Page 1

16 - 23 Maart 2012

Whats HOT at RIO Resort CLINT & CO. “9th BIRTHDAY TOUR”. 30 MARCH. Starts 20h00. Tickets @ R100pp. On sale on RIO’s FACEBOOK SITE or at our front desk only.

VAN COKE KARTEL.

14 APRIL. Starts 20h00. Tickets @ R100pp. On sale on RIO’s FACEBOOK SITE or at our front desk only.

THE BATS.

26 APRIL. Starts 20h00. Tickets @ R100pp. On sale on RIO’s FACEBOOK SITE or at our front desk only.

MIXED MARTIAL ARTS by “SHIDO”.

ELANDI HET 7...Een van KHS se matrieks van 2011, Elandi Styger, het na die hernasien nog ’n onderskeiding bygekry en spog nou met sewe. Elandi se punt in Lewenswetenskappe het opgeskuif om vir nog ’n A te sorg. Sy het reeds onderskeidings vir Afrikaans, Engels, Rekeningkunde, Fisiese Wetenskappe, Lewensoriëntering en Wiskunde: Waarskynlikheid-Dataverwerking gehad. Elandi is vanjaar ’n student aan die NWU.Altesaam 12 van KHS se matrieks het onderskeidings bygekry, met 21 simboolverbeterings en nog ’n verdere 34 wat punte bygekry het sonder dat hul simbole verbeter het.

CEMENT Lafarge 32.5

R80.00

26 MAY. Starts 19h00. Tickets @ R100pp unreserved. On sale on RIO’s FACEBOOK SITE or at our front desk only or @ R150pp VIP seats. Rated 18V. visit www.shido.co.za for more info.

SUNDAY LUNCH BUFFET

Every Sunday in Copacabana Restaurant. R100pp Kids under 12yrs of age eat at half price. Pre-booking by telephone is essential. Book daily by call (10h00 until 22h00). Visit Rio’s new mobi site for updates on your cell or smartphone ; www.riocarnival.co.za

Karla van Schalkwyk is OVERVAAL se nuwe Advertensie Konsultant in Klerksdorp. Skakel haar gerus by 072 734 5741 om u besigheid aan die platteland bekend te stel


Bladsy 2

OVERVAAL

16 - 23 Maart 2012

Wollies se eerste rugbyspan bedank borge

Hoërskool Wolmaransstad se eerste rugbyspan glimlag breed nadat hulle onlangs hulle nuwe uitrustings en sakke ontvang het. Die span se bestuur en spelers het OVERVAAL gevra hom die borge wat dit moontlik gemaak het, te bedank. Die span se broeke is vanjaar deur André Kock en Seun geborg en is deur mnr Johannes de Beer aan die span oorhandig. Die caps en sakke is deur mnr Johnny de Sousa van Elan’s Portugese Market. REGS: Mnr Johnny de Sousa (middel) oorhandig die sakke aan mnr Martin Fouché. By hulle staan mnr Johannes de Beer. Die span se truie is deur BELL geborg. REGS ONDER: Mnr Rickus Erasmus van Bell oorhandig die truie aan mnre Johannes de Beer en Martin Fouché. BO: Hier spog die span met hulle nuwe uitrustings: Agter: Mnr Pikkie Labuschangne, Franco Botha, Drikus Jacobs, Pieter Oosthuizen, Frans de Beer, Andries van der Westhuizen, Cobus Viljoen, Johann Lambrechts, Stefan van der Westhuizen, mnr Johannes de Beer, mnr Rickus Erasmus, mnr Venter, mnr Fouche. Middel: Mnr. Johnny de Sousa, De Wet van Wyk, Handré Whitehorn, GP Labuschange, Johan Nel, Johan Lategan, Tiaan Whitehorn, Jandre du Plessis en Herman Steyn. Voor: Thean de Koker, CJ Taljaard, Ruan Pieterse, Dean Smith, Kingsley Tabile en Jannes Holtshauzen.


