Page 1

Serveis socials a

StQ 9,5

El % de la població de Sant Cugat ha rebut algún ajut al llarg del 2011.

En temps difícils,

+

cohesió social Com a administració més propera al ciutadà, tenim una responsabilitat cabdal en la garantia del benestar i la qualitat de vida de

Seguir potenciant l’atenció a les persones i el foment de la inclusió social són dos dels eixos prioritaris de l’actuació de l’Ajuntament.

la ciutadania, així com en la cohesió social del nostre municipi. En aquests moments en que moltes persones i famílies estan passant

per situacions de dificultats econòmiques i socials, treballem, colze a colze, amb les entitats del Tercer Sector Social per detectar les necessitats i actuar, conjuntament,

De quins serveis disposo?

Centres oberts Aprenentatge i reforç per a infants de primària, en horari extraescolar per afavorir el desenvolupament i compensar els dèficits socioeducatius.

Teleassistència domiciliària Permet que la persona usuària es pugui comunicar a totes hores amb una central d’alarmes perquè, en cas de necessitat, sigui atesa immediatament.

ia i Autonomncia dependè de promoció El servei de a la ó ci n e at i l’autonomia acollircia ajuda a dependèn ions ac st re is i p se als serve ència. la Depend de la llei de

per aconseguir que les persones puguin assolir el seu màxim nivell d’autonomia. En moments difícils com els actuals, ens cal més cohesió social que mai.

Servei d’Atenció Domiciliària, SAD Ajuda a persones al seu domicili per tal de proporcionar ajut en el desenvolupament de les tasques domèstiques.

Transport adaptat Acompanyament a centres escolars, centres de dia i tallers ocupacionals.

Taller jove natura És un projecte d’acció educativa per a joves en situ ació de risc social i fracàs esc olar.

Ajuts individuals i familiars Prestacions econòmiques de suport a l’escolarització, menjador escolar, alimentació, allotjament temporal i d’urgència i altres necessitats socials.

Pendent: Incloure crèdits de les fotografies d’aquesta pàgina (quan tinguem tancat el disseny).

Monogràfic d’informació de l’ajuntament de Sant Cugat


Monogràfic d’informació de l’ajuntament de Sant Cugat

Socialsaa Serveis socials

Q SSttQ

Polítiques Socials en xifres Costos totals, repartits entre Acció Social (acció directa a persones que ho necessiten) i Promoció Social (prevenció en col·lectius vulnerables).

6.956.976

Treballadors/es socials

Psicòlegs

Educadors/es socials

Treballadors/es familiars

Personal tècnic en Ciutadania

Organització i administració

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament

34 %

93 565 70 00

66 %

Acció Social

4.625.081 € Serveis bàsics d’atenció social Atenció a la infància i adolescència Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència Prevenció a l’exclusió social

Suport a les entitats l’any 2011

418.000 Dins la despesa en Polítiques Socials es destina una partida a la concertació amb el Tercer

25.000 €

Subvencions

Sector Social. Això permet aprofitar l’experiència i els recursos de les entitats que

393.000 € Convenis

Promoció Social 2.331.894 €

Pots demanar hora a prop de casa teva:

Gent Gran Immigració Suport 3r sector Cooperació internacional Igualtat Persones amb discapacitat

Casa Mònaco Av. de Gràcia, 50

6%

Informa’t i demana cita prèvia a l’OAC:

Xalet Negre Pl. del Coll, 4

Altres serveis d’atenció a les persones

CAP Can Mates Crta. de Vallvidrera, 38 EMD Valldoreix Rbla. de Mossèn Jacint Verdaguer, 185

Ha representat un 6% de la despesa total.

ja treballen sobre el terreny per arribar a més persones i de manera més eficaç.

Els convenis són acords econòmics de col·laboració estable d’una entitat amb l’Ajuntament, mentre que les subvencions són aportacions a projectes puntuals.

Suport a entitats socials

Oficina de Voluntariat Social

Atenció a la infància i adolescència

Solidaritat i cooperació

Centre Polivalent de La Floresta Bda. de Can Llobet, s/n Servei d’orientació jurídica

Centre Cívic de Les Planes C. del Molí, 1

Servei de normalització lingüística Dona informació

Pendent: Incloure crèdits de les fotografies d’aquesta pàgina (quan tinguem tancat el disseny).

Despesa total l’any 2011

Infopràctica

Un gran equip d’atenció al servei de la ciutadania

Serveis Socials a Sant Cugat  

Monogràfic dedicat per l’atenció a les persones i el foment de la inclusió social

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you