Issuu on Google+

7 201 i r e inar. martsi m n se 9 ste sdag 2 15. Juember æ N on dag ept l 16 torsg 28. sra 13 ti da e f torsle dag Al

SEMINAR Udviklingsdag

Dansk Produktions Univers og Hedensted Erhverv har arbejdet med mere end 20 virksomheder i målrettede udviklingsforløb. Erfaringerne og resultaterne vil vi gerne dele. På tværs af kommuner, og på nationalt plan er der en fælles målsætning om at udvikle dansk produktion. Resultaterne og den strategiske indsigt Dansk Produktions Univers og Hedensted Erhverv har opnået, er det gennemgående tema for seminaret. Sammen med Syddansk Universitet og erfarne virksomhedskonsulenter har Dansk Produktions Univers udviklet Modenhedsanalysen og Modenhedsmodellen.

i

Økonom

ling tionsde istyring økonom skæden Åben ling rsyning tionsde med fo Informamed ende æden yring ingsk inddrag r omist g yn on rs nli øk es fo fo Sy over Proc Åben d udvalgte kultur skæden ling me ing ing senter tionsde ce styr en gi forsyn interes rman Informa udvalgte Strate Perfo yningskæd de med senter rs seret dragen t& re for fo ku es ind lje fo er g int g Deta Synli r overfor Proces ingskæde udførli ing drager kultu eressenter præcis istyring forsyn ce styr d s gien ind l e int rman Strate ingskæden nktione Perfo rbejde me er udvalgt økonom Tværfu nsdeling forsyn mmer rbejde i sama interessent tio ma am ma sa medle te e or l dnet og inf ne Proces udvalgte udvalgt Overor skuelig funktio r d ejde ær rb me Tv er ma sent kultu gennem istyring lle gisk sa lt interes nktione Strate d udvalgte nsopde økonom Tværfu ce styring me Funktio nsdeling senter tio rman lle interes perfo r Informa nktione lt kultu Tværfu esser istyring gsopde onom proc Afdelin sal øk tionelt e Ba et nk dn fu isk Tvær anvendels Overor styring Sporad deling ce gisk tions Faglig diversitet rman strate perfo informa r esser ltu oc ku pr e gs ForandringsMenneskelig duell parathed Afdelin dnet diversitet Indivi Overor temt isk sbes Sporad styring retning tegi ce rman stra t perfo kusere Dialog itetsfo Aktiv rategi isk st Sporad ce

rman Perfo ing Styr

r& Kultu esker Menn

Informa

Ha

ndl

ing

spla

ner

Kompetenceudvikling

Synlige værdier

Probelmløsningskultur

Engagement

Sikkerhed

Samarbejde

Erhvervschef Anders Killmann fra Hedensted Erhverv vil gennemgå metoderne og fortælle om resultaterne, der er opnået. Der bliver også mulighed for at prøve nogle af de øvelser virksomhederne har arbejdet med. Seminaret kombineres også med debat og netværksmuligheder.

Modellerne er blevet videreudviklet til et praktisk og koncentreret forløb: Udviklingsdagen. Målsætningen for Udviklingsdagen er klar - Det handler om at løfte virksomheder ved at fokusere på konkrete og praktiske handlinger, der skaber vækst og positive resultater på bund- og toplinje. Seminaret vil være med til at belyse og kvalificere de strategiske valg og prioriteringer, der skal tages for at sikre en positiv udvikling.

Udv målr iklingsd ettet agen udvi er ud kling v Udv i af vi iklet til k l i resu ngsd rkso mhe virks ltater p agene der. omh å top skab eder og b er må som und lrett Vi ha har d linie ede r sam eltag for de mer er. e en let og d d 20 eler virks e omh rfaringe rne f eder ra Seminaret er gratis. Vi byder på en sandwich til seminaret. Seminaret afholdes hos Dansk Produktions Univers Vejlevej 21. 8722 Hedensted Tilmelding og spørgsmål: Claus Højgaard Mikkelsen Chefkonsulent mobil 2625 0217 claus.h.mikkelsen@danskproduktionsunivers.dk


Seminar: Udviklingsdag