Issuu on Google+

Mandag før frokost: Opgave 1: Lav et kort interview med din sidemand om en arbejdsdag, som han/hun aldrig glemmer. Tag noter, da du skal lave en lille artikel efter frokost. 1: Opret en mappe på skrivebordet, der hedder ”Kursus” 2: Opret en undermappe(en mappe inde i mappen) i kursus-mappen og kald den ”Opgave_mandag” 3: Opret et dokument i Word og kald det ”Den arbejdsdag glemmer ”navn” aldrig. 4:Gem dokumentet i mappen

Efter frokost: Opgave 2: Skriv en kort artikel ud fra dine noter, hvor der også indgår faktuel viden hentet på nettet (det kan være væsentlig faktuel viden i forhold til historien eller fakta om din erfaringsperson). Du skal kopiere tekst fra nettet ind i artiklen.(Se udleveret papir) Tip – i Word kan du i visse versioner klikke på ”sæt ind” i øverste højre hjørne  behold kun tekst (Du kan bruge Google, pipl…til at søge informationer)

Deadline kl.14.00

Opgave 3: Du skal nu finde et foto af din erfaringsperson og sætte ind i artiklen. Deadline kl. 15.00

Opgave 4: Indsæt Google kort, der viser hvor erfaringspersonen bor – brug Picnik.com til at lave udsnit og tekst på kortet. Derudover skal du lave et link til kortet på nettet.test