Page 1

číslo 1, ročník 3, leden 2013

www.vyrobaopasku.cz Wilsonova 300/8, Praha 2 - hl. nádraží 602 328 170 Vysoč anská 382/20, Praha - Prosek 775 242 478 Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

ZDARMA

Kupón -10%

Noví členové pražské ZOO

Nadešel čas vítání nových zvířecích „miminek“ v pražské Zoologické zahradě. Například sloní miminko váží okolo 120 kg a měří 1 metr.

str. 17

Foto: ZOO Praha

Pražský zpravodaj vyhlašuje soutěž o hodnotné ceny!

Jak moc znáte pražské věže? Soutěžte se zpravodajem a získejte vědomosti o  krásách Prahy a  navíc hodnotné ceny.

str. 4

Foto: Josef Podzimek

Povánoční účinné hubnutí

Na heslo „krásná do plavek“ je ještě brzy. Přitom je nejvyšší čas na shazování kil nabraných přes vánoční svátky.

str. 8

Foto: Archiv

Chřipka

Nepříznivé počasí ovlivňuje nárůst chřipkové epidemie. Nemocných osob chřipkou či různými virózami přibylo za poslední týden okolo 80 procent. Vedoucí Národní dá ještě další nárůst. Chřipka je referenční laboratoře pro chřipku relativně závažnou infekcí, která Martina Havlíčková předpoklá- v  celosvětovém měřítku postihne

Pražský magistrát zasahuje PRAHA - Ne každý má to štěstí a vychutnává si sněhovou nadílku v teple domova. Jsou mezi námi tací, kteří sociální pomoc potřebují.

Pohled na zasněženou a mrazivou Prahu z vyhřátého pokoje nebo z kavárny od horkého čaje je krásný a romantický. Ne každý má však takové životní štěstí, aby mohl zimu takto vnímat. Pro pražské bezdomovce je

zimní období tím nejkrutějším. Pražský magistrát ve spolupráci s příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) a dalšími neziskovými organizacemi se snaží těmto osobám mrazivé období co nejvíce

každoročně přibližně 10 - 20% populace a podle údajů Světové zdravotnické organizace způsobí u několika milionů osob těžký průběh, přičemž až 500  000 nemocných infekci podlehne.

Pokr. na straně 2

usnadnit a zajistit jim tak alespoň nejzákladnější vhodné podmínky pro Pokr. na straně 3 přežití.

Hotel pro bezdomovce na Vltavě stojící loď Hermes.

www.prazsky-zpravodaj.cz


Strana 2 | číslo 1, ročník 3, leden 2013 Dobrý den, jsem rozvedená, mám ve své péči pětiletého syna. Nemám žádné další děti, otec syna má další 2 děti, dvojčata. Otec má podle rozsudku na syna platit alimenty 2 500 Kč měsíčně. Nevím, zda můj bývalý manžel pracuje, na syna mi od února 2012 platil alimenty nepravidelně, od června 2012 alimenty neplatí vůbec. Slyšela jsem, že bych na něj mohla podat i trestní oznámení. Pro mě je hlavně důležité, aby můj bývalý manžel začal platit alimenty. Jak bych měla celou situaci řešit? Děkuji, čtenářka Barbora, Praha 5 Vážená paní Barboro, je pravdou, že pokud Váš bývalý manžel neplní svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu delší než 4 měsíce, jedná se o  přečin zanedbání povinné výživy podle ust. § 196 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění. Pro tento trestný čin platí zvláštní ustanovení o účinné lítosti. Dle platné právní úpravy (§197 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v  platném znění), trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy ( §196) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. To tedy znamená, že pokud byste na bývalého manžela podala trestní oznámení pro přečin zanedbání povinné výživy a on následně svůj vzniklý dluh uhradil dříve, než by soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek, jeho trestní odpovědnost by zanikla. Podání trestního oznámení bývá zpravidla velmi účinným nástrojem, jak dlužné výživné vymoci. Rozsudek, na základě něhož je Váš bývalý manžel povinen hradit výživné ve výši Kč 2 500 Kč/měsíčně, je i exekučním titulem. Pokud tedy není výživné řádně hrazeno, je na jeho základě možné podat návrh na nařízení exekuce. V  každém případě Vám doporučuji, abyste v této věci využila právních služeb advokáta. Mgr. Iva Pospíšilová, advokátka www.pravnizastoupeni.cz

Mgr. Pospíšilová je samostatnou advokátkou, působí v Praze. Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva ČR.

Z DOMOVA

Příchod epidemie do Česka

Chřipkový virus je kromě člověka schopen infikovat i další živočišné druhy, což platí zejména pro chřipku typu A, kterou lze proto chápat jako zoonotickou infekci. I z tohoto důvodu je chřipka A mezi dalšími chřipkovými viry epidemiologicky i diagnosticky nejzávažnější. Onemocnění svými klinickými projevy oscilují od lehkých forem až po závažné, život ohrožující stavy. Chřipka se projevuje především náhlým nástupem příznaků - bolestmi hlavy, svalů a  kloubů, horečkou, suchým dráždivým kašlem, u  dětí mohou být i  výraznější zažívací potíže. Nejúčinnější je specifická prevence pomocí vakcinace, jíž je optimální podstoupit na podzim. Léčba chřipky je ve většině případů symptomatická, tedy analgetika, antipyretika, dostatek tekutin, klid na lůžku. Antivirová terapie (Tamilu, Relenza) je indikována u  komplikovaného průběhu infekce,

je nutné ji nasadit co nejdříve. Nasazení antivirové léčby je vždy lékařem individuálně posuzováno, nejedná se o preparáty určené pro široké použití. Antibiotika nejsou u  nekomplikovaného průběhu chřipky coby virové infekce vůbec namístě, využívají se pouze v případě následné bakteriální komplikace.

Pražský zpravodaj

ČERNÁ KRONIKA Palachův odkaz

V neděli 20. ledna se na Václavském náměstí pokus upálit muž, který se před zraky lidí pokusil upálit. Šestatřicetiletý muž se polil neznámou hořlavinou. Policejní hlídka jej v několika vteřinách uhasila.

Vraždící američané

USA oznámilo další útok mladého ozbrojeného teenagera, který o víkendu zastřelil své příbuzné. Dva dospělé a  tři děti nalezli policisté v domě blízko Albuquerque ve státě Nové Mexiko.

Trýznivý pochod

V neděli se podařilo zadržovaným rukojmím v Alžíru uprchnout. Po patnáctihodinové strastiplné cestě Saharou dorazili vyčerpaní do bezpečí.

Kontaktní centrum pro pražské podnikatele

V pražské Opletalově ulici 22 v Praze 1 bylo dnes 16. ledna v 11 hodin oficiálně otevřeno nové Kontaktní centrum pro podnikatele. Slavnostního otevření centra se zúčastnila radní hlavního města Prahy pro majetek a podporu podnikání paní Aleksandra Udženija (ODS). Kontaktní centrum pro podnikatele vzniklo v  rámci Akcelerace – programu podpory podnikání na území hlavního města Prahy, který z  pověření Hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace se začal v průběhu minulého roku připravovat právě z  iniciativy Aleksandry Udženija, která uvedla: „Malí a střední podnikatelé tvoří svou činností občanskou vybavenost, jsou poskytovateli služeb a  nabídky pro obyvatele regionu. Navíc čím pestřejší a  komplexnější nabídka bude, tím lépe budou uspokojeny potřeby obyvatel a tím více budou občané spokojeni s životem v Praze. V neposlední řadě je třeba zmínit i pozitivní vliv na podporu zaměstnanosti v regionu. Naším záměrem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu podnikatelského prostředí v Praze, zkvalitnit a  zefektivnit podporu směrující k  podnikatelským subjektům.“ Malí začínající podnikatelé či živnostníci nemají prostředky, ani čas věnovat se veškeré administrativě a doprovodné agendě, které jejich hlavní činnost provází. Ani by to nebylo efektivní. Nejvíce svého úsilí a  času potřebují podnikatelé věnovat podnikání a ne papírování, přemýšlení nad daňovými problémy či marketingem. V tomto ohledu by jim měl být pro-

gram podporou. Kontaktní centrum bude mimo jiné zajišťovat odborné semináře, kontakty na odborníky a lepší dostupnost služeb, které ne-

„Akcelerace je program zaměřený na podporu podnikání v pražském regionu. V  rámci tohoto programu budeme podporovat začínající podnikatele, ale i  ty, kteří již podnikají,“ uvedla radní Aleksandra Udženija představují hlavní předmět podnikání. Bude nabízet jak osobní, tak i telefonickou poradnu. A to vše zdarma. Budoucí, ale i stávající podnikatelé se zde mohou přijít poradit s odborníky a pro zájemce jsou připravené stručné, praktické a  návodné publikace, které jim usnadní orientaci ve spletitém světě zákonů a předpisů. „Jednou hlavních výhod pro podnikatele bude časová úspora,“ říká Aleksandra Udženija. „Služby Kontaktního centra podpoří spuštěné webové stránky programu Akcelerace, kde podnikatel nalezne potřebné informace na jednom místě. Dbáme na to, aby byly srozumitelné a jasné i pro člověka bez ekonomického či právního vzdělání. Mají formu praktických návodů bez zbytečné teorie. Součástí budou i postupy pro řešení konkrétních problémů,“ sdělila Jitka Kárníková, generální

ředitelka a předsedkyně představenstva akciové společnosti Rozvojové projekty Praha a  doplnila: „Ale co je pro nás nejdůležitější, je zpětná vazba vycházející z  osobního kontaktu, která bude rozhodující pro další směřování a  rozvoj služeb Kontaktního centra. Přivítáme veškerou odezvu a  podněty od podnikatelů a budeme dále vytvářet vhodné formy podpory.“ Jednou z  dalších stěžejních součástí programu jsou například takzvané inovační vouchery. Radní pro informatiku a  evropské fondy a  garant projektu Inovační vouchery v  Praze, Ing. Eva Vorlíčková, je nedávno dokonce nazvala pražským ledoborcem. Jedná se o  finanční podporu, která poslouží podnikatelům k nákupu služeb výzkumu a  vývoje od pražských vědeckých a  výzkumných institucí. Magistrát vyčlenil v rozpočtu na rok 2013 na „prolomení ledů“ mezi podnikateli,  vědeckými a  výzkumnými institucemi prostřednictvím voucherů 10 milionů korun.


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

Z DOMOVA

Pozemky na Měsíci vám exekutor nezabaví

Kupte si pozemek na Měsíci, získejte osvědčení a certifikát o nabytí nemovitosti a udělejte krásné gesto pro děti trpící hladomorem. Prostřednictvím Pražského zpravodaje můžete zakoupit pozemky na Měsíci. Za pouhou částku

Buďte našimi sousedy na Měsíci

299 korun získáte pozemek o velikosti 400 m2. Z každé obdržené částky Pražský zpravodaj odesílá 50 korun na projekt KRMTE HLADOVÉ v  Africe. Tento projekt zajišťuje jídlo pro děti v Africe.

Staňte se sousedy Pražského zpravodaje. Zvolte si velikost pozemku. 400m2 stojí pouhých 299 Kč. 800m2 získáte za 598 korun. Částku můžete odeslat na účet: 2000136337/2010, VS 20132013, do poznámky prosím uvést jméno a telefon.

Tip na prima DÁREK

Každý kupující obdrží Dekret se svým jménem a doklad o zaplacení. V případě zájmu je možno zakoupit pozemek větší, vždy však násobek uvedené velikosti. V případě právnické osoby žádáme uvést název a IČ pro vystavení daňového dokladu.