16 - 23 Maart 2012

OVERVAAL

Dandré de Lange, kleinseun van Jan en Bets Jonker van Makwassie is gekies as hoofseun van Hoërskool John Vorster in Nigel. Hy is die seun van Banie en Bettie de Lange, oud-leerlinge van Hoërskool Wolmaransstad.

Oom Dries oorlede Die bekende oom Dries de Necker (86) wat 34 jaar Distriksbestuurder van Ou Mutual op Wolmaransstad was, is verlede Sondag in Potchefstroom oorlede.

Hy laat sy vrou Anna, twee kinders, Gys en Mara en 7 kleinkinders na. Die roudiens is Saterdag 24 Maart om 11:00 in die NG Noord in Potchefstroom.

Bladsy 3


Bladsy 4

OVERVAAL

16 - 23 Maart 2012

Graan SA Kongres Die 2012 Graan SA Kongres was voorwaar ʼn hoogtepunt op die landboukalender en word beskryf as “die beste Kongres in jare”. Graan SA was bevoorreg om mnr Derek Hanekom (Adjunkminister van die Departement van Wetenskap en Tegnologie) vir ʼn hele oggend daar te hê om kongresgangers toe te spreek oor navorsingstegnologie vir voedselsekerheid. Hy het in sy toespraak gesê dat 2012 ʼn jaar van aksie in landbou sal wees en dat daar ʼn verhoogde fokus op voedselproduksie is. ”Voedselproduksie oor die algemeen en spesifiek graanproduksie is kwessies wat die Departement van Wetenskap en Tegnologie baie ernstig opneem,” het mnr Hanekom gesê. Hy het verder ook die verskil tussen nasionale en huishoudelike voedselsekuriteit verduidelik asook onderskeid getref tussen die beskikbaarheid, bekostigbaarheid en veiligheid van voedsel. Hy was vol lof vir Graan SA se Ontwikkelende Landbouprogram. Prof Jonathan Jansen (Vise-kanselier en Rektor van die Universiteit van die Vrystaat) het die Kongres toegelig oor hoe eenheid in landbou bewerkstellig kan word en het klem daarop gelê dat beide empatie en dissipline nodig is om hierin te slaag. Mnr Stephen Hanival (Hoofdirekteur: Agro-verwerking, Departement van Handel en Nywerheid) het die werking van en strategiese raamwerk vir agro-prosessering aan die Kongres verduidelik. Verder het hy die nuwe markgeleenthede vir die graanbedryf uitgelig met die klem op biobrandstof

en nuwe perskapasiteit vir sojabone. Die menigte nuwe geleenthede vir markuitbreiding en werkverskaffing het almal baie opgewonde gehad. Verskeie toekennings is gemaak aan lande waarheen Suid-Afrika in die afgelope seisoen mielies uitgevoer het. Mnr Hector Valezzi (Ambassadeur van Mexiko) het die toekenning namens Mexiko ontvang en gesê hy hoop om in die toekoms steeds mielies van Suid-Afrika in te voer. Die toekenning aan die Republiek van China (Taiwan) is deur mnr Michael (PeiYung) Hsu in ontvangs geneem. Hy glo dat Suid-Afrikaanse mielies van uitstekende gehalte is. Mnr Louw Steytler, geen vreemdeling in Georganiseerde Landbou nie, is tydens Kongres verkies om die leisels as Voorsitter van Graan SA by mnr Neels Ferreira oor te neem. Mnr Steytler het in sy toetredingstoespraak gesê dat dit ‘n voorreg sal wees om die organisasie te lei en sy dankbaarheid teenoor mnr Ferreira en vorige Voorsitters van die organisasie uitgespreek. “Graan SA is ‘n organisasie waarop ieder en elk trots kan wees, “ aldus mnr Steytler. Mnr Andries Theron is as Vise-voorsitter van Graan SA herkies. Graan SA bedank graag alle borge wat Kongres 2012 moontlik gemaak het vir hul lojale ondersteuning. “Die inhoud en sentiment van die Kongres was ‘n sterk mosie van vertroue in die mandaat van Graan SA se nuwe strategiese rigting,” het mnr Jannie de Villiers, Uitvoerende Hoofbestuurder van Graan SA gesê.

