Lommepark Litauens Plads

Page 1

LITAUENS PLADS

Preben Skaarup Landskabsarkitekt maa mdl plr Esbensen Rådgivende Ingeniører - Sloth Møller Rådgivende Ingeniører Plan & Proces Armsrock

Borgermøde 01.02.2011


B-B

KONKURRENCE FORSLAG

Fortovsfliser med chaússesten

Frugttræer

Bordtennis

Bænk

Eksist. træ

Eksist. træ

Pullert belysning

Lav belysning

Træer i grusbed Grillplads

Eksist. træ

Pullert belysning

Lysmast

Fuglekasser

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Eksist. træ Bordtennis

Eksist. træ

Fuglekasser

Siddetrappe Udstyrscontainer

Eksist. træ

Stole

Trappe Ramper

Bordtennis

Eksist. træ

Grillplads

Lysmast

Boldmur Uplights Plantekummer med siddekant Oehlenschlægergades Skole

Træer i grusbed

Kuber og toppe

Rampe

Udeservering

Bænk

Café

Lysmast Uplights Frugttræer

Siddetrappe

Frugttræer Stole

Bænk Fodboldbane Græsser Dammen Græsser

Eksist. træ

Plænen

Legeruten

Uplights Lysinstallation

Streetbasket

Fritidshjem Basketbane med café og opbevaring kan komme på sigt

A-A

A-A

Rampe

Pullert belysning

Stangtennis Rampe

Frugttræer Uplights Lysmast

Eksist. træ

Eksist. træ

Eksist. træ Uplights

Bænk

Eksist. træ Bordtennis

Grillplads

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Bordtennis Eksist. træ

Fuglekasser

Eksist. træ

Træer i grusbed Pullert belysning

Lysmast

Eksist. træ

Eksist. træ

Grillplads Bordtennis

Bordtennis

Pullert belysning

N

B-B

Fortovsfliser med chaússesten

Gethsemane kirke


B-B

HELHEDSPLAN

Fortovsfliser med chaússesten

Frugttræer

Bordtennis

Bænk

Eksist. træ Plint

Eksist. træ

Pullert belysning

Lav belysning

Træer i grusbed Grillplads

Eksist. træ

Pullert belysning

Lysmast

Fuglekasser

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Træer i grusbed

Eksist. træ Bordtennis

Lysmast

Udstyrscontainer Græsser

Stole

Trappe Ramper

Eksist. træ

Fuglekasser

Siddetrappe

Boldmur Uplights Plantekummer med siddekant Oehlenschlægergades Skole

Bordtennis

Eksist. træ

Grillplads

Plint

Kuber og toppe

Rampe

Udeservering

Bænk

Café

Lysmast Uplights Frugttræer

Siddetrappe

Frugttræer Bænk

Stole

Dammen Fodboldbane

Uplights

Legeruten

Plænen

Græsser

A-A

Lysinstallation

Streetbasket

Eventuelt kan der opstilles en basketbane med café

A-A

Rampe

Gethsemane kirke

Pullert belysning

Stangtennis

Rampe til kirken

Rampe

Frugttræer Uplights Lysmast

Eksist. træ

Eksist. træ Uplights

Bænk

Eksist. træ Bordtennis

Grillplads

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Bordtennis Eksist. træ

Fuglekasser

Eksist. træ

Træer i grusbed Pullert belysning

Plint

Lysmast

Eksist. træ

Eksist. træ

Grillplads Bordtennis

Bordtennis

Pullert belysning

N

B-B

Fortovsfliser med chaússesten


B-B

1. ETAPE

Bordtennis Eksist. træ Plint

Eksist. træ

Pullert belysning

Lav belysning

Træer i grusbed Grillplads

Eksist. træ

Pullert belysning

Lysmast

Fuglekasser

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Træer i grusbed

Eksist. træ Bordtennis

Bordtennis

Eksist. træ

Grillplads

Plint

Lysmast

Eksist. træ

Fuglekasser

Siddetrappe

Boldmur Udstyrscontainer

Stole

Trappe Kuber og toppe

Rampe

Udeservering

Café

Uplights Frugttræer

Siddetrappe Stole

Dammen Fodboldbane

Uplights

Legeruten

Plænen

Græsser

Lysinstallation

Streetbasket

A-A

A-A

Rampe

Gethsemane kirke

Pullert belysning

Stangtennis

Rampe til kirken Frugttræer Uplights

Eksist. træ Bordtennis

Grillplads

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Bordtennis Eksist. træ

Fuglekasser

Eksist. træ

Træer i grusbed Pullert belysning

Plint

Lysmast

Eksist. træ

Eksist. træ

Grillplads Bordtennis

