Page 1

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro

Šumperk 02 Daňové identifikační číslo

CZ 03 Rodné číslo ( identifikační číslo organizace )

6,54655E+11 otisk prezentačního razítka finančního úřadu

04 Daňové přiznání *)

xxxxxxxx

řádné

xxxxxxxx 0

05 Počet příloh

06 Kód rozlišení typu přiznání/datum

A

PŘIZNÁNÍ k dani silniční za kalendářní rok

2008

podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů I. ODDÍL Údaje o poplatníkovi 07 Příjmení

Krymlák 08 Rodné příjmení

09 Titul

10 Jméno

Roman 11 Název právnické osoby

12 Dodatek obchodního jména

13 Adresa bydliště ( místo trvalého pobytu ) fyzické osoby / sídlo právnické osoby a) obec

b) PSČ

Rapotín

78813

c) ulice a č. orientační ( nebo část obce a č. popisné )

Potoční 13 d) stát

ČR e) telefon

f) fax

123 456 789 14 Bankovní účty : číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

65462168948/1001 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 255407 MFin 5407 - vzor č. 12

*) nehodící se škrtněte 1


řád.

1 FÚ 2 FÚ

Pokyn D-270

Čís.

Kod druhu vozidla

II. ODDÍL

15

15a

16

16a

2M3-6465

04/2003

1

1 200

2M4-2543

03/1988

5

11 940 2

První Registrační registrace značka vozidla vozidla měsíc / rok

Základ daně

ccm § 5a

17

Roční sazba Číslo odst. po snížení nápravy (18) Roční (denní) snížení resp. příp.zvýšení sazba dle § 6 zvýšení roční / dle § 6, po odst. 1, 2 (4) sazby daně § snížení dle v Kč tuny (19) 6 Pokynu D-270 § 5 b,c v Kč 18

19

22,00

20

21

Počty měsíců (dní) daňové povinnosti

I

II

22

III

IV

V

Daňová Osvoboz. §3 dle povinnost v Kč písmene (25) / Osvoboze- ní Sleva na dani bez uplatnění počet měsíců dle § 3 v Kč dle § 12 v Kč osvobození a (dní) (26) slevy

23

24

25

26

27

28

Daň v Kč

29

1 800

1 080

0

3

3

2

1

810

810

35 100

40 365

3

3

3

2

1

40 365

40 365

0

0

0

0

0

30

FÚ III. ODDÍL 31

Vyúčtování daňové povinnosti

Poplatník

Celková daňová povinnost

Na zálohách zaplaceno

Zbývá doplatit

41 175

41 175

0

Přeplaceno

32

Výsledná daňová povinnost včetně dodatečně přiznané

Dodatečné daňové přiznání

Poslední známá daňová povinnost

33

Rozdíl

Za FÚ přiznanou daňovou povinnost podle § 46 odst. 5 zákona 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Vyměřil dne : ke dni :

Poplatník

Dodatečně vyměřil dne :

ke dni :

Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání

Podpis odpovědného pracovníka : 34 Na zálohách zaplaceno poplatníkem :

Datum 15.4.2008 15.7.2008 15.10.2008 15.12.2008 2.2.2009

35

FÚ Datum

Datum :

10 091 10 361 10 361 6 908 3 454

Jméno a příjmení : Podpis : Sestavil, pokud zpracovávádaňov ý poradce, uvede své číslo

2

Prohlašuji, že údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné. 11.1.2010

Otisk razítka :


Kontrolní výpočet silniční daně roční sazba daně měsíční sazba daně

1 800 Kč 150 Kč

datum 1. registrace

1.4.2003

měsíc 1. registrace

duben 03

Období

Q1:

Q2:

Q3:

Q4: Q5:

Měsíc zdanění

Užíváno ANO=1; NE=0

Počet měsíců od registrace

Úprava sazby daně

Výsledná měsíční daň

leden 08

0

57

-40%

0,00 Kč

únor 08

0

58

-40%

0,00 Kč

březen 08

0

59

-40%

0,00 Kč

duben 08

1

60

-40%

90,00 Kč

květen 08

1

61

-40%

90,00 Kč

červen 08

1

62

-40%

90,00 Kč

červenec 08

1

63

-40%

90,00 Kč

srpen 08

1

64

-40%

90,00 Kč

září 08

1

65

-40%

90,00 Kč

říjen 08

1

66

-40%

90,00 Kč

listopad 08

1

67

-40%

90,00 Kč

prosinec 08

1

68

-40%

90,00 Kč

Roční danová povinnost :

810 Kč


Kontrolní výpočet silniční daně roční sazba daně

35 100 Kč

měsíční sazba daně

2 925 Kč

datum 1. registrace

1.3.1988

měsíc 1. registrace

březen 88

Období

Q1:

Q2:

Q3:

Q4: Q5:

Měsíc zdanění

Užíváno ANO=1; NE=0

Počet měsíců od registrace

Úprava sazby daně

Výsledná měsíční daň

leden 08

1

238

15%

3 363,75 Kč

únor 08

1

239

15%

3 363,75 Kč

březen 08

1

240

15%

3 363,75 Kč

duben 08

1

241

15%

3 363,75 Kč

květen 08

1

242

15%

3 363,75 Kč

červen 08

1

243

15%

3 363,75 Kč

červenec 08

1

244

15%

3 363,75 Kč

srpen 08

1

245

15%

3 363,75 Kč

září 08

1

246

15%

3 363,75 Kč

říjen 08

1

247

15%

3 363,75 Kč

listopad 08

1

248

15%

3 363,75 Kč

prosinec 08

1

249

15%

3 363,75 Kč

Roční danová povinnost :

40 365 Kč

Silniční daň 2008  

Příznání Krymlák - Silniční

Silniční daň 2008  

Příznání Krymlák - Silniční