Page 1

S

For책ret 2011


Formandens hjørne KOMMER DER ET RITUAL FOR VIELSE AF HOMOSEKSUELLE? I tiden, hvor dette indlæg skrives, hersker en debat i medier og mennesker imellem, omkring den rapport, som kom i efteråret, om ovenstående emne og som kirkeministeren havde bestilt. Mange meninger bliver luftet og med baggrund i mange forskellige holdninger. Som kristen mener jeg ikke, jeg kan se det fra andet vinkler end bibelens. Man synes jo også at vores kirkelige ledere, (biskopperne m.fl.) burde se det ud fra samme holdning og lade det være retningsgivende. Men det lader slet ikke til at være tilfældet. Indtil nu har kun to af de ti biskopper sagt ”nej“ til at indføre et sådant ritual i deres stift, hatten af for de to. Skal vi andre almindelige folkekirkemedlemmer så lukke øjnene og bare sidde med hænderne i skødet og tænke, at det må vi lade de lærde om? Nej og atter nej, det mener jeg ikke! Derimod ser jeg en kæmpe mulighed for, at det ”almindelige præstedømme“, altså du og jeg, får muligheden for at give vores kristne overbevisning til kende. Vores kirkeminister har endda bedt om vores mening. Den kan man give til kende ved at sende et hende et ”høringssvar” inden d. 19. dec. 2010. Hun vil altså gerne høre din og min mening, om der skal indføres et ritual eller ej. Hun har endda lovet, at hun vil læse alle høringssvarene og tage dem med i folketingssalen, som et indlæg i den Forår 2011 · side 2

debat, som helt sikkert kommer i forbindelse med fremsættelsen af et lovforslag om indføring af et sådant ritual. I Stjernens bestyrelse har vi taget opfordringen op. Vi har lavet et høringssvar, som indtil nu har 60 underskrifter. Vi går ikke ind i en stor teologisk udredning som begrundelse, men udtrykker en meget stor bekymring for folkekirkes fremtid. Den splittelse, som et ritual vil give, vil stille mange præster, ansatte i kirker og menige kirkegængere i en situation, hvor man må spørge sig selv: ”Kan jeg blive ved med at stå inde for og deltage i ritualer, som efter min kristne overbevisning strider mod bibelens ord om, at vi er skabt som mand og kvinde af Gud selv og som sådan skal indgå i et ægteskab med kirkens velsignelse over dette samliv?” Jeg vil opfordre alle til at skrive (skrive under på) et ”høringssvar” til kirkeministeren. Måske hjælper det ikke, for i bund og grund er det folketinget, som lovgiver for kirken, men jeg tror, at hvis der kommer mange indlæg imod ritualet, vil de lytte og tænke sig om en ekstra gang og lade Gud være Herre i folkekirken og ikke politikerne. De kan alle blive skiftet ud ved næste valg, det kan Gud ikke. Mange ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår til jer alle. Svend Børge Jensen

+45-møder Man. d. 31. jan. kl. 19.30 i Stjernen Vejlby Centervej 46, 8200 Århus N Poul Erik Hansen, Farsø

Man. d. 18. apr. kl. 19.30 i Bethania Ivar Huitfeldts Gade 22, Århus N Ruth Worm, Silkeborg

Man. d. 28. feb. kl. 19.30 i Bethania Ivar Huitfeldts Gade 22, Århus N Kurt Christensen, Århus

Man. d. 30. maj kl. 19.30 i Stjernen Vejlby Centervej 46, 8200 Århus N Sanggruppen ”Cirka”, Fredericia

Man. d. 28. mar. kl. 19.30 i Stjernen Vejlby Centervej 46, 8200 Århus N Karl Lund, Ansager

IM-GENBRUG NØRRE ALLÉ 59, KLD. 8000 ÅRHUS C TLF.: 8676 3838


Januar

Februar

DE VOKSNE

UNG LIGA

IMU

DE VOKSNE

UNG LIGA

IMU

Tirs. d. 4. Bibelkredse og samtalemøde

Ons. d. 5. Smågrupper

Tors. d. 6. Stud.teol. Filip Bodilsen: 1 Kor 1,3-9: ”Hilsen til Stjernen – den første kristne menighed“ Grp. 5