Pražský magistrát zasahuje Pokr. ze strany 1

Praha realizuje na základě dlouhodobých zkušeností a odborných podkladů v době mrazů takzvaná mimořádná opatření v sociálních službách pro osoby bez přístřeší. Tato mimořádná opatření mají 2 stupně. První stupeň vyhlašuje pražský magistrát v  případě, že předpověď počasí na nejbližší 3 dny hlásí teploty pod -5°C. Tohoto bylo dosaženo 12.1.2013 a  do pražských ulic a zákoutí tedy vyrazili terénní pracovníci CSSP a  bezdomovcům žijícím venku rozváží každý večer horkou polévku a čaj. S nimi zároveň pravidelně jezdí zdravotní sestra, která zajišťuje pro potřebné klienty základní zdravotní ošetření a nejnut-

Polévka je grunt a maso je špunt. Ke špuntu se klienti CSSP nedostanou.

nější léky. Tímto je alespoň v tom nejzákladnějším postaráno o bezdomovce, kteří nechtějí využívat žádných jiných sociálních služeb. I  nabídka ostatních služeb CSSP pro pražské bezdomovce ale výrazně zmírnila své požadavky na klienty. Na lodi Hermes, kde CSSP celoročně provozuje noclehárnu pro tuto klientelu, se přestal vybírat symbolický poplatek za nocleh, a  klienti tak zde mohou přespat v teple zcela zdarma. Kromě noclehu zde mají zdarma možnost osobní hygieny, zdravotního ošetření, psychologického a  dalšího odborného poradenství. Loď Hermes se kvůli mrazům pro klienty otevřela i v denních hodinách. To je zde provozováno denní centrum, jenž umožňuje v době největších mrazů svým klientům přečkat v teple i denní dobu. Na uvedené služby pak navazuje celá soustava dalších poskytovaných služeb, které umožňují pražským bezdomovcům možnost postupného návratu zpět do běžného života a do většinové společnosti. V období velkých mrazů jde ale pracovníkům CSSP zejména o to, aby jejich klienti měli možnost toto období vůbec přežít. Pokud mrazivé teploty v  Praze ještě více poklesnou a  současná kapacita poskytovaných služeb nebude dostatečná, bude pražským magistrátem vyhlášen druhý stupeň mimořádných opatření. To Praha zažila v  loňském roce, kdy na Rohanském ostrově byly

vybudovány provizorní vyhřívané stany pro pražské bezdomovce. I letos jsou pracovníci CSSP ve spolupráci s  pražským magistrátem připraveni k  podobné akci. Stavba vyhřívaných stanů se v loňském roce velmi osvědčila, a tak je tato varianta připravena i na případné letošní velké mrazy. Málokdo z  běžné populace si uvědomuje, jak těžké je přečkat mrazivé období, když je člověk bezdomovcem. Většina společnosti tyto lidi celoročně zavrhuje, anebo si jich přinejmenším vůbec nevšímá. Stačí ale jen malá souhra okolností a  může být mezi nimi kdokoli z nás. Nezbývá tedy než

Romantiku v tomto stanu hle-

dáte marně.

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 3

Sloupek čtenářů

Důležitá informace pro ženy, chodící na mamograf Při rentgenování si vyžádejte límec na ochranu štítné žlázy. Volně přeložené: Ve středu měl Dr. Oz televizní program o nejrychleji rostoucí rakovině u žen, rakovině štítné žlázy. Byl to velmi zajímavý program. Řekl, že to může být kvůli zubním rentgenům a  mamografům. Ukázal, že na zástěře, kterou zubař založí na osobu, je malý „límec“, který může být zdvihnutý nahoru a  otočený okolo pacientova krku. Mnoho zubařů se nenamáhá zdvihnout ten límec. Též existuje něco jako „ochrana štítné žlázy“ na použití po čas mamografu. Já, (pisatelka e-mailu) jsem měla roční mamograf včera. Cítila jsem se trochu hloupě, ale zeptala jsem se na ochranu. Technik měl jednu zástěrku v  zásuvce. Zeptala jsem se, proč nepoužívá zástěrku rutinně. Odpověď: „Nevím. Musíte si ji vyžádat.“ Tedy, kdybych neviděla program, nevěděla bych, oč si mám požádat. Koho tato celkem důležitá informace zajímá, at ji zašle svým dcerám, neteřím, matkám a všem kamarádkám a  přítelkyním. Pánové, povězte to svým manželkám. ZR Staňte se i  vy reportérem z vašeho regionu. Vaše připomínky, nápady a upozornění pište na adresu redakce; heslo obálka. redakce@prazsky-zpravodaj.cz

Partneři Pražského zpravodaje Městská policie hlavního města Prahy

poprosit vás všechny, pražští občané, buďte v tomto období mrazivých klimatických podmínek trošku shovívavější k  těm, kteří se z  nejrůznějších důvodů dostali doslova na ulici. Jde jim nyní opravdu o  život. A  jsou to také lidé, stejně jako my ostatní.

Dopravní podnik hlavního města Prahy český svaz obchodníků a živnostníků


Strana 4 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

Švandovo divadlo jako Centrum živého umění

Svou existenci opírá o více než stotřicetiletou tradici. Repertoár tvoří především inscenace stálého činoherního souboru. Ke vnímání Švandova divadla jako moderního kulturního centra živých umění přispívá i poskytování prostor alternativním skupinám a rozmanitým projektům.

Svým příznivcům nabízí divadlo možnost setkávat se s výjimečnými osobnostmi českého, evropského i světového umění v rámci cyklu talk-show Scénické rozhovory a  při pravidelných produkcích koncertů nadžánrové, klasické hudby i  world-music. V  nadcházejících měsících budou hosty Scénických rozhovorů skvělý herec Viktor Preiss nebo dvě osobnosti televizní obrazovky, „sporťáci“ Robert Záruba a Jaromír Bosák. Z hudebního ranku se mohou diváci těšit na legendy českého písňového rocku na jednom podiu, Vladimíra Mišíka a Ivana Hlase. Dalším projektem je například Výtvarná zeď, jejíž hlavní myšlenkou je pomíjivost divadla. Aktuálně zdobí foyer Švandova divadla malba Klause Voormana (několikanásobného držitele ceny Grammy). Mezi další významné aktivity divadla patří rozmanité workshopy pro širokou veřejnost v rámci Ateliéru a literární matiné a křty knížek pro děti v rámci cyklu Literární kavárna. Neméně důležitá je snaha intenzivněji rozvíjet mezinárodní spolupráci a vytvářet projekty se zahraničními partnerskými divadly a  jejich osobnostmi. V  pátek 18. 1. startuje zahraniční turné inscenace The Good and the True pražskou premiérou, poté inscenaci v anglickém jazyce uvidí diváci v Londýně, Leadsu a Bruselu. Současná sezóna Švandova divadla je výsostně autorská: „Takmer všetky tituly, ktoré uvádzame vychádzajú z pôvodných scenárov, textov či adaptácií napísaných špeciálne pre naše divadlo. Je to tiež sezóna veľkých príbehov. Som rád, že sme sa rozhodli viac riskovať a byť odvážnější.“ Tak vidí Švandovo divadlo na Smíchově jeho umělecký šéf Dodo Gombár. Aktuálně se divadlo intenzivně připravuje na premiéru nové inscenace inspirované kultovním německým filmem Wima Wenderse Nebe nad Berlínem. Premiéra je naplánovaná na sobotu 19. 1. 2013. V dubnu se diváci smíchovské scény mohou těšit na divadelní zpracování Čapkova Krakatitu. T. Procházka

Pražský zpravodaj

SOUTĚŽ

Soutěž

o daj

p rav z ý k s ž Pra

u těž o s l i s á l vyh é c e ny! tn

o h o d n o

o nejkrásnější pražskou věž Praha stověžatá, místo historické a kulturní. Střed Evropy a město umění. Historické centrum Prahy jezdí obdivovat turisté ze všech koutů světa. Jedinec narozený v Praze ale málokdy zvedne hlavu a  zadívá se na nádherné fasády opravených domů a  historických budov. Prahu vnímá jako automatickou součást svého života. Pokud ale máte srdce Evropy rádi, zasoutěžte si společně s námi o hodnotné ceny.

Každý měsíc na těchto stránkách naleznete několik staveb věží, které stojí na území hlavního města. Dozvíte se zajímavosti z historie věží, kdy a za ja-

kých podmínek byly postaveny a k jakému účelu v minulosti sloužily. Pokud chcete soutěžit, není ovšem podmínkou volit mezi nabízenými stavbami, ale můžete navrhnout nezávisle na redakci svého favorita. Soutěž bude probíhat od února do srpna 2013, kdy můžete nezávazně do redakce zasílat svoje tipy. V srpnu celou soutěž vyhodnotíme a poté vylosujeme výherce, který obdrží z rukou vydavatele hodnotný dar.

Jak soutěžit

Vaše TIPY posílejte na adresu redakce: Malešická 1936/39, Praha 3, nebo e-mailem: redakce@prazsky-zpravodaj.cz do konce srpna 2013.

Jindřišská věž a Prašná brána obě nádherné budovy

stojí v těsné blízkosti. Více se o  nich dozvíte v  následujících vydáních.


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

INZERCE

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 5

Výstava Monarchie představí šaty císařovny Sissi i císařský paromobil Zajímá vás jak se žilo za císaře pána? Tak objevte život monarchie – veřejný i  ten soukromý, v  zámku, ve městě i  na vesnici. Výstavní cyklus Monarchie v Nové budově Národního muzea otevírá tři výstavy - Monarchie, Dětský svět za císaře pána a Člověk ve fotografii, které vás přenesou do atmosféry 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Téměř 70 let vlády císaře Františka Josefa I. bylo dobou překotných společenských proměn. Postupující modernizace se postupně dotkla celé společnosti ve všech odvětvích – průmyslu, vědy, kultury, legislativy i  každodenního života. Kolem období rakousko-uherské monarchie vznikla řada mýtů a legend. Výstava Monarchie nahlíží na toto období bez předsudků a  zažitých klišé a ukazuje, jak se opravdu žilo za císaře pána. Mezi největší skvosty, které můžete vidět v České republice vůbec poprvé jsou např. tmavomodré sametové šaty císařovny Alžběty (Sissi). Podle mluvčí Národního muzea Terezy

K vidění určitě stojí dobové ob-

lečení, pokladnička ve tvaru ND nebo diamantový náhrdelník.