Jong boere weer byeen Agri NW se Jongboervereniging bied vir alle jong boere en hul gades binnekort die jaarlikse Jongboerkonferensie in samewer-king met Senwes aan met die tema: “Volhoubaarheid deur Diversifikasie- en Presisieboerdery”. Jong boere sal by hierdie geleentheid opnuut toegerus word met intydse inligting wat hul sal bemagtig om meer volhoubaar en mededingend te produseer. In die dinamiese en uitdagende Landbouomgewing wat ons beleef is jong boere met ‘n positiewe, ingeligte en toekomsgerigte lewensuitkyk van deurslaggewende belang vir die toekoms van Landbou. Teen hierdie agtergrond sal ervare en kundige sprekers van Senwes Landboudienste toepaslike aspekte van akkerbou en veeproduksie aanbied. Mnr Johan du Toit, Bestuurder Landboudienste sal die finansiële profiel van ʼn suksesvolle produsent wat diversifikasie- en presisieboerdery toepas in sy onderneming, bespreek. Dr. Arnold Mol wat as motiveringspreker gaan optree met die onderwerp: “Sleutel tot Sukses”, sal jong boere ongetwyfeld inspireer om nog beter te presteer. Die Jongboerkonferensie vind plaas op Vrydag, 20 April 2012 om 08:30 by Feather Hills Spa te Potchefstroom. Registrasie beloop R120.00 per persoon. ʼn Glansgeleentheid in die vorm van ʼn Dinee vind die aand plaas waartydens die wenner van die Jongboer van die Jaarkompetisie vir die Noordwes Provinsie aangewys sal word. Die finaliste in die kompetisie is mnre. Hardus Dreyer van die plaas Kareekuil van die Ottosdal-distrik en Gideon van Zyl van die plaas Buckshee in die Vryburg-distrik. Die Dinee kan gratis bygewoon word deur alle jong boere en hulle gades wat vooraf hul plekke bespreek het. Dit is ‘n baie lekker sosiale geleentheid wat nie misgeloop moet word nie!


16 - 23 Maart 2012

OVERVAAL

VROUENUUS

Bladsy 5

Makwassie VLU doen dit weer Makwassie se VLU-tak is vanjaar weer die wenner van die Verwes Streekkonferensie wat op 7 Maart aangebied is. Die tak wil Houmoed VLU-tak gelukwens met ‘n puik konferensie! Dit was die 17de Konferensie van die Verwes Streek aangebied deur Houmoed se VLU tak. Geluk aan al die takke met jul pragtige prestasies! Geluk ook aan elke lid van die Makwassie tak Makwassie se uitslae lyk soos volg: Masjienwerk - Ceciel van

Baie geluk aan Houmoed VLU-tak vir ‘n puik konferensie. Baie dankie en geluk aan voorsitster, Elsie Marx van Houmoed VLU-tak, vir ‘n uitstekend gereëlde konferensie. Die sagte vriendelikheid waarmee die dames die ander takke vroegoggend ontvang het, het mens dadelik welkom laat voel. Die fynste verversings, was vir almal ‘n groot geleentheid, buite die saal in gereedheid gebring. Later toe dit warm word, was die dames gelawe met heerlike sappe met ys en botteltjies yskoue water op die tafels. Keurig voorbereide kos was die bederf voor elkeen die langpad Huistoe aangedurf het. Baie dankie ook aan die streeksvoorsitster Maatjé Hobson, vir haar oulike inisiatief met die “ Verrassing Blom-Pakket” vir die blomme rangskikking kompetisie. Dit was groot pret en het elke dame ‘n gelyke kans gegee. Hiermee Kondig ek dan aan dat ek GENOOI is deur die Streeksvoorsitster om van- af die konferensie datum, amptelik as voorsitster van die Bloemhoftak, te dien. Ek sal saam met Estelle Grant betrokke wees by die skakelwerk. Aan almal by die Bloemhoftak, dankie dat julle my met soveel liefde ontvang het. Dankie aan Leeudoringstad tak vir die geleentheid wat ek gehad het om 2011 as skakelbeampte te dien. Ek het baie geleer. Ingestuur deur: Joan Jansen