Bordtennis

Pullert belysning

N

B-B

Lysmast Eksist. træ Bænk


SNIT

Ohlenschlägergades Skole

Eksist. træ

Stærekasser

Frugttræer

Plantekumme

Gethsemane Kirke

Blandede træer

Basket net Boldmur OpbevaringsMål container

Stangtennis

Bænk

Bordtennis Dam

Grillplads

Stole

Siv og græsser

Eksist. træ

Rampe

Eksist. træ

Stærekasser Eksist. vej

Eksist. vej Bordtennis

Stangtennis Bænk Dam

Siv og græsser

Café

Bordtennis

Legekuber Grillplads

Plantekumme


DE GRØNNE KANTER

Grillplads Bordtennis

Grillplads

Forskellige træer

Forskellige træer N


DE GRØNNE KANTER


DE GRØNNE KANTER

Opvarmning

Fodgængere

BORDTENNIS

N

Kamp igang

Ophold på bænkene

BORDTENNIS TURNERING

OPHOLD UNDER TRÆERNE


DE GRØNNE KANTER

Fodboldspil

Stangtennis Bordtennis

GRILLPLADSER

N

GRILL AFTEN

Grill fest Leg på kuber

FORSKELLIGE LEGEREDSKABER

FUGLEHUSE


PLADSEN

CafĂŠ

Plantekumme med siddekant

N


PLADSEN


PLADSEN Markedspladsen kan bevæge sig ned på plænen

Café gæster

Markedsboder

MARKED

TORVEPLADS

Ophold

GRØN BELÆGNING


PLADSEN Café gæster

Fodgænger

GADE OPTRÆDEN

Tilskuere

Danseoptræden

OPTRÆDEN OPHOLD - CAFE


PLÆNEN

Siddekant Stole

Plænen

N


PLÆNEN


PLÆNEN Tilskuere på stole Tilskuere på trappen

Lærred (kan udskiftes med scene)

UDENDØRSFILM ELLER FESTIVAL

N

UDENDØRS FILM, MUSIK ELLER TEATER

Ophold

FLYTBARE STOLE


PLÆNEN

Solbadning

OPHOLD N

SOLBADNING

Ophold

SOLBADNING


PLÆNEN

Ventende forældre Hoppeborg

FRISBEE

N

OPHOLD

Børn

HOPPEBORG

Ophold

HOPPEBORG


B-B

DAMMEN

Træ Græsser

Bænk Dam

Træ Træ

N

B-B

A-A


DAMMEN


LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND LAR - Systembeskrivelse - Vandrende med afløbsriste - Afløbsbrønde med sandfang - Overløb fra brønde til faskiner - Faskine langsgående under vandrende - Overløb fra faskine til dam

Fordampning fra træer

Vand er begrænsende faktor for bytræer, derfor tilføres bytræerne overfladevand

Nye træer Nye træer Eksist. træ

Eksist. vej

10‰

30 cm vandrende

Eksist. fortov

Omlagt fortov

Stærekasser

10‰ 15x20 cm betontrin 10‰

Eksist. kantsten bevares Nedsivning gennem grus Faskine vander træer i makadam med muld

Fordampning

Fordampning

Langsgående faskine under vandrende

Asfaltflade

Siv og græsser

Græsflade

Nedsivning

Overløb fra faskine føres til dam under terræn i kanten mellem bane og plæne

Nedsivning fra dam


DAMMEN

Undervisning

Lærer Elever

GRÆSSER OG STAUDER

BÆNKEN I KANTEN

UDENDØRS UNDERVISNING

Trædesten Indsamling af prøver Ophold

VANDET


BELYSNING

Pullert belysning

Uplight

Lysinstallation


BELYSNING

EFFEKT BELYSNING

LYSMASTER DER KAN TILPASSES SITUATIONEN

KUNSTNERISK BELYSNING


B-B

LITAUENS PLADS

Bordtennis Eksist. træ Plint

Eksist. træ Fuglekasser

Pullert belysning

Lav belysning

Træer i grusbed Grillplads

Eksist. træ

Pullert belysning

Lysmast

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Træer i grusbed

Eksist. træ Bordtennis

Bordtennis

Eksist. træ

Grillplads

Plint

Lysmast

Eksist. træ

Fuglekasser

Siddetrappe

Boldmur Udstyrscontainer

Stole

Trappe Kuber og toppe

Rampe

Udeservering

Café

Uplights Frugttræer

Siddetrappe Stole

Dammen Fodboldbane

Uplights

Legeruten

Plænen

Græsser

Lysinstallation

Streetbasket

A-A

A-A

Rampe

Gethsemane kirke

Pullert belysning

Stangtennis

Rampe til kirken Frugttræer Uplights

Eksist. træ Bordtennis

Grillplads

Eksist. træ

Fuglehusmaster

Bordtennis Eksist. træ

Fuglekasser

Eksist. træ

Træer i grusbed Pullert belysning

Plint

Lysmast

Eksist. træ

Eksist. træ

Grillplads Bordtennis

Bordtennis

Pullert belysning

N

B-B

Lysmast Eksist. træ Bænk


COLLAGE