Page 1

Februar / 2013

Prenapetostne zaščite v praksi

Strele iščejo čim krajšo pot do zemlje in uničujejo vse, kar jim je v napoto. Kvaliteten sistem zpred prenapetostjo poskrbi za večjo varnost, nižje stroške in brezskrbnost. Dokument opredeljuje izbiro in vgradnjo prenapetostnih zaščit v enostanovanjski hiši.

R&D Iskra Zaščite Avtor: Knez T.


Splošni praktični napotki ob inštalaciji prenapetostnih zaščit. Priključni vodniki za zaščitno napravo morajo biti čim krajši! Preseki ozemljitvenega vodnika, ki jih moramo upoštevati, so: 2

- najmanj 16 mm za prenapetostne zaščite razreda I; 2

- najmanj 6 mm za prenapetostne zaščite razreda II. Več o pravilni izbiri, koordinaciji in umestitvi prenapetostnih zaščit v energetske sisteme LVS priporočamo predhodno branje navodila za projektiranje in vgradnjo Iskra Zaščit.

V nadaljevanju slikovni opis vgradnje prenapetostnih zaščit v enostanovanski hiši Strelovodna zaščita pred delovanjem strele je vgrajena na vseh zahtevnih in manj zahtevnih stavbah, in sicer z zaščitnim nivojem najmanj IV. Izjema so lahko zahtevne ali manj zahtevne eno-ali dvostanovanjske stavbe. Ustrezen nivo strelovodne zaščite se sicer določi z oceno tveganja, izračun pa je praktično določen v standardu IEC 61024-1-1 oziroma IEC 62305. Izračun določi stopnjo strelovodne zaščite (LPL – Lightning Protection Level). V kolikor je izračunana potrebna stopnja nižja od IV, pa strelovod za ta objekt ni obvezen. Ocena tveganja je v primeru enostanovanjske hiše spodaj pokazala, da je strelovod potreben in je tudi vgrajen. Ne navajamo ga ločeno na sliki. Razred I

PROTEC BS 25/320 Slika1

Glavna razdelilna omarica brez zaščite

Slika 2

s SPD (3+0) razred I

Opomba: Zaščite razreda I po pravilu vgrajujemo na mestu prehoda med strelovodnima conama LPZ 0 in LPZ 1, oziroma povedano drugače, z vgradnjo zaščite razreda I določimo meje cone LPZ 1. Običajno je to mesto vgradnje glavna razdelilna omarica (GRO, slika 1 in 2), ki se pogosto nahaja na zunanji strani objekta in je dostopna samo distributerju električne energije.

2


Razred II

Slika 3 Sekundarna razdelilna omarica v garaži brez ustrezne zaščite

PROTEC C 40/320 ter PROTUBE C40 Slika 4

z ustrezno zaščito SPD (3+1) razred II

PROTEC C 40/320 ter PROTUBE C40 Slika 5 podrazdelilna omarica na hodniku brez ustrezne zaščite

Slika 6

z ustrezno zaščito SPD (3+1) razred II

3


PROTEC C 40/320 ter PROTUBE C40 Slika 7 podrazdelilna omarica na hodniku brez ustrezne zaščite

Slika 8

z ustrezno zaščito SPD (3+1) razred II

Opomba: Zaščite razreda II v splošnem vgrajujemo v sekundarne končne razdelilne omarice (SKRO), iz katerih se preko varovalk napajajo končni porabniki. V kolikor se med GRO in SKRO nahajajo še vmesne razdelilne omarice SRO brez porabnikov, potem v te vmesne omarice SRO ne vgrajujemo zaščit, ker ni naprav, ki bi jih bilo potrebno ščititi.

PROTEC D 10/320

Slika 9 podrazdelilna omarica pred vstopom v savno brez zaščite

Slika 10 podrazdelilna omarica z ustrezno zaščito SPD (4+0)

Opomba: Zaščite razreda III vgrajujemo čim bližje ščitenim napravam (TV, radio, modem…), vendar ne dlje kot 1,5m stran, ker bi sicer morali računati z dodatno inducirano napetostjo na vodu. Za praktično orientacijo so pomembne tudi razdalje med omaricami GRO in SKRO, ter med SKRO in končnim porabnikom!

4

Prenapetostne zaščite v praksi - inštalacija  

Inštalacija

Advertisement