Tirs. d. 1. Bibelkredse og samtalemøde

Ons. d. 2. Joachim Berg: ”Indre Mission om 10 år?” Kaffe: Lisbeth og Lars

Tors. d. 3. Missionær Jørgen Knudsen Grp. 6

Tirs. d. 11. Evangelisk alliance bedeuge – mere info følger

Ons. d. 12. Stud.teol. Daniel Præstholm: ”skriften alene” Kaffe: Maria og Svend

Tirs. d. 18. Landssekretær i ”Ordet og Israel“ Torben Mathiesen: ”Jesus – et lys“

Ons. d. 19. Missionær: Hanus Poulsen: ”nåden alene” Kaffe: AnneLea og Claus

Tirs. d. 25. Fyraftensmøde med fællesspisning kl. 18.00 Kl. 19.00: Koordinator Nicolaj Wibe Nielsen, Stjær: ”Vrede – hvad kan vi lære af Jesus?“

Ons. d. 26. Smågrupper

Tors. d. 13. Evangelisk alliance bedeuge – mere info følger Tors. d. 20. Alternativ aften 1 Kor 1,18-4, 21:”Hvad er den kristne menighed?“ Programudvalget, fællesspisning: grp. 3, kage: grp. 1 Tors. d. 27. Smågrupper

Fre d. 4. Lovsangscafe med IMU og Ung Liga kl. 18.00 Tirs. d. 8. Sognepræst Birgitte Gråkjær Hjort, Århus: ”Jesus smerte – et menneskeliv“ Tirs. d. 15. Fyraftensmøde med fællesspisning kl. 18.00 Kl. 19.00: ”Jesus i mit liv“ ved folk fra Stjernen Tors. d. 24. Fællesmøde med IMU og Ung Liga ved KFS-sekretær Daniel Hougaard, Århus: ”Galaterbrevet“

Fre d. 4. Lovsangscafe med IMU og Ung Liga kl. 18.00 Ons. d. 9. Smågrupper Ons. d. 16. Simon Skals Kaffe: Mona og Daniel Tors. d. 24. Fællesmøde med IMU og De Voksne, KFS-sekretær Daniel Hougaard, Århus: ”Galaterbrevet“ Søn. d. 27. Gudstjeneste i Stjernen kl. 16.00

Fre d. 4. Lovsangscafe med IMU og Ung Liga kl. 18.00 Tors. d. 10. Generalforsamling Bestyrelsen, Fællesspisning: grp. 4 Tors. d. 17. Smågrupper Tors. d. 24. Fællesmøde med Ung Liga og De Voksne, KFSsekretær Daniel Hougaard, Århus: ”Galaterbrevet“ Grp. 1, kage: grp. 5 Søn. d. 27. Gudstjeneste i Stjernen kl. 16.00

Fre. d. 25. Åbent hus hos Jette og Mikael Klemmensen, Stokbrovej 24, Elev, Lystrup Forsidebilledet er fra IMU-lejr 2010 Billedet er taget af Karen Vibe, IMU Forår 2011 · side 4

Søn. d. 27. Gudstjeneste i Stjernen kl. 16.00 Forår 2011 · side 5


Marts

April

DE VOKSNE

UNG LIGA

IMU

DE VOKSNE

UNG LIGA

IMU

Tirs. d. 1.-tors. d. 3. Fødselsdagsuge i Stjernen Se ugens program på s. 8.

Tirs. d. 1.-tors. d. 3. Fødselsdagsuge i Stjernen Se ugens program på s. 8.

Tirs. d. 1.-tors. d. 3. Fødselsdagsuge i Stjernen Se ugens program på s. 8.

Tirs. d. 5. Bibelkredse og samtalemøde

Tors. d. 7. Alternativ aften 1 Kor 11,17-34: ”Nadver“ Grp. 4

Tirs. d. 8. Bibelkredse og samtalemøde

Ons. d. 9. Smågrupper

Tors. d. 10. Jonas Holdesen: ”fasten“ Grp. 2, fællsspisning: grp. 6

Tirs. d. 12. Missionær Jørgen Knudsen, Århus: ”Hvorfor skulle Jesus dø?”

