Page 1

NJT Nordisk Järnbane Tidskrift 26ˆ23:)1&)6ˆd6+d2+

En utmaning vid ” xxxxxx. utvecklandet av järnvägssäkerheten är förbättringen av olika aktörers säkerhetskultur och utvecklingen av ledningssystem.

Arja Aalto, ordförande J}V2.7½RWOEEZHIPRMRK

1MOVSFIVSGLKP]OSP J}VWIREV½RWOE6MRKFERER (%21%6/2]EO}VPIHRMRKWW]WXIQWTEVIRIVKM*-20%2((MGOYVWF]ZMOXMKORYXTYROX 236+)*PIVXoKWmXXWMRTo’WXPERHIX7:)6-+)dHEPWFERERVIHSJ}VXVE½O

NJT #5-2012  

Nordisk Järnbane Tidskrift nr 5, november 2012, årgång 138

NJT #5-2012  

Nordisk Järnbane Tidskrift nr 5, november 2012, årgång 138

Advertisement