Jak se žilo za císaře pána

Petákové pocházejí z období kolem roku 1860. Jsou to jedny z mála šatů mladé císařovny na světě vůbec, které dávaly na odiv pověstný štíhlý pas. O císařovně bylo známo, že velmi dbala o  svůj vzhled. Po celý život si udržovala štíhlou postavu, pečovala o pleť a krásné dlouhé vlasy. Pravidelně držela velmi přísné diety, podnikala četné projížďky na koni a pěší výlety. Mnoho času také trávila v domácí tělocvičně, kterou si nechala zřídit v paláci. Po sebevraždě svého jediného syna, korunního prince Rudolfa v  roce 1889, nosila už jen černé šaty s černými doplňky. Šaty lze považovat za nejcennější exponát na výstavě (pojištěny jsou na 20 miliónů Kč). Další originál, parní automobil, byl zapůjčen z  Muzea starých strojů. Dvorní kancelář ho objednala v roce 1902 pro následníka trůnu, arciknížete Františka Ferdinanda d’Este a zaplatila za něj 2 400 dolarů. Vystaven bude i  šperk manželky budoucího prvního ministerského předsedy Československa Naděždy Kramářové (1862 – 1936). Inspirací pro hvězdu náhrdelníku se pravděpodobně staly šperkové hvězdy rakouské císařovny Alžběty nebo diadém britské královny Viktorie. Náhrdelník nevznikl najednou. Zatímco s hvězdou se nechala Naděžda vyfotografovat již na oslavách padesátin svého manžela v  roce 1910, řetěz pochází z  mladší doby. Hodnota šperku je vyčíslena na 10 miliónů. Mezi další vzácné předměty výstavy určitě patří uniforma a  generálský

vrstev společnosti a portrétní fotografie jedinců i  skupin, zachycení sportovních výkonů, divadelních představení či staveb tak dokumentuje dobovou atmosféru konce 19. a počátku 20. století. Součástí výstavy Člověk ve fotografii se může stát i vaše rodinná fotografie! Stačí nahrát naskenovanou rodinnou fotografii z  období 1848 – 1918 ve formátu jpg prostřednic-

plášť Františka Josefa I., pokladnička Sboru pro postavení Národního divadla, vycházková hůl Jana Nerudy, první pražský telefonní seznam z roku 1883, první rakouské poštovní známky z roku 1850 a mnoho dalších unikátních exponátů dokumentujících život v druhé polovině 19. a počátku 20. století. Výstava ovšem neukazuje jen život na bohatém dvoře, ale zavede návštěvníka do nejrůznějších dobových sociálních prostor. Můžete tak nahlédnout do atmosféry života na zámku, ve městě i na vesnici, ale také na nádraží, do továrny, poštovní úřadovny či moderní kuchyně. Uvidíte tak předměty každodenní potřeby obyvatel monarchie. V pořadí druhá výstava Dětský svět za císaře pána přibližuje návštěvníkům období narození a péče o dítě, dětskou literaturu, vzdělávání ve školách, hry a  hračky dětí v  době vlády císaře Františka Josefa I., kdy však byly nedílnou součástí dětského života i  nemoci, dětská práce a  rodinné problémy. Interaktivně pojatá výstava umožní návštěvníkům vyzkoušet řadu her a činností typických pro 2. polovinu 19. století. Přijďte si vyzkoušet dobové hračky jako laterna magica nebo házení kroužků a  nebo poznejte namáhavou dětskou práci. Zábava pro celou rodinu je zaručená! Třetí výstava Člověk ve fotografii zobrazuje prostřednictvím dobových fotografií každodenní život a  to v  různých podobách a  situacích. Na konci 19. století se nové médium stalo poměrně rozšířeným a  fotografie se promítla do všech

tvím formuláře na webových stránkách výstavního cyklu Monarchie v sekci Moje monarchie. Vybrané fotografie se stanou součástí výstavy a budou pravidelně obměňovány. Objevte svět posledního mocnářství střední Evropy a nechte se vtáhnout do doby, kdy docházelo k dotvoření moderní české společnosti, která právě v  této době prodělávala vrcholnou fázi své kulturně-národní emancipace – a to vše uvnitř tradiční habsburské monarchie.

Info k výstavě 13. 12. 2012 - 9. 6. 2013 Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 Po, út, čt, pá, so, ne: 10:00 – 18:00 1. středa v měsíci: 10:00 – 20:00 Ostatní středy: 9:00 – 18:00 Vstupné: plné: 100 Kč snížené: 70 Kč rodinné: 170 kč


Strana 6 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

REALITY

Pražský zpravodaj

Svíčky zútulní každý domov Jsem velice ráda, že před dvěma lety se společnost PartyLite rozhodla vstoupit na trh i k nám do České republiky. Ráda se obklopuji hezkými věcmi, které dělají můj domov útulnější. A právě to, mi umožňují krásné doplňky a exkluzivní svíčky s širokou nabídkou vůní a barev, vše jsou přírodní esence, takže nedráždí ani alergiky. Je úžasné si doma vytvořit útulnou pohodu a  at-

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK PRO SEBE A SVÉ BLÍZKÉ? KONTAKTUJTE NÁS www.partylite.cz martina.pikalova@ seznam.cz mobil 774 088 744 Foto: Party Lite

Svíčky PartyLite nabízíme v mnoha barevných odstínech s dlouhou dobou hoření.

mosféru prostřednictvím vůní a alespoň na chvíli si užít chvíle relaxace a  uvolnění. Objevte i  vy kvalitu svíček a přesvědčte se proč jsou výrobky PartyLite jedinečné svou vůní a kvalitou, kterou znají již v 17 zemích světa. Ráda vám zprostředkuji seznámení s  výrobky s  ukázkou stylových doplňků, které podtrhují kouzlo dekorativních svíček.


Úterý

22

LEDEN

10-19h

Sobota

Stˇ ˇ reda Ctvrtek

23 24

LEDEN

10-19h

Nedˇ ele

26 27 LEDEN

LEDEN

10-19h

LEDEN

10-19h 11-18h

INZERCE

Pátek

25

LEDEN

10-19h

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 7

7 7 Slevy 9% Slevy9%Slevy

Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy


utí n b u H ce a x a l a re

Cvičení BODY QUEST Strana 8 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

PRO ŽENY

Povánoční čas nám nemilosrdně ukázal, kolik jsme zase přibrali na váze. Ale kdo by se v prosinci trápil dietami, když čerstvému, vanilkou či skořicí provoněnému cukroví nejde odolat. S novoročním přípitkem se zavázat k striktnímu dodržování diety, kterou záhy porušíme. Ale vždyť

Hubnutí v každém věku Ženy a dívky v každém věku touží mít postavu jak se říká do plavek. Z  televizních reklam nebo reklam v  lifestylových časopisech na nás vyskakují plavkové modelky. Ve skutečnosti jsou to vyhublé postavy, které pro drtivou většinu mužů ani nejsou nijak přitažlivé. Ale pohled na ně tak dráždí. Přibrat nějaké to kilo navíc není vůbec žádný problém, ale sundat ho, to už vyžaduje námahu a disciplínu. Diety nepomáhají Kdo už dietama prošel potrvrdí, že diety při striktním dodržování zapůsobí, ale po ukončení trápení se hlady nastupuje jojo efekt. Co tedy na hubnutí pomáhá? Prvořadým problémem je změna jídelníčku. Allen Carr ve své knize „Snadná cesta k ideální váze“ krásně popisuje stravovací zlozvyky. Syndrom plastového košíku se mi obzvlášť líbil. Stručně přiblížím: „plasty jsou vy-

potřebujeme shodit jen pár čísel do šatů. Před mnoha lety byl tady na trhu trend cvičících stolů, které později nahradily jiné formy pohybu. Cvičící stoly BODY QUEST jsou spojení velmi zdravého a účinného cvičení pro ženy a rehabilitace současně.

robeny z ropy, pohonné hmoty jsou vyrobeny z  ropy. Při logické úvaze, pokud nastříháme plastový košík do nádrže u  auta, auto dostane ropný produkt a mělo by jet. Jenže ouha, nejede.“ My nehubneme, protože se vlastně krmíme takzvanými plastovými košíky. Jíme něco, co je „zdravé“, ale konzumujeme to v jiné formě. Takže 1. změna jídelníčku a 2. pohyb. Hubnutí a cvičení pro ženy Žena je bytost křehká, zvedání těžkých činek v  posilovně není pro pohybový aparát zdravý. Hopsání při aerobiku, či zumbě také každá žena nezvládne. Mnoho jich pro bolesti nakonec tyto druhy pohybu vzdají. Před lety se u  nás objevily cvičící stoly BODY QUEST nebo SLENDER YOU. Žena leží na stole, který je různě formovaný s  polštářky a  podnožkami, a  který pomáhá ženě při cvičení. Tím, že se

na stole leží, nedochází ke zvýšené námaze kloubů nebo k prudkému zadýchání. Stoly jsou sestrojeny tak, aby se cvičily pouze ty partie těla, které drtivá většina žen potřebuje zhubnout, tzn. od prsou po stehna. Intenzivněji než ve fitku Ve studiích se stoly si každá zacvičí velmi intenzivně. Princip spočívá v počtu stolů a délce cvičení. Stolů je celkem šest a  cvičí se 10 minut na každém, tzn. že se cvičí skutečně celou hodinu. Pauzy není třeba dělat, neboť se člověk při cvičení nezadýchá a může přecházet ze stolu na stůl aniž by měl potřebu se vydýchávat. Jaké cvičení na stolech probíhá?? Sandbag Table - stůl na formování boků a hýždí LEg Table - stůl na intenzivní cvičení stehen a zadečku

Pražský zpravodaj

Pravidla cvičení • Pár minut před cvičením si dáme presso bez mléka, které nastartuje rychlejší spalování • Na stolech pasivně neležíme, snažíme se spolupracovat se stolem, aby cvičení bylo efektivnější • 2-3x týdně, účinek redukční, formující, posilující • Pro rehabilitační cvičení chodíme na stoly 1x týdně SIT UP Table - klasické sedy lehy s pomocí stroje hravě zvládnete. Za 10 minut jich uděláte 250 WAIST, TUMMY, HIP Table - stůl na formování pasu, břicha, a boků, posiluje páteřní svaly STRETCH Table - Procvičuje celé tělo a zároveň jemně, ale intenzivně masíruje bederní páteř ViBRATOR Table - Stůl na zlepšení krevního oběhu, rozptyluje celulitidu a uvolňuje toxické látky

ZDARMA BODY QUEST ZDARMA TÝDEN ZDARMA TÝDEN ZDARMA TÝDEN ZDARMA

Vystřihněte kupon a vyzkoušejte týdenní cvičení na BODY QUEST ZDARMA, P-9 metro Rajská zahrada. tel.: 222 541 451, www.relaxis.cz


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

PRO ŽENY

Vitamín

ové vaře

ní Zelný salát à la Coleslaw

Vaříme kreativně

Než přicupitá jaro a přinese první čerstvou, křupavou zeleninu plnou potřebných vitamínů, uplyne ještě hodně času. Vyzkoušejte oblíbený zelný salát. Je velice jednoduchý, ale POZOR, abyste dosáhli známé chuti z KFC, je potřeba skutečně přesně dodržet poměr surovin, toto je velmi důležité. Ingredience: 1/2 hrnku majonézy 1/3 hrnku cukru 1/2 hrnku šlehačky 8 hrnků zelí 1/4 hrnku mrkve 2 čajové lžičky cibule zálivka 2 1/2 čajové lžičky citrónové šťávy 1/2 lžičky soli 1/8 čajové lžičky černého pepře 1 čajová lžička vinného octa Postup: Zelí, mrkev a cibuli nakrájíme nebo nastrouháme na velikost zrníček rýže. Majonézu, cukr, šlehačku, ci-

trónovou šťávu, ocet, sůl a pepř umícháme dohladka. Zálivku a zeleninu smícháme a  necháme v  chladničce

uležet přibližně 2 hodiny. Dodržujte přesně uvedené poměry surovin. Přejeme dobrou chuť.

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 9

Co dělat když? Tato rubrika vám poradí, co dělat, když si nevíme rady, například:

Mrazíme bylinky

V létě máme bylinky na oknech, balkónech či zahradách stále k dispozici. A co nespotřebujeme, zamrazíme, úžasný tip je pro rodiny s malými dětmi. Žluté obaly od Kinder vajíček nebo jiných čokolád nevyhazujte, ale dobře poslouží k naplnění bylinkami a zamrazení. Plnit obaly můžeme i bylinkovým mixem, kdy si tímto systémem připřavujeme rovnou porce do polévek, nebo jiných pokrmů.

Zbyde nám šlehačka Zbyla vám při vaření šlehačka? Není nutné ji hned vylévat nebo konzumovat a tím si zbytečně zvyšovat přísun kalorií. Ideální je zbylou šlehačku nalít do pytlíčků na výrobu ledu a poté sáček zamrazit. Když budete potřebovat šlehačkou zjemnit polévku, nebo jiný pokrm, stačí si ze zamrazených čtverečků vzít jen potřebné množství. Toto ocení každá hspodyňka, která zapomene koupit mléko a najednou zjistí, že ho potřebuje byť jen do kávy.