Ons. d. 6. Fritidsforkynder Vagn Mølgård Christensen: ”Hvordan rækker vi evangeliet til muslimen i vores nærmiljø?“ Kaffe: Mette og Henrik

Tirs. d. 15. Generalforsamling Tirs. d. 22. Fyraftensmøde med fællesspisning kl. 18.00 Kl. 19.00: Sognepræst Per Rasmussen, Skagen: ”Livets træ“ Tors. d. 29. Ungdomssekretær i ”Ordet og Israel“ Anders Aagaard ”Jesus kommer igen“

Tirs. d. 15. Generalforsamling Ons. d. 23. Sangaften – vi synger fra den nye fællessang Kaffe: Dina og Isak Ons. d. 30. Smågrupper

Lør. d. 12. Nådegavekursus ved Frank Kristensen Tirs. d. 15. De Voksnes generalforsamling Tors. d. 17. Stud.teol. Poul Kristensen: 1 Kor 1, 10-16: ”Splittelse i de kristne menigheder“ Grp. 3 Lør. d. 19.-man d. d. 21. Fasteweekend i Stjernen

Tirs. d. 19. Fyraftensmøde med fællesspisning kl. 18.00 Sognepræst Jan Mortensen, Kolding: ”Det jødiske påskemåltid“ Ons. d. 27. Fællesmøde med Ung Liga Lovsangsaften med IMU’s lovsangsband Fre. d. 30. apr. -søn. d. 1. maj Fælleslejr på Strandsborg Lejrens taler: Stud.teol. Daniel Præstholm, Århus

Ons. d. 13. Litturgisk Påskemåltid Ons. d. 20. Smågrupper Ons. d. 27. Fællesmøde med Ung Liga Lovsangsaften med IMU’s lovsangsband Fre. d. 30. apr. -søn. d. 1. maj Fælleslejr på Strandsborg Lejrens taler: Stud.teol. Daniel Præstholm, Århus

Tors. d. 14. Påskemåltid ved Ordet & Israel, ”Påske“ Grp. 5 Fællesspisning: grp. 1 Tors. d. 21. Ingen IMU (skærtorsdag) Tors. d. 28. Smågrupper Fre. d. 30. apr. -søn. d. 1. maj Fælleslejr på Strandsborg Lejrens taler: Stud.teol. Daniel Præstholm, Århus

Tors. d. 24. Smågrupper Tors. d. 31. Filmaften Programudvalget Kage: grp. 2 Forår 2011 · side 6

Forår 2011 · side 7


ÅRET 2011 – et særligt år for både Indre Mission og for Stjernen Nu er forårets program for Stjernen udkommet og forud for det, er der gået en masse planlægning, af hvad der vil komme til at foregå i Stjernen i 2011. Året 2011 vil blive et særligt år både for IM i Danmark og for Stjernen. En af de store ting, der kommer til at ske i år er nemlig, at Indre Mission i Danmark kan fejre 150 år. Dette fejres den 10. september 2011, hvor rigtig mange missionshuse over hele landet holder åbent hus. Og Stjernen er selvfølgelig ingen undtagelse!! I udvalget, der arbejder med Fødselsdagsugen (Stjernens fødselsdag i uge 9), er vi ved at planlægge, at Stjernen i 2011 skal danne rammer om 3 større arrangementer i det kommende år. I uge 9 har Stjernen 3 års fødselsdag, som vi fejrer med en gudstjeneste den 28. februar og 3 mødeaftner i Stjernen den 1. til 3. marts. I år har vi valgt at lade Fødselsdagsugen være et mere indadrettet arrangement for folk, der allerede har tilknytning til Stjernen. Til gengæld vil vi lave et større udadrettet arrangement til Indre Missions 150 års jubilæum den 13. september 2011, hvor vi åbner dørene op og håber at kunne vise Stjernen frem for en masse mennesker! Det

Forår 2011 · side 8

bliver rigtig stort og det kommer der meget mere information om, når vi nærmer os efteråret. Desuden har vi kastet os over et helt tredje arrangement. Vi har nemlig fået Sigurd Barret til at komme den 15. maj 2011 med hans bibelkoncert ”Sigurd fortæller Bibelhistorier 2“, hvor Sigurd og dukken Snapper fortæller bibelhistorier og synger. Et arrangement vi er rigtig stolt af at have fået i hus. Alt dette er ting vi kan planlægge og det er en fryd at se og mærke, når folk er villige til at give en hånd med, når det er nødvendigt; det sætter vi rigtig stor pris på. Men alt dette er kun ydreomstændigheder, som bare skaber rammer for det budskab vi vil ud med; At Jesus døde og opstod, og vi kan få frelse gennem ham! Det er dét, vi skal have for øje! Så vi håber på, at folk, udover at hjælpe med det praktiske, også vil huske at bede for alt det, der skal ske. Både de mange ugentlige møder, de enkeltstående arrangementer og særligt Indre Missions jubilæum til september. Med ønsket om et spændende og velsignet forår til jer alle. Fødselsdagsuge-udvalget

