Page 3

L-2011 ma bediex kif ħafna minna xtaqu. L-aħbarijiet f’dawn l-ewwel xahrejn ta’ din is-sena kienu mimlija bil-ħafna inkwiet u tilwim fit-tramuntana tal-kontinent Afrikan. Issa bħal donnu d-dinja kollha qamet, u l-inġustizzji li ilhom fis-seħħ għal għexieren ta’ snin qishom qed isiru issa għall-ewwel darba. Imma kif ngħidu blIngliż, ‘better late than never’! Imma quddiem dan kollu, wieħed ma jistax ma jagħmilx il-mistoqsija l-kbira – Għaliex dan il-ġlied kollu? Għaliex iddinja mimlija b’dawn l-inġustizzji l-kbar? M’aħniex kapaċi ngħixu fil-paċi? U x’inhu l-prezz tal-paċi? Kollha mistoqsijiet kbar. U għalkemm meta nisimgħuhom ħafna ħsibijiet jibdew jiġru f’moħħna, madanakollu tweġiba sempliċi għalihom ma għandniex ħlief waħda – Kultant ma nkunux nafu x’aħna nagħmlu! Nafu ngħixu fil-paċi? Jien naħseb li nafu, imma kultant bħal donnu moħħna ma jibqax ċar u nibdew nagħmlu affarijiet li kieku konna f’sensina ma konniex nagħmlu. Fi ftit kliem dan huwa d-Dnub. Mument fejn bħal donna naljenaw ruħna u ma nagħmlux l-aħjar li kapaċi nagħmlu. Allura wieħed jista’ jistaqsi, ‘X’nistgħu nagħmlu?’ Issa li beda r-Randan, huwa ż-żmien opportun biex naħdmu ftit fuqna nfusna. Ejjew dan ir-Randan nagħmlu sagrifiċċju żgħir bħala ‘training’. Ma nistgħux ngħidu ‘le’ lill-affarijiet kbar mill-ewwel! Ejjew nibdew biż-żgħar u ftit ftit nitħarrġu ħalli meta tiġina sfida ftit ikbar ma ssibniex aljenati. Il-paċi magħkom ✖

F’din il-Ħarġa: Best Friends Forever Għal qalb minn ta’ Poeta

JOSEPH BONNICI ALAN BONELLO Robert Aloisio  Kurt Miceli George Cassar Reuben Ellul  Karol DeBono  Clifton Sammut Raymond Muscat Matthew Gruppetta Silvan Vella Lawrence Fenech AARON AQUILINA BERTRAM PORTELLI Daniel Micallef Neil Aquilina Andrew Borg Tazia Hall Noel Vassallo Adrian Vella ROBERT MICALLEF REUBEN SAMMUT

Un Uomo Venuto da Lontano 8

“I’m Loving It” 20

22 L-Avventuri   ta’ Corey u Rurk Ewreka: Il-Moħħ

Grafika

www.designedbyal.com 

Stampa

Veritas Press, Zabbar

24

Dawl għad-Dinja 26

Venezja

28

Paġni ta’ Varjetà: Minn Hawn u minn hemm

13

Krafts

UFFICCJU Distribuzzjoni

ABBONAMENTI XEHDA GHASEL, DAR GENERALI TAS-SOCJETA TAD-DUTTRINA NISRANIJA, TRIQ SAN GORG PRECA, MARSA

4

Eroj mhux mistenni 5

Produzzjoni Kummissjoni gHall-Formazzjoni tat-Tfal u l-MagHZulin taS-SoCjetA tad-Duttrina Nisranija - M.U.S.E.U.M.

Kontributuri

2

14

15

Poster

11

Xehda Għasel  

A bi-monthly magazine for the youth

Advertisement