Issuu on Google+

: 7 er 1 0 r i 2arts e s r m ku ste 0.- 31.. Juni er æ N 3 .- 9 ktob 8 7o -2 26.

Certificering i Modenhedsanalyse og Modenhedsmodellen

Som konsulent kan du få adgang til at bruge et stærkt og afprøvet værktøj til udvikling af virksomheder. Sammen med Syddansk Universitet og erfarne virksomhedskonsulenter har Dansk Produktions Univers udviklet Modenhedsanalysen.

Målsætningen er klar - Det handler om at forene gennemgangen af virksomhederne med konkrete og praktiske handlinger der skaber vækst og positive resultater på bund- og toplinje.

Metoden måler virksomhedernes niveauer og konkurrencekraft på 60 udvalgte områder.

Som konsulent får du analyseret områderne: Strategi, proces, performancestyring, kultur og mennesker, informationsdeling og økonomi. Det giver dig et sikkert grundlag for dialog omkring virksomhedens fremtidige indsatspunkter.

I metoden ligger et afprøvet og testet forløb der sikrer at du som konsulent har et solidt fundament for din rådgivning og sparring.

Ha

mi

deling

Økono

ng istyri økonomgskæden Åben in ling ce forsyn ionsde an at ed rm m rm Info Perfo ing med ng den Styr gende istyri ingskæ inddra r økonom lgte s forsyn Synlig overfo n Åben va Proce de kultur ling med ud enter g kæ de in gs yr ns atio ce st rsynin teress rm gi an in n fo te fo te rm lg de In va Stra Perfo yningskæ med ud enter gende rs & seret ss jeret for fo inddra r intere s foku Detal rlig Synlig overfo Proce ingskæde r g ger s udfø kultur ressente styrin præci istyring inddra rsyn ce te fo en in an gi ns nel Strate ingskæde erform bejde med r udvalgte unktio ling økonom P rf æ Tv nsde samar teressente forsyn lemmer bejde io i ar at og m am s sa med te in rdnet inform nel te Proce udvalgte Overo skuelig udvalg unktio jde Tværf kultur med ter marbe gennem istyring lle t ressen sk sa ne el te gi io om pd in te te kt un g Stra valg økon onso Tværf styrin ForandringsFunkti ionsdeling med ud enter parathed mance at ss nelle perfor intere ltur Inform ng unktio istyri delt ku Tværf esser ingsop økonom oc el al pr lt fd A as ne B net sk rd unktio else di ro rf g ra æ Ove Tv Spo vend styrin deling Dialog gisk an mance ations r strate perfor inform ocesse kultur ingspr duelle Afdel Indivi rdnet t ro ve O disk em Spora styring gsbest retnin tegi mance stra et perfor Probelmløsningsokuser kultur itetsf iv kt A tegi sk stra di ra Spo r& Kultu er sk Menne

nd

ations

Inform

lin

gs

pla

ne

r

Faglig diversitet

Menneskelig diversitet

Kompetenceudvikling

Synlige værdier

Engagement

Sikkerhed

Samarbejde

Certificeringskurset varer to dage:

Dag et: Gennemgang af analysemetode og model. Sammenhæng mellem kategorier og parametre. Hvordan bruger du som konsulent den nye viden. Metode til virksomhedsstrategi. Hvordan screener du virksomheden. Case opgave hvor du arbejder med screening og definition af handlingsplan.

Dag to arbejdes der aktivt med præsentationsøvelser og du gøres sikker i fremlægning af screeening, fokuspunkter og udvælgelse til handlingsplan. Kurset koster 10.000 kroner plus moms. Medlemmer af DEF får 50% rabat. Kurset afholdes hos Dansk Produktions Univers, Vejlevej 21. 8722 Hedensted Kontakt Claus Højgaard Mikkelsen Chefkonsulent mobil +45 2625 0217 claus.h.mikkelsen@danskproduktionsunivers.dk


Certificering i Modenhedsanalyse og Modenhedsmodellen