REKENMEESTER: WESMEG te HOOFKANTOOR Die suksesvolle kandidaat se verantwoordelikhede sluit in: • • • • • • •

Opstel, inlees en kontroleer van begrotings vir Meganisasie. Rekonsiliasies van grootboekrekeninge, BTW en debiteure rekeninge. Maandelikse en weeklikse verslaggewing ten opsigte van inkomste state. Maandelikse voorsiening, swak skuld-skedule, vakman ure, kortings, uitstaande werkkaarte, eise en waarborg eise. Teboekstelling van heelwerktuig-aankope, betalings-skedules en voorraad opname. Verwerking van joernale, toedelings en goedkeuring van uitgawes. Opstel en goedkeur van leningsrekening asook tjek, kontant en Cashfocus betalings.

Vereistes: • • • • • • • SUIDWES LANDBOU (EDMS.) BPK. REG NR 1990/006879/07

Weer ‘n puik konferensie

Suidwes, ‘n dinamiese en energieke landboubesigheid met sy hoofkantoor op Leeudoringstad in die Noordwes, wat vir meer as 100 jaar landbouverwante produkte en dienste aan sy landbouerklante in Noordwes- , Vrystaat- en Noord- Kaapprovinsie lewer, beskik oor die volgende vakatures:

B Com Rekeningkunde of soortgelyke kwalifikasie Rekenaarvaardigheid ten opsigte van die nuutste Office-sagtewarepakkette (Word en Excel). Ondervinding in die opstel van begrotings en maandelikse verslaggewing. Ondervinding in die opstel van rekonsiliasies en te boekstelling van joernale in ‘n gerekenariseerde omgewing. Praktiese kennis van Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk. Bewese goeie klanteverhoudings asook goeie kommunikasievermoë. Moet bereid wees om van tyd tot tyd bedryfspunte te besoek en uitslaap indien nodig.

SUIDWES IS VERBIND TOT DIENSBILLIKHEID

SLUITINGSDATUM: 23 Maart 2012 Skakel Mario Wolvaardt by 018-581 1272 vir meer besonderhede, of doen skriftelik aansoek deur middel van ‘n CV en gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en identiteitsdokument. (Faksnommer 018-5811510 of e-pos na elrinavh@suidwes.co.za) Dui asb duidelik aan vir watter pos u aansoek doen.

Suidwes, ‘n dinamiese en energieke landboubesigheid met sy hoofkantoor op Leeudoringstad in die Noordwes, wat vir meer as100 jaar landbouverwante produkte en dienste aan sy landbouerklante in Noordwes- , Vrystaat- en Noord- Kaapprovinsie lewer, beskik oor die volgende vakatures:

SENTRUMBESTUURDERS MEGANISASIE te BOTHAVILLE, SCHWEIZER-RENEKE, WOLMARANSSTAD en HOOPSTAD Die suksesvolle kandidaat se verantwoordelikhede sluit in: • • • • •

Bestuur van meganisasie sentrum wat bestaan uit onderdele, werkswinkel en heelwerktuie. Finansiële prestasie verhoog deur winsgewende besigheidsbeginsels toe te pas. Hulpbron bestuur wat insluit personeel, voorraad en debiteure. Bevordering van Suidwes se handelsmerk in die gebied deur toepassing van beleid en die uitbou van klanteverhoudings. Maandelikse en weeklikse verslaggewing.