Strana 10 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

Pražský zpravodaj

PRO ženy .klarisa.cz foto: www ok.cz co fi ro .p w ww ky-4pm.cz www.hodin

MASO – UZENINY Podskalská 8, Praha 2 (zastávka tramvaje Výtoň)

Řeznická výroba z Vysočiny. Denně teplá jídla maso z mladých býčků vepřové i hovězí z čerstvých chovů bezlepkové uzeniny špekáčky roku tlačenka roku farmářské sýry zvěřina Přijďte nás navštívit do nově otevřené prodejny. Těšíme se na vaši návštěvu. Otevírací doba: Po – 9:00 – 18:00 Út – Pá – 8:00 – 18:00

Vážení čtenáři, zima nám opět zaklepala pořádně na dveře a tak jsem pro vás dnes vybrala něco pro zahřátí. A na koho se můžete těšit v příštím vydání? Na velmi sympatickou mladou dámu, modelku a sportovní redaktorku známou z TV Nova! Ano, své recepty připraví a na otázky vám odpoví Inna Puhajková. Tak ať vám chutná Věra Patt

VbIrPoty

Milí čtenáři Pražského zpravodaje. Protože jsem optimista, tak vám i sobě přeji, aby ten příští rok byl horší, než ten, co přijde po něm. PETR NOVOTNÝ

do

S Věrou Patt a Petrem Novotným Servítkový knedlík Ingredience: 40 dkg hr. mouky 2 dkg másla 2 žloutky 2 dl mléka

Povidla mák práškový cukr 2 dkg droždí sádlo

Postup: V 1/2 dl vlažného mléka rozmícháme droždí, 1 dkg práškového cukru a dáme vykynout. V ohřáté mouce rozmícháme sůl, 3 dkg práškového cukru, přilijeme žloutky, rozmíchané ve vlažném mléce, přidáme vykynuté droždí a dáme vykynout na teplé místo. Potom těsto na pomoučeném vále vyválíme na velký ovál. Potřeme povidly a  zavineme v  jakýsi obří knedlík, podobný chlebovému bochníku. Zavineme do čisté utěrky a vaříme v páře ve velkém přikrytém hrnci nad vroucí vodou. Vaříme zhruba 10 – 15 minut. Knedlíky jsou hotové, jestliže se na párátko, které píchneme do knedlíku, nelepí těsto. Knedlík nití krájíme na kolečka, posypeme mákem, cukrem a máslem.

Slavnostní polévka z krůtího krku s domácími nudličkami. Často se mě novináři i čtenáři mých kuchařek ptají, jaké je moje nejmilejší jídlo. Odpověď je jednoduchá už 60 let, SERVÍTKOVÝ KNEDLÍK. Měl by se asi správně jmenovat Utěrkový, protože čistá utěrka v něm hraje hlavní roli. Ale moje maminka mu říkávala „servítkový“ a dělala mi ho jenom na moje narozeniny, pro což dodnes nemám žádné rozumné vysvětlení. Nemohu zapomenout na narozeniny v roce 1985, kdy jsem se zrovna v ten významný den vracel přes svoji rodnou Olomouc do Prahy z třítýdenního pobytu v  odtučňovacích lázních Lipová. Byl jsem o 8 kilo lehčí a psychicky zcela na dně… a doma na mě čekal Servítkový knedlík!!!! Hltal jsem ho rukama, po tvářích mi tekly slzy jako hrachy. Maminka mě velmi starostlivě sledovala a možná si řekla s klasikem: zde cesta k šílenství…

Na závěr tři finty:

1

Jestli se vám nechce párat se s výrobou těsta, kupte si těsto na kynuté knedlíky v prášku. Občas místo povidel dejte dovnitř jahody nebo maliny či borůvky. Neskutečné!!! Zkuste místo másla polít knedlík roztopeným vepřovým sádlem. Dotknete se hvězd!

2 3

Kvalitní rakouské kuchyně. Vynikající poměr kvalita/cena

www.kuchyne-dankuchen.cz

Polévka: 1 čerstvý větší krůtí krk nové koření, bobkový list pepř sůl cibule Nudle: 4 porce 250 g polohrubé mouky 250 g hrubé mouky 3 celá vejce 8 žloutků 4 kapky olivového oleje a sůl Začínáme polévkou. Do většího hrnce vložíme předem opláchnutý krůtí krk, nové koření (asi 3 kuličky), bobkový list, pepř, sůl a  cibuli ve slupce/propíchněte párátkem, aby se vám cibule hned při varu nerozběhla v  hrnci. Pod pokličkou vaříme, jako klasický vývar. Já vařím zvolna asi 2 a  půl hodiny, dolévám vodu. Zcedíme vývar a obereme maso, (které vrátíme zpět do polévky), je lahodné a polévka silná. Dochuťte, jak máte rádi. Mezitím se pustíme do nudliček. Polohrubou a hrubou mouku prosejeme na vál, uděláme důlek a do něj rozklepneme 3 vejce a 8 žloutků. Přidáme sůl a vidličkou spojujeme v těsto. Přidáme oliv.olej a rukama vypracujeme těsto. Dáme do misky,  přikryjeme a necháme odpočinout v lednici. Po půlhodině rozdělíme těsto na 4 díly a  z  každého dílu vyválíme tenké plátky, které klademe na utěrku a  necháme schnout. Vzniknou nám 4 vyválené veliké díly. Asi po hodině začneme krájet na tenké nudličky. Vy, kdo máte strojek na nudle, postupujete tak, jak jste zvyklí. Po nakrájení necháme prosušit.


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 11

PRO ženy

Jsem šťastná za své posluchače

V sobotu 22. prosince 2012 se konal tradiční vánoční koncert slavné české zpěvačky Heleny Vondráčkové v  pražské Lucerně, kde Helena vystoupila společně se svojí hudební skupinou Charlie Band. Přinášíme našim čtenářům atmosféru vánočního koncertu. Heleno, Vy jste v Lucerně začínala svou pěveckou kariéru. Ano, přesně tak. Účastnila jsem se tehdejší soutěže „Hledáme nové talenty“ a celkem úspěšně. Takže Vás do Lucerny vábí sentiment? Ne, to se tak docela říci nedá. Ovšem Lucerna má svoji jedinečnou a nádhernou atmosféru. Toto prostředí „dýchá“ a je pro mě velice příjemné. Ráda zde koncertuji a  myslím, že by tentýž názor sdíleli i mí pěvečtí kolegové. Jaký jste si připravila pro své posluchače repertoár? Každoročně se snažím být pečlivá ve výběru písní. Mám ráda, když je každý koncert svým způsobem ojedinělý. Letos jsem do repertoáru zařadila nejen známé hity „Sladké mámení“ nebo „Dlouhá noc“, ale

Helena společně s Davidem Deylem v duetu Čas dál nech spát

V nádherné atmosféře si zapívala celá Lucerna

Zpívající trio: Helena Vondráčková, Davide Matteli a Andra Andrei

také písně, které často nezaznívají na mých koncertech např. „Misty“ od Erroll Gardnera. Doslova jsem zalovila ve starých písničkách, aby se moji fanoušci měli na co těšit. Posluchači byli zřejmě nadšeni. Lucerna praskala ve švech. Koncert nese Vaše jméno. Ovšem Vy jej umíte ještě zpestřit o další jména. Ano, každým rokem si k  sobě zvu nějaké hosty. Loni jím byl David Deyl, který se mnou vystupoval po celý rok 2012. My jsme pro diváky připravili duet s  názvem „Čas dál nech spát“ a  poté měl David svůj vlastní krátký písničkový blok. Ale Vy nezvete pouze tuzemské hosty. Pro své obecenstvo zvu i zahraniční umělce. Loni to byli pánové z Itálie

Davide Mattioli a Andrea Andrei. Ráda jsem je představila svému publiku remakem od Erose Ramazzotti s názvem Fuoco nel Fuoco. Je to velký Ramazzottiho hit. Samozřejmě pánové měli svůj prostor a společně Praze zazpívali několik svých písní. Všeobecně se ví, že nejen zpíváte, ale také skvěle tančíte. Překvapením pražské Lucerny byla taneční skupina věnující se především stepu. Je to mimořádně úspěš-

Předání finančního obnosu nadaci paní Zuzany Baudyšové Naše dítě

ný soubor, který Česko reprezentuje na zahraničních soutěžích odkud přivezl titul Mistři světa. Společně s osmi dívkami a šéfem skupiny Tomášem Slavíčkem jsme předvedli v Lucerně nečekanou show, která se následně vysílala v  Silvestrovském pořadu.

A jak byste zhodnotila prosincovou atmosféru Lucerny? Atmosféra byla naprosto úžasná, byla jsem velmi překvapena, že bylo vyprodáno. Lidé stáli na balkónech v několika řadách. Velmi si toho vážím a shrnu do jedné věty - praskající Lucerna ve švech, kde mi bylo ctí se zúčastnit. Jsem šťastná za svoje fanoušky. Nakonec jsme v  duchu Vánoc všichni zazpívali Lennonovu známou a  krásnou skladbu Happy Christmas. My Vám za redakci přejeme mnoho takových úspěšných koncertů a ať Vám posluchači jen přibývají. Markéta Vernerová

Pražský zpravodaj v Lucerně nechyběl

Přeji všem čtenářům Pražského zpravodaje pevné zdraví po celý rok, pracovní úspěchy a taktéž úspěchy v osobním životě.

vaše Helena

ŠITÍ KOŽENÝCH ODĚVŮ NA ZAKÁZKU

E d C I B bun RDU

PA ítky typů Kč Des –

0, 9 9 d o

www.e-kuze.cz Velký výprodej ze zrušených prodejen do vyprodání zásob

Pardubice Štrossova 124, tel.: 602 482 956


Strana 12 | číslo 1, ročník 3, leden 2013 Vejminky vyhynuly. V dřívějších dobách to naši předci měli jednodušší. Pokud fyzicky zeslábli natolik, že se nemohli postarat o chod domácnosti odešli na zasloužený vejminek a zodpovědnost převzali potomci. Přesto, že staříci byli kulantně odsunuti mimo dění, stále zůstávali pod střechou v rodinném kruhu. Stáří mělo své pozitivní stránky. Trend dneška je jiný. Po ukončení školy co nejrychleji zmizet ze spárů rodičů a budovat si svoje vlastní „hnízdo“. Pro rodiče to má na určitou dobu relaxační efekt. Odpočinou si od ratolestí, ale jak léta přibývají, síly starší generaci ubývají. Navíc přichází riziko odchodu jednoho z partnerů a děti už mají vlastní rodiny. Vnoučata jsou částečné řešení. Pokud je starší člověk fyzicky a psychicky zdatný a má zájem pomoci svým dětem při hlídání vnoučat, je odloučení a  osamocení v  této etapě života minimální. Ovšem i tato varianta vnoučat brzy odroste a člověk zůstane sám. Člověk je tvor společenský Psychika se začne rychle zhoršovat. Potřeba společně s někým sdílet svůj život je stále silná. Proto jsou zde domovy pro seniory. Představíme vám úspěšnou podnikatelku, která útočiště seniorům nabízí rovnou v několika zařízeních.

Pražský zpravodaj

ZAJÍMAVOSTI

Nebojte se stáří

Bojíme se zestárnout. Důvodů proč se bát je mnoho. Někdo se bojí samoty, kterou stáří sebou v mnoha případech přináší, jiný se bojí chorob, další umírání apod. Stáří je však součástí lidského života a nelze jej úplně opomíjet. Velké množství volnočasových aktivit - výlety (i do zahraničí), ergoterapie, bohoslužby, taneční kurzy pro seniory, vystoupení oblíbených umělců (např. Josef Zíma, Jiří Krampol). Byla jste oceněna v  prestižní soutěži Podnikatelka roku 2012. Co to pro Vás znamená? Ocenění pro mě znamená příjemný pocit zadostiučinění, který mě nabíjí energií pro další nelehkou, ale smysluplnou práci. Foto: Archiv Centrin s.r.o.

