Issuu on Google+

017 2 r e inar m e s ste pril r æ N 7. atembe 12.30 ep 0 1. s ge 9.3 da Alle

SEMINAR Procesoptimering i det offentlige

Bygge- og Erhvervsservice, Hedensted Kommune, har over de seneste måneder arbejdet intensivt for at leve op til de nye servicemål. •

• S E traks-ti nk lla • dag le sage delser e r sk ( Kom . al g indenf o p dke or 24 l 28 d icere nde age de s s in timer) age den r sk 14 al g odk end es in den

Morten Christensen; Leder, Bygge- og Erhvervsservice fortæller om de erfaringer og procesforbedringer afdelingen har opnået. Hør om hvordan kommunikation og samarbejde på tværs af afdelingerne er forbedret ved etablering af interne samarbejdsaftaler og fuldt belyst materiale ved sagsbehandlingens begyndelse nedbringer sagsbehandlingstiderne. På seminaret kommer du desuden til at høre om hvordan forløbet er faciliteret og du får mulighed for at deltage i sparring, stille spørgsmål og prøve kræfter med forskellige øvelser.

Er du interesseret i udvikling af din kommunes strukturer, procesforbedringer og servicemål, der i sidste ende giver mere tilfredse borgere og højere kommunal branding. Seminaret kombineres også med debat og netværksmuligheder. Vi byder på en sandwich til seminaret. Seminaret er gratis. Seminaret afholdes hos Dansk Produktions Univers Vejlevej 21. 8722 Hedensted

Kontakt Claus Højgaard Mikkelsen Chefkonsulent mobil +45 2625 0217 claus.h.mikkelsen@danskproduktionsunivers.dk


Seminar: Procesoptimering i det offentlige