Vereistes: • • • • • • SUIDWES LANDBOU (EDMS.) BPK. REG NR 1990/006879/07

Voor: Kotie Greyling, Rina Joubert, Mariaan Papenfus(Voorsitter), Tienie Dunhin en Marie Claassens. Agter: Miemie Conradie, Stephanie van Heerden, Marlene Schutte, Ronel Fourie, Marie Volschenk en Ceciel van Heerden. Heerden (1ste) en Stephanie van Heerden (2de). Breiwerk - Ceciel van Heerden (2de) en Stephanie van Heerden (6de). Hekel - Stephanie van Heerden (5de). Handvlyt – Stephanie van Heerden (1ste) en Ceciel van Heerden (2de). Skryfkuns – Hantie van Vuuren (2de). Fotografie – Stephanie van Heerden – (1ste).Blomme – Rina Joubert (4de). Dame met die meeste punte in alle afdelings - Stephanie van Heerden (1ste). Voorsittersverslag - Mariaan Papenfus (1ste). Beoordelaarsverslag - Hantie van Vuuren (2de). Skakelwerk - Stephanie van Heerden (2de). Tak met die meeste punte vir Handvlyt, Foto- en skryfkuns - Makwassie 1ste - 496.1 punte, ontvang die Leeudoringstad Trofee. Tak met die meeste punte in alle afdelings - Makwassie 1ste - 1369.1 punte, ontvang die Theo Ebersohn Trofee. Ingestuur deur: Stephanie van Heerden Skakelbeampte: Makwassie VLU

B Com Besigheidsbestuur. Rekenaarvaardigheid ten opsigte van die nuutste Office-sagtewarepakkette (Word en Excel). Bestuurservaring. Formele bestuursopleiding en ‘n verwysingsraamwerk wat landbou gerigte ondervinding insluit, sal in die kandidaat se guns tel. Bewese goeie klanteverhoudings, asook goeie kommunikasievermoë. Tegniese kundigheid wat insluit, maar nie beperk is nie, tot produkreekse soos onderdele, heelgoedere, implemente, ensovoorts.

SUIDWES IS VERBIND TOT DIENSBILLIKHEID

SLUITINGSDATUM: 23 Maart 2012 Skakel Mario Wolvaardt by 018-581 1272 vir meer besonderhede, of doen skriftelik aansoek deur middel van ‘n CV en gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en identiteitsdokument. (Faksnommer 018-5811510 of e-pos na elrinavh@suidwes.co.za) Dui asb duidelik aan vir watter pos u aansoek doen.


Bladsy 6

OVERVAAL

Wil u ‘n motor koop met geen deposito? Geen bestuurslisensie nodig nie! Skakel Ockie 079 702 4993, Raymond 072 781 2749, Glenda 082 078 4687. Krediet waardige kliënte alleen. ---------------SEEP SHOPPIE - WOLMARANSSTAD Tel: 018 596 2630 en Sel: 083 254 1553. Amoniakreiniger - R11/L, Stardishwash - R13,50/L, Bleikmiddel - R9/L, Matshampoo - R16.50/L, Wasgoedversagter - R11/L, Hoëskuimwaspoeier - R25/2kg en vele meer. Tussen Apteek en Dr van Zyl spreekkamer. ------------------

Kleinadvertensies KLERE / GORDYNE Ons herstel en doen verstelwerk aan mans, dames en kinderklerasie. Ons maak ook gordyne. Navrae van 8vm - 1nm by RA Motors. Wolmaransstad. ---------------Is jou besigheid ‘n “wit olifant” – maak dit nie genoeg geld nie? Nasionale internet Bemarking. http://www. whiteelephantmarketing.co.za. 072 472 8686. Ook websites regoor SA. ---------------Kontant vir karre en bakkies – 072 472 8686 / 053 963 1409. Thinus ---------------WAENTJIES TE HUUR Marulus Cheapies & Rent A Trailer. Waentjies vir verskeie gebruike. Ons is langs Witpoort Drankwinkel. Skakel my vir meer inligting. Sel: 076 362 4072. ---------------KOEKSISTERS TE KOOP Heerlike vars, krakerige koeksisters te koop op bestelling. Groot hoeveelhede kan bestel word vir bv funksies, bazaars en troues. Dit vries baie goed. Kontak: 083 985 4444. ---------------PAASKONFERENSIE PINKSTER PROTESTANTE KERK WOLMARANSSTAD. DONDERDAG 18:00, VRYDAG – SONDAG 10:00 EN 18:00. PASTOOR FLIPPIE GERBER TEL 018 596 2310 of SEL 082 874 1705. ---------------WOLLIES DROMME Verhuring van dromme. R60 per maand. Word elke week skoongemaak. Skakel ons gerus by 073 113 4088 of 079 702 4062. ----------------