Paní Bednářová, kdy Vás myšlenka provozovat Domovy pro seniory napadla? V roce 2006 po úmrtí mých prarodičů v  léčebně dlouhodobě nemocných, kde byl i přes kvalitní vybavení naprosto nevyhovující přístup ošetřujícího personálu, neochota, nezájem a nedostatek empatie a lidského přístupu.

Unhošť Tel.: 725 928 495, socialni@centrin.cz

Kolik zařízení v současné době provozujete? V současné době provozujeme tři zařízení pobytových služeb - Zruč nad Sázavou - 140 uživatelů, Praha 6 - 48 uživatelů a Unhošť - 105 uživatelů. Zaměřujete se na nějakou činnost, službu nebo aktivitu, kterou jinde senioři nenajdou?

Zruč nad Sázavou Tel.: 724 372 114, senior@centrin.cz

Paní Bednářová při předání ceny Vyjímečná podnikatelka, nahoře s kyticí

Praha 6 - Liboc Tel.: 725 346 291, praha@centrin.cz


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

REALITY

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 13

Prodáváte byt či dům a stále se to nedaří?

Potřebujete prodat byt či dům. Z počátečního optimismu, že Zkoušeli jste prodávat sami, přes realitní kancelář (nebo dokonce bude vše během několika týdnů vyřízeno, se stává noční můra. několik RK) a stále nic. Zkusme se podívat na nejčastější chyby.

Nesprávně stanovená tržní cena nemovitosti. Nereálná představa o výši prodejní ceny ze strany prodávajícího, který má k nemovitosti osobní vztah a  vzpomínky, většinou vede k nadhodnocení ceny ve srovnání s ostatními podobnými nemovitostmi. Vysoká cena způsobí nezájem kupujících a paradoxně pomůže prodat nemovitost souseda, která je oceněna správně. Zájem o nemovitost je nejvyšší během několika prvních týdnů. U nabídky, která je na trhu dlouho nebo jejíž cena několikrát klesla, může kupující nabýt dojmu, že je s ní něco v nepořádku, a ztrácí na důvěryhodnosti. Nemovitost není k prodeji řádně připravena. Jak vypadají fotografie vašeho domu či bytu? Nemovitost je často nafocena se všemi vašimi osobními věcmi, které k běžnému životu samozřejmě patří, stejně tak je prezentován byt či dům i případ-

ným zájemcům. Jsou to drobnosti, řeknete si, ale právě ty rozhodují. Nemovitost je potřeba na focení a následné prohlídky pečlivě připravit. Nejlépe odstranit všechny osobní věci jako oblečení, kosmetiku, dětské hračky, fotografie rodiny. Nákup nemovitosti je i  psychologická záležitost a je dobré, pokud si kupující dokáže představit v domě věci svoje. Vhodné jsou naopak pokojové nebo řezané květiny, svíčky, vhodné textilie, v kuchyni můžete prostřít stůl. Tedy vše, co navodí příjemnou atmosféru domova. Nemovitost není vhodně prezentována. Co rozhodne o  tom, že si kupující všimne právě vašeho inzerátu mezi desítkami jiných? Je třeba ho něčím zaujmout. Důležitá je tedy vhodná prezentace nemovitosti na realitních serverech a magazínech. Rozhodující bývá často úvodní fotografie a  titulek. Na fotografiích by se měly objevit všechny místnosti včetně kuchyňské linky, kou-

Kvalitní nábytek

y n e c é l ě v k s za

z Německa

Židle, stoly, křesla, pohovky, bytové doplňky a další

10:00 - 17:00 (po-pá) sobota od 12:00 - 16:00, neděle zavřeno (popř. možnost domluvy jiné, lépe vyhovující otevírací doby dle požadavku zákazníka). Kontaktní telefon 608 675 597 Olšanská 6, Praha 3 (zastávka tramvaje Olšanská –tramvaj č. 9)

makléřka RE/MAX Harmony, tel.: 731 618 466 jitka.vymazalova@re-max.cz

pelny a také exteriéru. Prezentujte jen skutečně povedené fotografie. V popisu by určitě neměla chybět velikost bytu či domu, počet místností, zda je k dispozici výtah, balkon nebo lodžie, sklep, garáž, jakým způsobem se nemovitost vytápí, kolik jsou poplatky za energie, jaká je občanská vybavenost v okolí. Dobré je vyzdvihnout i nějakou zajímavost – udírna na zahradě, krb, blízkost lesa či turistické atrakce. Pro spoustu zájemců je rozhodující plánek bytu/domu, ten by také neměl v nabídce chybět. Máte několik neexkluzivních smluv s realitními kancelářemi.

Jitka Vymazalová

Sázíte na to, že čím víc lidí je v prodeji zainteresováno, tím dříve se nemovitost prodá? Většinou to dopadá tak, že je na internetu několik nabídek stejné nemovitosti za různou cenu a  za různých podmínek, což působí nedůvěryhodně. Případný kupující nemá jistotu, že transakce dopadne v jeho prospěch, a vybírá jiné nemovitosti, které jsou pro něj důvěryhodnější. Jak tedy co nejrychleji prodat nemovitost za co nejvyšší cenu? Vyberte si jednoho kvalifikovaného makléře, který vám navrhne vhodnou strategii prodeje, a  nechte jej pracovat pro vás!


Strana 14 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

PRO MUŽE

Pražský zpravodaj

Svět technologií v Las Vegas

Ve dnech 8. až 11. ledna se konal v Las Vegas největší veletrh spotřební a výpočetní techniky na světě Consumer Electronics Show 2013 (CES 2013), kde své novinky prezentovalo více než tři tisíce vystavovatelů ze 150 zemí světa. Návštěvnost kolem 200 tisíc návštěvníků je velmi lákavá pro známé i méně známé výrobce, a je to jedinečná možnost prezentace nových technologií, idejí, nebo „vlajkových lodí“. My jsme se rozhodli podělit se s vámi o pár novinek, které jsou nám nejblíž a se kterými se setkáváme denně, o dotykové mobilní zařízení – tablety a „chytré“ telefony čili smartphony.

„Být, či nebýt…“ V dnešní době, éře tabletů, které doslovně ovládly svět kolem nás, se přední výrobci spotřební elektroniky předhánějí svými výkonnými novinkami, jen aby si ukrojily část z tohoto obrovského  pomyslného koláče hladového trhu. Proto firma, která nevyrábí tablety jako by neexistovala. Dalo očekávat, že i firmy, do nichž by to ještě před časem nikdo neřekl, ohla-

šují zbrusu nové tablety. Příkladem tohoto jsou firmy Panasonic a Polaroid. Panasonic představil dva nové a prý i velice odolné výrobky. Model Touchpad FZ-G1, který poběží na Windows 8 a  model JT-B1 se systémem Android. Model JT-B1 bude dle výrobce ve srovnání s  Windows verzí více přenosným zařízením. Bude se prodávat se sedmipalcovým displejem s  rozlišením 1024x600 pixelů chráněný sklem Gorilla Glass 2,

Jak hodnotí EuroNCAP

bezpečnost vozů Jak je daný automobil bezpečný? Odpověď na tuto otázku můžeme kromě jiného najít v tabulkách. Jistě – v tabulkách crash testů EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). Jde o nezávislé konsorcium, které vzniklo v roce 1996 a jež na základě výsledků nárazových testů automobilů (tak zvaných crash testů) uděluje vozům určitý počet hvězdiček. Kdo jich tedy dostane 5, může se oprávněně chlubit označením – bezpečný vůz. Jde o přísné hodnocení podle přesné metodiky, kdy se celkem hodnotí 5 kritérií bezpečnosti každého vozu, který si EuroNCAP samo zvolí a samo kdekoliv zakoupí v běžné síti. No a pak následují především tři crash testy: čelní. To v  rychlosti 64 km/h narazí vůz do deformovatelné překážky. Boční – vozík rozjetý rychlostí 50 km/h naráží do boku vozidla. A další boční: v rychlosti 29 km/h naráží vůz bokem na sloupek simulující sloup nebo strom. Výsledek, tedy to, jak to „přežily“ testovací figuríny na sedadlech, stanoví počet bodů a  výsledný počet hvězdiček. K tomu se přidávají ještě dva testy: simulující test střetu s chodcem při 40 km/h a  bezpečnost dětí na bezpečnostních sedačkách ve voze.

Počet bodů 33 – 40 znamená plný počet hvězdiček, tedy nejvyšších možných 5. Takové hodnocení například v letošním roce dosáhl Hyundai i30, když si například proti předchozí generaci tohoto modelu polepšil ve všech ohledech. A  v  kategorii bezpečnosti dětí je například lépe hodnocen než BMW řady 3 nebo jiné prestižní značky. Pokud jde o bezpečnost řidiče, pak ještě o něco lepší výsledky přinesl crash test většího modelu Hyundai i40. Plný počet pěti hvězdiček v  loňském roce získal při testech také VW Up a  tedy i  Škoda Citigo. Pro Škodu Auto je samozřejmostí, že očekává podobné výsledky i pro novinku Škoda Rapid, jakmile se dostane do „hledáčku“ společnosti EuroNCAP a podrobí se crash testům.

s 13 mpx fotoaparátem na zadní straně a 1,3 mpx na straně přední. Tablet obsahuje 1,5 GHz dvoujádrový procesor, se 16 GB vnitřní rozšiřitelnou pamětí a  oproti konkurenci je velikou výhodou vyjmutelná baterie. Polaroid představil tablet, který se bude svojí cenou pohybovat v nižší střední třídě. Tablet s označením M10 potěší zákazníky desetipalcovým IPS displejem s rozlišením 1280x800 pixelů, systémem Android, procesorem se čtyřmi jádry a 16 GB rozšiřitelnou vnitřní pamětí. K  ocenění bude i HDMI výstup, připojení WiFi a jiné vychytávky. Na velikosti záleží… V  první dekádě nového tisíciletí se výrobci předháněli, který nabídne nejvyspělejší mobilní zařízení v  co nejmenším těle a s co nejvíce tlačítky. Po příchodu a rozmachu dotykových mobilních zařízení se však situace otočila a  výrobci se snaží překvapit velikostí displeje. Ano je to dané tím, že různým ovládacím tlačítkům odzvonilo a my vše ovládáme prsty, klávesnice přešly z  hardwarové podoby na softwarovou. A potencionální zákazník už nekouká jen na čip, RAM, ale taky na velikost plochy, na které se budou jeho prsty prohánět. U  předních výrobců v  zásadě platí, že se u „vlajkových lodí“ chytrých telefonů s úhlopříčkou menší než 4“ nepočítá a velikost úhlopříčky ze stala i synonymem prodejnosti. Tady bychom si dovolili představit dva zbrusu nové kousky od neokoukaných výrobců, resp. výrobců, které si spojujeme s jinými výrobky než-li telefony. Když byl na veletrhu představen telefon Huawei Ascend Mate s  neuvěřitelným displayem 6,1“ a veřejnost se domnívala, že telefon nemůže být větší, během několika hodin se neuvěřitelné stalo skutečností a  výrobce ZTE vydal zprávu, dle které pracuje na 6,3“ displeji označení Nubia Z7 má být synonymem pro ty nejluxusnější telefony z jejího portfolia.

