Page 1

KNJIŽNIČ ARKA V ŠOLI NAM POGOSTOPRAVI: “ZANIMIVA KNJIGA DOLGOČASJEZDRAVI!” VSELEJMI SVETUJE, KAJNAJPREJIZBRATI, SAJŽE VE, DA HOČEM NEPRESTANOBRATI.

ZAME SOKORISTNI NASVETI IN NAMIGI. PRAVKARBEREMZGODBO O RACMANU IN KNJIGI.

Zvezdana Majhen

»JAZ PA POJDEM, IZ VESELJA … …V ŠOLSKO KNJIŽNICO«.


• LIKOVNI NATEČAJ: »RIŠEMO JUNAKE IZ KNJIG« • OBLIKOVALSKI NATEČAJ: »OBLIKUJMO ZNAK ŠOLSKE KNJIŽNICE«

BODO OBJAVLJENE NA OGLASNI DESKI V PREDPROSTORU KNJIŽNICE.

• DELAVNICA: »JAZ IN MOJA ŠOLSKA KNJIŽNICA«

V MESECU

»PET SLOVENSKIH KNJIG ZA SOVRSTNIKE PO SVETU : priprava priporočilnega seznama« •

»DAN V ŠOLSKI KNJIŽNICI« - izdelava plakata

OKTOBRU PODROBNEJŠE INFORMACIJE O POTEKU DEJAVNOSTI

VABLJENI K SODELOVANJU VSI UČENCI ŠOLE! KNJIŽNIČ ARKA V ŠOLI NAM POGOSTOPRAVI: “ZANIMIVA KNJIGA


DOLGOČASJEZDRAVI!”

MEDNARODNEM MESECU

VSELEJMI SVETUJE, KAJNAJPREJIZBRATI, SAJŽE VE, DA HOČEM NEPRESTANOBRATI.

ZAME SOKORISTNI NASVETI IN NAMIGI. PRAVKARBEREMZGODBO O RACMANU IN KNJIGI.

Zvezdana Majhen

ŠOLSKEKNJIŽNICE OPOLNOMOČAJO UČENCEZA ŽIVLJENJE … …V ŠOLSKO KNJIŽNICO«.

OB


• LITERARNI NATEČAJ: NAPIŠIMO PESEM NA TEMO »MOJ KNJIŽNI JUNAK« • •

KNJIŽNA UGANKA MESECA »POJDIVA S KNJIGO V SVET« - pogovor o najljubših knjigah (6. razred)

V •

MESECU

»IŠČEMO ZMAJČKA JANČKA« - 1. razred v knjižnici

OKTOBRU PODROBNEJ ŠE INFORMACIJE • LIKOVNI NATEČAJ: »RIŠEMO JUNAKE KAJETANA KOVIČA«

O

POTEKU DEJAVNOSTI BODO OBJAVLJENE NA OGLASNI DESKI V PREDPROSTORU KNJIŽNICE.

VABLJENI K SODELOVANJU VSI UČENCI ŠOLE!

Zgibanka - oktober  

oktober international month of school library

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you