Page 1

NJT Nordisk Järnbane Tidskrift Nr 3 • JUNI 2012 • årgång 138

Varumärket xxxxxx. ”  järnvägen måste fortsätta att utvecklas precis som det har gjort de senaste 150 åren.  ”. ”

Marina Sundman Sekreterare i NJS svenska avdelning

Nya skolor för järnvägsutbildning

DANMARK: Järnvägsstationer moderniseras FINLAND: VR köper nya lok NORGE: Ny järnbana ger ny miljöby SVERIGE: Västerdalsbanan testar signalsystem

NJT #3-2012  

Nordisk Järnbane Tidskrift nr 3, juni 2012, årgång 138

NJT #3-2012  

Nordisk Järnbane Tidskrift nr 3, juni 2012, årgång 138

Advertisement