tuin en haalden oud papier en glaswerk op. De dames werden via de intercom opgeroepen om bonen af te halen en bijvoorbeeld appels en peren te schillen. Ook onderhielden de meeste dames gedeeltelijk hun eigen appartement. Eén van de bewoners heeft zelfs alle raamhorren gemaakt. Hij was van origine timmerman.


Graafzicht door de jaren heen

Op 12 februari 1969 kon de eerste paal de grond in, het was de eer aan voorzitter van den Berg om de eerste paal te slaan in een hevige sneeuwbui. De bedoeling was dat in juni 1970 het hele complex opgeleverd kon worden.

Op de foto’s worden de letters van Graafzicht opgeplakt.

Op 6 oktober 1970 werd graafzicht geopend door burgemeester A.D. Viezee, inmiddels was Graafzicht al een bekend begrip geworden in de regio.

07 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT


08 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1970

Vervolg: Hoe werd Graafzicht opgericht?

Voor het personeel was alles ook nieuw en iedereen moest elkaar ook nog leren kennen maar af en toe liet het gebouw ook een beetje de wensen over, zo was de papketel te klein omdat de architect de inhoud had gebaseerd op de gemiddelde afname van pap in Nederland.

Sinds 1970 heeft Graafzicht een bewonerscommissie, deze commissie vergadert regelmatig met de directie om zo de belangen van de bewoners te kunnen behartigen. De commissie telt 7 leden en ze vergaderen meestal elke maand.

In het oude Graafzicht werd regelmatig een brandoefening gehouden.

Als snel werden er activiteiten bedacht, waarbij er werd opgemerkt dat het huis een behoorlijk grote vijver had. Er werden jonge karpers uitgezet in de vijver, en al snel werd er een wekelijks terugkomende viswedstrijd georganiseerd. De visstand in de vijver werd in de loop der jaren goed bijgehouden, zo konden er weer nieuwe vissen worden uitgezet wanneer de visstand te laag was.


09 1970

Mevrouw Ploni Aanen Mevrouw Ploni Aanen is dit jaar 50 jaar getrouwd en al jaren als vrijwilliger verbonden aan Graafzicht. Hoe bent u verbonden (geweest) aan Graafzicht? Ik ben al jaren bekend met Graafzicht. Op het ogenblik ben ik lid van de Cliëntenraad en als vrijwilliger doe ik ook mee met koffie schenken. Namens de Hervormde gemeente van Ottoland was ik een periode lid van de identiteitscommissie. Ook was ik voor een tante van ons een aantal jaren de contactpersoon. Door al deze bezigheden heb ik Graafzicht van verschillende kanten leren kennen. Wat was voor u een bijzonder moment in de afgelopen 50 jaar? Bijzondere momenten; de verhuizing van het eerste gebouw naar het huidige. Onze tante woonde daar in die periode. Dus hielpen wij ook mee met verhuizen. Door medewerkers werden de meubels verhuisd, maar een mooi schilderij moest ik met de rollator naar de nieuwe kamer brengen! Ook de fusie met de andere huizen was een bijzonder moment. ‘Eenvoudige bezigheden’ zoals koffieschenken maken het geheel bijzonder; waar ik steeds weer van geniet. Hoe zou u Graafzicht omschrijven? Graafzicht is een huis met veel verschillende bewoners, waarvoor steeds het goede door al de medewerkers en vrijwilligers wordt gezocht. Hier heeft de Christelijke identiteit een belangrijke plaats, tot grote waardering van veel bewoners. Kunt u zich nog een moment herinneren waarbij u heel veel plezier had? Het is altijd fijn er weer te zijn. Soms zijn er verdrietige momenten met de bewoners, dan probeer je mee te leven. Ook waren er feestelijke momenten, bijvoorbeeld een 100 jarige en huwelijksjubilea. Dan zijn we met  elkaar blij! Wilt u nog iets bijzonders tegen iemand zeggen? Voor de bewoners en al de medewerkers: Gefeliciteerd met dit jubileum. Voor de toekomst: wens ik de bewoners een goed wonen in Graafzicht toe. De medewerkers wens ik arbeidsvreugde, wijsheid en veel sterkte toe.