Foto: Panasonic, Nubia, Lenovo

Nubia Z7 by se měl stát konkurentem připravovaného Samsung Galaxy Note III, který by měla mít také rozměry 6,3“. Nubia Z7 má neuvěřitelné parametry – především rozlišení displeje 2560 x 1440, osmi jádrový procesor, 4GB paměti a 128GB interní paměti. Model Z7 by logicky měl fungovat na Android 5 Key Lime Pie a spekuluje se též o 16mpx fotoapatrátu, LTE, USB 3.0, MHL a samozřejmě NFC. Baterie by měla mít kapacitu 4000mAh. Společnost Lenovo sice u  nás není známa díky smartphonům, ale na asijském trhu jsou chytré telefony této firmy velmi oblíbené a rozšířené. A  tak Lenovo představil svůj model K900 i  západnímu trhu. Tento velikán se díky 5,5palcovému displeji řadí mezi letošní „obry“ s  Full HD displejem, nezklame však ani dalšími parametry a  zejména díky procesoru vybočuje z řady – používá totiž řešení od společnosti Intel. Vše doplňuje 2GB RAM paměť, 13MPx fotoaparát, velmi tenké tělo 6,9 mm, nízká váha 162 gramů a  systém Android Jelly Bean 4.1.2. Poznávací znamení – výdrž Když už doma chováte čtyř a  více palcového cvalíka, víte, že něco spotřebuje, a co je noční můrou majitele smartphonu? Vybitý a  nepoužitelný miláček. Společnost Lilliputian Systems se vypravila cestou záchrany majitelů vybitých baterií a  těch, kteří se ani mimo domov nechtějí omezovat, včetně omezení výkonů aplikací a  všeho co smartphon nabízí. Společnost představila cestovní nabíječku Nectar Mobile Power, která dopřeje vašemu telefonu až 10 plných nabití a  tedy další výdrž okolo nějakých 2 týdnů. Překvapením je rozumná velikost a nízká váha baterie, při kapacitě 55 000mAh. MB


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

INZERCE

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 15

WELLNESS OÁZA PRO VÁŠ DOMOV

8 DŮVODŮ PRO VÍŘIVKU SOFTUB SUFTUB JE PŘENOSNÝ

Je lehký, snadno se používá a snadno instaluje, se Softub nejmobilnější vířivkou na světě, nikdy nebudete omezení na jedno místo.

SOFTUB JE TICHÝ

Vychutnejte si relaxaci v nádherném poklidu. Díky technologii Whispet patří vířivá lázeň Softub mezi nejtišší na světě.

SOFTUB JE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

Softub je lídrem na trhu technologií využití odpadního tepla. Díky začlenění čerpadla, motoru a tepelného systému do jednoho agregátu Hydromate se přebytek tepla z motoru využívá při ohřevu filtrované vody a snižuje tak spotřebu energie na minimum.na světě.

SOFTUB JE ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

Na počasí nezáleží, ať svítí slunce, prší, mrzne nebo sněží, vnější masivní opláštění LeatherTex má dlouhouN životnost a zároveň působivé barevné provedení odolné proti opotřebení.

SOFTUB ZARUČUJE HYGIENICKOU ČISTOTU VODY

Automatická funkce ozonátoru Softub obstarává intenzivní čištění bazénové vody. Výsledkem je, že si každou koupel užijete v křišťálově čisté vodě té nejlepší kvality!

SOFTUB JE FLEXIBILNÍ

Každý tvar bazénu Softub je navržen s maximální přizpůsobivostí pro snadnou změnu polohy a nekonečné množství pozic vsedě i vleže.

SOFTUB JE POHODLNÝ

Vzhled kůže, vnější obložení, moderní barevnost exteriéru a praktické, stylové doplňky. Softub přesvědčí svou Nejvyšší kvalitou a elegantním designem.

SOFTUB JE STYLOVÝ Je nepřekonatelný, pokud se jedná o komfort a pohodlí. Měkká a zároveň stabilní úprava Polybond vnitřku bazénu poskytuje pohodlí ve všech polohách – je stejně pohodlný jako vaše kožená pohovka.

Výhradní distributor SOFTUB pro ČR SOLAR-STOP s.r.o. Lipové nám. 1019/10 107 00 Prague Czech Republic Tel.: +420 271 961 391 GSM: +420 733 720 720 www.softub.cz


Strana 16 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pražský zpravodaj

Kubánský tanec, který se každému dostane pod kůži

Salsa - láska na celý život

„A co že to vlastně Salsa je?“ Kromě všem zcela jistě známého překladu „salsa = omáčka“ je to i  dnes velice populární afro-kubánský tanec. Jméno Salsa dostal skutečně zaslouženě, jelikož jde o tanec, který ovlivnila celá řada karibských, afrických i evropských rytmů. „Kde ale hledat původ Salsy?“ Poté, co se Kryštof Kolumbus vylodil v r. 1492 na Kubě, a o rok později v  Puerto Ricu, došlo v  těchto dvou zemích k  vyhlazení téměř většiny původního obyvatelstva. Španělé pak začali masivně přivážet africké otroky, kteří s  sebou přinesli vlastní tradice, písně a tance. Tyto se spojily s rytmy indiánskými a evropskými, jež stmelil a  texty obohatil španělský jazyk. Směsice tolika hudebních stylů v sobě spojovala podmanivost karibských rytmů, živelnost a  nespoutanost jižních národů, kouzlo afrických obřadních tanců, a když pak Salsa pronikla do Ameriky, tak i swingu a jazzu. V té

chvíli byla „Omáčka“ hotová a připravená k servírování po celém světě! „Jak vypadá a  jak se Salsa tančí dnes?“ Pro odpověď na tuto otázku je potřeba se opět vrátit na Kubu, protože tam dostala Salsa svou definitivní podobu, která se od 30. let minulého

to ale znamená? Salsa totiž pro Kubánce není jen tancem, ale doslova a do písmene i  stylem života. Salsové rytmy se ve dne, v noci ozývají ze všech domů, zahrádek i  hospůdek, takže lidé jdoucí po ulicích se neustále vlní a pohupují v rytmech této podmanivé hudby. Využijí každou příle-

století téměř nemění. Vznikají sice další odvozené styly, ale kubánská Salsa zůstává kubánskou Salsou. Co

žitost, jak si alespoň na chvíli zpestřit všední den pár tanečními kroky. Díky své kouzelné moci odpoutat člověka od starostí a problémů dnešní uspěchané doby se Salsa jako blesk rozšířila do všech koutů světa. Jako lavina zaplavila před zhruba 20 lety všechny evropské země, Čechy samozřejmě nevyjímaje, a její popularita stále roste. V dnešních salsotékách tančí Salsu tisíce lidí, kteří propadli jejímu kouzlu, a  to hlavně díky její přirozenosti a  nenáročnosti ve všech směrech. Není totiž třeba žádného tanečního oblečení či společenského oděvu ani obuvi. Tak jako na Kubě, tak i v našich salsových klubech a  barech se tančí dokonce i v teniskách. Zkrátka, v čem se cítíte dobře, v tom i tančíte. Vždyť, jak říkají Kubánci, Salsa je život a život je Salsa! „Nemáte tanečního partnera? Nevadí!“

Tento krásný energický tanec lze totiž tančit nejenom v páru, ale i  samostatně, ženy a  muži v  řadě nebo kroužku. Kromě párové Salsy se tak speciálně vyučuje i Salsa pro ženy a Salsa pro muže. Navíc Salsa není tanec, ve kterém by byly přesně dány figury a  spojení otoček. Salsa je tancem inspirativním, do kterého můžete zapojit svou fantazii a  vytvořit tak spousty vlastních variací v  úžasném spojení tance a  hudby. To samé platí i  o  dalších dvou latinskoamerických, na učení velice snadných, tancích, jimiž jsou Bachata a Merengue, a které též neodmyslitelně patří do všech latinskoamerických tanečních klubů a barů po celém světě. „A kam za touto nevšední zábavou vyrazit?“ Například do La Macumby - „Baru roku 2012 v  Praze 5“, který získal tuto výjimečnou cenou ve veřejném hlasování soutěže Czech Gastronomy Awards 2012 pořádající společnosti Conventia, s.r.o. Právě v  tanečním klubu a  baru La Macumba můžete vychutnat nejen vynikající exotické drinky, ale především si užít stylový prostor zaplavený neutuchajícími latinskoamerickými rytmy, do jejichž tajů vás ochotně zasvětí profesionální učitelé tance s kubánskými, africkými i brazilskými kořeny. Rozpusťte si tedy vlasy, povolte si knoflíček u košile a přijďte si zatančit, seznámit a  pobavit se se zajímavými lidmi ze všech koutů světa, nebo si jen posedět, dát si Mojito či Cuba Libre a  ve stylovém „karibském“ prostředí dobít energii a pár hodin užívat bezstarostný život kubánských salseros, kdy je celá noc před vámi a  zábava více než skvělá! Foto: Archiv LaMacumba


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

ZVÍŘATA

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 17

Očekáváme vzácné přírůstky!

V ZOO Praha očekáváme počátkem roku celou řadu přírůstků. Některé z nich budou zcela mimořádné. Orangutan sumaterský Orangutan sumaterský je jeden z nejvzácnějších primátů. V  zoologických zahradách Evropy se za posledního půl

orangutanem narozeným v Praze po více než 40 letech. Asi nejslavnějším pražským orangutanem je Kama. Ten se tu narodil v roce 1971 a byl vůbec

roku narodila jen dvě mláďata tohoto druhu. Samice Mawar, která do Prahy přišla loni ze ZOO na ostrově Jersey, je nyní březí. Rodit by měla také na počátku roku. Její mládě bude prvním

první orangutan nejen v Praze, ale také v tehdejším Československu. Nyní již žije na výminku na samostatném ostrově, kde tráví příjemný důchod. Otcem mláděte je samec Padang.

Dvě žirafy ZOO Praha chová nejvzácnější poddruh žirafy, žirafu Rothschildovu. První zvířata přijela do Prahy v roce 1970, v  roce 1974 se pak narodilo vůbec první mládě, samička Praga. Zatím poslední mládě, samička Ela, je už 74. mládětem, které se v pražské zoo narodilo. V Africkém domě čekáme přírůstky i letos. Již od po-

čátku ledna je od zbytku stáda oddělována samice Faraa, která bude rodit vůbec poprvé. Nedlouho po ní by měla rodit také samice Gábina. Foto: Archiv Zoo Praha

Gorila nížinná Zatím poslední mládě gorily nížinné se v Praze narodilo 22. prosince 2012. Samice Kijivu po mimořádně krátkém porodu přivedla na svět samečka, pro kterého nyní hledáme jméno ve spolupráci s návštěvníky. Ti mohou své návrhy zasílat na www.idnes.cz/gorilimlade. Březí je ale i další samice, čtyřicetiletá Kamba. Kamba rodila v roce 2007 vůbec poprvé a porod byl tragický. Mládě ho nepřežilo a v přímém ohrožení života byla i sama Kamba. Na její nastávající porod je tedy ZOO dobře vybavena; přímo v zázemí je zřízen improvizovaný operační sál a v pohotovosti 24 hodin denně na 60 lidí, kteří jsou připraveni pomoci v případě komplikací. Přesto doufáme, že vše proběhne přirozeně a bez problémů. Kamba pochází z divočiny Kamerunu, její mládě by proto bylo pro evropský chov goril nesmírně důležité a cenné.

Slůně Sloní samice Donna přišla do Prahy na jaře spolu se svou odrůstající dcerou Tonyou. Již v té době jsme věděli, že je březí. Termín porodu nedokážeme přesně určit, vždyť sloni jsou březí 22 měsíců a pár dnů tedy v  březosti není rozhodujících. Pokud bude vše v  pořádku, bude mládě Donny vůbec prvním slůnětem narozeným v  historii chovu slonů v pražské ZOO, která sahá až k  samým počátkům jejího fungování. 30. března 2013 se potom pro návštěvníky otevře nový komplex expozic pro slony, hrochy a antilopy, ve kterém žije právě Donna a ostatní sloni.


Strana 18 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

OSOBNÍ VZKAZY

NEMOVITOSTI

Gratulujeme k narození dcery Anežky a moc děkujeme. Babička Lenka a dědeček Láďa z Jičína.

PRODÁM pozemek v obci Veliká Ves u  Prahy, o  velikosti 964 m², Cena 1 100 000 Kč. Tel.: 605 256 198.