Danskundervisning i Stjernen Tre gange om ugen fyldes stjernen af mærkværdige rul med tungen. Man hører helhjertede forsøg på, at udtale de danske vokallyde, og er man heldig, kan man måske dufte noget fremmedartet mad, hvis man havner i Stjernen en dag, hvor der har været fællesspisning. Alene i 2010 har omkring 150 elever fra mere end 50 lande, deltaget i danskundervisningen i huset. Undervisninger er målrettet indvandrere som endnu ikke har cpr-nr., og mange benytter den lange ventetid på, at få lært nogle basale vendinger, lidt grammatik og samt at få nogenlunde styr på de mange vokaler. Faktisk springer mange et niveau over på sprogskolen, så der er ingen tvivl om, at stjernedansk,

som det hedder i daglige tale, hjælper rent fagligt. Ligeså vigtigt er dog det sociale. Og rigtig mange finder deres første netværk i Danmark, ud fra danskholdet. De lange dagtimer derhjemme, er her byttet ud, med en kontakt med andre. Her i IKC er vi meget taknemlige for, at vi kan åbne dørene for så mange hvert år. Og på trods af kampen for at få nok frivillige, så har over 30 danskere frivilligt givet et nap med. Jo, Stjernedansk er vigtigt. Det rækker en hjælp ud til mennesker. Det fører mennesker sammen. Og det er vores håb og bøn, at det også må føre mennesker til Gud. Af Peter Mikkelsen

Børnedag i Stjernen 2011 Der er grund til at sætte et stort kryds i kalenderen den 5. februar 2011! Her fortsætter vi nemlig vores gode årlige tradition med Børnedag for alle kredsens børneklubber, som hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Vi plejer at være ca. 50 børn og en håndfuld voksne til en hyggelig, sjov og indholdsrig dag med masser af aktiviteter. Denne gang får vi besøg af børnekonsulent Torben Hebsgård – vi hører om Jesus, vi synger sammen, får noget lækkert til frokost og indimellem er værkstederne åbne under temaet: ”Kongeriget – prinser og prinsesser”.

Fortæl det endelig til alle børn mellem 4 og 9 år. Man behøver ikke komme i en børneklub for at deltage – måske kender nogle hinanden fra sommerlejr eller andet og måske kommer man til at kende nye børn. Tid: 10.30-15. Forældre er velkomne til fælles kaffe kl. 14.30-15.00. Pris: 40 kr. pr. barn (max 80 kr. pr. familie) Tilmelding: Senest 31. jan. 2011, kontakt Gitte Lund, 8621 1151 for mere info. Håber Stjernen bliver fyldt med rigtig mange børn også denne gang. Af Gitte Lund, Formand for DFS-kredsen og leder i Vejlby Børneklub Forår 2011 · side 9


Maj

Juni

DE VOKSNE

UNG LIGA

IMU

DE VOKSNE

UNG LIGA

IMU

Tirs. d. 3. Bibelkredse og samtalemøde

Ons. d. 4. Filmaften Kaffe: Karen og Magnus

Tors. d. 5. Alternativ aften ”Fællesskab“ Grp. 6 Fællesspisning grp. 2

Tirs. d. 7. Bibelkredse og samtalemøde

Ons. d. 1. Smågrupper

Tors. d. 2. Ingen IMU (Kr. himmelfartsdag)

Tirs. d. 10. Landsleder Torben Jensen, Agape: ”Jesus som diakon“

Ons. d. 11. Smågrupper

Søn. d. 15. Sigurd Barret fortæller bibelhistorier 2 – kl. 13.00

Søn. d. 15. Sigurd Barret fortæller bibelhistorier 2 – kl. 13.00

Tirs. d. 17. Diakon Leif Bønning: ”Jesus – mit liv“, Orientering om Kirkens korshær

Ons. d. 18. Inspirationsaften Kaffe: Mitzi og Simon

Tors. d. 19. Varme-hveder-aften hos Anette og Klaus Dahl, Skæring Hedevej 52, Egå Bus nr. 56 Tors. d. 26. Fællesmøde med IMU og Ung Liga, Lærer, Tonny Dall Sørensen