VAALRIVIER PLOT TE KOOP Vaalrivierplot, 21ha bebos, naby Orkney Vaal bootklub aan Vrystaatkant. Ongeveer 20km vaarwater, ski en visvang. Eiendom is vir wild omhein en is geregistreer as ‘n maatskappy met 2 aandeelhouers met 50% aandele elk. Daar is 4 gesoneerde rivierfronterwe wat apart verkoop kan word teen R250 000 elk, ona. Die huidige eienaars se aandele bestaan uit die volgende: elkeen het ‘n naweekhuis met ‘n oewerlapa met geboude braaigeriewe, ‘n boot-jetty vir bootparkering, asook ‘n boot “slipway” om bote te water te laat. Daar is ook ‘n baie sterk toegeruste boorgat met sprinkelbesproeiing vir die tuin. Tale koopsom, al 4 erwe ingesluit is R2.9m 50% aandeel wat 2 erwe insluit vir R1.45m, ona. Geen oordragkoste, slegs maatskappyregistrasie. Kontak Pieter Booysen, 083 555 4949 of 018 468 7780. ---------------TE KOOP Baie mooi Jersey vers. 2 jaar oud. R5000. Skakel 072 432 0608. ---------------TE KOOP Ford Dexta trekker in werkende toestand. Prys R20 000. Skakel 072 432 0608. ---------------TE KOOP Daihatsu Charade. Power Steering. Aircon. Nog baie mooi. R17 000 ondelhandelbaar. Skakel 072 303 1918. ---------------WOONSTEL TE HUUR 2 Slaapkamer woonstel te huur. Beskikbaar vanaf 1 April 2012. Huur R2100 per maand. Water en ligte uitgesluit. Tel: 018 596 1322 Sel: 083 298 1961. ----------------

Suidwes, ‘n dinamiese en energieke landboubesigheid met sy hoofkantoor op Leeudoringstad in die Noordwes, wat vir meer as100 jaar landbouverwante produkte en dienste aan sy landbouerklante in Noordwes- , Vrystaat- en Noord- Kaapprovinsie lewer, beskik oor die volgende vakatures:

BEMARKERS MEGANISASIE te HOOFKANTOOR, LEEUDORINGSTAD Die suksesvolle kandidaat se verantwoordelikhede sluit in:

•Nasionale bemarking van verkope van meganisasiegoedere met inagneming van die winsgewendheid van transaksies. •Bestuur van bedryfsbegroting van bogemelde funksie teen ‘n vasgestelde winsbasis. •Reël van demonstrasies en boeredae. •Promovering en advertering van meganisasiegoedere. •Opbou van klantebasis en naverkope-ondersteuning. •Verbandhoudende administrasie. •Voorraadbeheer en –kontrole.

Vereistes: • • • • • •

‘n Bewese rekord van suksesvolle bemarking van meganisasieprodukte. ‘n Tegniese agtergrond en kennis van meganisasieprodukte byvoorbeeld trekkers, stropers, planters, ensovoorts. Bemarkingsondervinding. Administratiewe ondervinding (afhandeling van huurkope en kontrakte) Geldige bestuurslisensie en eie vervoer. ‘n Naskoolse kwalifikasie in bemarking en verdere opleiding in Besigheidsbestuur sal in die kandidaat se guns tel.

SUIDWES LANDBOU (EDMS.) BPK. REG NR 1990/006879/07

SUIDWES IS VERBIND TOT DIENSBILLIKHEID

SLUITINGSDATUM: 23 Maart 2012 Skakel Mario Wolvaardt by 018-581 1272 vir meer besonderhede, of doen skriftelik aansoek deur middel van ‘n CV en gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en identiteitsdokument. (Faksnommer 018-5811510 of e-pos na elrinavh@suidwes.co.za) Dui asb duidelik aan vir watter pos u aansoek doen.