PRÁCE - BRIGÁDY PŘIJMEME obchodní zástupce pro kancelář Praha 8 – Křižíkova. Zašlete životopis. Kontakt pouze mailem: lucie.marikova@uniqa.cz.

Váš nezávislý realitní makléř zprostředkuje prodej a pronájem pozemků, domů, bytů a  průmyslových areálů v Praze a okolí, Milan Krček, tel.: 721 913 338, e-mail: milan.krcek@centrum.cz, www.bo.cz.

PRÁCE - BRIGÁDY

SLUŽBY NABÍZÍM

HLEDÁM práci v administrativě. Praxe 18 let. Nástup možný ihned. Tel.: 733 793 101, e-mail: datmos@ seznam.cz. Prosím, nenabízejte místo finančního poradce a  práci dealera.

Doučování ruštiny pro začátečníky a pokročilé, individuální přístup. Rodilá mluvčí. Cena 150 Kč/ 45 minut. Tel.: 602 482 956

BYTY

ZEDNICKÉ PRÁCE

NABÍZÍM

HLEDÁM

PRONAJMU 2 + kk v RD v Černošicích, společné soc.zař., k dispozici prádelna, zahrada, bazén, parkování v objektu, 12 min. vlakem na metro „B“ - Smích. nádraží. Cena 7 000 Kč vč. poplatků. Tel.: 731 702 405 vždy po 17. hod. PRODÁM byt 3+1, 76m². Dobrá dostupnost MHD. Dům po celkové rekonstrukci. Cena 2 300 000 Kč. Praha 8 – Troja. Tel.: 739 006 179.

Pražský zpravodaj

INZERCE

NABÍZÍME

pro Prahu a Středočeský kraj Objednávky na tel.:

728 456 136

holčičku 6 -12 měsíců. Celkem 21 kusů. Cena 700 Kč. Tel.: 723 329 998 PRODÁM značkové oblečení na holčičku, velikost 74 – 86. Celkem 16 kusů. Cena 1000 Kč. Tel.: 723 329 998 PRODÁM dětskou zimní čepici pro holčičky, růžová s Hello Kitty a bambulí, vel. 86 (12-18 měsíců), zn. H&M, mírně opraná ale radost ještě určitě udělá. Cena 50 korun. Volejte 736 532 908 nebo pište na email veronika.simanova@seznam.cz. V  případě zájmu pošlu i foto. PRODÁM dětské dívčí bačkůrky, vel. 23, červené s  motivem Minnie (Disney). Cena 60 Kč. Volejte 736 532 908 nebo pište na email veronika.simanova@seznam.cz. V případě zájmu pošlu i foto. PRODÁM skládací kolo SeaTec, modré barvy, zánovní. Cena 3 700 korun, kontakt: 773 693 460, email: Al.fisch@centrum.cz PRODÁM dětskou postýlku včetně peřinek. Cena 1 000 Kč. Tel.: 773 693 460.

PRODEJ PRODÁM oblečení pro dívky 0-10 let, cena 10-50 Kč/kus, celý objem za 5 000 Kč. Tel.: 605 752 041 PRODÁM značkové oblečení na

PRODÁM silniční kolo zn. FAVORIT, osazení shimano, zánovní, ve výborném stavu, cena 4 500 Kč. Foto zašlu na vyžádání. Tel.: 602 748 956.

PRONAJMU MASÉRSKÉ LEHÁTKO 2 500 Kč/měsíčně na P9 u Rajské zahrady.

Pomůžeme náhodě a zkusíme to? 35/178/80 hledá přítele do 40 let, který ví co chce. Kladno-Praha. Písemné nabídky zasílejte do redakce. Šifra 130102

Více info

ZVÍŘATA

PRODÁM snowboard BurtonCustom 168cm. Poškozená hrana. Cena 1 500 Kč. Tel.: 777 559 558.

KOUPÍM seno, Cena za rozumnou cenu. Tel.: 605 752 041

222 541 451

PRODÁM sbírku VHS cca 150ks. 30 Kč/kus. Tel.: 606 084 506 PRODÁM obkladový kámen rula šedá 60 m2, tloušťka 1-3 cm. Cena 400 Kč/m2. Tel.: 606 902 670 PRODÁM zateplené plastové střešní okno Fakro PTP-U3, 78x118, včetně lemování a vnitřní rolety. V perfektním stavu, namontované jen 3 měsíce (jiný rozměr). Původní cena 12 000 Kč, nyní 6 000 Kč. Tel.: 606 902 670. PRODÁM party stan, 3x4m, minimálně použitý, cena 3 000 Kč. Tel. 773 693 460.

NABÍZÍME pastevní ustájení Praha 5 – Řeporyje. Cena 3 000 Kč/ kůň. Dobrá dostupnost MHD. Tel.: 605 752 041

FINANČNÍ SLUŽBY PROČ byste museli PLATIT více než musíte? Nabízíme finanční poradenství. Obraťte se na nás. Tel.: 606 084 506.

UŠETŘETE až 20% CENY ENERGIÍ 608 866 423 levnyplyn.cz

Cannabis massage

SEZNÁMENÍ 45/165/70 se dvěma dětmi hledá parťáka pro další život. Mám ráda psy a koně. Další na vzájemném poznávání. Praha a okolí. Písemné nabídky zasílejte do redakce. Šifra 130101

léčí a uklidňuje

Praha 9, metro Rajská zahrada za pouhých 989 Kč/hod

Tel.: 602 667 266

KUPON NA SOUKROMOU I KOMERČNÍ ŘÁDKOVOU INZERCI Vzor textu pro podání inzerátu

P R O DÁ M

C HA L UPU

TŘE BON Ě .

Váš text

Z A

4 5 0

V

J I ŽN Í C H

0 0 0

Č E C HÁ C H

TEL : 7 3 1

5 3 3

U

4 9 2

Zakřížkujte rubriku, kterou jste si vybrali, barevně označené rubriky jsou placené! U nich je nutné vypočítat cenu. Osobní vzkazy Byty Služby nabízím Koupě Práce, brigády - hledám Podnájmy/pronájmy Služby hledám Auto-moto Práce, brigády - nabízím Nemovitosti Prodej Zvířata Vyplňte jméno a příjmení, adresu bydliště a telefon (vyplnění je povinné avšak informace nebudou zveřejněny)

Seznámení Daruji Finanční služby

Podání soukromých inzerátů je ZDARMA!

35 Kč/řádek 70 Kč/řádek 105 Kč/řádek 140 Kč/řádek 175 Kč/řádek Cena za uveřejnění

Kč Varianta Cena za uveřejnění

x Počet opakování Podmínky podání řádkového inzerátu. Platba pouze předem bankovním převodem nebo složenkou typu A, C. Číslo účtu: 2100069987/2010. Pod variabilním symbolem uveďte IČO nebo Vaše telefonní číslo. Po připsání finančního obnosu na účet vydavatelství bude inzerát zveřejněn. V případě nečitelného nebo chybného textu neodpovídáme za vzniklé chyby. Za každým slovem je nutné dělat mezeru. Doklad o zaplacení (výpis z účtu nebo ústřižek poukázky) nám prosím zašlete s Vaší objednávkou na adresu redakce Pražského zpravodaje. Jeden kupon = jeden inzerát.

Datum Redakce: Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3, obchod@prazsky-zpravodaj.cz, tel.: 773 693 460 Podpis

. . 2013

ks Celkem za uveřejnění


Sibiř

Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

CESTOVÁNÍ

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 19

Poznejte území patřící k Rusku tvořící většinu jeho plochy. Je to země plná drsné a panenské přírody, nabízející mnoho úchvatných a nezapomenutelných scenérií a zážitků pro odvážné cestovatele.

magická, drsná, krásná, plná nečekaných protikladů Sibiř je místo pro dobrodruhy, ale díky letecké dopravě je dobře přístupná i pro zvídavé turisty, kteří si chtějí opatřit nevšední zážitky na celý život. Plete se vám pojem tajga a tundra? Tyto názvy mnohým lidem splývají. Tajga není jen ruská, najdeme ji na americké Aljašce. Je to území, kde rostou především jehličnany a  to v  typických neprostupných lesích. Oproti tomu je tundra místo mezi tajgou a  polární oblastí, která je věčně pokrytá ledem. Najdeme ji v  nejsevernějších částech Evropy, ale také Ameriky nebo Antarktidy. Je to místo, kde stromy nemají šanci vy-

růst. Název tundra pochází z laponštiny a znamená to bezlesá země. Irkutsk Jedna z  velkých zastávek na Transsibiřské magistrále, spojující po železnici Moskvu s  Vladivostokem. Výchozí bod putování leží jen 70 km od Bajkalu. Řeka Angara, která jím protéká, vás za pár hodin plavby doveze k jezeru. Na místních trzích na-

koupíte kaviár v libovolném množství a  kvalitě. Město má 575  900 obyvatel a bylo založeno v 17. století. V té době byl Irkutsk znám jako sídlo svatého Inocence (1797–1875), pravoslavného kněze a později moskevského metropolity. V  19. století v  Irkutsku našli útočiště děkabristé, kteří se vzbouřili proti caru Mikuláši I. Dodnes jsou ve městě památky na jejich vyhoštění. Bajkal Nejhlubší jezero na světě (s  hloubkou 1 642 m), se rozkládá na ploše (31 500 km2). Turisticky nejnavštěvovanější jsou rekreační střediska Listvjanka a  Sljudjanka (proslulé rybí trhy a trhy se suvenýry). Z nich

Typicky zdobené pravoslavné kostely v Rusku Foto: CA AGL Travel

Bajkal - panenský svět flóry a fauny

vedou cesty do horských úbočí pro pěší turistiku. Jih od západního cípu jezera je jen pro horolezce. V jezeře žije řada zajímavých ryb, např. hluboko pod hladinou golomjanka, která slouží jako hlavní potrava bajkalským sladkovodním tuleňům

Burjacký šaman při svém rituálu

nerpám. Bajkalský endemit omul je další velice chutná ryba, stejně jako bajkalský jeseter, delikatesa hotelových kuchyní pro zahraniční turisty. Burjati šamanisté Věřící Burjati, kteří obývají oblast kolem Bajkalu jsou šamanisté. Vyznávají množství přírodních bůžků, kterým stavějí obětiště zvaná obo. Obřad přinášení oběti však už v mnohém ztratil svůj dávný náboženský význam. Obo se stala místem turistických pikniků. Na začátku hostiny, kterou zažijete, věřící i nevěřící odlévají trochu alkoholu a položí na zem symbolický kousek jídla pro štěstí.

Tip na výlet nevšední zážitek budete mít z kruhového vláčku, který putuje kolem Bajkalu. Jeho kobaltová modř může soutěžit s čistotou oblohy nebo ledovou vodou v jezeře.


