Page 1

Mandag før frokost: Opgave 1: Lav et kort interview med din sidemand om en arbejdsdag, som han/hun aldrig glemmer. Tag noter, da du skal lave en lille artikel efter frokost. 1: Opret en mappe på skrivebordet, der hedder ”Kursus” 2: Opret en undermappe(en mappe inde i mappen) i kursus-mappen og kald den ”Opgave_mandag” 3: Opret et dokument i Word og kald det ”Den arbejdsdag glemmer ”navn” aldrig. 4:Gem dokumentet i mappen

Efter frokost: Opgave 2: Skriv en kort artikel ud fra dine noter, hvor der også indgår faktuel viden hentet på nettet (det kan være væsentlig faktuel viden i forhold til historien eller fakta om din erfaringsperson). Du skal kopiere tekst fra nettet ind i artiklen.(Se udleveret papir) Tip – i Word kan du i visse versioner klikke på ”sæt ind” i øverste højre hjørne  behold kun tekst (Du kan bruge Google, pipl…til at søge informationer)

Deadline kl.14.00

Opgave 3: Du skal nu finde et foto af din erfaringsperson og sætte ind i artiklen. Deadline kl. 15.00

Opgave 4: Indsæt Google kort, der viser hvor erfaringspersonen bor – brug Picnik.com til at lave udsnit og tekst på kortet. Derudover skal du lave et link til kortet på nettet.


test  

opgave mandag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you