Page 1

Udviklingsdag for din virksomhed Få fokus på din virksomheds bedste muligheder for udvikling

Du investerer en dag, sammen med dine udvalgte nøglemedarbejdere og Dansk Produktions Univers.

I får sparring og dialog omkring din virksom­ heds udfordringer og fremtidige udvikling. Alt sammen baseret på en målrettet gennemgang med fokus på læring, prioritering og eksekvering.

Pete

Vi fik r Nissen ind’; hjælp ti , IMBOX l resso prioriter at ’hegn : e u vore e ting Det s rcer. e s tid atte og ne skub i vor es ud viklin g!’

omi

Økon

ng nsdeli

atio

Inform

ring misty en d økono Åben syningskæ deling s r n fo o ti d a me Inform med n ng gende kæde istyri inddra nings konom s forsy Synlig r overfor ben ø udvalgte Å Proce u n kult med senter kæde deling ring s nings ations ce sty en gi intere forsy rman d Inform udvalgte Strate Perfo yningskæ e d d e r n m e s te en rag for eret s d r s s d eret & u fo re in k inte s fo Detalj dførlig Synlig r overfor Proce ingskæde r g ger is u kultu ssente styrin syn præc istyring inddra s re r e n c te fo l n ie in e a g n m on te rm ed Strate ingskæde unkti økono Perfo arbejde m ter udvalg n Tværf onsdeling e forsy lemmer i sam interessen ti arbejd og team forma l s sam te med te e rdnet g e in n c lg ro o a e ro Ov udv unkti ueli e P med udvalg r emsk ng Tværf kultur rbejd n te a n n e m e g a ri ss gisk s misty delt onelle intere unkti g Strate d udvalgte økono onsop ling Tværf nce styrin unkti e F r d me s te n n a o ti rm sse r Informa onelle perfo intere kultu ring unkti misty Tværf cesser opdelt økono elings ro p lt fd e A n Basal net ktio k n is rd e u d ro ls rf e ring Ove Tvæ Spora sdeling nvend ce sty gisk a ation rman r strate perfo inform ltur cesse u k ro p e s ll ue id eling t iv fd e d n A In rd Overo estemt disk Spora styring gsb retnin ategi ance rm o rf str t pe kusere itetsfo Aktiv i g te a tr disk s Spora ce rman Perfo ng Styri

r& Kultu er esk Menn

R

E SPLAN G N I L HAND

Faglig diversitet

Forandringsparathed

Menneskelig diversitet

Kompetenceudvikling

Dialog

Synlige værdier

Probelmløsningskultur

Engagement

Sikkerhed

Udbytte

Samarbejde

Rigets tilstand – du får belyst virksomheden fra forskellige sider Fælles billede af virksomheden og dens udviklingsmuligheder Prioriteret handlingsplan Tec A/S: en, Chem ls Lettere at fokusere korrekt e k ik M d il Ejer Thork ativ Viden om støttemuligheder s godt iti in t lo F m formidle ◊ so n e id v Bedre konkurrencekraft spert g prioritere God ek ◊ re o l at diskute ◊ Plads ti ger handlin gi t spark ba e k ◊ Vi fi

Kontakt Claus Højgaard Mikkelsen Chefkonsulent mobil +45 2625 0217 claus.h.mikkelsen@danskproduktionsunivers.dk

Udviklingsdag for din virksomhed  

Hedensted Erhverv og Dansk Produktions Univers tilbyder en gratis udviklingsdag for virksomheder i Hedensted Kommune.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you