Suidwes, ‘n dinamiese en energieke landboubesigheid met sy hoofkantoor op Leeudoringstad in die Noordwes, wat vir meer as100 jaar landbouverwante produkte en dienste aan sy landbouerklante in Noordwes- , Vrystaat- en Noord- Kaapprovinsie lewer, beskik oor die volgende vakature:

PRODUKBESTUURDER MEGANISASIE te HOOFKANTOOR, LEEUDORINGSTAD Die suksesvolle kandidaat se verantwoordelikhede sluit in:

•Bestuur en verkryging van onderdele met behulp van die opspoor van geskikte verskaffers. •Onderhandeling van prys en aankoopvoorwaardes. •Bekendstelling van nuwe produkte. •Bestuur van ondergeskiktes en meegaande administrasie. •Ontleding en interpretasie van verslae. •Bevordering en ondersteuning van die winsgewendheid van die Meganisasie-afdeling. •Bevordering van die Meganisasie-afdeling se vermoë om in ‘n hoogs-mededingende omgewing te kompeteer.

Vereistes: • • • • •

SUIDWES LANDBOU (EDMS.) BPK. REG NR 1990/006879/07

• •

Diploma in Aankoop- of Besigheidsbestuur. Nodige onderhandelingsvaardighede en aankopersondervinding Taalvaardigheid in Afrikaans en Engels. Rekenaarvaardigheid. Ondervinding in die invoer van meganisasieprodukte sal tot die kandidaat se voordeel strek. Bewese goeie klanteverhoudinge, asook goeie kommunikasievermoë. Tegniese kundigheid sluit in, maar is nie beperk nie, tot produkreekse soos onderdele, heelgoedere, implemente, ensovoorts.

SUIDWES IS VERBIND TOT DIENSBILLIKHEID

SLUITINGSDATUM: 23 Maart 2012 Skakel Mario Wolvaardt by 018-581 1272 vir meer besonderhede, of doen skriftelik aansoek deur middel van ‘n CV en gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en identiteitsdokument. (Faksnommer 018-5811510 of e-pos na elrinavh@suidwes.co.za) Dui asb duidelik aan vir watter pos u aansoek doen.

16 - 23 Maart 2012 HUIS TE HUUR – WOLMARANSSTAD 4 Slaapkamer, 2 badkamer, oopplan sit-, eetkamer, kombuis, binnebraai, dubbel erf. Alarm stelsel. Reg oorkant laerskool. Bornman Str. 42. Kontak Angelique 071 505 5329. ---------------TE KOOP M.F. 35 Petrol/Parafien Trekker te koop. Sms jou nommer na 082 466 1590. Frankfort. Sal u skakel. ---------------HUIS TE HUUR Ruim 3 slaapkamer huis in Makwassie, met hoender en honde hokke. R2000 per maand. Kontak Frans 073 778 8539. ---------------TOP WINDHONDE TE KOOP Boerwindhonde. Ongeveer 2 maande oud. Top ouers. Verwysings kangegee word. Alle inentings gedoen. R750 stuk. Kontak Frans 073 778 8539. ---------------VERVOER BESKIKBAAR 3 Ton vervoer. Ons vervoer enige iets, enige plek. Skakel Henk 083 260 3064. ---------------MATWAS Vir die was van matte en sitkamerstelle in Wolmaransstad en omgewing. Skakel Bossie 083 456 8754. ---------------PALM PETSHOP Koop en verkoop voëls en toerusting, sade, neste, vissies, viskos ens. Soek 2de handse vistenks, benodighede. Vrede Str. 54, Wolmaransstad. Nogsteeds dieselfde adres. Nuwe gebou. Skakel Hennie 072 532 7207. ---------------S & B DIENSTE Vir alle herstelwerk in en om huise. Sweiswerk. Wolmaransstad, Leeudoringstad en omgewing. Skakel 073 087 8975. ---------------HUIS TE KOOP – MAKWASSIE Netjiese 3 slaapkamer en TV kamer met lugversorging. Sit-, eetkamer, studeerkamer, kombuis, badkamer, dubbelmotorhuis met elektriese deure. Toegeboude lapa met kroeg en gaste toilet. Swembad. Netjiese tuin met besproeiing. Afdakke vir 3 motors en verskeie buite geboue. Skakel Christa 082 378 8375. ---------------NUUT IN WOLLIES!! HAPPI NAPPI Vir weggooi doeke, baba benodighede, baba en lennon medisyne, speelgoed, hare benodighede, make-up (eyeliners vanaf R2.50), airtime, Kangmei dieet-pille en vele meer! Broadbent Straat 40C (langs karwas). Tel: 083 792 2757. ----------------