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT


10 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1973

1974

Brand! Het waren in het begin niet alleen hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Die 25e van april was letterlijk een zwarte dag in de geschiedenis van Graafzicht, de recreatiezaal had namelijk vlam gevat. Een voorbijganger had dit aan ons gemeld, en zo bleef een grotere ravage en eventuele gewonden bespaard. Deze gebeurtenis bracht ook iets positiefs, de recreatiezaal werd toen gelijk uitgebreid omdat deze te klein geworden was.

Mevrouw Lugthart Mevrouw Lugthart is de oudste bewoner van Graafzicht. Wat was voor u een bijzonder moment in de afgelopen 50 jaar? Mijn huwelijk waarin ik 7 kinderen heb mogen ontvangen. In 1973 kreeg ik er zelfs 3 in 1 jaar tijd. Hoe zou u Graafzicht omschrijven? Ik kom uit Oud-Alblas, in Bleskensgraaf is het ook goed. Kunt u zich nog een moment herinneren waarbij u heel veel plezier had? Bij de handwerkclub hielp ik graag anderen. Zo heb ik regelmatig het breiwerk van een ander op kunnen knappen. Ik kan het ook niet geloven dat ik bijna 100 mag worden. Wilt u nog iets bijzonders zeggen? Ik ben de zorg erg dankbaar.

Christiaan Borsje Christiaan Borsje is met 46 jaar de jongste bewoner van Graafzicht. Wat was voor u een bijzonder moment? Het was een bijzonder moment dat ik in Graafzicht kwam wonen. Tot mijn 7e jaar heb ik in Alblasserdam gewoond maar daar weet ik (bijna) niets meer van. Voor mijn gevoel heb ik dus altijd in Nieuw-Lekkerland gewoond en woon ik nu voor het eerst in een andere plaats.

1974


11 1975

1978

1980

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

Koekfabriek

Oprichting personeelsraad

In Graafzicht werden snel na de opening verschillende activiteiten georganiseerd: handwerken, vissen, er kwamen zangkoren en er werd gesjoeld. Later werden de bewoners steeds ouder en konden minder activiteiten zelfstandig doen, waardoor er meer behoefte was aan activiteiten. Ook deden de bewoners in het begin nog veel zelf omdat ze een relatief jonge leeftijd hadden.

In maart 1978 werd er door de overheid vastgesteld dat een bejaardentehuis met meer dan 25 personeelsleden een ondernemingsraad moest hebben, dit was in Graafzicht het geval en dus werd er een personeelsraad opgericht. Een Ondernemingsraad is eigenlijk een luisterend oor voor iedereen, maar ook vergaderen ze met de directie over beleidsplannen en worden ze geĂŻnformeerd over de gang van zaken in het tehuis. De leden kwamen vooral van verschillende afdelingen.

Weekprogramma Een weekprogramma uit het jaar 1980. Deze werden op de typemachine gemaakt!

Hoe zou u Graafzicht omschrijven? Vriendelijk en gezellig voor elkaar Wat zijn voor u fijne momenten? Er zijn leuke activiteiten en ook leuke gesprekken met de bewoners.


12 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1982

1985

‘Onderdak’

Warme hulp Een krantenartikel over de ‘warme hulp’ van ‘tafeltje dekje’.

Vrienden van Graafzicht Op 15 juli 1985 werd een vriendenstichting opgericht, namelijk de Vrienden van Graafzicht. Het bestuur van deze stichting heeft 7 leden, het doel van de stichting is financiële en daadwerkelijke steun te verlenen aan het bejaardentehuis Graafzicht. In het begin zijn er vooral dingen gerealiseerd in Graafzicht zoals een zitje in de hal, maar ook een tuinhuisje met terras.

In de beginjaren van Graafzicht werd er een cadeaucommissie/personeelsvereniging opgericht, dit was een teken dat het personeel meer wilde dan alleen samenwerken. De commissie werd gevormd door een tweetal personeelsleden uit verschillende disciplines, zij zorgden voor cadeaus en hielden een toespraak bij huwelijk, geboorte van kinderen en afscheid van collega’s. De naam van de personeelsvereniging was ‘onderdak’.