Tors. d. 26. Fællesmøde med IMU og De Voksne Lærer på Sommersted Efterskole, Tonny Dall Sørensen Fre. d. 27. Lovsangscafe kl. 18.00 med IMU og Ung Liga

Tors. d. 12. Torben Kristensen: 1 Kor 12-14,40: ”nådegaver“ Grp. 1 Tors. d. 19. Smågrupper Tors. d. 26. Fællesmøde med IMU og De Voksne Lærer på Sommersted Efterskole, Tonny Dall Sørensen

Tirs. d. 14. Missionær Villy Sørensen, Hammel: ”Jesu undere“ Tors. d. 23. Sct. Hans aften Program følger

Ons. d. 8. Missionær, Brian Madsen Kaffe: Gitte og Peter Ons. d. 15. Smågrupper Ons. d. 22. Sommerafslutning Tors. d. 23. Sct. Hans aften Program følger

Tors. d. 9. Anders Ågård: 1 Kor 15:: ”Et godt budskab til os“ Grp. 2 Fællesspisning grp. 3 Tors. d. 16. Smågrupper Tors. d. 23. Sommerafslutning og Sct. Hans aften Program følger

Fre. d. 27. Lovsangscafe kl. 18.00 med Ung Liga og De Voksne

Fre. d. 27. Lovsangscafe kl. 18.00 med IMU og Ung Liga Tirs. d. 31. Fyraftensmøde med fællesspisning kl. 18.00. Kl. 19.00: Tværkulturelmedarbejder Peter Bjerg Mikkelsen: ”Jeg var fremmed og I tog imod mig“. Forår 2011 · side 10

Program for sommeres arrangementer i Stjernen kan findes på www.stjernen.dk Forår 2011 · side 11


Eftermiddagsmøder Foråret 2011 Der er eftermiddagsmøder i Stjernen den anden og den fjerde onsdag eftermiddag i hver måned, kl. 14.30-16.30. JANUAR Onsdag d. 12. Onsdag d. 26.

FEBRUAR Onsdag d. 9. Onsdag d. 23.

MARTS Onsdag d. 2. Onsdag d. 23.

APRIL Onsdag d. 13. Onsdag d. 27.

MAJ Onsdag d. 11. Onsdag d. 25.

JUNI Onsdag d. 8. Forår 2011 · side 12

Medarbejder i Kirkens Korshær, Kirsten Jensen, Århus, fortæller om Kirkens Korshærs arbejde i Århus Bibeltime ved Missionær Knud Dalsgaard Hansen, Århus Matthæus evangeliet kap 12

Seniormedarb. i Ordet og Israel Per Weber, Hinnerup: Til fest i Jerusalem Bibeltime ved Missionær Jørgen Knudsen, Århus Matthæus evangeliet kap. 13

Missionær Villy Sørensen, Hammel, forkynder og fortæller glimt fra tiden i Århus Bibeltime ved Missionær Knud Dalsgaard Hansen, Århus Matthæus Evangeliet kap 14

”Turen går til Israel“ – eftermiddag i ord og billeder ved Missionær Jørgen Knudsen, Århus Bibeltime ved Missionær Jørgen Knudsen, Århus Matthæus Evangeliet kap 15

Missionær Søren Grysbæk, Horsens, taler Bibeltime ved Missionær Knud Dalsgaard Hansen, Århus Matthæus Evangeliet kap 16

Sommerudflugt – nærmere information følger


KONTAKT Missionscenter Stjernen er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Her præsenteres en række af de arrangementer, som finder sted i Stjernen. STJERNEN Vejlby Centervej 46 8240 Risskov www.stjernen.dk info@stjernen.dk Tlf.: 8619 0617 Kontonr.: 3627-1071203 FORMAND Svend Børge Jensen Munkebakkevej 3 8250 Egå Tlf.: 8622 0541 sb@munkebakkevej.dk PORTNERPAR Linda og Andreas Bøge Vejlby Centervej 46 8240 Risskov Tlf.: 8619 0617 portner@stjernen.dk Træffetider: man-tors. mellem kl. 17.00-18.00 DE VOKSNE Fyraftensmøder starter kl. 18.00 med spisning og mødet kl. 19.00. Andre møder begynder kl. 19.30, med mindre andet er nævnt.