16 - 23 Maart 2012

OVERVAAL

Bladsy 7

Kennisgewings/ Legal Notices KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN WOLMARANSSTAD GEHOU TE WOLMARANSSTAD SAAK NO: 152/2008 In die saak tussen:WOLMARANSSTAD MIDAS EISER En MJ LEFERA H/A LEFERA BUIDING & CIVIL CONSTRUCTION VERWEERDER Ingevolge uitspraak in die Hof van die Landdros van WOLMARANSSTAD gehou te WOLMARANSSTAD en Lasbrief tot Geregtelike Verkoping gedateer 20 FEBRUARIE 2012 sal die ondervermelde goedere op 05 APRIL 2012 om 14H00, te P/A LANDDROSKANTOOR, H/V PIET RETIEF- & KRUGERSTRATE, WOLMARANSSTAD, aan die hoogste bieder geregtelik verkoop word, naamlik: 1 x HI ACE TOYOTA BUSSIE REGISTRASIE NO: CDM700NW. GEDATEER TE WOLMARANSSTAD OP HIERDIE 15DE DAG VAN MAART 2012. COETZEE & VAN DER MERWE POSBUS 12 KRUGERSTRAAT 30A WOLMARANSSTAD 2630 VERW: MNR VENTER/av NOTICE IN TERMS OF SECTION 35(5) OF ACT 66 OF 1965 IN THE ESTATE OF THE LATE LESLEY CATHERINE EAMES, IDENTITY NUMBER: 450201 0134 08 9, OF 58 KOK STREET, WOLMARANSSTAD, NORTH WEST, WHO DIED AT WOLMARANSSTAD ON 12 SEPTEMBER 2010, AND WHO WAS UNMARRIED. ESTATE NUMBER: 17759/2010 (DURBAN). Kindly take notice that the first and Final Liquidation and Distribution

Account in the abovementioned estate will lie open for inspection by all interested persons for a period of 21 days from the date of publication hereof, at the offices of the Master of the

High Court, DURBAN, and of the Magistrate for the district of WOLMARANSSTAD held at WOLMARANSSTAD. DUVENAGE INCORPORATED 2nd FLOOR, OLD

MUTUAL BUILDING 1 KRUGER RAND PO Box 952, RICHARDS BAY Tel: (035) 780-7200 (Ref.: SF STADLER/ ez/33/E036/001).


OVERVAAL

Bladsy 8

OVERVAAL

Dringend benodig

Ons is dringend opsoek na goeie gebruikte motors of bakkies asook karavane om vir kontant te koop. Skakel dadelik vir Oupie Deetlefs by Telefoon (018) 596 1177ofsel: 082 923 4255 of besoek ons by

R.A. MOTORS

Broadbentstraat Wolmaransstad

14 - 21 Oktober 2011 16 - 23 Maart 2012

Besoek gerus ons webwerf by www. overvaal nuus. co.za

Wesvaal Ons bied vertroosting. Ons gee om. Wesvaal Begrafnisondernemers Alle ure: (018) 5961126/7 Faks: (018) 5962025. Sel: 083 4192350 Eienaar: J.A.Coetsee en personeel

DROSTDY ANTIQUES

Drostdy Village Wolmaransstad

Ons koop en verkoop alle antieke ware

Skakel Gert 083 262 0387

Printed by: www.precisiongroup.co.za/ 018 293 2187/ 082 758 1232

Bladsy 8

Overvaal News 16-23 March 2012 Edition  

Overvaal News, March Edition 16-23 March 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you