Page 1

SET PLANŞE

ORTOGRAME NĂZDRĂVANE

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NEGREŞTI Profesor, Carmen Muşătoiu 2011


Scurtă introducere

Înainte de a prezenta succint importanţa folosirii corecte a ortogramelor în scriere, trebuie să definim cuvântul în sine. Aşadar, ortograma, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, vine de la orthogramme < gr. orthos – drept, gramma – scriere>, este un substantiv comun de gen feminin şi este echivalentul unui model de scriere corectă. Ortografia este definită de Şuteu F. (1981, p. 86) ca „sistem de reguli precise, fixe şi unitare, care constau în explicarea valorii semnelor dintr-un anumit sistem grafic de reproducere a unei limbi, în formularea condiţiilor de folosire a acestor semne, sistem menit să generalizeze şi să stabilizeze varianta cultivată a limbii date”. Primele noţiuni despre ortograme sunt prezentate de către învăţator încă din clasa I, deşi cele dintâi ortograme apar în programa şcolară doar la clasa a II-a. În momentul în care elevii încep să scrie corect ortogramele, se presupune că şi-au însuşit scrierea corectă a literelor, a cuvintelor şi a propoziţiilor. În prima fază, însuşirea ortogramelor nu se bazează pe cunoştinţele gramaticale ale elevilor, ci pe învăţarea unor reguli specifice fiecărei ortograme (ex. Scriem „sau” când se poate înlocui cu cuvântul „ori”.) şi prin prezentarea unor exemple. Cratima şi semnele diacritice sunt elemente prezente în scrierea ortografică. Prezentul material a fost conceput cu intenţia de a fi de folos la clasă atât profesorului cât şi elevului. Astfel este descris, printr-o planşă, modul de formare pentru fiecare ortogramă în parte. Prin acest material s-a dorit uşurarea muncii profesorului şi încercarea de a oferi explicatii concrete in vederea scrierii corecte a ortogramelor, urmate de exemple simple şi edificatoare, ştiut fiind faptul că se pierde timp preţios cu căutarea materialelor. Nu s-a avut în vedere crearea unui material revoluţionar în domeniu, ci doar prezentarea unor seturi de fişe care să înlesnească munca formatorului la catedră şi să ofere mai mult timp acestuia în lucrul cu elevul la clasă. Încheiem scurta introducere printr-un citat din Tablete al lui Tudor Arghezi:

“ Un cuvânt cântăreşte un miligram şi alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui şi înecat în patru silabe..... Cuvintele scapără ca pietrele sau sunt moi ca melcii. Ele te asaltează ca viespele, te liniştesc ca răcoarea sau te otrăvesc ca bureţii”.

2

S 7 3 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you