Forår 2011 · side 14

KASSERER – DE VOKSNE Niels Lilleøre Eriksen Stadion Allé 29, 4th 8000 Århus C Tlf.: 8613 8685 nle@mail.sonofon.dk UNG LIGA En overbygning til IMU. Vi mødes i Stjernens ungdomslokale onsdage kl. 19.30, med mindre andet er nævnt. Kontaktperson Daniel Præstholm Tlf.: 2245 5460 STJERNENS IMU Stjernens IMU er tilknyttet Indre Missions Ungdom. Vi holder møde i Stjernens ungdomslokale torsdage kl. 19.30, med mindre andet er nævnt. Desuden arrangeres café, lejr, kreative dage, filmaftener, golfture osv. Formand Erik Christensen Skejbyparken 368, 1. -11 8200 Århus N Tlf.: 2148 3388 erikmedch@gmail.com EFTERMIDDAGSMØDER Afholdes normalt den anden og fjerde onsdag i måneden,

kl. 14.30. Ønsker du taxa til eftermiddagsmøderne kontakt da missionær Jørgen Knudsen, Tlf.: 2865 5277 FÆLLESSPISNING De Voksnes fyraftensmøder begynder med fællesspisning kl. 18.00. De Voksne – tilmelding til: Jytte L. Andersen jyttelundandersen@yahoo.dk Tlf.: 8675 0484/ 2889 4284 Ung Liga – tilmelding til: Lars Lassen Tlf.: 2371 3381 Stjernens IMU har fællesspisning en gang om måneden, tilmelding sendes på sms. BEDEGRUPPER – DE VOKSNE Bedemøde de tirsdage hvor mødet begynder kl.19.30 Kontaktperson: Jette Nielsen, Tlf.: 8621 9605 BIBELKREDSE /SMÅGRUPPER I Stjernen har vi en række mindre grupper, der mødes privat eller i Stjernen til bibelstudie og socialt samvær.

De Voksne Brith Stensgaard-Bay Tlf.: 8625 8006 Stjernens IMU Line Hede Jensen Tlf.: 2063 2941 LOVSANGSLEDER Stjernens IMU Kontaktperson: Daniel Præstholm Tlf.: 2245 5460 STJERNE-NYT Kontaktperson: Preben Andersen preben_andersen@yahoo. com

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN Kontaktperson: Else Johanne Laursen else.j.laursen@gsk.com

opefter. Der er ingen optagelsesprøve – åbent for alle! Vi øver hver anden tirsdag kl. 16.30-18.30 i Stjernens konferencesal.

VEJLBY BØRNEKLUB Børneklub for børn mellem 4-9 år – afholdes i Næringen 49, i kælderen. Vi mødes mandage kl. 16.30-17.45. I klubben hører vi om Bibelen, synger sammen osv. Kontaktperson: Gitte Lund Tlf.: 8621 1151

Korets styrmand: Katja Christensen Tlf.: 6168 1204 Korets hjemmeside: www.schein.dk INDRE MISSIONS GENBRUG Nørre Allé 59, kld 8000 Århus C Tlf.: 8676 3838

SCHEIN – RYTMISK KOR Rytmisk kor i Århus Nord er et kor for alle fra 18 år og

MEDARBEJDERE – I ÅRHUS Missionær Jørgen Knudsen Præstegårdsvej 54 8320 Mårslet Tlf.: 2865 5277 joergen.knudsen@ indremission.dk

Missionær Knud Dalsgaard Hansen Ivar Huitfeldtsgade 22, 2. 8200 Århus N Tlf.: 4498 0238 knud.dalsgaard.hansen@ indremission.dk

Børne- og Gospel Kids- konsulent Berit Skødt Hasselhaven 53 8520 Lystrup Tlf.: 9610 0189 berit@soendagsskoler.dk

Ungdomskonsulent Marie Jensby marie.jensby@ indremission.dk Tlf: 3029 0311

Tværkulturel medarb. Peter Bjerg Mikkelsen Nørreskovvej 5, 3.th. 8382 Hinnerup Tlf.: 6178 9988 peter@ikcenter.dk

Undervisningskonsulent Simon Skals Borgergade 11 8883 Gjern Tlf.: 2272 3390 simon@imu.dk Forår 2011 · side 15


For氓r 2011 路 side 16

Layout af Stjerne-info: lisbeth_olesen@yahoo.dk

Forårs program 2011  

Stjernens forårs program 2011