Page 1

7 201 i r e inar. martsi m n se 9 ste sdag 2 15. Juember æ N on dag ept l 16 torsg 28. sra 13 ti da e f torsle dag Al

SEMINAR Udviklingsdagen

Dansk Produktions Univers og Hedensted Erhverv har arbejdet med mere end 20 virksomheder i målrettede udviklingsforløb. De mange erfaringer og resultater vil vi gerne dele. På tværs af kommuner, og på nationalt plan er der en fælles målsætning om at udvikle dansk produktion. Resultaterne og den strategiske indsigt Dansk Produktions Univers og Hedensted Erhverv har opnået, er det gennemgående tema for seminaret. Målsætningen for Udviklingsdagen er klar - Det handler om at løfte virksomhederne ved at fokusere på konkrete og praktiske handlinger, der skaber vækst og positive resultater på bund- og toplinje.

Seminaret er målrettet strategiske beslutningstagere og konsulenter der arbejder med virksomheder. Seminaret vil være med til at belyse og kvalificere de strategiske valg og prioriteringer, der skal tages for at sikre en positiv udvikling for virksomheder og områder.

i

ling

Økonom

tionsde

Informa

istyring økonom skæden Åben ling rsyning ce tionsde rman med fo Informamed Perfo ing de en Styr skæd dragen istyring onom e rsyning nlig ind erfor øk es fo Sy oc en ov Pr Åb valgt kultur skæden ling med ud senter ing ing tionsde ce styr en gi forsyn interes rman Informa udvalgte Strate Perfo yningskæd d me ende rs ret senter ret & for fo inddrag fokuse interes Detalje førlig Synlig r overfor Proces ingskæde ud ing drager kultu eressenter præcis istyring forsyn ce styr d s gien ind l e int rman Strate ingskæden nktione Perfo rbejde me er udvalgt økonom Tværfu nsdeling forsyn mmer rbejde i sama interessent matio sama e medle team e or l es dnet og inf lgt ne oc Pr valgt udva nktio Overor skuelig ejde med ud senter Tværfu kultur marb gennem istyring lle gisk sa lt interes nktione Strate d udvalgte nsopde økonom Tværfu ce styring me Funktio nsdeling senter tio rman lle ma rfo ne or interes pe r Inf nktio lt kultu Tværfu esser istyring gsopde økonom proc lt Afdelin Basal nktione dnet e isk Tværfu anvendels Overor styring Sporad deling ce gisk tions rman strate perfo ser informa kultur proces e gs ell lin du Afde dnet Indivi Overor temt isk sbes Sporad styring retning tegi ce rman stra t perfo kusere itetsfo Aktiv gi rate isk st Sporad r& Kultu esker Menn

Ha

ndl

ing

spla

ner

Faglig diversitet

Forandringsparathed

Menneskelig diversitet

Dialog

Kompetenceudvikling

Probelmløsningskultur

Synlige værdier

Sikkerhed

Engagement

Samarbejde

Erhvervschef Anders Killmann fra Hedensted Erhverv vil gennemgå metoderne og fortælle om resultaterne, der er opnået. Der bliver også mulighed for at prøve nogle af de øvelser virksomhederne har arbejdet med. Seminaret kombineres også med debat og netværksmuligheder.

Dyb i udfo ndsigt i p rdrin ger o rodukti onsv g mu Bedr ir l i g h e eder ksomhe målr grundla . ders etted g e ini for at ig tiativ angs Inpu e æ r f o t til n r virk tte ye væ som hede kstp rne. akke r til o mråd et. Seminaret er gratis. Vi byder på en sandwich til seminaret. Seminaret afholdes hos Dansk Produktions Univers Vejlevej 21. 8722 Hedensted Tilmelding og spørgsmål: Claus Højgaard Mikkelsen Chefkonsulent mobil 2625 0217 claus.h.mikkelsen@danskproduktionsunivers.dk

Seminar: Udviklingsdag  

Dansk Produktions Univers og Hedensted Erhverv har arbejdet med mere end 20 virksomheder i målrettede udviklingsforløb. Erfaringerne og res...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you