1985


13 1986

1980-1990

1990-1995

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

Vrijwilligerswerk

Zusteroproepsysteem

In 1986 werd zuster Blom benaderd door Marieke van den Berg-de Booij om georganiseerd vrijwilligerswerk te gaan doen in Graafzicht, iets wat nu nog steeds gebeurd.

Als we kijken naar de technische ontwikkeling is er ook veel veranderd, er worden veel dingen gerenoveerd aan de buitenkant maar ook aan de binnenkant is er veel veranderd. Het ‘zusteroproepsysteem’ is vervangen, een grote verbetering voor bewoners maar ook voor de verzorgende. En omdat de leeftijd is gestegen zijn er ook meer mensen met een rollator of rolstoel en dus zijn de toiletten en douche vervangen.

Van bejaardentehuis naar zorgcentrum Naarmate de tijd verder vorderde werd de gemiddelde leeftijd van een bewoner veel hoger, hierdoor was er steeds minder bedrijvigheid van de bewoners in bijvoorbeeld de hobbykamer of in de tuin. Deze verandering kon niet onopgemerkt blijven en dus werd de naam veranderd van bejaardentehuis Graafzicht naar zorgcentrum Graafzicht. Ook is het logo veranderd.


14 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1990

1990

Personeelsuitje en bewonersuitje

Insluiper

Op de foto’s is te zien hoe personeelsleden en bewoners een uitje hebben.

Een insluiper wordt op Graafzicht betrapt!

Mienke Kornet Mienke Kornet is al meer dan 28 jaar werkzaam als verzorgende in Graafzicht. Wat was een bijzonder moment voor u in de afgelopen 50 jaar? Er is veel gebeurd in al die jaren maar het meest bijzonder was denk ik wel de afbraak van het oude Graafzicht, de bouw van het nieuwe pand en de verhuizing.

1991


15 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1991

Broodtrommels vullen Op deze foto’s is te zien dat er broodtrommels werden gevuld, dit werd vroeger gedaan door het personeel maar nu moeten de bewoners zelf boodschappen doen.

Hoe zou u Graafzicht omschrijven? Gezellig, warm en zorg voor elkaar. Wat was een mooi moment voor u? Ik denk met heel veel plezier terug aan de bewoners-vakanties waarbij ik meeging. Wilt u nog iets tegen iemand zeggen? Een groot deel van al die jaren dat ik in Graafzicht werk, zorgt Anja ervoor dat ik steeds van een schoon toilet gebruik kan maken. Anja: BEDANKT!


16 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

1999

Rita Bakker Rita Bakker is al sinds het eerste begin betrokken bij Graafzicht. Hoe bent u verbonden (geweest) aan Graafzicht? Op 1 september 1970 ben ik in Graafzicht begonnen in de huishouding. Ik heb daar tot 1 april 1999 gewerkt. Tot op heden ben ik vrijwilligster. Na mijn pensionering heb ik als vertegenwoordiger voor de Ondernemingsraad in de Raad van Bestuur gezeten. Nu ben ik nog bestuurslid van de Vrienden van Graafzicht. Wat was voor u een bijzonder moment in de afgelopen 50 jaar? Voor mij was een bijzonder moment de dag van mijn afscheid van Graafzicht. Er waren kosten nog moeite gespaard om mij een mooie dag te bezorgen. Het begon aan de vooravond met een buffet voor alle medewerkers en een avondvullend programma. De volgende dag ’s ochtends een bijeenkomst met de bewoners en ’s middags een receptie voor genodigden. Dit alles met bijpassende en originele cadeaus. Hoe zou u Graafzicht omschrijven? Graafzicht was voor mij een huis met een warme uitstraling, waar ik mijn ambities in

kwijt kon. Ik ben daar bij wijze van spreken fluitend naar mijn werk gegaan. Kunt u zich nog een moment herinneren waarbij u heel veel plezier had? We hebben vaak gelachen als een auto niet wilden starten. Soms moesten we het hele dorp door voor de auto het weer deed. En het hele team hielp dan met duwen! Maar er waren ook minder leuke, zelfs droevige gebeurtenissen. Zo is één van onze allerjongste medewerksters op 16-jarige leeftijd verongelukt op weg naar Graafzicht. Ook is er een medewerkster aan gevolgen van een ernstige ziekte overleden. Dit heeft op ons allen veel impact gehad. Wilt u nog iets bijzonders tegen iemand zeggen? Ik wens alle medewerkers nog veel werkplezier en goede jaren. Bedenk dat de bewoners jullie heel hard nodig hebben. En zonder iemand tekort te doen denk ik aan Ida Brand en aan Sjanie Breedveld waarmee ik al die jaren zoveel goede contacten heb gehad en nog steeds heb.