Strana 20 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

Quíz

Vesmír

Kosmologie jako věda postupuje dopředu a zahrnuje nás novými objevy okolí naší planety. Zkuste prozkoumat své vesmírné znalosti. 1. Tento útvar zvaný „Boží oko“ je:

a) na okraji Mléčné dráhy b) součástí galaxie Andromeda c) v souhvězdí Vodnáře d) součástí mlhoviny Kraba 2. Která planeta naší sluneční soustavy má obrácenou rotaci a) Uran b) Měsíc c) Venuše d) Saturn 3. Co je to termín „Červí díra“? a) zhuštěná černá magnetická hmota b) průchod mezi vesmíry c) jiný název pro Černou díru d) průchod mezi hvězdokupami 4. Vyhořelé hvězdy se nazývají: a) bílý trpaslík b) magnetary c) exploziony d) inverziony 5. Co je to pulsar: a) červený trpaslík b) neutronová hvězda c) světélkující kometa d) magnetické pole planet 6. Jak se jmenuje největší ze Saturnových měsíců? a) Cassini b) Titan c) Golia d) Megatron 7. Jádro planety Země je: a) železné b) plynné c) kamenné d) kapalné

Pražský zpravodaj

ZÁBAVA

HOROSKOP

21. 1. – 28. 1. 2013 Simona Timingeriu Biggs Beran - Nenechte se svést žádnou lákavou nabídkou, nečiňte závažná rozhodnutí. Buďte bdělí a opatrní. Pozor na alkohol a jiné drogy. Býk - Štěstěna je na vaší straně, čehokoliv se chopíte vám přinese zisk a radost. Nebojte se riskovat. Blíženci - Pečujte sami o  sebe a  hlavně o  svoje zdraví. Výhodný čas pro různé kosmetické vylepšení. Buďte kreativní a nebojte se změny. Rak - Podnikejte a  využijte svého umu a šikovnosti buďte otevřeni ke svým blízkým a  užívejte si jejich pozornosti a lásky. Lev - Tento týden budete o  šťastnou hvězdou. Na co si sáhnete, to se podaří. Kupte si los či vsaďte v loterii. Panna - Budete konfrontováni se změnami ve vašem vztahu či zaměstnání. Nedělejte unáhlená rozhodnutí. Vyčkejte, vše se obrátí na vaši stranu. Váhy - V úředních záležitostech zachovejte chladnou hlavu, vyhýbejte se konfliktům, buďte střízliví k vnímání svého okolí. Štír - Začněte konat sami pro sebe. Buďte akční a  nepromarněte šanci na lepší postavení v  zaměstnání, která se na vás řítí. Střelec - Vyhněte se důležitým jednáním, mohlo by vás potkat velké zklamání. Čas věnujte partnerovi. Kozoroh - Mohlo by vás potkat milostné dobrodružství, erotika okolo vás bude jen jiskřit, tak neproměrněte příležitost za nevšední zážitek. Vodnář - Buďte opatrní, něco by se nemuselo podařit. Odsuňte věci, které máte na srdci na příznivější období, neriskujte. Ryby - Čas pracuje pro vás, v klidu plánujte další kroky, v záležitostech které řešíte, nebo řešit hodláte. Nenechte se vystavit tlaku okolí.

9

2 5

1 6

2

8

4

1 8

1

8

6

7

4

7 4 3

5

1

9

3 2

STAŇ SE REDAKTOREM PRAŽSKÉKO ZPRAVODAJE

a získej 300 Kč

Pošli nám na e-mail: redakce@prazsky-zpravodaj.cz zprávu, reportáž, fotku a vždy na konci měsíce nejlepší příspěvek oceníme finančně či jiným hodnotným darem.

5

1

4 2

7

3

8 1 7

finance • vztahy • životní krize • těžká rozhodnutí • láska

3

4

8 4

6

na základě předložení kuponu

Odpovědi na otázky:

5

2

5

paní Simona 773 591 907

2 5

6

Sleva 100 Kč na výklad karet

1

4

8 4

9 6

4

7 6

2 3

9

8

1.d, 2. c, 3.b, 4. a, 5. b, 6.b, 7.a

Správné odpovědi:


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

ZÁBAVA

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 21

Křížovka o ceny: Nedejte nadváze, aby vás přemohla. (Tajenka). Řešení zašlete na adresu: redakce@prazsky-zpravodaj.cz. Tři výherkyně získají zápisné a jednoměsíční vstup do některé z poboček fitness Expreska v Praze na Černém Mostě, Strašnické, Jiřího z Poděbrad nebo v Praze v Řepích Výherci minulé křížovky: Vladimír Janeček, Praha 3, Martina Vaňková, Praha 9, Václav Vytisk, Praha 8

Staff only chambermaid Drinking / Potable water Out of order You can order breakfast from room service. What can I do for you? How can I help you? There isn´t any soap / aren’t any towels in the bathroom. Can I have extra blankets / pillows? My room is dirty / noisy. The television / light / air-conditioning / shower / phone isn´t working. The tap (Br) / faucet (Am) is dripping. The toilet is blocked. The sink (Am, Br) / the washbasin (Br) is blocked. There´s no hot water. There are ants / bedbugs / cockroaches / midges /mosquitoes in my room. The door / window doesn´t close.

Linda english

Pouze pro personál pokojská Pitná voda Mimo provoz Můžete si objednat snídani na pokoj od hotelové služby. Co pro vás mohu udělat? Jak vám mohu pomoct? V koupelně není mýdlo / ručníky. Mohu dostat přikrývky / polštáře navíc? Můj pokoj je špinavý / hlučný. Televize / světlo / klimatizace / sprcha / telefon nefunguje. Kohoutek kape. Záchod je ucpaný. Umyvadlo je ucpané. Horká voda nefunguje. V mém pokoji jsou mravenci / štěnice / švábi / malí komáři / velcí komáři. Dveře / okno nelze zavřít.

Could / Can I speak to / with the hotel Mohl bych mluvit s ředitelem hotelu? manager? I’d like to change my room. Chtěl bych jiný pokoj.

Lekce 3/3: V hotelu

Where is the concierge? (Am) Kde je hotelový poradce pro turistické atrakce? Could / can you tell me the way to the city Můžete mi říct cestu do centra města? centre (Br) / downtown (Am)? I´d like to take a sightseeing tour. Rád bych podnikl okružní výlet po památkách. Where can we rent a car? Kde si můžeme půjčit auto? Do you have a map of the area? Máte mapu okolí? How can I get to…? Jak se mohu dostat do…? How far is it? Jak je to daleko? It´s just a 5-minute walk. Je to jen 5 minut pěšky. Can you recommend a good restaurant? Můžete mi doporučit nějakou dobrou restauraci? Could / can you call the police? Mohl byste zavolat policii? Somebody broke into my room and stole Někdo se vloupal do mého pokoje a ukramy passport, my camera and 100 euros dl můj pas, fotoaparát a 100 euro když while I was on the beach. jsem byl na pláži. I´d like to check out. Chtěl bych se odhlásit. Can I have the bill, please? Mohu dostat účet, prosím? Can I pay by Visa? Mohu platit kartou Visa? Could / May / Can I please leave my lug- Mohu si nechat moje zavazadla v hotelu gage (Br) / bags in the hotel until 2 in the do 2 odpoledne, prosím? afternoon? Could / Can you please call a taxi to take Mohl byste nám, prosím, zavolat taxi na us to the airport? letiště? Goodbye. Have a nice journey! Na shledanou. Šťastnou cestu!

Slovníček pro Vás připravila jazyková škola Linda tel.: 272 195 831

Lesson 3/3: At the hotel

Vydavatelství: AUDIRE s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155  00 Praha 5, IČ: 28440501, e-mail: vydavatel@prazsky-zpravodaj.cz, Tisk: Tiskárna Libertas, a.s., Redakce: Malešická 1936/39, 130  24 Praha 3, Šéfredaktorka: Markéta Vernerová, redakce@prazský-zpravodaj.cz, Inzerce a  obchod: Ing.  Aleš Fritscher, tel.: 773 693 460, e-mail: obchod@prazsky-zpravodaj.cz, Sazba: 2V Group s.r.o., Poděbradská 220/658, Praha 9, Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Distribuce prostřednictvím vlastní sítě kamelotů. Za inzerci vydavatel nezodpovídá.


Strana 22 | číslo 1, ročník 3, leden 2013

Pražský zpravodaj

SPORT

Pražské judistické kluby bodují

Koudelku z filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“ zná téměř každá věková kategorie. A že právě Koudelka urputně bojoval na tatami v pražské Bohemce ví málokdo. Sokol Vršovice je v posledních letech jeden z nejúspěšnějších klubů od roku 2007. Titul podle zásluh Vršovický sokol je taková malá továrna na úspěch. Judisté všech věkových kategorií se mohou pochlubit medailovými umístěními na soutěžích. Letošní titul Nejlepší klub České republiky obdržel Sokol oprávněně, když v celkovém součtu medailí získal 13 zlatých medailí, což je o  pět více, než Univerzitní Sportovní Klub Praha, který se umístil s osmi zlatými medailemi na druhé příčce. Bronzová medaile putovala na Moravu do Ostravského Baníku. Nezapomeňme na olympiádu V týmu Sokola najdeme i olympioniky a to dned dva. Jaromírové Musil

Malá Anička sotva unese pohár pro vítěze. (foto nahoře), Klub Sokol Vršovice (dole)

a Ježek reprezentovali Českou republiku na loňských olympijských hrách v  Londýně. Navíc se na republice Jaromír Ježek umístil jako druhý nejlepší judista a Jaromír Musil skončil jako čtvrtý. Na vyhlášení výsledků při slavnostním ceremoniálu přišli oba borci na pódium v olympijských kimonech a  holínkách, které vzbudily ve světe ohlasy. Perou se i holčičky Na konci loňského roku svoje úspěchy oslavil celý oddíl v  sokolovně, kde ocenil své olympioniky, medailisty z  mistrovství republiky, ale i  všechny ostatní na slavnostním předávání, kterého se účastnil též starosta Prahy 10. Za doprovodu známé hymna vítězů We Are The Champions, od rockové skupiny Queen předala nejmladší vršovická judistka Anička Kroužková společ-

Podpisová akce olympioniků Jaromírů Ježka a Musila

ně s nejstarším vršovickým judistou Pavelem Hajdů pohár pro nejlepší klub Česka. Na tatami v každém věku Pro vršovický oddíl jsou taktéž dobrou vizitkou  veteráni i  veteránky.

Výsledková tabulka JUDO 2012 Pořadí Klub Zlato Stříbro 1 TJ Sokol Praha Vršovice 13 8 2 Univerzitní Sportovní Klub Praha 8 8 3 1. Judo Club Baník Ostrava 7 6 4 Judo Sk Královo Pole Brno 5 5 5 Judoclub Liberec 4 3 6 SK Kaplice 4 2 7 Judo Děčín 4 2 7 Judoklub Olomouc 4 2 9 Judo Klub Jablonec n. N. 4 1 10 Judoclub Plzeň 3 5

Bronz 7 10 7 7 3 5 2 2 0 1

Jako nejlepší seniorka se umístila Tereza Patočková a nejlepším veteránem se stal Miroslav Skalický, oba z mančaftu Vršovic. Výsledky ankety Judista roku 2012 1. KRPÁLEK Lukáš (USK Praha) 2. JEŽEK Jaromír (Sokol Praha Vršovice) 3. JUREČKA Alexandr (Havířov) 4. MUSIL Jaromír (Sokol Praha Vršovice) 5. PATOČKOVÁ Tereza (Sokol Praha Vršovice) NEJLEPŠÍ SENIORKA PATOČKOVÁ Tereza (Sokol Praha Vršovice) NEJLEPŠÍ VETERÁN SKALICKÝ Miroslav (Sokol Praha Vršovice)


Společenský měsíčník pro Prahu a střední Čechy

INZERCE

číslo 1, ročník 3, leden 2013 | Strana 23


Nejlepší lyžování na českých horách

E

j n

! y o

Nejvýše položené středisko v ČR ❅ Lyžování výhradně na přírodním sněhu ❅ Pořádání lyžařských závodů a lyžařská škola ❅ Rodinný hotel – výborná kuchyně, přátelský personál ❅ Rodinná rekreace a lyžařské kurzy na opravdových horách ❅ Nejčistší vzduch v Evropě ❅ Krásné výhledy ❅ Nádherná příroda Kontakty: www.figura.cz, e-mail: info@figura.cz ❅ Informace: +420 602 514 174 ❅ Hotel Figura: + 420 554 77 90 23 ❅ TCH Švýcárna: + 420 554 77 90 18

Pražský zpravodaj 1/2013  
Pražský zpravodaj 1/2013  

Pražský zpravodaj 1/2013

Advertisement