17 2003

2003

2004

Nieuwe tilliften Schenking van tilliften door ‘de vrienden van Graafzicht’.

Een eigen auto Graafzicht krijgt een gesponsorde bedrijfsauto voor een looptijd van vijf jaar.

Start bouw In 2004 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van het tweede gedeelte van Graafzicht.

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT


18 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

2005

2006

Fusie Open Vensters en Graafzicht Krantenartikel waarbij een mogelijke fusie word toegelicht.

Eerste steen In juni 2005 werd de eerste steen van het nieuwe Graafzicht gelegd.

Opening nieuw Graafzicht In 2006 werd Graafzicht ‘opnieuw’ geopend door de burgemeester.

2006


19 2007

2009

Aandacht voor thuiszorg Aandacht voor het verlenen van thuiszorg in de Alblasserwaard.

Bewoners op vakantie in Diessen Vanaf 1 juni tot en met 5 juni zijn de bewoners van Graafzicht op vakantie geweest naar het dorp Diessen, dat ligt in de provincie Noord-Brabant. Er werden tot laat spelletjes gedaan en we zijn met de bewoners drie keer op stap geweest naar de paardentram, het draaiorgelmuseum en de dorpsdokter.

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT


20 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

2010

2010

2010

Graafzicht 40 jaar Toen Graafzicht 40 jaar bestond zijn er onder meer twee toneelvoorstellingen gedaan.

25 jaar vrijwilligerswerk Graafzicht Op de foto is de jubileumfolder van het 25-jarig jubileum vrijwilligerswerk van Graafzicht te zien.

Personeelsvereniging 25 jaar Op 8 november 2010 bestond de personeelsvereniging van Graafzicht 25 jaar, dit is gevierd met een diner in buffetvorm.


21 2015

2015

Graafzicht 45 jaar Toen Graafzicht het 45-jarig jubileum vierde, zijn er diverse festiviteiten georganiseerd.

AV zorggroep wordt Present AV zorggroep gaat onder een nieuwe naam verder: Present. Door de jaren heen heeft Graafzicht al diverse logo’s gehad.

ZORGGROEP

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT


22 JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

50 jaar! Echtpaar Smits Echtpaar Smits is dit jaar maar liefst 50 jaar getrouwd. Hoe zou u Graafzicht omschrijven? Christelijk woonzorgcentrum met prettige zorgmedewerkers

Bea Manca Bea Manca wordt op 30 september 50 jaar! Bea is als medewerker Service werkzaam in graafzicht. Wat is voor jou een bijzondere tijd geweest? Het begin van de Coronatijd was bijzonder omdat we samen de schouders eronder gezet hebben. Wat is Graafzicht voor jou? Graafzicht is een fijn huis waarin we met elkaar en voor elkaar zorgen. Wat was voor jou een mooi moment? Ik had veel plezier toen ik tijdens het half uurtje bewegen een dansje mee deed!

Kunt u zich nog een moment herinneren waarbij u heel veel plezier had? Vakantie met onze kinderen


23

Fotopuzzeltocht

Vindt u de juiste plek?

JUBILEUMMAGAZINE GRAAFZICHT

We hebben uw hulp nodig! Graafzicht bestaat 50 jaar en daarom hebben we 50 mooie plekjes op Graafzicht gefotografeerd. Kunt u raden welke locatie bij welke foto hoort? Stuur uw 50 antwoorden voor 20 november per e-mail naar welzijn.gz@presentvooru.nl of geef de juiste antwoorden op papier door aan team Welzijn. Misschien maakt u wel kans op een prachtige jubileumprijs!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vervolg op de achterkant


19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Profile for Present

Present Graafzicht 50 jaar  

Present Graafzicht 50 jaar  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded