Page 1

æggende varekendskab, det

samt kalkulation, portionering

har et fyldigt afsnit med grund­

dforklaringer.

Grundforløb

In the L p

Bogen er udviklet i samarbejde med faget, virksomheder, erhvervsskoler og faglærere.

Tandklinikassistent

English for Mechanics Bestillingsnummer 31145-1

EUX GF w w w. e f . d k

s er ngs-

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

BOGEN

ef.dk

varenr. 131011-1

praxis.dk

9 788770 824217

varenr. 71166-1

ISBN 978-87-7082-421-7

ISBN 978-87-7082-502-3

9 788770 825023

Træfagenes Undervisningsmaterialer materialelære

ner: holder grundige beskrivelser af nces our uds og nyere pudstyper som fx ng med minimal lagtykkelse og puds. I bogen er også mere speeskrevet bl.a. gipspuds, kvaders samt den særlige teknik, der g af gesimser. Puds og kalk har århundreder, derfor er der sidst i m kalkning.

FLISE

BOGEN

For at kunne udføre et godt flise- eller klinkearbejde er viden om produkter, arbejdsteknikker og arbejdsprocesser nødvendig. Det samme er grundighed, præcision og det rigtige værktøj!

PUDS

Bogen er helt nyrevideret med nyt layout og endnu flere instruktive fotos og tegninger.

Bogen er udarbejdet til mureruddannelsen, men er også et nyttigt opslagsværk til svende, mestre og andre, der interesserer sig for flise- og klinkearbejde.

Dieselmotor

Træfagenes materialelære

ende rnes g

omslag_2.indd 1

FLISEBOGEN fås også som webBog til online brug.

OGEN

åde r d, at

FLISEBOGEN indeholder al nødvendig grundlæggende viden om montering af fliser og klinker herunder fakta om underlag, udmåling, tildannelse, fugning og reparation. Emner som produktkendskab og værktøjer er også grundigt beskrevet. For dem, der har lyst til at udfordre sig selv, indeholder bogen et kapitel om avanceret flisearbejde.

Grundforløb

ter elser.

PUDSBOGEN

UDS

nom ligger supplerende

r pinden: grundforløbsbogen.

r, Xpå på

BINDERI TEKNIK DESIGN

4. udgave

Stilarter Former Farver

he p

Binderi, teknik, design kan anvendes af alle – fra helt uøvede til professionelle bindere. Bogen vil desuden kunne anvendes inden for jordbrug, gartneri, blomsterhandel, blomsterbindingskurser og andre Leboeuf-Hansen beslægtede interesse- og uddannelsesområder. Cecilia

ELNA KROGSMOSE

uf-Hansen

mner: grundtilberedning, køkken­

i tekst og billeder. Stoffet kan gennemgås kontinuerligt, eller der kan springes mellem kapitlerne. Bogen kan også bruges som opslagsværk.

IK DESIGN

på grundforløb.

RÅVARER, TILBEREDNING OG RETTER

eredning og retter

gende færdigheder for dem, der

In the Loop – English for Mechanics – EUX GF

Tandklinikassistent

EDNING OG RETTER

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

06-08-2013 09:08:49

Til erhvervsuddannelserne

13-04-2015 13:26:55

Murerfagets Dieselmotor tagbog FLISEBOGEN

fra den historiske udvikling til nutidens

De forskellige injektortyper og ayseenhed. ndtilrumureruddannelsen, et men er p

iver gennemgået. slagsværk til svende, mestre og

erer sig for pudsarbejde.

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Derfor er der også særskilte kapitler, der gså som webBog til online brug. versigter for den elektroniske styring af

lder desuden supplerende kapitdstyper og -teknikker.

fterbehandlingssystemerne EGR, partikelapitler beskæftiger sig med montering og samt fejlfinding generelt.

rson- og lastvognsmekanikeruddannelsen, sområdet. ISBN 978-87-7082-503-0 praxis.dk

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

9 788770 825030

varenr. 31138-1 20-04-2015 16:00:50

KEMI

EN ST UDIEB O

G

2019

CONNY VIES

BOGEN

FLISE

PUDSBOGEN er helt nyrevideret forurening. og nyt layout. Teksten understøttrative fotos og tegninger. Desherunder køling, smøring, dfunktion, af relevante film og animatiogang til via QR-koder. ændstofsystemer bliver grundigt beskrevet:

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

PRAXIS – Erhvervs

NNY VIES ELNA KROGSMOSE STILARTER FORMER FARVER 22-03-

2006

09:17:00


webBogen indeholder 16 film, hvor fremgangsmåderne ved flambering og tranchering af forskellige retter og NYHED råvarer demonstreres. Efter hver film er der billedserier med tilhørende tekster, som giver mere viden om emnet og fremhæver de vigtigste punkter fra filmene. VIN webBogen er rettet mod hovedforløb for BOGEN tjenere. 1. udgave, varenr. 46007-10

MENU- OG VINLÆRE

Lær at sammensætte den perfekte menu. Hovedtemaet er retternes rækkefølge, og hvilke drikkevarer der skal ledsage. Derudover gennemgås dagens måltider, specialkost og egnsretter.

PRAKTISK TJENERARBEJDE

SALG, SERVICE OG GÆSTEBETJENING

BRANCHEKENDSKAB

Gør det lettere at regne den ud. Det handler om kalkulation, færdighedsregning, betalingsmidler og branchejura.

På ef.dk/gastronom ligger supplerende

ISBN 978-87-7082-482-8

9 788770 824828

61024-1_Tjenerbogen_Omslag.indd 1

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

13-04-2015 13:26:55

praxis.dk/ef

varenr. 61024-1

3. udgave

Hvordan gæsten oplever et restaurantbesøg, afhænger ofte af tjeneren. Derfor skal tjeneren vide noget om blandt andet gæstepsykologi og markedsføring.

materiale under pinden: grundforløbsbogen.

3. udgave

MODERNE GASTRONOMI

Hvad forstås ved molekylær gastronomi, hvad er sødskærm, og er salt ikke bare salt? Kapitlet beskriver, hvordan moderne gastronomi er opstået, og gennemgår nye råvarer, tilberedningsmetoder og anretningsformer.

4. udgave

TJENERBOGEN

KLASSISK GASTRONOMI

Læseren får en fyldig gennemgang af de klassiske tilberedningsmetoder, retter og råvarer. Hvad kendetegner fx den klassiske Boeuf sauté Stroganoff?

Her gives anvisning på opdækning til mange forskellige serveringer samt et indblik i servietfoldning og blomsterdekoration.

og serveringsformer. Bogen har et fyldigt afsnit med grund­ læggende opskrifter samt ordforklaringer.

AHEEEHAPEIKMADJGNGAEPPCDOPAHEEEHA BNFFFNBPIDMKECACICADFKIHIPBNFFFNB PBNFJBFDGHOLIBKJKLMMBGOOEECFMGFJA NMJOILFGGIMMOCLAOLCLOEIMNNCFJHLAL IJADPLFLLLFDMFPENBDGPCOKCFGJHLNAM CHGGCEFJDKOOPFHOGJFNEEMGLBJPPIJCA MFFFNNEHIHOMNGFAHNIKJCKLAHFHAINEK APBBBPAPKNJLCOPCJMEHKALNCDDCBDLLN HHHHHHHPPHPPPPPHHHHHPHPPHHPPPHPHP

TJENERBOGEN indeholder al den viden, en tjener skal have om det praktiske tjenerarbejde.

Til bogen hører www.ef.dk/tjener

tekniske egenskaber, grundlæggende varekendskab, det

Alkohol Cognac Armagnac Brandy Marc Calvados Tequila/mescal

Vodka Gin Whisky/whiskey Rom Akvavit Bitter Likør

Aperitif Tjenerens arbejde i baren Alkoholfrie drikke: Vand med ogpraxis.dk uden brus og smag Kaffe, te og kakao

ISBN 978-87-7082-516-0

9 788770 825160

Vinbogen indeholder al den viden, en tjener har brug for. VIN BOGEN Bogen starter med grundviden om alt lige fra glas, propper og vinbondens kalender til serveringsregler. Derefter får man en alfabetisk gennemgang af vinlandene, fra Argentina til Østrig. Bogen slutter af med et indblik i andre drikkevarer. 3. udgave, 414 sider, varenr. 61025-1 3. udgave

Tyskland Ungarn USA Østrig

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

varenr. 61025-1

Tjenerbogen I bogen gennemgås alt, hvad tjenere skal lære om det praktiske tjenerarbejde: TJENER Klassisk gastronomi, BOGEN Moderne gastronomi, Menu- og vinlære, Praktisk tjenerarbejde, Salg, service og gæstebetjening samt Branchekendskab. ØL 61024-1 4. udgave, 282 sider, varenr.

Kr. 520,00 Fås som: Papir, eBog+

3. udgave

Praxis – Erhvervsskolernes Forlag

Det gode øl

24-10-2014 11:23:34

Det gode

4. udgave

Det gode ØL er grundbogen om øl og ølservering. Den er skrevet af Bjarke Bundgaard, og indeholder følgende 7 kapitler:

Kr. 552,00

Øllets historie Fra år 8000 før vor tidsregning til i dag, med fokus på øl som kulturfænomen.

Øllets ingredienser Vand, malt, humle, gær og råfrugt. Rigt illustreret og detaljeret.

Øllets brygning Ølbrygning fra mæskning til lagring.

Øllets regioner Ølregionerne set ud fra deres betydning for udvikling af de forskellige øltyper.

Øllets typer Spontangærede, overgærede og undergærede øltyper i de forskellige regioner.

Pressen skrev:

'Bogens massive force er – foruden en spændende, letlæst og underholdende formidling – den pædagogiske tilgang og et særdeles indbydende layout. Lektørudtalelse DBC ’… må være som sendt fra himlen til alle, der ønsker at tilegne sig faktuel viden om øl.' Visitor, HORESTAs månedsmagain, 0505 'Ny bog er det rene guf for ølentusiaster med hang til solid, tilbundsgående, naturvidenskabelig viden ... Den er tilmed uhyre smukt layoutet. Politiken, Henrik Palle ’Bjarke Bundgaard har med grundbogen 'Det gode øl' skabt en velskrevet, grundig og detaljeret ølfagbog. ØLentusiasteN 27

Fås som: Papir, eBog+, webBog Sans dit øl

Nyd dit øl: Etiketter, flasker, fadøl og glas. Opskænkning. Serveringstemperatur og omgivelsernes betydning. Øl og sanserne.

Øl og mad

Øl i mad og øl til mad, tradition og fornyelse.

Kr. 240,00

ISBN 978-87-7082-526-9

9 78877082 5269

praxis.dk

varenr. 41126-1

41126-1_detgodeOel_4udg_omslag_FINALE.indd 1

Fås som: Papir, eBog+

DET GODE ØL

Bogen er udarbejdet til grundforløbet. Den RÅVARER, TILBEREDNING OG RETTER dækker USF og dermed målene i grundtilberedning, køkkentekniske egenskaber, grundlæggende varekendskab, det varme og det kolde køkken samt kalkulation, portionering og serveringsformer. Bogen har endvidere et afsnit med grundlæggende opskrifter. 4. udgave, 224 sider, varenr. 91058-1

Fødevarer

Italien New Zealand Portugal Spanien Sydafrika

ANDRE DRIKKEVARER Giver et grundigt indblik i de oftest forekommende drikkevarer, fra cognac til drinks og fra sodavand til kakao. Under hver drikkevare beskrives fremstillingsmetode, geografisk tilhørsforhold, typer og mærker samt regler for servering.

Fås som: webBog

3. udgave

varme og det kolde køkken samt kalkulation, portionering

Argentina Australien Chile Cypern Israel

Kr. 136,00

TJENER BOGEN

Den indeholder følgende emner: grundtilberedning, køkken­

VINBOGEN

Frankrig

– Råvarer, tilberedning og retter

Bogen dækker de grundlæggende færdigheder for dem, der

Vinbogen

VINLANDE En alfabetisk gennemgang af vinlandene, fra Argentina til Østrig. Under hvert land beskrives: Vinens historie i landet, klima og jordbundsforhold, vinlovgivning, druesorter, vindistrikter – krydret med karakteristiske vinetiketter samt helt nytegnede kort over vindistrikter.

Fødevarer

skal arbejde med fødevarer på grundforløb.

Fås som: Papir

GRUNDVIDEN Et fyldigt afsnit om det generelle om vin, bl.a. flasker, glas, propper, vinbondens kalender, klimaets, druens og jordbundens betydning samt opbevaring og serveringsregler.

Fås som: Papir, eBog+

Grundforløb

Kr. 320,00

3. udgave

Kr. 676,00

RÅVARER, TILBEREDNING OG RETTER

7. udgave, 535 sider Varenr. 61026-1

       

Dette er fagets bog, der bygger på de klassiske dyder i gastronomfagene: at kunne vurdere og behandle råvarerne korrekt, at forarbejde råvarerne med respekt, at stege, braisere, dampe og koge og at fremstille en bearnaise er stadigvæk dyder, som er fundamentet for den dygtige håndværker. 5. udgave, 686 sider, varenr. 31070-1

Fødevarer

Kokkebogen

Flambering og tranchering

– Lærebog for kok, smørrebrød og catering

Grundforløb

8-1

Gastronom

Fødevarer Råvarer, tilberedning og retter

.dk

Gastronom, Tjener, Receptionist

Det gode øl er tjenerfagets grundbog om Det gode øl og fortæller alt om Øllets historie, Ingredienser, Brygning, Regioner og de forskellige typer, Sans dit øl samt Øl og mad. 4. udgave, 253 sider, varenr. 41126-1

ØL 4. udgave

Bjarke Bundgaard

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

12-04-2016 09:34:01

Kr. 208,00 Fås som: Papir, eBog+

Gastronom- bogpakken til kok

Gastronom- bogpakken til smørrebrød og catering

Receptionist- bogpakken

Varenr. 131024-1

Varenr. 131025-1

Varenr. 121049-1

Kr. 1.376,00

Kr. 2.100,00

Kr. 1.340,80

2


Til ernæringsassistenter har vi følgende

Iben Humble

NGSASS

ISTENT

ISTENT

1

dg.indd

5. udgave 11:16:34

praxis.dk

66-5

ISBN 978-87-7082-5

08:38:54

varenr. 51058-1

824514

re

NGSASS

ISTENT

• Korn rodukter og stivelsesp • Stivelse ter ægproduk • Æg og r ner. • Fedtstoffe r og illustratio med eksemple teksten krydret Overalt er

PRAXIS –

e 2 . u d g av 24-11-2015

9 788770

Fødevarelæ ERNÆRI

Fødevarelære

vildt • Kød og skaldyr • Fisk og • Fjerkræ dukter • Mejeripro r • Krydderie e fødevarer • Økologisk ficerede fødevarer • Genmodi detalje – en vigtig • Mærkning

NGSASS

er • Grøntsag • Kartoflen frugter • Saftige frø frugter og • Fedtrige bælgfrugt er • Tørrede

ISTENT

ring

NGSASS

og -vurde

ERNÆRI

Psykologi

ERNÆRI

Kostlære

kapitler: r følgende

Psykologi

ISTENT

NGSASS

ISTENT

Bogen indeholde

s Forlag

18-03-2016

varenr. 51076-1

9 788770

1

olernes Forlag

6. udgave 10:23:04

30-10-2017

09:03:13

26-05-2014

08:22:12

varenr. 31085-1

824507

ag.indd

1

Erhvervssk

praxis.dk/ef 07-03-2014

9 788770

1

varelaere_omsl

31085-1_Foede

171003-1-psyko

51058-1_kostla

450-7

ISBN 978-87-7082-

25-01-2013

varenr. 171003-1

825665

logi_cover.indd

ere_omslag_5u

sk_sensorik_om 51076-1Kulinari

de viden om grundlæg gende i køkkene t, så giver den s Fødevare lære es og tilberede der er en forarbejdering r, der -vurd srigtig mad, fødevare isk en ernæring re og år systemat kan spise Kostlæ Den gennemg brugerne deres gane og øje. herunder fryd for både i grupper, af kemiske fødevarer ld, indhold de enkelte næringsstofindho se. opbygning, ng og anvendel stoffer, opbevari

er.

ef.dk

51-4

ISBN 978-87-7082-4

08:49:25 6. udgave

NGSASS

og illustration

d Langager Hanne Hyldgaar

Stenz

ERNÆRI

ERNÆRI

1

med eksempler

ation og

kapitler: følgende Bogen indeholder psykologi • Udviklings gi e edspsykolo din uddannels • Personligh mulig ud af – få mest • Læring ation • Kommunik relationer • Sociale e • Samarbejd dtering og konflikthån • Konflikter

ISTENT

tik_omslag.indd

teksten krydret

Erhvervsskolerne

PRAXIS –

ef.dk

86-9

823869

slag.indd

5udg_omslag.in

ktionshygiejne_

s Forlag

Erhvervsskolerne

ISBN 978-87-7082-3

varenr. 31265-1

dd 1

31196-1_Produ

11:11:42 5. udgave

19-08-2014

9 788770

825184 9 788770

omslag_2014.in

41015-1_Ernae

PRAXIS –

praxis.dk

-518-4

ISBN 978-87-7082

dd 1

ringslaere

7. udgave

arbejdsmilj

NGSASS

praxis.dk

varenr. 31196-1

9 788770 823319

sensorik

ISBN 978-87-7082

varenr. 41015-1

Overalt er

læring, kommunik

sensorik

hedspsyko

ERNÆRI

824590

Kulinarisk

9 788770

• Menuvalg omkring måltidet • Rammerne fberegning tning • Næringssto sammensæ af madens • Vurdering ersøgelser brugerund • Kost- og

psykologi,

e. og personligfokus på udviklingset godt elen sætter elen skal fremme jde. unikationsd servicearbe logi.Komm skabe et godt med til at ø og være cessen, arbejdspro fokus på den. sdelen sætter ljøet i virksomhe Samarbejd og arbejdsmi onsformen organisati

Psykologid

ISTENT

men kan

PRAXIS – -331-9

praxis.dk/ef

459-0

ISBN 978-87-7082-

NGSASS

af mad • Vurdering det – hvad er • Kvalitet e • Indledning • Smage-evn mad og smag • Sanserne • Lyst til ge en • Grundsma ret • Menuplan nsitet i en ktion • Smagsinte r • Køleprodu servering temperatu ret eredning og • Madens orer for en • Færdigtilb e succesfakt gode smag • Kulinarisk bygning • Den nye måltidsop ger • Kreativ mensætnin e smagssam ation kommunik • Succesfuld – nøglen til g • Fælles sprog en uundværli ner og er og illustratio mad. eksempler vi oplever spækket med med hvad Bogen er hvordan og der vil vide, hjælp til den,

ISTENT

ISTENT

, r og -hjælpere assistente for ernærings lærebogen for området. Diætetik er med interesse læses af alle med udbytte

ERNÆRI

Bogen indeholde

NGSASS

giejne

før og nu • Diætetik behov med særligt • Grupper r med vægten • Probleme hed verfølsom • Fødevareo sygdom ipper ved • Diætprinc

omhandler

samarbejd

Kulinarisk

kapitler: følgende Bogen indeholder og -vurdering n til kostlære • Introduktio – spisekultur • Madvaner i hverdagen før og nu r røde tråd • Kostlære målgruppe itik – den til forskellige måltidspol er til maden • Mad- og danske anbefaling • Officielle r rrelser • Målgruppe eling og portionsstø • Måltidsford ensætning i alle måltider • Menusamm kab ægning i praksis ationsreds • Menuplanl kommunik n – et vigtigt • Menuplane

kapitler: r følgende

Marie Rubeck

Birthe Balskilde

Psykologi

Diætetik

ERNÆRI

Diætetik

Bogen indeholde

NGSASS

en

ISTENT

nelle køkk

NGSASS

en uundværli ner og er illustratio . i køkkenet opgaver og spækket med mulige hygiejne Bogen er den bedst der vil sikre hjælp til den,

g

shygiejne

Produktion

ERNÆRI

efter hensigten g svejlednin arbejde • Rengøring på et udviklings • Eksempel

Produktionshy

i mindre køkkener • Hygiejne ontrol • Fødevarek • Skadedyr – vælg • Rengøring med omtanke • Gør rent

kapitler: r følgende

ISTENT

er som redskab via maden sygdomme sygdomme. forebygge forskellige om kost ved anbefalinger

Andersen

e, og dser er mangfoldig arbejdspla , som hun ssistentens mennesker Ernæringsa forskellige det også meget dermed er mad til. til at lave kan sætte ssistenten eller han kommer at ernæringsa æssige det vigtigt, Derfor er vaner og ernæringsm kan lide ns ønsker, de mad, som sig ind i målgruppe dette til lækker de nødvenkan omsætte ssistenten behov og ernæringsa bog giver at spise. Denne til dette arbejde. dige redskaber

emnet at sanse rundt om med hele vejen suppleres sensorik når sanser, som Kulinarisk ge, smagsde klassiske omhandler på de 5 grundsma r mad. Den Den peger også medvirke og tekstur. faktorer, der for, om mundfølelse ur som de også kriterier og temperat af, indeholder intensitet diskussion n af mad. Bogen måltidsopbygning, til oplevelse mad mere gode råd til at bedømme metoder til mad er vellykket, er samt flere hvad kvalitet test. sensoriske objektivt via

NGSASS

e ansvar ogenpå formaden lær at kostfaglige fokus på det ærings Også mulighed Ern Diætetik sætter ehandling. temaer ligesom i sygdomsb en af bogens ISTENT

rol • Egenkont rol i praksis • Egenkont hygiejne • Personlig

.

Karina Kyhn

ERNÆRI

NGSASS

• Hygiejne ygiejne fødevareh • Almen g • Forurenin ogi • Mikrobiol bakterier • De enkelte

ISTENT

ERNÆRI

Det professio

rigt illustreret Bogen er

kapitler: r følgende

NGSASS

Bogen indeholde

r og funktione opbygning • Kroppens n • Fordøjelse brændstof – kroppens • Maden og væske nde stoffer re • Energigive igangsætte – de små heder • Vitaminer nødvendig – de små • Mineraler grupper forskellige • Mad til

Takyiwa Boateng

ERNÆRI

kapitler: r følgende

ERNÆRI

Ernæringslære

sionelle

Bogen indeholde

Emma Peyron

centrale indføring i en grundig på egenejne giver . Fokus er Produktionshygii de offentlige køkkener fx ved tjekskemaer , en hygiejnebegreber den praktiske udførelse er giver den rne. Derudov samt en kontrol, herunder i opskrifte og skadedyr åd indflettet og hygiejner mikroorganismer af de enkelte . gennemgang med omtanke for rengøring forståelse

ISTENT

ISTENT

Det profes køkken

Kristensen

NGSASS

NGSASS

opbygning kroppens ang af gennemgår r en gennemg Ernæringslære se af r. Den indeholde en beskrivel og funktione i detaljer samt . Desuden fordøjelse og mineraler menneskets stoffer, vitaminer til forskellige grupper. energigivende er om mad på anbefaling fokuseres

ERNÆRI

Jensen ERNÆRI

Ulla Bach ERNÆRI

ken

Ernæringsassistent, Bager og konditor, Detailslagter

31265-1_Diaete

lernes Forlag

Erhvervssko

2. udgave

6 10:29:26

14-10-201

Bager- og konditorbogen

Det professionelle køkken Bager- og konditorbogen

Det professionelle køkken dækker fagene metodik, produktion, Bager- og konditorbogen planlægning, kalkulation og kvalitet for ernæringsassistenter. Teorien følges op af praktiske eksempler samt opgaver, der perspektiverer stoffet. Fagets lærebog giver den grundige gennemgang af

teorien suppleret med opskrifter, anvisninger og gode råd. Rigt illustreret. En bog, man bliver lækkersulten af!

Råvarer

Korn · Enzymer · Fedtstoffer og olier Hævemidler · Sukker og sødemidler Æg · Kaffe, te, vine og spiritus Krydderier · Mælk · Chokolade Frugter · Nødder · Geleringsmidler Maltprodukter · Tilsætningsstoffer og bagehjælpemidler

2. udgave, 208 sider, varenr. 111021-1

Kr. 269,00

ISBN 978-87-7082-522-1

9 788770 825221

Produktionsteknik

Brødproduktion · Rullede deje Convenience produkter Rørte og piskede masser Kageproduktion: Halvfabrikata Tørkager · Kransekagebagværk Småkager og snitter Flødekager og desserter: Flødeproduktion · Desserter Konditori · Dekoration

Bager- og konditorbogen

Produktkontrol

Kvalitet og kvalitetsstyring Kalkulation Produktudvikling/innovation Produktkontrol: fysik og kemi i bageriet

praxis.dk

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

varenr. 31001-1

31001-1bagerbogomslag.indd 1

09-10-2015 12:49:23

Bager- og konditorbogen er fagets lærebog og giver en grundig gennemgang af den nødvendige teori. Bogen er inddelt i 3 dele: Råvarer, Produktionsteknik og Produktkontrol og indeholder ud over teorien opskrifter, anvisninger og gode råd. 2. udgave, 304 sider, varenr. 31001-1

Kr. 288,00

Fås som: Papir, eBog+ Kulinarisk sensorik 3. udgave, 166 sider, varenr. 51076-1 Kr. 256,00 Fås som: Papir, eBog+

Fås som: Papir, eBog+

Slagterbogen

Kostlære og -vurdering 6. udgave, 218 sider, varenr. 51058-1 Kr. 269,00 Fås som: Papir, eBog+

Produktionshygiejne 5. udgave, 180 sider, varenr. 31196-1 Kr. 269,00 Fås som: Papir, eBog+

Psykologi 1. udgave, 99 sider varenr. 171003-1 Kr. 224,00 Fås som: Papir, eBog+

Diætetik 6. udgave, 164 sider, varenr. 31265-1 Kr. 256,00 Fås som: Papir, eBog+

Fødevarelære 7. udgave, 176 sider, varenr. 31085-1 Kr. 272,00 Fås som: Papir, eBog+

Slagterbogen er den solide tilgang til den grundlæggende viden, enhver detailslagter skal have. Den dækker hele uddannelsen og er opdelt i 5 dele: 1 Alment Hygiejne, konservering, emballage, værktøj og beklædning, arbejdsmiljø. 2 Salg og service Detailhandel, kunden, forretningen, slagterafdelingen, slagterafdelingens varer, detailslagteren, fremtiden, regnskab, kalkulation. 3 Kød – tilberedning og tilbehør Sensorik: Køds egenskaber, ernæring, mejerivarer, æg, fisk og skaldyr, drikkevarer, varmebehandling af kød, charcuteri, portionering. 4 Kød fra produktion til opskæring Kødproduktion, dyrevelfærd, slagtning, opskæring. 5 Pølsemageri Pølsemageriproduktion, udvalgte recepter, tilsætnings- og hjælpestoffer, krydderier, saltning, røgning, tarme, helt pålæg og røgvarer. Bogens mange illustrationer og forklarende eksempler gør bogen velegnet som opslagsværk.

ISBN 978-87-7082-481-1

9 788770 824811

Slagterbogen dækker den grundlæggende viden, enhver detailslagter skal have. Bogen er opdelt i 5 emner: Alment, Salg og Service, Kød – tilberedning og tilbehør, Kød – fra produktion til opskæring og Pølsemageri. Bogens mange illustrationer og forklarende eksempler gør den velegnet som opslagsværk. 5. udgave, 480 sider, varenr. 31103-1

5. udgave

5. udgave

SLAGTERBOGEN

Ernæringslære 8. udgave, 200 sider, varenr. 41015-1 Kr. 272,00 Fås som: Papir, eBog+

SLAGTERBOGEN

praxis.dk

varenr. 31103-1

31103-1_slagterbogen_omslag5.indd 1

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

27-11-2014 12:45:58

Kr. 432,00 Fås som: Papir

Tjener-bogpakken

Ernæringsassistent-bogpakken

Varenr. 81018-1

Varenr. 121024-1

Kr. 1.156,00

Kr. 2.071,50

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

3


Frisør, Kosmetiker, Tandklinikassistent Frisør – fagbog

181 mm x 10 mm

29 mm

01 udgave

Frisøruddannelsens nye lærebog samler indholdet fra de tre tidligere udgivelser til uddannelsen. Bogen dækker altså nu både grund- og hovedforløb og indeholder også materialet fra Det kemiske arbejdsmiljø – frisør. Med Frisør – fagbog følger desuden hæftet Klassisk herrearbejde af Steen Nedergaard.

Den der rfabør ljø, peger.

der og ter opog

I forhold til de tidligere bøger er indholdet i Frisør - fagbog revideret markant. Udover ændringerne er der kommet et kapitel til om værktøjslære, og der er sat mere fokus på herrearbejde.

gen nu øb.

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

1. udgave, 448 sider, varenr. 181001-1

Kr. 608,00 Fås som: Papir, eBog+

Frisør – fagbog er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne og indeholder alle fagets grundlæggende discipliner. I Frisør – fagbog beskrives frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide – lige fra arbejdsmiljø og bogføring over ernæring og hårets biologi til friseringsteknik, klipning og terminologi. Bogen er gennemillustreret og indeholder ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone-ord.

Klassisk herrearbejde Hæftet er udviklet af Steen Nedergaard. I hæftet gennemgås: - Bombages - Fønbølgning - Maskulint herreklip - Herreform - Maskulin herreform - Barbering - Klipning af fuldskæg

KLASSISK

HERREARBEJDE PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

181002_1_Klassisk herrrearbejde-1udg-1oplag-billedbehandling.indd 1

1. udgave, 63 sider, varenr. 181002-1

Kr. 51,00 Fås som: Papir

18-07-2018 14:42:56

Ved køb af Frisør – fagbog følger hæftet med.

GRUNDBOG

Kosmetiker – Grundbog (2 bind)

KOSMETIKER GRUNDBOG

KOSMETIKER

DEL 1

KOSMETIKER GRUNDBOG

2. udgave

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

10-02-2015 12:19:36

4

Dækker udvalgte områder af undervisningsforløbet på kosmetikeruddannelsen. Der er materiale til undervisningen på både grund- og hovedforløbet i samme udgivelse. Materialet til hovedforløbet er nyudviklet med prioritering af eksamensfagene til skoleprøven. Bogen er opdelt i to dele, og indholdet er udviklet med udgangspunkt i uddannelsesbekendtgørelsens kompetencemål samt uddannelsesordningens målpinde for fagene. Bind 1 og bind 2

SAMLET UDGAVE

Bind 1 2. udgave, 262 sider, varenr. 101093-1A

Kr. 199,00 Fås som: Papir, eBog+

Bind 2

2. udgave, 704 sider, varenr. 101093-1

2. udgave, 452 sider, varenr. 101093-1B

Kr. 496,00

Kr. 407,00

Fås som: Papir

Fås som: Papir


5. Akutte problemer

Desuden indeholder bogen en ordliste, der forklarer vanskelige ord og fagudtryk.

ISBN 978-87-7082-174-2

9 788770 821742

Kr. 528,00

Tandklinikassistent

Udvidet profylakse er skræddersyet til uddannelsen som tandklinikassistent og kan både anvendes i undervisningen på de valgfri specialefag og på efteruddannelsen. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse. Udvidet profylakse indeholder følgende kapitler: 1.

Supragingival scaling

2.

Maskinel fjernelse af tandsten

3.

Professionel afpudsning

4. Vejledning i mundhygiejne 5.

Ergonomien i behandlersituationen

6. Slibning af tandrensningsinstrumenter

ISBN 978-87-571-2910-6

978-87-571-2910-6

praxis.dk

varenr. 91003-1

02-06-2010 14:40:00

Hanne Hintze Bogen giver på en Tandklinikassistent enkelt og overskuelig måde tandklinikassistenten den nødvendige viden Udvidet radiologi for gennemførelse af de mest almindelige ekstra-orale undersøgelsestyper. Da patient-røntgenfotografering i Danmark er reguleret af love og bekendtgørelser, indeholder hæftet også en kort beskrivelse af de nyeste og vigtigste krav forbundet med apparatur, personale og strålebeskyttelse af patienter. 2. udgave, 79 sider, varenr. 91008-1

3. udgave

Udvidet radiologi er skræddersyet til uddannelsen som tandklinikassistent og kan både anvendes i undervisningen på de valgfri specialefag og på efteruddannelsen. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse.

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

21-08-2017 12:34:28

Kr. 600,00 Fås som: Papir

Anatomi og fysiologi

o v e d f o r l ø b

• e

f t e r u d d a n n e l s e

Kommunal tandpleje er skræddersyet til uddannelsen til tandklinikassistent og kan både anvendes i undervisningen på de valgfri specialefag og på efteruddannelsen. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse.

Kommunal tandpleje indeholder følgende kapitler: 1. Den kommunale tandpleje i Danmark 2. SCOR og SCOR-skemaer 3. Journalføring

4. Tryghed i tandplejen

2. udgave

5. Risikogrupper

Desuden indeholder bogen en ordliste, der forklarer vanskelige ord og begreber.

ISBN 978-87-7082-176-6

9 788770 821766

Fås som: Papir

ef.dk

varenr. 91064-1

tand_omslag_kommunal_tandpleje.indd 1

Kr. 120,00

3. udgave

Fås som: eBog+ (mulighed for print v. behov)

Bogen er skræddersyet til uddannelsen til tandklinikassistent. Bogen indeholder sammen med udgivelsen Anatomi & fysiologi alle relevante emner inden for hovedforløbet og følger gældende bekendtgørelser for uddannelsen. Bogen er udarbejdet af dygtige fagfolk i samarbejde med en række undervisere fra erhvervsskolerne og er rigt illustreret. 3. udgave, 565 sider, varenr. 61041-1

H

Ane Svendsen Denne bog er skrevet Tandklinikassistent til de tandklinikassistenter, som ønsker at udvide deres kompetencer og arbejde mere med behandling af patienterne og dermed overtage nogle af de behandlinger, som hidtil har været varetaget af tandlægen eller tandplejeren. Det kræver viden og ansvar at være behandler. At opdatere sin viden samt tage ansvar for, at man hele tiden yder det bedste for sin patient, er derfor en vigtig del af behandlerrollen. 3. udgave er opdateret og har fået tilført nyt billedmateriale. 3. udgave, 104 sider, varenr. 91009-1 Praxis – Erhvervsskolernes Forlag

Supragingival tandrensning

Kr. 153,00

Fås som: Papir

Udvidet radiologi

Hovedforløb

Tandklinikassistent Anatomi og fysiologi 3. udgave

ogi

3. udgave

– Hovedforløb Tandklinikassistent

er

Hovedforløb • Efteruddannelse

Kr. 80,00

Fås som: Papir

3. udgave

gende kapitler:

varenr. 91010-1

tand_omslag_ortodontisk_beh.indd 1

evang

estgørende, rigt illustreret t er opbygget (anatomi)

ef.dk

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

T E R U D D A N N E L S E

Tandklinikassistent

3. Behandlingsapparaturer 4. Vævsreaktioner

V. Hermann

faget på tandklinikassiort udbytte læses af alle,

4. udgave

Ortodontisk behandling er skræddersyet til uddannelsen til tandklinikassistent og kan både anvendes i undervisningen på de valgfri specialefag og på efteruddannelsen. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse.

2. Behandlingsformer

dsen

er med til

Grundforløb

HOVEDFORLØB • EF

Supragingival tandrensning Supragingival tandrensning

ielsen

Marianne Nodal Supragingival Bogen er skræddertandrensning Tandklinikassistent Tandklinikassistent syet til tandklinikassistentuddannelsen og kan både anvendes i undervisningen på Ortodontisk behandling de valgfri specialefag og på efteruddannelsen. Bogen indeholder alle relevante emner i faget og følger den gældende bekendtgørelse. Der er behov for tandklinikassistenter til at varetage de specielle opgaver, som følger med tandreguleringsbehandlinger, og da ortodonti ikke er en del af grunduddannelsen til tandklinikassistent, er det vigtigt at tilbyde uddannelse og efteruddannelse i tandregulering. 1. udgave, 56 sider, varenr. 91010-1

-

Ortodontisk behandling indeholder følgende kapitler:

Hovedforløb

e

Bogen giver den generelle, fagligt korrekte og kvalitetsprægede viden, som styrker elevernes målsætning om at blive kompetente tandklinikassistenter. Udgivelsen følger bekendtgørelsen og er bygget op om de kompetencer, eleven skal have for at kunne blive optaget på hovedforløbet. Bogen er udarbejdet af dygtige fagfolk i samarbejde med en række undervisere fra erhvervsskolerne. Den indeholder fagligt relevante illustrationer og er bygget op på en pædagogisk og tilgængelig måde. 4. udgave, 389 sider, varenr. 61004-1 Tandklinikassistent

1. Undersøgelse af tandstillingen

Tandklinikassistent

ølgende kapitler:

Ortodontisk behandling

– Grundforløb Tandklinikassistent

ersyet til udder sammen emner inden relser for

Tandklinikassistent

Kommunal tandpleje Pia Wogelius Bogen beskriver, hvilTandklinikassistent ke specielle opgaver en tandklinikassistent skal være rustet til at klare i den kommuKommunal tandpleje nale tandpleje. Nogle af de tandeftersyn, der foregår hos en tandplejer eller en tandlæge, vil blive afl øst af hygiejneeftersyn hos tandklinikassistenter. Det er derfor et krav, at tandklinikassistenter er veluddannede og følger med i den faglige udvikling inden for kommunal tandpleje. 1. udgave, 56 sider, varenr. 91064-1 H

O V E D F O R L Ø B

• EF

T E R U D D A N N E L S E

05-01-2011 14:16:40

Kr. 80,00 Fås som: Papir

Jan Hejle Tandklinikassistent Giver en fyldestgørende, rigt illustreret gennemgang af, hvordan mennesket er opbygget (anatomi) og virker (fysiologi). Bogen er udarbejdet til tandklinikassistenter på hovedforløbet, men kan på grund af sit letfl ydende sprog og letforståelige illustrationer læses af alle, der har brug for viden om anatomi og fysiologi. 3. udgave, 149 sider, varenr. 71162-1 Anatomi og fysiologi 3. udgave

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

13-06-2017 12:15:06

Kr. 288,00 Fås som: Papir Alle priser er skolepriser, ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

5


Murer, Struktør, Brolægger Murerbogen

Pudsbogen

– Murerfagets grundbog MURERBOGEN

MURER BOGEN

MURERFAGETS GRUNDBOG

MURERBOGEN ER MURERFAGETS GRUNDBOG. Den ækker alle grundlæggende discipliner, der knyter sig til opførelse af en bygning og opmuring af murværk – lige fra viden om byggesten, mørtler g nivellering til avancerede forbandter, kvalitetsikring og bygningsfysik.

MURERBOGEN er helt nyrevideret, den har fået nyt ayout, der er kommet adskillige nye kapitler til, og kke mindst er den spækket med mange nye, detalerede og instruktive farvefotos.

ndholdet i MURERBOGEN er omfattende, men a kapitlernes rækkefølge er logisk bygget op, er ogen let at overskue og hurtig at orientere sig i.

MURERBOGEN er skrevet til undervisning ved rhvervsskoler, men vil også egne sig til undervising andre steder, hvor man beskæftiger sig med aget.

ogens omfattende stikordsliste gør den til et nytgt opslagsværk, hvor svende, mestre og andre, med interesse for murerfaget uden tvivl vil kunne nde et væld af nyttige oplysninger.

ISBN 978-87-7082-511-5

praxis.dk

BOGEN knytter sig til opførelse af en bygning og opmuring af murværk – lige fra viden om byggesten, mørtler og nivellering til avancerede forbandter, kvalitetssikring og bygningsfysik. Indholdet i Murerbogen er omfattende, men da kapitlernes rækkefølge er logisk bygget op, er bogen let at overskue og hurtig at orientere sig i. 7. udgave, 440 sider, varenr. 41002-1

MURER BOGEN

PUDSBOGEN indeholder grundige beskrivelser af både traditionel puds og nyere pudstyper som fx overfladebehandling med minimal lagtykkelse og heldækkende tyndpuds. I bogen er også mere specielle pudstyper beskrevet bl.a. gipspuds, kvaderpuds og palæpuds samt den særlige teknik, der bruges til trækning af gesimser. Puds og kalk har ”fulgtes ad” i flere århundreder, derfor er der sidst i bogen et kapitel om kalkning. Denne udgave af PUDSBOGEN er helt nyrevideret med nye kapitler, og nyt layout. Teksten understøttes af mange illustrative fotos og tegninger. Desuden er der et væld af relevante film og animationer, som du får adgang til via QR-koder.

MURERFAGETS GRUNDBOG

Bogen er udarbejdet til mureruddannelsen, men er også et nyttigt opslagsværk til svende, mestre og andre, der interesserer sig for pudsarbejde. PUDSBOGEN fås også som webBog til online brug. WebBogen indeholder desuden supplerende kapitler om specielle pudstyper og -teknikker.

ISBN 978-87-7082-503-0

9 788770 825030

praxis.dk

varenr. 31138-1

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

9 788770 825115

varenr. 41002-1

Kr. 490,00 Fås som: Papir, webBog

Indeholder grundige beskrivelser af både traditionel puds og nyere pudstyper som eksempelvis overfladebehandling med BOGEN minimal lagtykkelse og heldækkende tyndpuds. I bogen er også mere specielle pudstyper beskrevet – bl.a. gipspuds, kvaderpuds og palæpuds samt den særlige teknik, der bruges til trækning af gesimser. Puds og kalk har ”fulgtes ad” i flere århundreder, derfor er der sidst i bogen et kapitel om kalkning. Teksten understøttes af mange illustrative fotos og tegninger samt film og animationer via QR-koder. Webudgaven indeholder yderligere 9 små kapitler om særlige pudseteknikker. 4. udgave, 180 sider, varenr. 31138-1

PUDSBOGEN

Dækker alle grundlæggende discipliner, PUDS der

PUDS

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Kr. 180,00 Fås som: Papir, webBog

Murerfagets tagbog

Flisebogen FlisebogenRapportBeskåret format:170 x 245 mm (bredde x højde)Sideantal:264401x281 ryg: 21 mm

For at kunne udføre et godt flise- eller klinkearbejde er viden om produkter, arbejdsteknikker og arbejdsprocesser nødvendig. Det samme er grundighed, præcision og det rigtige værktøj! FLISEBOGEN indeholder al nødvendig grundlæggende viden om montering af fliser og klinker herunder fakta om underlag, udmåling, tildannelse, fugning og reparation. Emner som produktkendskab og værktøjer er også grundigt beskrevet. For dem, der har lyst til at udfordre sig selv, indeholder bogen et kapitel om avanceret flisearbejde. Bogen er helt nyrevideret med nyt layout og endnu flere instruktive fotos og tegninger. Bogen er udarbejdet til mureruddannelsen, men er også et nyttigt opslagsværk til svende, mestre og andre, der interesserer sig for flise- og klinkearbejde. FLISEBOGEN fås også som webBog til online brug.

ISBN 978-87-7082-502-3

praxis.dk

Hvad kendetegner forskellige tagkonstruktioner? Hvilke tagstenstyper findes der? Hvordan udmåles og oplægges et tag? Hvilke materialer indgår i tagkonstruktioner? Hvordan renoverer man et tegltag? Hvordan udføres tagfod, skotrender, rygninger og grater?

FLISE

Det er blot nogle af de spørgsmål, man kan finde svar på i Murerfagets tagbog. Tagarbejde kan ikke beskrives tilstrækkeligt dækkende kun med ord. Derfor understøttes teksten af rigtig mange detaljerede tegninger og illustrative fotos. Murerfagets tagbog er udarbejdet til mureruddannelsens hovedforløb, men svende, mestre og andre aktører i byggebranchen kan helt sikkert også have glæde af bogen.

ISBN 978-87-7082-216-9

praxis.dk

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

9 788770 825023

varenr. 71166-1

9 788770 822169

omslag_tagbog.indd 1

6-1 - 170x245 - ryg 19,6 mm - final.indd 1

22-04-2015 12:05:04

Kr. 296,00

Best.nr. 91044-1

Murerbranchens bog om tag og taglægning. Bogen beskriver bl.a. de forskellige tagkonstruktioner, tagstenstyper, hvordan et tag udmåles og oplægges, materialer, der indgår i tagkonstruktioner, renovation af tegltag, hvordan tagfod, skotrender, rygninger og grater udføres samt meget mere. Tagarbejde kan ikke beskrives tilstrækkeligt dækkende kun med ord. Derfor understøttes teksten af mange detaljerede tegninger og illustrative fotos. 1. udgave, 139 sider, varenr. 91044-1

Murerfagets tagbog

BOGEN

FLISEBOGEN

FLISE

Bogen indeholder al nødvendig grundlæggende viden om montering af fliser og klinker herunder fakta om underlag, BOGEN udmåling, tildannelse, fugning og reparation. Emner som produktkendskab og værktøjer er også grundigt beskrevet. For dem, der har lyst til at udfordre sig selv, indeholder bogen et kapitel om avanceret flisearbejde. For at kunne udføre et godt flise- eller klinkearbejde er viden om produkter, arbejdsteknikker og arbejdsprocesser nødvendig. Det samme er grundighed, præcision og det rigtige værktøj! 2. udgave, 264 sider, varenr. 71166-1

Murerfagets tagbog

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

17-03-2016 14:39:54

Kr. 176,00 Fås som: Papir

Fås som: Papir, webBog

AGETS GRUNDBOG

ER MURERFAGETS GRUNDBOG. Den undlæggende discipliner, der knytelse af en bygning og opmuring af fra viden om byggesten, mørtler l avancerede forbandter, kvalitetsngsfysik.

er helt nyrevideret, den har fået nyt ommet adskillige nye kapitler til, og en spækket med mange nye, detalktive farvefotos.

URERBOGEN er omfattende, men ækkefølge er logisk bygget op, er rskue og hurtig at orientere sig i.

er skrevet til undervisning ved men vil også egne sig til underviser, hvor man beskæftiger sig med

MURERBOGEN

URER OGEN

MURER BOGEN MURERFAGETS GRUNDBOG

nde stikordsliste gør den til et nytk, hvor svende, mestre og andre, or murerfaget uden tvivl vil kunne nyttige oplysninger.

ISBN 978-87-7082-511-5

praxis.dk

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG 9 788770 825115

varenr. 41002-1

6

Murerfagets bogpakke Flisebogen, webBog Murerbogen – Murerfagets grundbog, webBog Murerfagets tagbog Pudsbogen, webBog Arbejdsmiljø i dansk byggeri Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgrupper

Varenr. 166008-10

Kr. 1.809,00


korrekte

r. Hånd-

r mange

remmest

forbere-

en. Også

altninger

eder kan

Kloakrørlægger – en håndbog er

kloakrørlæggeruddannelsens lærebog. Der lægges særlig vægt på de praktiske forhold i forbindelse med projektering, dimensionering og bygning af mindre afløbsanlæg.

Håndbogen er rigt illustreret, og dens anvisninger sikrer en faglig korrekt

udførelse af mindre afløbsinstallationer i henhold til gældende regler inden for området.

På bogens hjemmeside www.kloak.ef.dk findes ændringer og nyt inden for kloakeringsområdet, nyttige links mv.

ISBN 978-87-7082-264-0

9788770822640

101057-1_kloakrørlægger_omslag.indd 1

Kr. 400,00 Fås som: webBog

Kloakmesterarbejde – en håndbog

8. udgave

Kloak mester arbejde – en håndbog

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

04-07-2017 14:59:14

Bogen er opdateret med aktuel lovgivning, gældende normer og standarder samt nyeste udførelsesmetoder. I bogen findes detaljerede beskrivelser af alle almindeligt forekommende opgaver inden for kloakeringsområdet. Henvender sig først og fremmest til anlægsstruktører og til dem, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven, men også rådgivende ingeniører, tekniske forvaltninger og kloakmestervirksomheder kan have stor nytte af den. 8. udgave, 462 sider, varenr. 31059-1

101057-1

www.ef.dk

– en håndbog Kloakrørlægger – en håndbog

orekom-

området,

Kloakrørlægger

Struktør og brolægger webBog er en sammenskrivning og revidering af de tre titler Kloak Anlægsstruktør-, Bygningsstruk- rørlægger tør- og Brolæggerbogen og er dermed også afløser for alle tre bøger. De første 10 kapitler behandler grundlæggende og fælles stof som fx byggepladsens opbygning, kvalitetssikring, tegningsforståelse, nivellering og afsætning, anlægsteknik, byggeteknik og kloakrørlægning. De sidste tre kapitler indeholder alt det nødvendige stof til de tre specialer: Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. 1. udgave, varenr. 156004-1

Kloakmesterarbejde – en håndbog

es detal-

Struktør og brolægger

I bogen lægges der særlig vægt på de praktiske forhold i forbindelse med Kloak dimensionering og bygning af mindre rørlægger afløbsanlæg. Håndbogen er rigt illustreret, og dens anvisninger sikrer en faglig korrekt udførelse af mindre afløbsinstallationer i henhold til gældende regler på området. 1. udgave, 122 sider, varenr. 101057-1 – en håndbog

03-05-2011 14:09:44

Kr. 192,00 Fås som: Papir

Matematik

Struktør/Brolægger Matematik giver en letforståelig indføring i matematiske grundbegreber ved hjælp af eksempler hentet fra struktørens hverdag. Temaerne er: Målestoksforhold, Koter og fald, Fladenivellement, Kurver og anlæg, Opgravning af jord, Betonblanding, Vand/ cementforhold, Hærdedøgn, Tryk, Armering samt Trapper. 1. udgave, 278 sider, varenr. 12305-1

Kr. 248,00 Fås som: Papir

Kr. 471,00 Fås som: Papir, eBog+

Struktør og brolæggerbogpakke Struktør og brolægger, webBog Håndbogen – Arbejdsmiljø i B&A Arbejdsmiljø i dansk byggeri Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgrupper

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Varenr. 156012-10

Kr. 1.069,00

7


Tømrer Tømrerbogen Tømrerbogen indeholder en stor del af den grundlæggende viden, tømrerelever har brug for om tag, væg, gulv og loft. Indholdet er pædagogisk præsenteret med rigtig mange fotos, tegninger, film og animationer til at visualisere teksten. Bogen er udviklet til tømrerlærlinge på hovedforløbet. Tømrerbogen er opdelt i 4 hovedafsnit: Tag, Væg, Gulv & loft samt Værktøjskassen. I 3 af hovedafsnittene er alt fagspecifikt materiale samlet, mens afsnittet Værktøjskassen indeholder generel tømrerviden om fx energi, brand og skadet træ. Alle hovedafsnit afsluttes med interaktive tjek spørgsmål og små gruppeopgaver.

1. udgave, varenr. 176003-10

Kr. 744,00 pr. elev Varig licens Fås som: webBog

Tegningslære 3D Tegningslære 3D – AutoCAD og SketchUp er bygget op i to parallelle spor – et AutoCAD-spor og et SketchUp-spor. Indholdet i de to spor er stort set identisk, så det første, man skal gøre, er at beslutte sig for, om man vil lære at tegne i AutoCAD eller i SketchUp og så følge det spor gennem hele materialet. Når man er færdig med det ene spor, og evt. har mod på mere tegningslære i 3D, kan man gå i gang med det andet – eller holde fast i det, man allerede har valgt og blive endnu bedre til det.

1. udgave, varenr. 176011-10

Kr. 220,00 pr. elev Varig licens Fås som: webBog

SketchUp 3D webBogen SketchUp 3D er skrevet til elever på grundforløbet inden for fagområderne træfagenes byggeuddannelse, murer, struktør og brolægger.

1. udgave, varenr. 166004-10

SketchUp 3D skal hjælpe eleverne med at komme godt i gang med at tegne i 3D-programmet SketchUp - og blive gode til det!

Varig licens Fås som: webBog

Kr. 76,00 pr. elev

webBogen er baseret på øvelser og indeholder en forholdsvis begrænset mængde tekst. Øvelserne er udviklet mhp. at være selvinstruerende, men lidt hjælp, råd og vejledning fra en lærer eller klassekammerater, vil der nok blive brug for undervejs.

Dampspærre Kravene til tæthed i bygninger og isoleringskrav ved nye og ældre bygninger nødvendiggør et varieret valg af dampspærre. Det er ikke nok blot at anvende en PE-folie for at undgå fugtskader. webBogen Dampspærre beskriver den teoretiske baggrund for brug af dampspærre og anviser forskellige løsningsforslag til valg af dampspærre. I bogen findes mange eksempler på samlinger af dampspærre ved tilslutning til forskellige bygningsdele. 1. udgave, varenr. 146002-10

Kr. 64,00 Fås som: webBog 8


ISBN 978-87-7082-086-8

9 788770 820868

I bogen beskrives bl.a., hvordan og til hvilke opgaver værktøjerne og maskinerne bruges, men også korrekt indstilling, vedligeholdelse, kvalitet og sikkerhed omtales, afhængigt af hvilket værktøj det drejer sig om.

Som supplement til præsentationen af elhåndværktøj indeholder bogen en cd med instruktionsfilm. På filmene vises, hvordan seks af de hyppigst anvendte elhåndværktøjer bruges korrekt. Træfagenes værktøjslære retter sig mod lærlinge inden for træfagene, men mange af de beskrevne værktøjer bruges af andre faggrupper, som derforr også kan have glæde af bogen.

ef.dk

varenr. 31097-1

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

31097-1_vaerktoej_omslag.indd 1

20-04-2015 16:00:50

2. udgave, 172 sider, varenr. 41122-1

Kr. 268,00 Fås som: Papir, eBog+

Gipsarbejde

I bogen beskrives bl.a., hvordan og til hvilke opgaver værktøj og maskiner bruges, men også korrekt indstilling, vedligeholdelse, kvalitet og sikkerhed omtales, afhængigt af hvilket værktøj det drejer sig om. Som supplement til præsentationen af el-håndværktøj indeholder bogen en CD med instruktionsfilm, der viser, hvordan seks af de hyppigst anvendte el-håndværktøjer bruges korrekt. Træfagenes værktøjslære retter sig mod lærlinge inden for træfagene, men mange af de beskrevne værktøjer bruges af andre faggrupper, som derfor også kan have glæde af bogen.

Bogen er en grundlæggende – fra plade til væg anvisning i, hvordan man opbygger vægge af forskellige gipspladetyper. De første kapitler giver et grundigt produktkendskab, hvorefter der tages fat på emner som Krav til vægopbygning, Pladesamlinger, Metoder til fastgørelse, Konstruktion af skelet og Tilpasning og montering af plader. Bogen indeholder desuden et kapitel med gennemgang af værktøj.

Træfagenes værktøjslære

– fra plade til væg Gipsarbejde – fra plade til væg

26-10-2009 10:09:05

Gipsarbejde

4. udgave

4. udgave, 87 sider, varenr. 31124-1

Kr. 116,00 Fås som: Papir, eBog+

3. udgave, 208 sider, varenr. 31097-1

Kr. 278,00 Fås som: Papir, eBog+

Tagfod, skotrende og undertag

1. udgave, 16 sider, varenr. 111064-1

Lægtning af tage

Indhold

Taglægter .............................................................................. 2 Afstandslister ....................................................................... 2 Fastgørelse af taglægter ...................................................... 3 Taglægtedimensioner .......................................................... 7 Lægteopbygning .................................................................. 8 Forstærkning af lægtestød ................................................. 9 Tolerancer ........................................................................... 10

Gavludhæng ........................................................................ 11 Modtage- og kvalitetskontrol .......................................... 12

Tagkonstruktioner er fagets grundbog om principperne i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker. Desuden omtales tilridsnings- og skæreteknik. Tagkonstruktioner er inddelt i følgende kapitler: • Generelle krav • Tagformer • Bjælkespær • Hanebåndsspær • Tilridsning • Skæreteknik • Gitterspær • Grater • Keler • Plankekeler • Skotrender

Denne udgave er farvelagt, således at der bl.a. er anvendt farvekodning på hhv. vandrette målelinjer, lodrette målelinjer, plankekelens 3. målelinje samt alle spor.

Bogen anvendes i undervisningen inden for træfagene samt øvrige byggetekniske uddannelser på erhvervsskolerne.

ISBN 978-87-7082-190-2

9788770821902

101001-1_Byggeblad_Traelaegter.indd 1

08-09-2010 15:02:15

ef.dk

varenr. 31157-1

31157-1_Tagkonstruktioner_omslag.indd 1

1. udgave, 12 sider, varenr. 101001-1

Kr. 18,00 Fås som: Papir, eBog+

Kr. 40,00 Fås som: Papir, eBog+

Fagets grundbog om principperne i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker. Desuden omtales tilridsnings- og skæreteknik. Bogen er inddelt i følgende kapitler: Generelle krav, Tagformer, Bjælkespær, Hanebåndsspær, Tilridsning, Skæreteknik, Gitterspær, Grater, Keler, Plankekeler og Skotrender. Tagkonstruktioner er farvelagt, og bl.a. er der anvendt farvekodning på hhv. vandrette målelinjer, lodrette målelinjer, plankekelens 3. målelinje samt alle spor. Tagkonstruktioner

m3

20-09-2013 12:32:57

Infohæftet indeholder kortfattet, grundlæggende viden om disse emner: Taglægter, Afstandslister, Fastgørelse af taglægter, Taglægtedimensioner, Lægteopbygning, Forstærkning af lægtestød, Tolerancer, Gavludhæng samt Modtage- og kvalitetskontrol. INFOHÆFTE

Tagkonstruktioner

folder.indd 1

Tagkonstruktioner

Tagkonstruktioner

Hæftet illustrerer – ved hjælp af mange fotos – hvordan man kan opføre konstruktionen tagfod (fodplade) på muret gesims. TAGFOD, SKOTRENDE Vejledningen tager OG UNDERTAG højde for at opfylde bygningsreglementets krav til isolering samtidig med, at ventilation af tagkonstruktionen sikres. Desuden indgår der en beskrivelse af, hvordan man opbygger en skotrende, og hvordan man monterer et undertag. Sidst i hæftet findes generelle informationer om undertag. INFOHÆFTE

Lægtning af tage

mh1

aler og limning ialer og fugning

I Træfagenes værktøjslære gennemgås de værktøjer og stationære maskiner, som hyppigst anvendes inden for de fire specialefag i træfagenes byggeuddannelse – tømrer, gulvlægger, tækkemand og alu-tømrer.

Træfagenes værktøjslære Gipsarbejde – fra plade til væg

nemgås de fire hovedkategorier mling og befæstelse:

m og bolte

tet mod undervisningen inden ne og øvrige byggetekniske på erhvervsskolerne. Men den alle, der interesserer sig for træ

Alle, der arbejder inden for træfagene, har brug for en solid, grundlæggende viden om det værktøj og de maskiner, de arbejder med – dels for at kunne vælge det rigtige værktøj, men også for at kunne udføre en arbejdsopgave sikkert og fagligt korrekt.

Træfagenes værktøjslære

nedbrydning og beskyttelse af gås de forskellige klimatiske og åvirkninger, der kan føre til, at es. Der gives endvidere instruknger på metoder til konstruktiv orebyggelse af nedbrydningen.

Træfagenes materialelære

Træfagenes værktøjslære

holder en præcis og deltaljeret af træets vækst og veddets og uregelmæssigheder samt en g af de mest almindelige træsorter.

beklædningsmaterialer, beskrives dte, der i dag anvendes inden for Der er lagt vægt på at skildre opbygning, egenskaber, anvendeler samt anvendelsesmetoder.

Bogen giver grundlæggende viden om træ og træbaserede materialer. Den indeholder en præcis og detaljeret NY UDGAVE beskrivelse af træets vækst, veddets opbygning og uregelmæssigheder samt en gennemgang af de mest almindelige træsorter. Derudover beskrives beklædningsmaterialer, nedbrydning og beskyttelse af træ samt hovedkategorierne inden for samling og befæstelse. Træfagenes materialelære

arbejder med træ og træbaserede er det væsentligt at have en nde viden om materialet. n giver Træfagenes Materialelære.

Træfagenes materialelære

m2

m1

13-10-2010 12:04:42

6. udgave, 192 sider, varenr. 31157-1

Kr. 228,00 Fås som: Papir, eBog+

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

9


Tømrer Træsamlinger og lette ­konstruktioner

Tegningslære

Trigonometri

Denne bog gennemgår de grundlæggende teorier og principper i tegningslæren. Tegningslære er inddelt i følgende kapitler: Tegneteknik, Geometri, Alment, Prismer, Snit og udfoldning, Sidebillede, Omkantninger, Hjælpeplaner, Pyramideformer, Cylindre, Kegler, Kugler, Aksonometrisk afbildning og Perspektivisk afbildning. Bogen er farvelagt, og farvekodning tydeliggør tegneplanerne.

Trigonometrihæftet er udarbejdet til Trigonometri tømrerfagets hovedforløb og indeholder grundlæggende teori med tilhørende opgaver samt supplerende opgaver inkl. facitliste. Ved at løse de supplerende opgaver får eleven en vis træning i at anvende trigonometri i praksis og opnår dermed et solidt grundlag for på egen hånd at arbejde videre med andre områder af praktisk anvendelse af trigonometri.

Trigonometrihæftet er udarbejdet til tømrerfagets hovedforløb. Hæftets indhold giver en grundlæggende og anvendelig indføring i trigonometri. Hæftet indeholder grundlæggende teori med tilhørende opgaver samt supplerende opgaver inkl. facitliste.

Ved at løse de supplerende opgaver får eleven en vis træning i at anvende trigonometri i praksis og opnår dermed også et solidt grundlag for på egen hånd at arbejde videre med andre områder af praktisk anvendelse af trigonometri.

ISBN 978-87-7881-406-7

ISBN 978-87-7082-315-9

Erhvervsskolernes Forlag

Trigono_omslag_samlet.indd 1

9 788770 823159

ef.dk

9 788778 814067

varenr. 111018-1

praxis.dk

varenr. 31156-1

Erhvervsskolernes Forlag

31156-1_Træsamlinger og lette konstruktioner_omslag.indd 1

13-01-2012 11:04:47

Træsamlinger og lette konstruktioner beskriver de mest anvendte træsamlinger, som indgår i byggeri. Der er lagt vægt på at beskrive samlingerne enkeltvis, og hvordan de indgår i lette konstruktioner, både som bærende og ikke bærende samlinger. Ud over en teoretisk gennemgang af samlingstyper indeholder bogen også eksempler på opsnøringsprincipper i praksis. PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

20-02-2015 11:27:52

5. udgave, 132 sider, varenr. 31156-1 7. udgave, 173 sider, varenr. 31169-1

2. udgave, 45 sider, varenr. 111018-1

Kr. 220,00

Kr. 68,00

Fås som: Papir, eBog+

Fås som: Papir, eBog+

Tømrerfagets bogpakke Elektronisk Tegningslære 3D, webBog Tømrerbogen, webBog Infohæfte/Lægtning af tage, eBog+ Hæfte/Trigonometri, eBog+ Arbejdsmiljø i dansk byggeri, eBog+ Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøgrupper, eBog+ Link til: Håndbogen – arbejdsmiljø i B&A Link til følgende bøger fra TræInformation: TRÆ 55 Træfacader TRÆ 56 Træskelethuse TRÆ 57 Træbeskyttelse TRÆ 59 Træspær 1 TRÆ 64 Trægulve TRÆ 67 Undertage TRÆ 72 Træ i vådrum

10

Kr. 152,00 Fås som: Papir, eBog+

Varenr. 101122-9E

Kr. 1.952,50


Snedker Træfagenes Materialelære (tømrerbog)

Energibyg Energirenovering af bygninger kræver næsten altid flere fag på banen, hvis resultatet skal blive godt. I projektet Energi På Tværs  (2012-2015) satte erhvervsskolerne Tradium, Tech College Aalborg og EUC Nord fokus på energirenovering og udviklede et undervisningsforløb, som både elever og lærere var begejstrede for. Projektet resulterede bl.a. i webBogen EnergiByg – et undervisningsmateriale målrettet grundforløbselever (G2) på byggeriets og installationsbranchens uddannelser. webBogen, der både indeholder teoretisk materiale og praktiske opgaver, er tænkt som et tillæg til grundforløbet (G2). webBogens indhold er estimeret til at kunne gennemføres på 5-6 dage. Fordelingen mellem teori og praktiske opgaver anbefales til ca. 1½ dags teori og ca. 4½-5 dage med praktiske opgaver. Du finder webBogen her: https://energibyg.praxis.dk

Bogen giver grundlæggende viden om træ og træbaserede materialer. Den indeholder en præcis og detaljeret beskrivelse af træets vækst, veddets opbygning og uregelmæssigheder samt en gennemgang af de mest almindelige træsorter. Derudover beskrives beklædningsmaterialer, nedbrydning og beskyttelse af træ samt hovedkategorierne inden for samling og befæstelse. 2. udgave, 172 sider, varenr. 41122-1

Kr. 268,00 Fås som: Papir, eBog+

Tegningslære (tømrerbog) Denne bog gennemgår de grundlæggende teorier og principper i tegningslæren. Tegningslære er inddelt i følgende kapitler: Tegneteknik, Geometri, Alment, Prismer, Snit og udfoldning, Sidebillede, Omkantninger, Hjælpeplaner, Pyramideformer, Cylindre, Kegler, Kugler, Aksonometrisk afbildning og Perspektivisk afbildning. Bogen er farvelagt, og farvekodning tydeliggør tegneplanerne. 7. udgave, 173 sider, varenr. 31169-1

1. udgave, varenr. 141029-10

Kr. 0,00 Fås som: webBog

Kr. 220,00 Fås som: Papir, eBog+

Trapper (tømrerbog) I bogen gennemgås forskellige former for trappekonstruktioner: Ligeløbs trapper, kvart- og halvsvingstrapper, spindel- og vindeltrapper samt håndlistekrumninger. Trapper indeholder mange illustrationer, der er med til at give en god forståelse for teorien. 3. udgave, 106 sider, varenr. 31266-1

For alle der arbejder inden for træfagene, er det væsentligt at have en grundlæggende viden omkring trækonstruktioner. Denne viden giver serien Konstruktionslære for Træfagene. I bogen Trapper gennemgås forskellige former for trappekonstruktioner: Ligeløbstrapper, kvart- og halvsvingstrapper, spindel- og vindeltrapper samt håndlistekrumninger. Bogen anvendes i undervisningen inden for træfagene samt øvrige byggetekniske uddannelser på erhvervsskolerne. Seriens titler: • Træsamlinger og lette konstruktioner • Tagkonstruktioner • Trapper • Gulve – underlag og belægninger • Forskallingslære • Tegningslære

Bestillingsnummer 31266-1 w w w. e f . d k

Trapper_omslag.indd 1

21-05-2007 14:33:55

Kr. 114,00 Fås som: Papir

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

11


Maler Materialelære 2

Materialelære 1

M

aterialelære 1 er det første temahæfte af en serie på tre, omhandler malematerialernes ygning og egenskaber. Seriens hold og pædagogiske struktur ger på en gradvis fordybelse i et på tre niveauer med stigende rhedsgrad.

I Materialelære 2 anvendes en del fagudtryk, som kræver nærmere forklaring. På den måde lægger temahæftet op til, at læseren selv skal søge flere informationer. Hæftet omhandler både facts om malerfagets materialer såvel som debat om holdninger til malerfagets udvikling.

aterialelære 2 er det andet temahæfte af en serie på tre, der omhandler malematerialernes opbygning og egenskaber. Seriens indhold og pædagogiske struktur bygger på en gradvis fordybelse i stoffet på tre niveauer med stigende sværhedsgrad.

MALER

ige begreber og udtryk bliver aret gennem tekst og billeder. verne, det letlæselige sprog og elvirkningen mellem tekst og illuioner gør Materialelære 1 til en dagogisk lærebog, der behandler skeligt stof let tilgængeligt.

Dette hæfte er det første af en serie på i alt tre, der omhandler malematerialernes opbygning og egenskaber. Seriens indhold og pædagogiske struktur bygger på en gradvis fordybelse i stoffet M på tre niveauer med stigende sværhedsgrad. Faglige begreber og udtryk bliver forklaret gennem tekst og billeder. Farverne, det letlæselige sprog og vekselvirkningen mellem tekst og illustrationer gør Materialelære 1 til en pædagogisk lærebog, der behandler vanskeligt stof lettilgængeligt.

I Materialelære 2 anvendes en del fagudtryk, som kræver nærmere forklaring. På den måde lægger temahæftet op til, at læseren selv skal søge flere informationer. Hæftet omhandler både facts om malerfagets materialer såvel som debat om holdninger til malerfagets udvikling.

MATERIALELÆRE 1 UFFE MADSEN KAARE STUHR

MATERIALELÆRE 2 JOHN HANSEN UFFE MADSEN KAARE STUHR

Bestillingsnummer 31195-1 w w w. e f . d k

13-01-2009 11:03:41

4. udgave

omslag-maler_2x.indd 1

13-02-2007 08:20:41

4. udgave, 82 sider, varenr. 31195-1

Kr. 128,00 Fås som: Papir

1. udgave, 36 sider, varenr. 61036-1

Kr. 72,00 Fås som: Papir

Materialelære 3

Farveblandingsbogen Ringbind_forside.qxp

Bogen omhandler kemi og fysik set i forhold til malematerialer og maleteknik og indeholder bl.a. emner som: mineralske underlag og malinger, malebehandling på metaller og fysiske grundbegreber. Stoffet præsenteres i en lettilgængelig og praktisk relateret form, der tager sit udgangspunkt i læserens hverdag som maler.

M

aterialelære 3 er det sidste temahæfte i serien, der om­ ndler malematerialernes opbygning egenskaber. Seriens indhold og ædagogiske struktur bygger på en advis fordybelse i stoffet på tre ni­ auer med stigende sværhedsgrad.

aterialelære 3 omhandler kemi og ik set i forhold til malematerialer og leteknik og indeholder bl.a. emner m: mineralske underlag og malinger, lebehandling på metaller og fysiske undbegreber. Stoffet præsenteres i lettilgængelig og praktisk relateret m, der tager udgangspunkt i læse­ ns hverdag som maler.

MATERIALELÆRE 3 UFFE MADSEN KAARE STUHR

Side 1

FARVEBLANDINGSBOGEN w w w. e f . d k

07-07-2015 08:16:01

10:36

Farveblandingsbogen har til formål at skabe forståelse og indsigt i farveblanding, farvelære, farveanalyse og farveplanlægning. Dette sker via forskellige øvelser. Bogen indeholder bl.a. grundfigur, gråskala, nuancediagrammer og udgangsfarvediagrammer.

Bestillingsnummer 51057-1

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

15-12-2006

1. udgave, 36 sider, varenr. 51057-1

1. udgave, 56 sider, varenr. 91001-1

Kr. 220,00

Kr. 80,00

Fås som: Papir

Fås som: Papir

Farvelære Evald Thøgersen og Svend Erik Eriksen

Farvelære bygger på farvernes umiddelbart iagttagelige egenskaber: kulør, lyshed og farvestyrke, hvorefter de er ordnet i gråskala, farvecirkel og valørdiagrammer. Farvelære beskriver farvernes fælles egenskaber og kontraster som grundlag for harmoniske farvesammenstillinger. Bogen er et suverænt værktøj i forbindelse med blanding og sammenstilling af farve.

1. udgave, 31 sider, varenr. 41154-1

Kr. 64,00 Fås som: Papir

12


CONNY VIES ELNA KROGSMOSE STILARTER FORMER FARVER

Stilarter, former og farver Bogen tager udgangspunkt i den nyere histories forskellige stilarter med fokus på arkitektur og bygningsdekoration. Den giver et lettilgængeligt bud på, hvordan man kan løse en formgivningsopgave, og hvilke faktorer man kan inddrage i processen. Her gennemgås bl.a. emner som det gyldne snit, Fibonaccis talrække, farvekontraster, dybdevirkning, symmetri, arkitektur og design.

1. udgave, 198 sider, varenr. 31091-1 CONNY VIES

ELNA KROGSMOSE

Stilarter Former Farver

omslag_ny_font.qxp

08-01-2007

11:26

Kr. 200,00 Fås som: Papir

Side 1

F

Farve

Skiltefaget er et lille fag, men derfor er det langt fra usynligt. Tværtimod er det et fag, vi alle har gavn og glæde af i hverdagen – blot uden at bemærke det. På forretninger, gader og stræder, lastbiler og busser, i parker og ved seværdigheder, ja, overalt møder vi informationer, der står en skiltemaler bag.

L Æ R E B O G E N Lisbeth Lyhne Anette Lødsen

Gennem århundreder har skiltefaget være et traditionelt håndværk med pensel og skrivestok som vigtigste værktøjer, men de seneste 60-70 år har faget ændret sig radikalt. Hvordan og hvorfor denne forandring er sket, beskrives på underholdende og illustrativ vis i ”Fra penselstrøg til print”, og for at de gamle håndværksmæssige færdigheder og metoder ikke skal gå tabt, er en del teknikker også beskrevet.

2. udgave

Bogen er en hyldest til det gode håndværk og de personer, der har været med til at profilere og udvikle skiltefaget gennem tiderne, og det slås fast, at godt håndværk er mere end faglig kunnen – det er også sans for design, detaljen og kundens ønsker. Der findes ikke mange historiske bøger om håndværk skrevet af håndværkere selv. Denne bog er en undtagelse. Den er nemlig skrevet af en passioneret skiltemaler, som gennem mere end 50 år har arbejdet engageret med og for sit fag.

BENT GRØLSTED kom i lære som skiltemaler i 1947, blev udlært i 1951 og startede selvstændig virksomhed i 1959. Fra 1959 til 2000 drev han virksomheden “Søborg Skilte” og har således mere end halvtreds års erfaring inden for skiltemalerfaget.

Nina Ejs · Henning Thode · Gert Thomsen · Thorvald Kjær Jensen

for bygningsmalere

Bestillingsnummer 61057-1 w w w . e f . d k

ISBN 978-87-7082-187-2

ef.dk

Skiltefagets historie

SKILTEFAGETS HISTORIE

BENT GRØLSTED har i alle årene som selvstændig været medlem af Københavns Malerlaug, og i 1977 blev han valgt til formand for SRF, Skilte- og reklamemalerforeningen, som var tilknyttet Københavns Malerlaug. Fra 1982 til 1989 var han formand for fagkomiteen ved skiltemalerskolen i Silkeborg og fra 1989 til 1995 formand for Skiltefaggruppen, Foreningen af Danske Skilteproducenter.

OPMÅLING

BENT GRØLSTED

Fra penselstrøg til print

FRA PENSELSTRØG TIL PRINT

arvelærebogen er bygningsmalerens værktøj til farvesammensætning. Udgangspunktet for Farvelærebogen er NCS (natural colour system), som er et af de mest anvendte farvesystemer til at kommunikere farver. NCS bygger på viden om, hvordan mennesket opfatter farver og kan give en eksakt beskrivelse af disse. I Farvelærebogen gennemgås teorien bag NCS - farvekroppen, farvecirklen og farvetrekanten. Yderligere belyses farvesammensætning i forhold til bl.a. facader, lofter og gulve og problematikkerne heri visualiseres. Bogen henvender sig primært til bygningsmalere i fagets grunduddannelse, men vil være af interesse for alle, der ønsker en grundlæggende viden om farvernes æstetiske virkemidler og muligheder.

BENT GRØLSTED

OPMÅLING for bygningsmalere

7. udgave

Praxis – Erhvervsskolernes Forlag 9 788770 821872

varenr. 101056-1

23-04-2018 08:15:04

Opmåling for bygningsmalere

Farvelærebogen

Bogen giver indsigt i malerfagets prisliste for bygningsmalerarbejde. Gennem tegninger, uddybende forklaringer og eksempler lærer eleverne at bruge prislisterne. Grundlaget for bogen er svendeprislisten, som er en del af den overenskomst, der er indgået mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark. Opmåling for bygningsmalere er et solidt opslagsværk og let at finde rundt i ved hjælp af et omfattende register bagest i bogen.

Bogen er bygningsmalerens værktøj til farvesammensætning. Udgangspunktet for bogen er NCS (natural colour system), som er et af de mest anvendte farvesystemer til at kommunikere farver med. I Farvelærebogen gennemgås teorien bag NCS. Bogen henvender sig primært til bygningsmalere, men kan læses af alle, der ønsker en grundlæggende viden om farvernes æstetiske virkemidler og muligheder.

7. udgave, 118 sider, varenr. 31057-1

2. udgave, 74 sider, varenr. 61057-1

Kr. 176,00

Kr. 176,00

Fås som: Papir

Fås som: Papir

Fra penselstrøg til print Gennem århundreder har skiltefaget været et traditionelt håndværk med pensel og skrivestok som vigtigste værktøjer, men de seneste 60-70 år har faget ændret sig radikalt. Hvordan og hvorfor denne forandring er sket, beskrives på underholdende og illustrativ vis i Fra penselstrøg til print. For at de gamle håndværksmæssige færdigheder og metoder ikke skal gå tabt, er en del teknikker tilmed beskrevet. Der findes ikke mange historiske bøger om håndværk skrevet af håndværkere selv. Denne bog er en undtagelse. Den er skrevet af en passioneret skiltemaler, som gennem mere end 50 år har arbejdet engageret med og for sit fag. 1. udgave, 152 sider, varenr. 101056-1

Kr. 128,00 Fås som: Papir

Alle priser er skolepriser, ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

13


Industritekniker og smed Hydraulik Som indledning handler bogen om de fysiske principper for at give en bedre forståelse af sammenhængene i den grundlæggende hydraulik. I de efterfølgende afsnit er de enkelte hydraulikkomponenters opgaver og funktioner udførligt beskrevet – herunder pumper, motorer, cylindre, trykventiler, retningsventiler, patronventiler, strømventiler, proportionalventiler og akkumulatorer. Endvidere omhandler bogen måleteknik og vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Bogen giver et indblik i hydraulikken og dens HYDRAULIK muligheder. Ud over de fysiske principper beskrives hydraulikkomponenternes opgaver udførligt. Hydraulik behandler også måleteknik og vedligeholdelse af hydrauliske anlæg. 2. udgave, 220 sider, varenr. 81057-1 2. udgave

Kaj Holmegaard

Bogen er skrevet til en række EUD-uddannelser og kan desuden bruges bredt af ingeniører, teknikere, mekanikere, maskinmestre m.fl.

Kaj Holmegaard

ISBN 978-87-7082-559-7

praxis.dk

Materialelære for metalindustrien giver en systematisk indføring i strukturen, fremstillingen og bearbejdningen af de gængse materialer, der bruges inden for metalindustrien. Bogen belyser både gammelkendte og nyere metaller samt legeringer, støbeteknikker, hærdemetoder og anvendelsesformål.

Bogen er udarbejdet til undervisningen ved erhvervsskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler m.fl., hvor der kræves indgående viden om materialeteknologi. Bogen er et nyttigt opslagsværk, som er rar at have ved hånden – også efter endt uddannelse.

Plastmaterialer anvendes til mange formål sammen med og i stedet for de forskellige metaller. Derfor er der også en fyldig beskrivelse af plastmaterialer, deres struktur, bearbejdningsmuligheder og anvendelsesområder. Også keramiske materialer gennemgås nærmere.

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

9 788770 825597

varenr. 81057-1

2017_Hydraulik_Omslag_3.indd 1

04-10-2017 14:50:00

ISBN 978-87-7082-507-8

9 788770 825078

Materialelære for metalindustrien

HYDRAULIK

Hydraulik kan anvendes som opslagsbog for den praktisk arbejdende konstruktør eller servicetekniker eller som lærebog for den, som ved selvstudium ønsker at skaffe sig en teoretisk hydraulisk viden eller ønsker at genopfriske samme.

praxis.dk

Fås som: Papir, eBog+

Smedebogen dækker al den grundlæggende viden, som smeden skal tilegne sig i løbet af sin uddannelse. Inden for de 10 kapitler gennemgås alle emner omhyggeligt, lige fra de klassiske til de nyeste teknologier inden for smedebranchen.

Indeholder al den grundlæggende viden, som smeden skal tilegne sig i løbet af sin uddannelse. Bogens 10 kapitler gennemgår alt – lige fra de klassiske til de nyeste teknologier inden for smedebranchen. Et velfungerende opslagsværk i det daglige arbejde. Bør stå på ethvert værksted. 5. udgave, 386 sider, varenr. 41140-1

sætter dig på en enkel og overskuelig måde ind i de vigtigste regler, der skal overholdes ved fremstilling af tekniske tegninger. I det globale samfund, hvor produktionen ikke kender nogen landegrænser, udgør de tekniske tegninger i endnu højere grad et fælles og standardiseret sprog. De sikrer, at der ikke opstår nogen misforståelser i en fjern afkrog i Kina, hvor en lille enhed bliver produceret til brug i en større maskine, der måske samles i Tjekkiet. Bogen indeholder en række gode opgaver, der styrker og forankrer indlæringen af principperne ved teknisk tegning. Bogen egner sig til ingeniør-, maskinmester-, industritekniker-, teknisk designeruddannelsen m.fl. Der er udgivet et særligt tillægshæfte fra Dansk Standard, hvor de vigtigste standarder, der benyttes i denne bog, er samlet.

§ 17

(tidl.

)

§ 26

) l. § 26

Kr. 96,00 Fås som: Papir

07-08-2015 11:51:00

Kr. 448,00

Kr. 140,00

ISBN 978-87-571-2897-0

9 788757 128970

Teknisk Tegning_Maskin_om2017.indd 1

praxis.dk

varenr. 31082-1

Fås som: Papir

4. udgave

Industriteknologi Alle bearbejdningsteknikker inden for spånløs og spåntagende bearbejdning bliver gennemgået. INDUSTRI Måleteknikken behandles TEKNOLOGI i dybden i et stort afsnit, og bogen indeholder en grundig beskrivelse af elektroniske, pneumatiske og hydrauliske styringer. Udarbejdet til undervisning ved erhvervsskoler og -akademier, men egner sig også til undervisning andre steder, hvor man beskæftiger sig med faget. 2. udgave, 760 sider, varenr. 31172-1

Beskåret format: 210 x 270 mm (b x h) Sideantal: 760 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 115g Arctic Matt Rygudførelse: Fladryg Pap: 2,4 mm Resultat Bogblok: 43,7 mm Rygbredde: 47,0 mm Totale bredde: 505,0 mm Total højde: 306 mm

2. udgave

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

12-12-2017 09:35:34

IndustriTeknologi er en vidtfavnende lærebog, der dækker håndværkets og maskinteknikkens mange discipliner inden for metalindustrien.

Bogen indeholder: • Traditionelle håndværktøjer • CNC • Spånløs og spåntagende bearbejdning • Smøreteknik • Måleteknik • Montageteknik • Automation

IndustriTeknologi er udarbejdet til undervisning ved erhvervsskoler og erhvervsakademier, men vil også egne sig til undervisning andre steder, hvor man beskæftiger sig med faget. Der kræves ingen grundforudsætninger af læseren, da hvert emne behandles fra bunden. Bogens omfattende stikordsliste gør den til et nyttigt opslagsværk, der altid bør være inden for rækkevidde.

Bestillingsnummer 31172-1 w w w. e f . d k

Erhvervsskolernes Forlag

31172-1_Industriteknologi_omslag.indd 1

Kr. 160,00 Fås som: Papir

2. udgave

INDUSTRITEKNOLOGI

28-10-2016 09:49:55

31030-1_SmedensFoelgesvend_2015_omslag.indd 1

2. udgave

(tid 11. udgave 17 (tid § 17 § ) ) § 26 § 26 (tidl. (tidl. § 17 ) § 26 ) (tidl. § 26 § 17 (tidl. 26) svejsning og termisk skæring § 17 §ved ) § 26 (tidl. § 17

§ 17

(tidl.

5. udgave Standarder Udfoldning Materialer Geometri Tabeller Tegning Normer

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

varenr. 31030-1

Bogen passer til undervisTEKNISK TEGNING ningen i teknisk tegning, som den foregår i dag. Der er lagt mere vægt på cad, afsnittet om tolerancer er blevet udvidet med INDUSTRI en række illustrative TEKNOLOGI eksempler, geometriske tolerancer behandles dybere, og der er blevet tilføjet en projektlignende opgave. Bogen egner sig til industritekniker- og teknisk designeruddannelserne samt til den grundlæggende undervisning i tegningslære på ingeniør- og maskinmesteruddannelserne. 4. udgave, 90 sider, varenr. 31082-1

14mm, Med venlig hilsen, Peter Wive, Produktionschef,Erhvervsskolernes Forlag

Smedens følgesvend er logisk opbygget, så det er hurtigt at finde den oplysning, man netop står og har brug for. Indeholder alt lige fra matematisk grundlag, materialekonstanter og tabeller til formler og nye betegnelser for stål og svejsematerialer. Trykt på smudsafvisende papir og i et praktisk lommebogsformat. Kan bruges af alle fra lærlingen til den faglærte og fra værkføreren til ingeniøren. 5. udgave, 332 sider, varenr. 31030-1

Smedens følgesvend

)

l. § 26

)

§ 26

Smedens følgesvend

31205-1_Arbejdsmiljoe_og_sikkerhed_§_17-2016_omslag.indd 1,3

praxis.dk

varenr. 31205-1

§ 17

(tidl.

9 788770 825146

16

9 788770 825474

)

§ 26

§ 17

praxis.dk

15

ISBN 978-87-7082-547-4

)

§ 26 (tidl.

ISBN 978-87-7082-514-6

14

Dette hæfte indeholder alt, hvad der nødvendigt at vide i forbindelse med § 17-uddannelsen.

§ 17

) § 26 (tidl. § 17 )§ 17 UDDANNELSE

§ 26

5

13

til § 17 (tidl. § 26) har gennemgået en særlig uddannelse benævnt “Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring”.

)

§ 26

(tidl.

(tidl.

12

af personer, der i henhold til § 16 (tidl. § 25) har fået instruktion om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, og som i henhold

(tidl.

§ 17

§ 17

Bogen er opbygget som et opslagsværk, der kan følge alle – fra lærlingen til den faglærte smed – og indeholder stort set det hele. Fra fagets grundlæggende viden til normer og tabeller.

11

kendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer” må svejsning, termisk skæring og slibning i tilknytning hertil kun udføres

)

§ 26

10

derfor underlagt et krav om en særlig uddannelse. Ifølge At-bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 “Be-

§ 17

)

§ 26

)

9

Svejsning og termisk skæring udgør en sundhedsrisiko og er

l. 17 (tid

(tidl.

§ 26

8

§

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

§

)

§ 26

l. 17 (tid

7

(tidl.

§ 17

)

§ 26

6

§ 17

(tidl.

Smedens følgesvend giver dig den mulighed.

Poul Henning Olesen

Alle, der arbejder i rustfrit stål, skal gennemgå den Arbejdsmiljø og sikkerhed særlige § 17-miljøuddannelse (den tidligere § 26-miljøuddannelse). Indholdet er derfor koncentreret om de vigtigste arbejdsmiljøpåvirkninger og sundhedsrisici ved arbejdet samt de særlige foranstaltninger og arbejdspladsregler. Hæftet giver derudover en række oplysninger til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 11. udgave, 67 sider, varenr. 31205-1

§ 17

De dage, hvor ambolten, hammeren og essen var smedens daglige følgesvende, er for længst forbi, og den daglige dont er for de fleste smede præget af et stadigt stigende antal regler og standarder. Mængden af nødvendig paratviden vokser støt, og man skal som smed simpelthen vide mere om alting – hele tiden.

UDGAVE

Grundrids af

Grundrids af teknisk tegning

)

§ 26

Smedens følgesvend tager et seriøst livtag med fagets største udfordring – kampen om at holde den nødvendige faglige viden up-to-date og inden for rækkevidde.

Grundrids af teknisk tegning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (tidl.

Smedens følgesvend SV: Rygbredden til 31030-1_SmedensFoelgesvend_3udgave_omslag_04_screen.pdf,

Fås som: Papir

Fås som: Papir, eBog+

§ 17

5

Kr. 112,00

4

ef.dk

varenr. 41140-1

5. udgave

3

9 788770 824309

5. udgave

2

Smedebogens kapitler er: • Måling, måleværktøjer og opmærkning • Værktøjer • Spånløs bearbejdning • Spåntagende bearbejdning • Afkortning og tildannelse • Svejsning • Lodning • Øvrige sammenføjningsmetoder • Renere teknologi og livscyklusanalyser • Formelsamling og tabeller

1

Bogen er målrettet AMU-kursus nr. 47942. 16. udgave fås dels som trykt bog med nyudviklede øvelser og test til de relevante kapitler, dels som eBog+ med tilhørende iPraxis-forløb, hvor bogens opgaver er pillet ud og videreudviklet til quizzer, test og for skellige typer opgaver. 16. udgave, 152 sider, varenr. 31220-1 Smedebogen er også et opslagsværk. Den er en uvurderlig hjælp i det daglige arbejde og bør anvendes på ethvert værksted.

30,7 mm Totale bredde: 488,7 mm Total højde: 306 mm

Allan Petersen Niels Poulsen

0 cm

Smedebogen er særdeles velegnet til alle, der beskæftiger sig med smedeområdet, samt til erhvervsuddannelser, der er beslægtede med smedeuddannelsen. Den lever naturligvis fuldt op til bekendtgørelsen om smedeuddannelsen.

ISBN 978-87-7082-430-9

Fås som: Papir, eBog

Poul-Arne Callesen

5. udgave

5. udgave

3. udgave

Kr. 352,00

Smedebogen

Rapport Overtraek Beskåret format: 210 x 270 mm (b x h) Sideantal: 384 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 115g Arctic Matt Rygudførelse: Fladryg Pap: 2,3 mm Resultat Bogblok: 22,1 mm Rygbredde:

Mogens Rasmussen Finn Monrad Rasmussen

21-05-2015 15:39:38

Kr. 269,00

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat

for metalindustrien

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

varenr. 61016-1

61016-1_Materialelaere-omslag.indd 1

NY UDGAVE

Bogen belyser både gammelkendte og nyere metaller samt legeringer, støbeteknikker, hærdemetoder og anvendelsesformål. Emnet plast har fået en omfattende beskrivelse. Desuden rummer bogen en beskrivelse af keramiske materialer. 3. udgave, 435 sider, varenr. 61016-1

Materialelære

Smedens følgesvend

2. udgave

Bogen Hydraulik giver læseren et indblik i hydraulikken og de muligheder, den indeholder.

Materialelære for metalindustrien

Erhvervsskolernes Forlag

28-08-2009 08:49:08

kr. 496,00 Fås som: Papir

14


Personvognsmekaniker Mekanikerens følgesvend

Fejlfinding og diagnose

Aircondition og klimaanlæg

Bogen gennemgår måleudstyr og de diagnosemetoder, der kan anvendes ved fejlfinding i elektroniske systemer. Man lærer de grundlæggende måle- og fejlfindingsteknikker og hvordan der arbejdes med fejlkoder og køretøjets indbyggede diagnosefunktioner. Et specielt område, som kræver særlige viden, er fejlfinding i netværk, eksempelvis CAN-bussen. Bogen indeholder eksempler på almindelige fejl, som kan opstå på netværket, og hvordan man udfører fejlfinding på disse. 1. udgave, 152 sider, varenr. 141025-1

Hæftet beskriver virkemåde og opbygning af aircondition og klimaanlæg til køretøjer. Aircondition og De anvendte kølemidler klimaanlæg har forskellige miljømæssige påvirkninger, og derfor er arbejdet med disse underlagt en række love og regler, hvoraf de vigtigste gennemgås. Der er et større afsnit om service, diagnose og fejlfinding på klimaanlæg. Hæftet indeholder teoriopgaver og oplæg til praktiske opgaver. 1. udgave, 77 sider, varenr. 111053-1

Kr. 200,00

Fås som: Papir

gesvend, 9. udg. RapportBeskåret format:100 x 170 mm (bredde x højde)Sideantal:490Udskydning:16 siderIndbinding:Garnhæftet/fadensiegelPapir:90 g Arctic MattResultatBogblok:21.4 mmRygbredde:24.5 mmTotal bredde:224.5 mmTotal højde:170 mm[http://narayana.dk/images/support/ )c = ombuk (15 mm)d = rygbreddee = breddef = højdeg = flapHusk 5 mm ekstra til beskæring på alle 4 sider.Omslagsmål i denne beregning er kun vejledende og kan variere afhængig af den konkrete indbinding.Narayana Press påtager sig intet ansvar for evt. fejl i dette målberegningsprogram.

Den uundværlige opslagsbog og værktøj nr. 1 for den moderne mekaniker eller for alle bilejere, der her og nu NY UDGAVE ønsker at finde konkret information og vigtige på vej i 2019 grunddata om såvel de nye som de gamle, velkendte teknologier; fejlfinding på bilens systemer, test- og diagnoseudstyr, CAN-bus, el- og hybridsystemer, ABS, ESP og NO x- katalysator. 10. udgave, 496 sider, varenr. 31273-1

10

oner i et handy ormat«

urtigt overblik unddata«

værk – betydelig ørrelsen antyder«

praxis.dk

31273-1

273-1_omslag_2.indd 1

Mekanikerens følgesvend

Mekanikerens følgesvend

vend er opdateret med teknologier, der findes elektronik; fejlfinding est- og diagnoseudstyr, idsystemer, ABS, ESP og fører-hjælpesystemer.

Mekanikerens følgesvend

UDGAVE

esvend er den bog og værktøj nr. 1 kaniker eller for alle u ønsker at finde konkret e grunddata til såvel de elkendte teknologier.

Nyheder i 10. udgave Adaptiv fartpilot Kalibrering af radar og kamera Nødbremsesystem Partikelfilter (benzin) Real Driving Emission Vejskilt-assistent Vognbaneskift-alarm

Aircondition og klimaanlæg

Dette hæfte beskriver virkemåde og opbygning af aircondition og klimaanlæg til køretøjer. De anvendte kølemidler har forskellige miljømæssige påvirkninger, derfor er arbejdet med disse underlagt en række love og regler – de vigtigste gennemgås. Der er et større afsnit om service, diagnose og fejlfinding på klimaanlæg. Hæftet indeholder teoriopgaver og oplæg til praktisk opgave.

Mekanikere i alle afskygninger – personvogn, lastvogn, entreprenør- og landbrug – vil få stor gavn af hæftet, både på EUD og i efteruddannelserne.

Dækker de obligatoriske fag på personvognsmekanikeruddannelsens hovedforløb: “Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg” og “Service på airconditionanlæg” samt på alle efteruddannelseskurser i emnet aircondition og klimaanlæg: fx “Fejlfinding på køleanlæg” (Skolefagkode: 40664), “Kontrol og fejlfinding på klimastyring” (Skolefagkode: 40672).

ISBN 978-87-7082-349-4

9 788770 822494

PRAXIS – ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

27-01-2017 18:54:11

Kr. 128,00 Fås som: Papir

Autobogen 6. udgave

Dækker al den grundlæggende viden, som enhver personvognsmekaniker skal tilegne sig i løbet af sin uddannelse. Alle emner gennemgås omhyggeligt, lige fra de klassiske til de nyeste teknologier inden for faget. Bogen er en uvurderlig hjælp i det daglige arbejde og bør anvendes på ethvert værksted. 6. udgave, 688 sider, varenr. 31171-1

Autobogen er også et opslagsværk. Den er en uvurderlig hjælp i det daglige arbejde og bør anvendes på ethvert værksted. Autobogen har sin egen hjemmeside.

Køretøjsteknologi og miljø

ef.dk

Erik Quist • Raoul Rey

6. udgave

Erhvervsskolernes Forlag

www.ef.dk/autobogen 9 788770 82389

Bogen

varenr. 31171-1

28-02-2013 14:25:04

Køretøjsteknologi og miljø Udledningen af miljøskadelige stoffer fra transportsektoren skal nedbringes. Derfor ser vi i disse år en masse køretøjsteknologiske fornyelser:

• Optimering af de traditionelle forbrændingsmotorer. • Hybridteknologier, hvor forbrændingsmotoren kombineres med en el-motor, hvilket giver bedre brændstoføkonomi og dermed lavere udledning fra det enkelte køretøj. • Køretøjer med ren el-drift, som kan være stort set forureningsfrie, såfremt strømmen hentes fra en miljøvenlig strømkilde. • Udvikling af alternative brændstoffer som biodiesel, ætanol, brint m.fl. Denne bog kommer rundt om de mange spændende, nye tiltag inden for transportsektoren.

ISBN 978-87-7082-239-8

9 788770 822398

ef.dk

varenr. 101085-1

Erhvervsskolernes Forlag

Kr. 536,00 Fås som: Papir

Autostartbogen

således, at den giver en god introduktion og viden i grundprincipperne inden for automekanikerens verden. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og er fyldt med gode, farvelagte illustrationer, der er med til at lette forståelsen. Bogen beskriver benzin- og dieselmotor, el- og hybridbiler, styretøj og hjulophæng, hydrauliske bremser, trykluftforstærkede bremser, transmissionssystem, elektriske systemer, karrosseri, bilværktøj, logistik, miljø og arbejdsmiljø. Med Autostartbogen er man godt på vej til at få en god faglig indsigt, der gør det lettere at omsætte teorien til praktisk viden. Den faglige viden fuldendes med fagets grundbog – Autobogen, der er meget mere omfattende og uddybende. Autostartbogen er indgangsvejen til mekanikeruddannelsen.

ISBN 978-877-082-350-0

ef.dk

www.ef.dk/autostart 9 788770 823500

varenr. 31234-1

Er indgangsvejen til mekanikeruddannelsen. Bogen er tilrettelagt, så den giver en god introduktion og viden i grundprincipperne inden for mekanikerens verden. Den behandler bl.a. motor, bremser, transmission, styretøj, miljø og arbejdsmiljø. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog og understøttes af forklarende illustrationer i farver. 7. udgave, 264 sider, varenr. 31234-1 Auto

START

Bogen

Erik Quist • Raoul Rey

7. udgave

Erhvervsskolernes Forlag

Kr. 328,00 Fås som: Papir, eBog+

Denne bog kommer rundt om de mange spændende køretøjsteknologiske fornyelser, der Køretøjsteknologi iværksættes for at og miljø nedbringe udledningen af miljøskadelige stoffer fra transportsektoren: • Optimering af de traditionelle forbrændingsmotorer. • Hybridteknologier, hvor forbrændingsmotoren kombineres med en el-motor. • Køretøjer med ren el-drift, som kan være stort set forureningsfrie. • Udvikling af alternative brændstoffer som biodiesel, ætanol, brint m.fl. 1. udgave, 126 sider, varenr. 101085-1 Motor – mekanik gennemgår forskellige typer forbrændingsmotorers funktion og opbygning. De forskellige motortyper og konstruktioner præsenteres – rækkemotor, V-motor, boxermotor, wankelmotor m.fl. Og såvel benzinsom dieselmotorers opbygning og funktion forklares, både de helt små totakts industrimotorer og de store firtakts motorer til lastbil, traktor og entreprenørmaskiner.

De enkelte motorkomponenter gennemgås grundigt, lige fra stempelringe over krumtap og motorblok til turbolader og partikelfilter.

ISBN 978-87-7082-092-9

9 788770 820929

ef.dk

varenr. 31255-1

Erhvervsskolernes Forlag

Dieselmotor

Bogen kommer hele vejen rundt om dieselmotoren. Lige fra den historiske udvikling til nutidens velsmurte dieselmotorer med optimal ydelse og minimal forurening. Du kan læse om motorens grundlæggende opbygning og funktion, herunder køling, smøring, turbolader og udstødningsefterbehandling. De gængse brændstofsystemer bliver grundigt beskrevet: Common rail, rækkepumpe, fordelerpumpe og pumpedyseenhed. De forskellige injektortyper og de forskellige højtrykspumper fra fx Bosch og DENSO bliver gennemgået. En moderne dieselmotor fungerer ikke uden elektronik. Derfor er der også særskilte kapitler, der gennemgår alle de elektriske komponenter samt systemoversigter for den elektroniske styring af dieselmotoren. De miljømæssige forhold ved dieselmotoren, herunder efterbehandlingssystemerne EGR, partikelfilter og SCR-systemer, bliver behandlet. Bogens sidste kapitler beskæftiger sig med montering og indstilling af brændstofpumper, udskiftning af injektorer samt fejlfinding generelt.

Kr. 256,00 Fås som: Papir

Bogen henvender sig primært til elever på henholdsvis person- og lastvognsmekanikeruddannelsen, men kan også anvendes bredt inden for efteruddannelsesområdet.

ISBN 978-87-7082-515-3

9 788770 825153

diesel_omslag.indd 1

praxis.dk

varenr. 51090-1

Emnebogen indeholder beskrivelser af alle motorens komponenter samt opbygning og Motor – mekanik funktion for motorer generelt. I bogen behandles såvel totaktsog firtaktsmotorer som benzin- og dieseldrevne motorer. 3. udgave, 191 sider, varenr. 31255-1

Kr. 216,00 Fås som: Papir

Dieselmotor Dieselmotor

Autostartbogen er tilrettelagt

Bogen

Bogen

START

START

Auto

to

Motor – mekanik

Køretøjsteknologi og miljø

ISBN 978-87-7082-389-0

Bogen

Autobogen er tilrettelagt således, at den fuldt ud lever op til bekendtgørelsen om mekanikeruddannelsen.

Auto

Motor – mekanik Motor – mekanik

Autobogen

dækker al den grund­ læggende viden, som enhver personvogns­ mekaniker skal tilegne sig i løbet af sin uddannelse. Alle emner gennemgås omhyggeligt, lige fra de klassiske til de nyeste teknologier inden for faget.

Auto

Bogen

Kr. 112,00

Fås som: Papir

gave, 2013: Rapport Overtraek Beskåret format: 210 x 270 mm (b x h) Sideantal: 688 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 115g Arctic Silk Rygudførelse: Fladryg Pap: 2.4 mm Resultat Bogblok: 36.8 mm Rygbredde: 41.6 mm Totale bredde: 499.6 mm Total højde: 306 mm

o

ef.dk

varenr. 111053-1

Bogen dækker bl.a. konstruktionstyper og opbygning, den indeholder en grundig beskrivelDieselmotor se af brændstofsystemer, ligesom også elektroniske komponenter og fejlfinding gennemgås. Derudover behandles dieselmotorens miljømæssige forhold, herunder partikelfilter og SCR-systemer. Indholdet er relevant for lastvognsmekanikere. I bogen er der medtaget konkrete eksempler på dieselsystemer til lastbiler. 3. udgave, 284 sider, varenr. 51090-1 PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

08-09-2015 12:41:56

Kr. 292,00 Fås som: Papir

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

15


Merkantil Informatik C

Informatik C

Ken Mathiasen

Informatik C

Bogen giver en grundig indføring i teorien bag faget informatik. Innovation bliver gennemgået med det praktiske for øje, og bogen giver forslag til opbygning af den obligatoriske elevlogbog. I teksten anvendes worked examples og computational thinking, hvor eleven typisk skal arbejde videre med (eller ændre) en stillet opgave. Dækker kernestofområderne i 2017-læreplanen og læner sig op ad undervisningsvejledningen til Informatik C, HHX. 1. udgave, 263 sider, varenr. 174004-1

Kr. 192,00 Fås som: Papir,

eBog+

Med tilhørende værktøjshæfte, varenr. 174009-1. Sampakke, varenr. 174004-1BU, kr. 256,00

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

04-10-2017 12:06:40

SAMF på hg

Service til salg

– Grundbog 210

7,4 mm

210

– Grundbog

SAMF på hg er layoutet som et magasin. Det gør stoffet levende og er med til at lette forståelsen hos alle grupper af elever. Bogen indeholder artikler – ikke kapitler – der udfolder sig omkring emnerne: Politik, Sociologi, Arbejdsmarkedsforhold og Argumentationsanalyse. Hver artikel afsluttes med ”Tjekboksen”, der opsamler og uddyber artiklernes væsentligste fagord. 1. udgave, 132 sider, varenr. 101119-1

SAMF PÅ HG GRUNDBOG

SAMF på hg er layoutet som et magasin. Det gør stoffet levende og er med til at lette forståelsen hos alle grupper af elever. Bogen indeholder artikler – ikke kapitler – der udfolder sig omkring emnerne: • Politik • Sociologi • Arbejdsmarkedsforhold • Argumentationsanalyse

GRUNDBOG

Service til salg er bogen til dig, der går på hg, og som inden ret længe skal ud og arbejde med salg og service i den virkelige verden. Bogens 8 kapitler indledes alle med en fiktiv historie. Mød Mads, Andreas og Henriette og følg med i deres overvejelser og beslutninger på vejen mod at åbne egen butik.

Hver artikel afsluttes med ”Tjekboksen”, der opsamler og uddyber artiklernes væsentligste fagord, der i teksten er markeret med FED.

De fiktive historier åbner op for kernestoffet og går hver især i dybden med et relevant emne inden for faget.

Iben Danielsen

Det tilhørerende opgavehæfte SAMF på hg – opgavehæfte – indeholder opgaver og oplæg til projekter, der foruden at træne elevernes basale viden om faget, lægger vægt på elevernes evne til – på et samfundsfagligt grundlag – at argumentere for egne synspunkter. På www.undervisningsbanken.dk kan du finde yderligere opgaver, test, spil og cases.

SAMF på hg er udarbejdet af journalist Iben Danielsen.

Arbejdsmarkedsforhold Holder fagforeningen din tid ud?

Der er udarbejdet et opgavehæfte til bogen, og på Undervisningsbanken.dk kan du finde:

■ ■

Politik Venstre eller højre? Rød eller blå?

■ ■

TEMA

ISBN: 978-87-7082-268-8

978-87-7082-268-8

ISBN 978-87-7082-173-5

Er det ok at arbejde sort?

ef.dk

Varenummer: 101119-1

9 788770 821735

ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

Erhvervsskolernes Forlag

Den fiktive historie indtalt som lydfil En række af opgavehæftets øvelser Supplerende materiale og virksomheds-cases Vejledende løsninger til opgavehæftet

Service til salg er udarbejdet af Kirsten Wissing og Kasper Thordahl Møller. Kirsten og Kasper underviser i salg og service på Skanderborg Handelsskole og har desuden begge egne firmaer.

Sociologi Hvilken farve er du?

91086-1_salg_til_service_forside_2.indd 1

Kr. 200,00

ef.dk

varenr. 91086-1

SERVICETILSALG

Iben Danielsen

SAMF på hg henvender sig til F- og E-niveau på handelsskolernes merkantile indgang, men kan også finde anvendelse på produktionsskoler og i folkeskolens ældste klasser.

Bogens kapitler indledes alle med en fiktiv historie. Mød Mads, Andreas og Henriette og følg med i deres overvejelser og beslutninger på vejen mod at åbne egen butik. De fiktive historier åbner op for kernestoffet og går hver især i dybden med et relevant emne inden for faget. Service til salg er udarbejdet til Handelsskolens grunduddannelse niveau F, E, D og C og dækker bekendtgørelsen. 1. udgave, 160 sider, varenr. 91086-1

Beskåret format: 170 x 240 mm (b x h) Sideantal: 168 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 115g Arctic Silk Resultat Bogblok: 8,2 mm Rygbredde: 8,9 mm Totale bredde: 348,9 mm Total højde: 240 mm

SAMFpå hg

02-07-2010 13:43:41

Kr. 200,00

Fås som: Papir

Fås som: Papir Med tilhørende opgavehæfte, varenr. 101130-1

Med tilhørende opgavehæfte, varenr. 101061-1

Binderi – Teknik – Design Bogen er baseret på de ministerielle bekendtgørelser og gennemgår udførligt det grundlæggende faglige stof, men inspirerer også til kreativitet og nytænkning. Leg og eksperimenter med former, farver, overflader og bevægelser er i højsædet. Binderi, teknik, design er skrevet i et letlæseligt sprog, og teksten er overalt ledsaget af fotos og tegninger, der understøtter indlæringen. Strukturen i bogen gør det muligt at følge arbejdsfaser og teknikker i tekst og billeder. Stoffet kan gennemgås kontinuerligt, eller der kan springes mellem kapitlerne. Bogen kan også bruges som opslagsværk. Binderi, teknik, design kan anvendes af alle – fra helt uøvede til professionelle bindere. Bogen vil desuden kunne anvendes inden for jordbrug, gartneri, blomsterhandel, blomsterbindingskurser og andre beslægtede interesse- og uddannelsesområder. Bogen er udviklet i samarbejde med faget, virksomheder, erhvervsskoler og faglærere.

BINDERI TEKNIK DESIGN

Binderi, teknik, design er den nye grundbog til uddannelserne blomsterbinder og blomsterdekoratør.

Dorthe Vembye

BINDERI TEKNIK DESIGN

01-okt-03, 13:38:42

Fungerer som grundbog til uddannelserne blomsterbinder og blomsterdekoratør og kan også bruges som opslagsværk. Bogen gennemgår udførligt det grundlæggende faglige stof, men inspirerer også til kreativitet og nytænkning. Leg og eksperimenter med former, farver, overflader og bevægelser er i højsædet. Binderi – Teknik – Design er skrevet i et letlæseligt sprog og illustreret med fotos og tegninger, der understøtter indlæringen. Strukturen i bogen gør det muligt at følge arbejdsfaser og teknikker i tekst og billeder. 2. udgave, 518 sider, varenr. 31145-1

Kr. 448,00 Fås som: Papir

16


an arbejde bl.a.:

SuSanne GreGerSen

jdet en erne kan

– Kreativitet, teknik, præsentation Bogen giver gode råd og anvisninger til, hvordan du kan arbejde med visuelle og kreative aspekter i salgsarbejdet i forhold til bl.a.: Idéudvikling, Dekoration, Vareeksponering, Layout af skilte, Farver, Annoncer, Hjemmesider, Opbygning af stande og butikker og Opgavepræsentation. Visuelt salg henvender sig til kreative fagområder – fx på hg-uddannelsen detail med specialer – hvor salg og præsentation af varer, serviceydelser og budskaber er i centrum, fx dekoration, butiksdrift, innovation og iværksætteri. 1. udgave, 204 sider, varenr. 91063-1

kreativitet teknik præsentation

nielS JørGen anderSen

rgen virkring

Visuelt salg

Visuelt salg

Visuelt salg

empelvis tation af n, butiks-

SuSanne GreGerSen nielS JørGen anderSen

Kr. 220,00 Fås som: Papir

Dansk på hg – Grundbog

arne ladegaard

dansk På hg

dansk

// grundbog

Dansk på hg har fokus på en lang række hverdagssituationer, hvor det har betydning at være god til dansk, skriftligt og mundtligt. Materialet er bygget op omkring bekendtgørelsens målpinde: Læse, lytte, skrive, tale. Materialets udformning har afsæt i en magasintankegang og er stærkt visuel. Det skaber øget interesse for faget og er med til at lette forståelsen hos alle elevgrupper. 2. udgave, 104 sider, varenr. 91085-1

På hg

skriv

grundbog

Min hjerne står stille, når jeg skal skrive

gen er der udarbejdet en opgavebog, som ne mulighed for at løse praksisnære opgaforbedre deres kvalifikationer i dansk.

er vejen til succes Tal Smalltalk

ndervisningsbanken.dk kan du finde materiale: Fra multiple choice til mere e opgaver. Materialet er beregnet til F-, E-, eau. Det er også her, du finder materialets ning.

lyT

Dansk på hg er skrevet af Arne Ladegaard. Arne underviser i dansk, samfundsfag og salg & service på hg på Herningsholm Erhvervsskole. Arne har i mange år beskæftiget sig med reklame og markedsføring, bl.a. som tekstforfatter, konceptmager og grafisk koordinator. Arne blev læreruddannet i 2004.

Gør dine kunder mere tilfredse – Lyt til deres ønsker

læs

Hvordan er en tilbudsavis skruet sammen?

DANSK

PÅ HG

DANSK

Kr. 170,00 Fås som: Papir

PÅ HG

OPGAVEHÆFTE

ISBN 978-87-7082-343-2

ARNE LADEGAARD

ef.dk

Erhvervsskolernes Erhver Erhvervssk olernes Forlag

på hg – Opgavehæfte er udarbejdet i Forlag

OPGAVEHÆFTE

Dansk på hg – Opgavehæfte

Plus lus Sælg dig selv – i ansøgningen og på cv’et

9 788770 823432 Varenr. 91085-1 menhæng med grundbogsmaterialet: Dansk

er tænkt som en træning af basale danskfagdigheder, som giver eleverne mulighed for at ksisnære opgaver, der kan forbedre deres tioner i dansk.

08-05-2012 14:02:28

Hæftet er tænkt som en træning af basale danskfaglige færdigheder, som giver eleverne mulighed for at løse praksisnære opgaver, der kan forbedre deres kvalifikationer i dansk. 1. udgave, 52 sider, varenr. 101129-1

SKRIVE

w.undervisningsbanken.dk kan du nde re materiale, som spænder bredt fra multiple il mere selvstændige opgaver. Materialet er t til F-, E-, D- og C-niveau.

TALE LYTTE LÆSE ISBN 978-87-7082-254-1

ef.dk

Erhvervsskolernes Forlag 9 788770 822541

Varenr. 101129-1

Erhvervsskolernes Forlag

EKSTRA Note-sider bagest i hæftet!

1

Kr. 65,00 Fås som: Papir

28/03/11 17.04

Hansen Anny Willemoes

Excuse me, do you

speak English?

Excuse me, do you speak English? Bogen består af korte, differentierede tekster, der er skrevet i et enkelt og rigt glosseret sprog, med tilhørende arbejdsspørgsmål. Bogen er baseret på gruppearbejde, så eleverne får talt så meget engelsk som muligt. Ved hjælp af QR-koder er der links til tekstrelevante videoer og hjemmesider. Ligeledes er der link til smartboard-aktiviteter og til en lydfil med indtaling af teksterne og gloselisterne. Indeholder desuden en lærervejledning. 1. udgave, 224 sider, varenr. 131036-1

Kr. 200,00 Fås som: Papir

17


Fysik, Kemi, Matematik, Naturfag, Biologi

ekstra afsnit for den videbegærlige elev.

ergi, arbejde og Newtons tre love. Kapitel 3 og 4

ning til fysik på A-niveau.

Plantebiologi giver en bred og omfattende basisviden om biologi og økologi i relation til planteavl i jordbrugsbranchen. Plantebiologi Bogen dækker grundfaget biologi på erhvervsuddannelserne inden for områderne gartneri, landbrug og skovbrug. Omdrejningspunktet er planter med baggrund i planteriget, planters opbygning og funktion samt deres samspil med insekter, mikroorganismer og omgivelser i øvrigt. I alle emner er inddraget eksempler.

I Teknisk matematik D-C er teorien gjort tilgængelig med overskuelig formelopsætning og praktiske eksempler, opgaver og projekter. Opgaverne handler bl.a. om emner som kloakering, varmebehandling af mælk, spærfag og Storebæltsbroen. Derudover er der rene regneopgaver, som træner eleven i matematikken. Bogen er skræddersyet til D- og C-niveau til eud og eux og kan derudover bruges til erhvervsakademierne samt hf og stx, hvor der dog skal suppleres med statistik. Teknisk matematik D-C har særligt potentiale til den praktiske toning af matematik C på hf.

Morten Stoklund Larsen

Praxis — Nyt Teknisk Forlag

PLANTEBIOLOGI giver en bred og omfattende basisviden om biologi i relation til planteavl i jordbrugs-branchen. Bogen dækker grundfaget biologi på erhvervsuddannelserne inden for områderne gartneri, landbrug og skovbrug. Omdrejningspunktet er planter med baggrund i planteriget, planters opbygning og funktion samt deres samspil med insekter, mikroorganismer og omgivelser i øvrigt. I alle emner er inddraget eksempler fra jordbrugs-branchens virkelighed. Bogens indhold er overordnet: • Livscyklus for relevante organismer • Formeringsformer, arvelighedslære og forædling • Beskrivelse af plantens forskellige vækstfaktorer, herunder jordbundsforhold • Aktuelle stofkredsløb

Anne Handberg Pedersen

9 788770 825603

praxis.dk

Anette Helbo Sørensen

5. udgave

ISBN 978-87-7082-560-3

PLANTEBIOLOGI er udarbejdet af Anette Helbo Sørensen, der er uddannet gartneritekniker, og som til daglig er faglærer og læsevejleder ved Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.

5. udgave

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

varenr. 31088-1

Biologi_forside_170623.indd 1

23-06-2017 13:28:51

1. udgave, 344 sider, varenr. 91003-1

5. udgave, 136 sider, varenr. 31088-1

Kr. 256,00 Fås som: Papir, eBog+

Kr. 198,00 Fås som: Papir, eBog+

1. udgave, 248 sider, varenr. 161002-1

Kr. 192,00 Fås som: Papir

Kemi

Fysik

For at sikre et godt overblik over stoffet er de forskellige stofområder KEMI anbragt samlet og EN STUDIEBOG færdigbehandlet i det samme kapitel i bogen. De enkelte kapitler indeholder mange små og lette teoretiske opgaver, der yderligere sikrer indlæringen af stoffet. Hertil kommer, at bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, der gør den velegnet til selvstudium i forbindelse med projektarbejde.

Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen viser bogen, hvordan FYSIK de fysiske teorier EN STUDIEBOG fungerer i praksis. De tilhørende opgaver gør, at eleverne får en viden, der hænger fast.

– en studiebog

– en studiebog

Ib Randrup

FYSIK - en studiebog er en spændende og underholdende vejviser ind i fysikkens forunderlige verden. Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen viser bogen, hvordan de fysiske teorier fungerer i praksis. De tilhørende opgaver gør at eleverne får en viden, der hænger fast. FYSIK – en studiebog er bogen, der gør det sjovt at lære fysik på teknisk skole og i folkeskolens ældste klasse.

Bestillingsnummer

31261-1

www.ef.dk

6. udgave

fysik_gældenden.indd 1

22-03-2006 09:17:00

F Y S I K – EN STUDIEBOG

K E M I – EN STUDIEBOG

og er grundbogen til kemiunderrvsuddannelserne. Den fungerer og som opslagsbog. Hvert kapitel stofområde. Hertil kommer, at et sprog, der gør den velegnet til ndelse med projektarbejde.

Bogen giver en systematisk fremstilling af fysikfagets teoretiske grundlag og behandler emnerne: Fysikbogen bevægelse, bevægelse og energi, varme, gas, bølger, optik, el-lære, kinetik og bevægelse i to dimensioner, dynamik og atom- og kernefysik. Fysikbogen er skrevet til fysik på B-niveau på eux og htx.

ANETTE HELBO SØRENSEN

n for atomfysik og kernefysik.

r læreplanens kernestof fuldt ud. Ydermere kan

Teknisk Matematik D-C

P L A N T E B I O LO G I

evægelse og kinematik. Kapitel 2 giver en kort

tilling af mekanikken med kinematik og dynamik,

Plantebiologi

P L A N T E B I O LO G I

r alle er rige på eksempler, øvelser og opgaver.

Fysikbogen

ing på EUX.

tel 5 omhandler bølger og fungerer samtidig som

ys og optik. Kapitel 7 handler om ellære. Kapitel 8

Morten Stoklund Larsen

remstilling af fysik-fagets teoretiske grundlag.

vendes efter læreplanen i fysik B for HTX. Bogen

Anne Handberg Pedersen

en

Fysikbogen

Naturfag F-E webBogen er delt op i seks hovedafsnit, der svarer til fagets faglige mål. Disse indeholder generelt fællesstof med tilhørende opgaver. Fællesstoffet er relevant for alle

Knud Ottosen

4. udgave

22-05-2007 14:29:19

6. udgave, 156 sider, varenr. 41170-1

fagretninger. Hovedafsnittene om energi og byggesten, cellebiologi og stoffers opbygning og egenskaber indeholder desuden fagspecifikt stof med tilhørende opgaver og quizzer til fagsporene mennesker og fødevarer.

Kr. 160,00

1. udgave, varenr. Reform 5.1-10

Fås som: Papir

4. udgave, 132 sider, varenr. 31261-1

Kr. 144,00 Fås som: Papir

Kr. 120,00 Fås som: webBog

18


YT NISK Syre

4

dihydrogenphospha tion

ammoni umion

7,21

HPO 2 −

H2 O

sser i priorit

Karakteristisk

gruppe

Carboxylsyre

NH

CO 2 −

præfiks

middel stærk

3,68

phospha

t-ion

OH −

hydroxid

-ion

O 2−

1,62

stærk

oxid-ion

0,00 -10,00

Anvendt Kemi arbejder målrettet med det, kemien bruges til: de materialer, den produktion og Anvendt Kemi 2 de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund. Det gør den med grundige kapitler om analyse og syntese samt en række cases, som er skrevet med hjælp fra fagfolk, der perspektiverer kernestoffet. Serien er skrevet, så den kan anvendes på de forskellige gymnasiale uddannelser. Bind 1 og 2 dækker B-niveau (bind 1 kan også bruges An tilvendt Kemi 3 C-niveau), og bind 3 dækker A-niveau. C

O

OH

suffiks

carboxy-

Ester

Kemi

1

Anvendt Kemi 1 er første bind i kemi. Bogen af et system arbejder , der dækk målrettet materialer, er C-A-niveau med det, den produ et kemien ktion og væsentlige bruges til: de kemis i det mode De ke tekno rne samfu logier, der nd. I Anvendt er Kemi 1 behandles beregninge – foruden r og kemis kemisk sprog ke forbin processer delser – , kemiske og den indled også syre/b ende del ase-kemi, af organ redox Systemet isk kemi. er oprindeligt skrevet til men er efterfølgen det teknis de tilpas ke gymn Forfatteren set de andre asium – underviser htx – gymnasiale på htx samt til bogen uddannelser er testet hf (VUC) . i begge uddan i Horsens, og mater nelser. ialet

7,63 6,79

4,75

ak

4

Anvendt

9,24

hydroge nphospha t-ion

carbonat-ion

PO 3 −

14,00

24,00

følge

11,88 svag

ammoni

3

12,38

vand

hydroxid ion

eret række

4

9,25

10,32

3

hydroge ncarbonation

hydroge nphospha tion

OH −

iske stofkla

n

Flemming

-syre

(-carboxylsyre)

C

O

ISBN 978-87-571

O

Amid

-2874-1

-ester

endt_kemi_o

mslag_med_

varenr. 81103-1

C

-on

-ether

N

O

O

delser

F

Cl

nitro-

Br

fluor-, chlor-, brom-, iod-

I

CH CH

CH

CH CH CH

phenyl-

-benzen

–C≡C– C

Alkan

-yn

C

A nv e n d t Ke m i 2

2

Halogenforbin

Benzen

Alken

Kem i

oxy-

ser

Kemi

2 er andet i kemi på bind af et htx. Bogen system, der arbejder dækker B-nive det teknis målrettet ke gymn auet med det, asium: De der karak miske tekno materialer, teriserer logier, der den produ er væsen ktion og tlige i det de keI Anvendt moderne Kemi 2 behan samfund. syntese og dles kemis k ligevæ analyse samt gt, reakti organiske onshastighe stoffer med d, Systemet oxygen og er skreve nitrogen. t først og – htx – men fremmest det kan til det teknis naturligvis siale uddan ke gymn også bruge asium nelser. Forfat s på de andre teren under i Horsens, gymnaog mater viser på såvel ialet til bogen htx som hf (VUC) er testet i begge uddan nelser.

-amin

Nitroforbindel

Alkyn

Anvendt

-ol

amino-

C

Anv en dt

hydroxy-

2

O

el 3.3

oxo-

OH

– NH

C

-an

ISBN 978-87-571

-2839-0

praxis.dk

mi2_omslag

medflapper.i

ndd 1

9 788757

CH -Ar 3

2,3

CH -CO-Ar 3

R-CH -CHO 2

2,5

2,7

2,9

R-CH -N-Ar 2

3,1 3,2

R-CH -I 2

3,2

R-CH -O-R 2

3,4

R-CH -Br 2

3,4

3,5

R-CH -Cl 2

Anvendt Kemi 3 dækker system bestå A-niveauet ende af i kemi og 3 bøger. er sidste kemien Bogen arbejd bind i et bruges til: er målre De mater teknologier ttet med ialer, den , der er væsen det, produktion tlige i det og de kemis moderne ke I Anvendt samfund. Kemi 3 behandles termodynam reaktionskin ik (energ etik (reakt iomsætning) nisk kemi ionsordner), , kvantekem (proteiner og enzym i (orbitaler), er) samt orgaspektroskop Systemet består desud i (IR og 1H-NM en af Anven R). henholdsvis dt Kemi C- og B-nive 1 og dækker au. Anven 2, som dækk kernestoffe dt kemi er t på de er skreve kernestoffe 3 gymnasiale t, så serien t indeholder uddannelser ren under serien en . Ud over viser på del suppl såvel htx erende stof. til bogen som hf Forfatteer testet i begge uddan (VUC) i Horsens, og mater nelser. ialet

2,7

>CH-N

2,8

>CH-Ar

3,0

>CH-N-Ar >CH-CO-Ar

3,0

3,3

>CH-O-R >CH-OH

3,7 3,9

>CH-N-CO-R

4,0

>CH-Cl

4,2

>CH-I >CH-Br

4,3

På seriens hjemmeside ligger der: ekstra opgaver, tjekspørgsmål, facitliste og illustrationer fra bøgerne. CH -O-CO-R 3

3,7

CH -O-Ar 3

R-CH -OH 2

3,8

CH -NO 3

2

R-CH -O-CO-R 2

4,3

CH -O-C 3

3,1

CH -O-CO-A 3

r

4,0

R-CH -O-Ar 2

R-CH -NO 2

2

3,6

3,6

4,1

4,3

>CH-O-Ar >CH-NO 2

>CH-O-CO-R

4,3

4,5

4,7

4,8

4,4

3

R-CH -N-CO-R 2

2,9 3,0 3,3

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

Kem i

R-CH -CO-Ar 2

2,7

2,8 r

2,5

R-CH -Ar 2

2,6

CH -Br 3

CH -N-Ar 3 CH -N-CO-A 3 CH -Cl 3 CH -O-R 3

2,4

R-CH -N2

2,4

>CH-CHO >CH-CO-OR

>CH-C*C >CH-COOH

>CH-CN

>CH-CO-O-Ar >CH-CO-R

Anv en dt

2,3

2,3

2,4

2,3

tf

_omslagmed

128314

varenr. 101109-1

3. udgave, 176 sider, varenr. 81103-1

Kr. 160,00 Fås som: Papir

Gennem bogen har vi markere forskellige t elementer i forskellig vis. Her er teksten på en liste: En blå bjælke ud for teksten kerer et gennem marDe står som regnet eksempel. en del af men ofte viser de løsningsteksten, der for de arbejdsopgaver, metoger senere der føli afsnittet. En lysegrøn her forklare bjælke markerer, at s stykke udstyr brugen af et bestemt eller apparat ur. Opgaver er til Dem bruger dig som elev. din forståels du til at træne e af sprogbr begreber ug, og En ting er sammenhænge. at læse teksten men kun hvis du anvende– din viden r og ståelse, vil træner din forden blive nyttig. fæstne sig og

Opgaver markeret med en stjerne uden særlig udfordrfor bjælken er ende. De dig, som fi nder de andreer til gaver lette og som gerne opvidere end vil det.

2. udgave, 184 sider, varenr. 101098-1

Kr. 168,00 Fås som: Papir

Forsøg

Nogle steder le gul seddel har opgaverne en lilmed ”Forsøg øverst. Det ” skrevet er ten du selv små forsøg, som enkan dine medstud lave sammen med lærer vil vise erende, eller som din som demons forsøg. trations-

Case

9 788757

1A

praxis.dk/n

10:37:34

Lidt om og opbygbogens brug ning

08:46:15

A nv e n d t Ke m i 3

vendt_kemi3

12-07-2016

Anvendt Kemi 1 C/B

Anvendt Kemi 2 B

Hen gennem række opslag bogen er placeret en er cases, der på blå baggrund. Det skal give skoleke dens virkelig e perspektiv, mien måske kan inspirere til og som

16-04-2015

101109-1_an

flapper.indd

Forlag

tematiske eller projekto pgaver. Flemmforløb ing Fische r

ISBN 978-87-571

-2831-4

– Nyt Teknisk

Gennem bogen er placeret en række opslag er cases, der på blå baggrund. Det skal give skoleke dens virkelig e perspektiv, mien måske kan inspirere til og som forløb eller tematiske projektopgaver.

Opgaver markeret med en stjerne uden særlig udfordrfor bjælken er ende. De dig, som fi nder de andreer til gaver lette og som gerne opvidere end vil det.

Fischer

2,2

CH -N3

2,2

2,2

2,2

2,3

r

2,0

>CH-C*C >CH-CO-N

2,2

R-CH -CO-N 2

R-CH -COOR 2

R-CH -CN 2

R-CH -CO-O-A 2

R-CH -CO-R 2

R-CH -COOH 2

PRAXIS

Flemming

2,1

2,2

2,2

2,0

R-CH -CO-OR 2

2,0

2,0

2,0

r

1,5

1,9

2,0

O2

Nogle steder le gul seddel har opgaverne en lilmed ”Forsøg øverst. Det ” skrevet er ten du selv små forsøg, som enkan dine medstu lave sammen med derende, din lærer vil vise som eller som demonstrationsforsøg.

Nogle steder le gul seddel har opgaverne en lilmed ”Forsøg øverst. Det ” skrevet er ten du selv små forsøg, som enkan dine medstud lave sammen med lærer vil vise erende, eller som din som demons forsøg. trations-

*/ppm

>CH-R

>CH-C-CO-O-

>CH-C-O

>CH-C-N

2,1

R-CH -C*C2

1,8

CH -CO-OR 3

CH -CO-N 3

CH -CN 3

CH -CO-O-A 3

CH -CO-R 3

CH -I 3

CH-protoner

1,4

1,6

1,7

1,9

2

R-CH -C*C2

1,6

CH -CHO 3

*/ppm

R-CH -R 2

R-CH -C-O-CO 2 -

R-CH -C-CO-O 2

R-CH -C-O2

R-CH -C-NO 2

1,6

2

CH -C*C 3

CH -OH 3

CH -proton 2 er

0,9

1,1

1,2

1,2

1,3

Opgaver markeret med en stjerne uden særlig udfordrfor bjælken er ende. De dig, som fi nder de andreer til gaver lette og som gerne opvidere end vil det.

Forsøg

2. udg

toner

*/ppm

CH -R 3

CH -C-CHO 3

CH -C-O-CO 3 -

CH -C-O-C 3

CH -C-O 3

CH -C-NO 3

CH -C*C 3

varenr. 101098-1

Opgaver er til Dem bruger dig som elev. din forståel du til at træne se af sprogbr begreber ug, og En ting er sammenhænge. at læse teksten men kun hvis du anvende– din viden r og træner din forståelse vil den blive nyttig. fæstne sig og

Opgaver er til Dem bruger dig som elev. din forståels du til at træne e af sprogbr begreber ug, og En ting er sammenhænge. at læse teksten men kun hvis du anvende– din viden r og ståelse, vil træner din forden blive nyttig. fæstne sig og

el

CH -proton 3 er

128390

af CH -, CH 3 2 - og CH-pro

Gennem bogen har vi markere forskellige t elementer i forskellig vis. Her er teksten på en liste: En blå bjælke ud for teksten kerer et gennem marregnet eksemp De står som en del af teksten, el. ofte viser men de de arbejdso løsningsmetoder for pgaver, der nere i afsnitte følger set. En lysegrøn her forklare bjælke markerer, at s stykke udstyr brugen af et bestemt eller apparat ur.

Forsøg

Gennem bogen har vi markere forskellige t elementer i forskellig vis. Her er teksten på en liste: En blå bjælke ud for teksten kerer PRAXI et gennem marregnet De står somS – Nyt Teknisk eksempel. en del af teksten, Forlag ofte viser men de de arbejdso løsningsmetoder for pgaver, der nere i afsnitte følger set. En lysegrøn her forklare bjælke markerer, at s stykke udstyr brugen af et bestemt eller apparat ur.

Eksemp

Et udvalgB

-en

-yl-

101098-1_keLidt om og opbygbogens brug 3. udg ning

Eksemp

)

r)

Fischer

Fischer

C

O

Alkohol (eller phenol

Amin (primæ

Ether

Flemming

Udst. 1.6

128741

3.1

9 788757

-al

(-carbaldehyd)

Case

H

Keton

Opgave

1

-amid

Flemming

flapper.indd

NH2

(-carboxamid)

C

O

Lidt om og opbygbogens brug ning

C/B

praxis.dk

81103-1_anv

C

O

Aldehyd

Fischer

A nv e n d t Ke m i 1

1

af organ

acetat-io

hydroge ncarbonat-ion

Kem i

3

yderst svag

Et udvalg

dihydrogenphospha t-ion

CH COO − 3 HCO −

Anvendt Kemi-serien 4

4

12,01

Anv en dt

H2 PO − NH +

HCO −

meget svag

el 3.3

4,76 6,37

3

HPO 2 −

Stofklasse

n

Fischer

re

kulsyre

15,35 14,00

sulfat-io

4

eddikesy

3

n

vand

4

Flemming

CH COOH 3

17,00

nitrat-io

H2 O SO 2 − H2 PO −

Eksemp

3

H2 CO

meget

hydroge n sulfat-io n

NO −

0,00 1,99

2,12

FORLAG

pKB 21,00

Udst. 1.6

-1,35

oxonium ion hydroge nsulfat-io n phospho rsyre

yderst svag

3.1

salpetersyre

3

4

4

svag

on

Opgave

HNO

HSO − H3 PO

Basestyrke

chlorid-i

Case

Cl − HSO − 4

H3 O + Middel stærk

-7,00 -3,00

Udst. 1.6

saltsyre svovlsyre

4

svag

Korresponde rende base

pKs

HCl H2 SO

Opgave

Syrestyrke Stærk

Hen gennem bogen er en række placeret opslag på blå baggrun Det er cases, d. kemien dens der skal give skolevirkelige perspek og som måske kan inspirer tiv, tematiske e til forløb eller gaver. projektop19-06-2014

Anvendt Kemi 3 A

09:08:33

1. udgave, 155 sider, varenr. 101109-1

Kr. 160,00 Fås som: Papir Preben Madsen

Statik og styrkelære

Preben Madsen

Statik og styrkelære Bogen behandler den grundlæggende statik og styrkelære efter Eurocodes. Statik og styrkelære er beregnet til bygningskonstruktøruddannelsen, htx-uddannelsen og teknikeruddannelserne, hvor der undervises i de grundlæggende regler og deres praktiske anvendelse inden for elementær konstruktion. Statik-delen omhandler emner som kræfter, tyngdepunkter, belastninger og gitterkonstruktioner. For styrkelærens vedkommende gennemgås den grundlæggende viden inden for stålkonstruktioner, trækonstruktioner og maskinelementer.

Statik og Teknisk styrkelære Matematik

Statik og styrkelære

Preben Madsen

4. udgave

3. udgave

Behandler den grundlæggende statik og styrkelære efter Eurocodes. For statikkens vedkommende ud fra den praktiske anvendelse inden for elementær konstruktion angående kræfter, tyngdepunkter, belastninger og gitterkonstruktioner. For styrkelærens vedkommende inden for stålkonstruktioner, trækonstruktioner og maskinelementer. 3. udgave, 347 sider, varenr. 104018-1

Bogen går logisk og pædagogisk frem med opstilling af regler, eksempler og opgaver. Facitliste findes på omtalen af bogen på praxis.dk Statik og styrkelære er en sammenskrivning af de to bøger Teknisk Statik og Teknisk Styrkelære. Bogen er gennemrevideret, moderniseret og opdateret.

ISBN 978-87-571-2868-0

9 788757 128680

praxis.dk

varenr. 104018-1

Kr. 249,00

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

ag.indd 1

te

ne til aver

sten

TEKNISK MATEMATIK

knisk matik

28-06-2016 11:30:50

1

1

Fås som: Papir, eBog

Teknisk Matematik

Teknisk Matematik Formler Preben Madsen

Preben Madsen

9. udgave

2. udgave

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

08-05-2017 09:36:29

Bind 1

Bind 2

Bind 3

2. udgave, 362 sider, varenr. 121043-1

2. udgave, 204 sider, varenr. 121044-1

2. udgave, ca. 248 sider, varenr. 121045-1

Kr. 248,00

Kr. 153,00

Kr. 185,00

Fås som: Papir, eBog+

Fås som: Papir, eBog+

Fås som: Papir, eBog+

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag

Teknisk Matematik Formler Alle formler fra bind 1-3 og matematiske tegn og symboler. 9. udgav, 60 sider, varenr. 31259-1

Kr. 57,00 Fås som: Papir, eBog+

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

19


praxisOnline er licensbaseret og kan købes som holdkøb eller som flatrate. Med flatrate får skolen fri adgang til en vifte af materialer. Fagpakker og hold-licenser kan findes og købes i vores webshop på webshop.praxis.dk. Priserne er licenspriser pr. elev/lærer ekskl. moms. Flatrate-køb: Kontakt Thomas Skytte, ths@praxis.dk

Afsætning B Claus Bjerg, Claus Holst Christensen

Dansk A Nina Bentzen

Kr. 121,00

Kr. 121,00

Afsætning F-C Lars Ringgaard Kristensen, Charlotte Valentin Rasmussen, Frank Hinnerskov, Jakob Oreby

Engelsk B John Christensen

Kr. 67,00

PÅ VEJ

Vil du følge med i arbejdet med webBogen, så kontakt hg@praxis.dk

Engelsk F-D Cecilia Leboeuf-Hansen

Kr. 45,00

Erhvervsøkonomi F-C Maher Awada, Steen Kriegel Pedersen, Jakob Oreby

Kr. 197,00

Kr. 197,00

Dansk A Nina Bentzen, Majbrith Borg Andersen, Christian Andersen

Matematik B Carsten Vium Jørgensen, Gert Friis Nielsen

Engelsk D-C Birgit Rasmussen

Kr. 45,00

Kr. 121,00

Fysik F-C Hans Legaard Iversen, Heidi Puk Hermann, Jan Boddum Larsen, Kari Bjerke Sørensen, Tabita Winther

Kr. 45,00

20

Dansk F-C Elisabeth Damkjær, Lisbeth Mulvad

Engelsk C-B Cecilia Leboeuf-Hansen

Fysik B Heidi Puk Hermann, Jan Boddum Larsen

Kr. 101,00

Kr. 67,00

Kr. 89,00


praxisOnline fagpakker | Dit interaktive læringsrum

It B Regin Buss Vels Jensen, Ken Mathiasen

Kr. 197,00

Matematik B Preben Madsen, Carsten Vium Jørgensen, Jan Boddum Larsen, Gert Friis Nielsen, Bente Pihl

Psykologi F-E Marianne Clausen

Kr. 197,00

Kr. 61,00

It F-C Per Mortensen, Lasse Jensen

Kr. 126,00

Matematik F-E Elsebeth Pedersen, Jens Meldgaard, Peter Holm Johansen

Kr. 51,00

Kemi B Flemming Fischer

Kr. 91,00

Matematik D-C Preben Madsen, Carsten Vium Jørgensen, Jan Boddum Larsen, Gert Friis Nielsen, Bente Pihl

Samfundsfag F-C Iben Danielsen, Aischa von Eitzen, Bjarne HjorthJørgensen, Arne Ladegaard

Kr. 121,00

Teknologi F-C Johnny Mortensen, Gitte Frederiksen

Kr. 96,00

Kr. 61,00

Kemi C Flemming Fischer

Kr. 91,00

Naturfag F-E Henning Vinther Rasmussen, Susanne Skovgaard

Kr. 120,00

Matematik C Carsten Vium Jørgensen, Gert Friis Nielsen

Organisation C Bjarne Kousholt, Hanne Funch Andersen

Kr. 61,00

Kr. 242,00

Virksomhedsøkonomi B Hanne Funch Andersen, Maher Awada

Kr. 278,00

Erhvervsfag

Kr. 404,00 (Sælges kun i pakke sammen med Dansk F-C)

21


SOSU og PAU

De 2 titler sælges samlet som en pakke, der også indeholder Dansk F-C og Naturfag F-E Varenr. 161007-10

Kr. 400,00 Fås som: webBog

SOSU-hjælper

SOSU-assistent

GF2

GF2

Annette Larsen, Lasse Keun og Uffe Callery webBøgerne SOSU-hjælper og SOSU-assistent lever op til den bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2017. Begge webBøger er skrevet i samarbejde med undervisere på flere social- og sundhedsskoler. Bøgerne er bygget op med teoristof, eksempler og opgaver og er rigt illustreret.

Ergonomi

– Forflytninger på den rette måde Rengøring – en del af den praktiske hjælp giver redskaberne til at foretage rengøring inden for social- og sundhedsområdet. Bogen anviser, hvordan du udfører arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt korrekt med respekt for, at det foregår i hjemmeplejen. Den behandler følgende emner:

Bogens bærende idé er, at naturfag er en måde NATUR at arbejde med problemFAGLIGT stillinger på. Læseren får en grundig indføring i, hvordan man tænker naturfagligt, altså hvordan man anvender sin viden til at forstå naturfaglige fænomener, som man støder på i hverdagen. De obligatoriske emner sættes i sammenhæng med ernæring/ sundhed, rengøring, hygiejne og miljø, så de opleves som relevante for elevens fremtidige arbejdsområde. 1. udgave, 236 sider, varenr. 81044-1

Overalt er der eksempler, opgaver og cases, foruden at bogen er forsynet med ordforklaringer, henvisninger og et fyldigt stikordsregister.

Bestillingsnummer 81012-1 w w w. e f . d k

Kr. 104,00

NATURFAG I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN – dækker niveau E og F på social- og sundhedshjælperuddannelsen på en anderledes måde.

En del af den praktiske hjælp Hanne Kruse

Lisbeth Aae Jeppesen Charlotte Kjærgaard

Bogen giver læseren en grundig indføring i at tænke naturfagligt og i at arbejde med naturfaglige problemstillinger. Bogens emner tager udgangspunkt i social- og sundhedshjælperens hverdag, hvilket gør bogen både relevant og vedkommende. Fagets obligatoriske emner er således sat ind i sammenhæng med ernæring/sundhed, rengøring, hygiejne og miljø. Bogen gennemgår • Beregninger • Kemiske forbindelser • Syrer, baser og pH-målinger • Energi og energigivende næringsstoffer • Mikroorganismer • Fysik og ergonomi • Enzymer

Forfatteren er uddannet biolog og har mange års erfaring med undervisning af elever på grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Bestillingsnummer 81044-1 w w w. e f . d k

omslag.indd 2

1. udgave, 120 sider, varenr. 81012-1

Fås som: Papir

Kr. 132,00 Fås som: Papir

HENNING VINTHER RASMUSSEN

NATURFAG I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

• Rengøring – en del af den praktiske hjælp. Om hvem der kan få den, og hvad der gives hjælp til. • Arbejdsmiljø ved rengøring i private hjem. Om hjemmets indretning, arbejdsredskaberne og rengøringsmetoder. • Om snavs, rengøring og praktiske råd. Om snavstyper og praktiske råd og definitioner. • Rengøringsmidler. Om vandet, pH-værdien, indholdsstofferne, doseringshjælp, sikkerhed, handsker og miljø. • Mikrobiologi. Om mikroorganismer, allergi og immunforsvar samt smittespredning. • Rengøring i praksis. En detaljeret gennemgang af rengøring af gulve, støvsugning, støvaftørring, rengøring i køkken og bad.

Lene Munk Larsen og Tine Funding

Bogen anviser, hvordan rengøringsarbejdet NATUR FAGLIGT udføres sundhedsog RENGØRING sikkerhedsmæssigt korrekt i borgerens hjem. I bogen behandles emner, som hvem der kan få hjælp og til hvad, arbejdsmiljø ved rengøring i private hjem, rengøringsmidler, mikrobiologi og en detaljeret gennemgang af rengøring i praksis. Overalt er der eksempler, opgaver og cases.

– Naturfag i social- og sundhedshjælperuddannelsen

NATURFAGLIGT

w w w. e f . d k

Forflytninger på den rette måde

En del af den praktiske hjælp

Bestillingsnummer 71163-1

Bogen er bygget op med en naturfaglig vinkel på at foretage forfl ytninger inden for social- og sundhedsområdet. Ved hjælp af mange instruerende fotos viser bogen, hvordan man udfører arbejdet sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt – og især forklarer den med forskellige fysiske love, hvorfor man skal følge de mange anvisninger. 1. udgave, 70 sider, varenr. 71163-1 ERGONOMI

Naturfagligt

– en del af den praktiske hjælp RENGØRING

Overalt er der eksempler, forsøg og opgaver, foruden at bogen er forsynet med ordforklaringer, henvisninger og et fyldigt stikordsregister.

Forflytninger på den rette måde

• Kraft og tyngdekraft. Om hvad kræfter er, og hvad tyngdekraften gør. • Kraft, arbejde og moment. Om resulterende kraft, arbejde i fysisk forstand og energiforbrug. • Vægtstangsprincip og moment. Om vægtstængers og moments betydning ved forflytninger, løft og bæring. • Lift og omdrejningsakse. Om tyngdelinje og omdrejningsakse ved forflytninger. • Tyngdepunkt og understøttelsesfladen. Om betydningen af understøttelsesfladen ved forflytninger og som forebyggelse af fald. • Mere om forflytninger og moment. Om løft og naturlige bevægemønstre. • Skråplanet. Om hældning. • Friktion (gnidningsmodstand). Om glidestykker, antiglidestykker og glidebrætters anvendelse.

ERGONOMI

Ergonomi – Forflytninger på den rette måde er bygget op med en naturfaglig vinkel på at foretage forflytninger inden for social- og sundhedsområdet. Bogen anviser ved hjælp af mange instruerende fotos, hvordan man udfører arbejdet sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt – og især forklarer med forskellige fysiske love, hvorfor man skal følge de mange anvisninger. Den behandler følgende emner:

Rengøring

NATURFAG I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

17-11-2008 15:18:47

Kr. 184,00 Fås som: Papir

PAU – GF2 webBogen er til brug for PAU. Den er skrevet til elever på den pædagogiske assistentuddannelse og dækker målene for uddannelsen. webBogen sælges i en pakke med Psykologi F-E, Dansk F-C og Samfundsfag F-C Varenr. 176013-10

Kr. 400,00 Fås som: webBog

22


Bevægelse i læring

MOVE IT BEVÆGELSE I LÆRING

Move it. Bevægelse i læring I bogen får du 121 idéer til at få bevægelse ind i den daglige undervisning. Eud-reformen, der trådte i kraft i august 2015, stiller krav om, at eleverne i gennemsnit skal have 45 minutters bevægelse dagligt. Det hænger godt sammen med, at vi ved, at fysisk aktivitet har stor betydning for faktorer som bl.a. energi, humør, opmærksomhed og læring samt for vores relationer til andre.

MOVE IT BEVÆGELSE I LÆRING

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

04-02-2016 16:29:26

1. udgave, 136 sider, varenr. 151011-1

Kr. 239,20 Fås som: Papir, eBog+

Bogens aktiviteter er inddelt i de 3 kategorier: Bevægelse i læring, Brain Breaks og Bevægelsesbånd. For hver aktivitet er angivet deltagerantal, varighed, pladskrav, materialer og intensitet. Aktiviteterne spænder fra 2-minuttters pauser i undervisningen over øvelser, der kan placeres mellem lektioner, til opgaver, det tager op til 60 minutter at gennemføre.

Køb dine bøger i Praxis’ webshop! https://webshop.praxis.dk/

Her finder du et stort udvalg af materialer – både digitale og på

1

FIND WEBSHOPPEN HER

2

VÆLG DIN ROLLE

Du tilgår webshoppen fra din browser.

papir. Som skole kan et købs forløb se sådan ud:

Hvis du handler som repræsentant for din skole vælges Skole, herefter finder du din skole på listen.

24,5

andersen, der begge – foruden at arbejde freelance for detailvirksomheder i ind- og udland – har mange års undervisningserfaring fra Dekoratørskolen, svendborg erhvervsskole.

kreativitet teknik præsentation

SuSanne GreGerSen nielS JørGen anderSen

TEKNISK MATEMATIK 1. UDGAVE

PREBEN MADSEN Teknisk Matematik D-C giver eleven et letlæseligt materiale, hvor teorien kobles sammen med praktiske opgaver – både rene regneopgaver og opgaver, der er rettet mod de tekniske erhvervsuddannelser. Opgaverne handler om blandt andet kloakering, varmebehandling af mælk, spærfag og Storebæltsbroen.

PREBEN MADSEN

07 udgave

FRISØR HOVEDFORLØB

ViSuelt SalG er skrevet af susanne gregersen og Niels Jørgen

nielS JørGen anderSen

udover at indeholde opgaver og cases er der til bogen udarbejdet en række interaktive øvelser til kapitlet om farvelære, hvor eleverne kan afprøve og arbejde med deres faglige viden.

Visuelt salg

1. UDGAVE

1. UDGAVE

ideudvikling Dekoration Vareeksponering layout af skilte Farver annoncer Hjemmesider Opbygning af stande og butikker Opgavepræsentation

SuSanne GreGerSen

• • • • • • • • •

TEKNISK MATEMATIK D-C

TEKNISK MATEMATIK

ViSuelt SalG giver gode råd og anvisninger til, hvordan du kan arbejde med visuelle og kreative aspekter i salgsarbejdet i forhold til bl.a.:

Visuelt salg

ViSuelt SalG henvender sig til kreative fagområder – eksempelvis på hg-uddannelsen detail med specialer – hvor salg og præsentation af varer, serviceydelser og budskaber er i centrum, fx dekoration, butiksdrift, innovation og iværksætteri.

3

FRISØR HOVEDFORLØB Frisør – Hovedforløb er grundbogen til hoved­ forløbet på frisøruddannelsen og dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne.

Teknisk Matematik D-C er skræddersyet til C-niveau og D-niveau ifølge den nye erhvervsskolebekendtgørelse fra 2015 og kan bruges både til eud og eux. Bogen kan også bruges på erhvervsakademierne.

Frisør – Hovedforløb er gennemrevideret, og der er udarbejdet nyt fagligt indhold. Desuden er alle kapitler suppleret med tjekspørgsmål og forslag til caseopgaver. Bogen indeholder en mængde illustrationer, og der er udarbej­ det ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone­ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som op­ slagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen.

Preben Madsen har 40 års erfaring med at skrive matematikbøger til de tekniske uddannelser. Han står blandt andet bag Teknisk Matematik til B- og A-niveau samt Statik og styrkelære, der bruges på blandt andet htx og erhvervsakademierne.

Frisør – Hovedforløb er skrevet til undervis­ ningen på erhvervsskolerne, og indholdet dæk­ ker undervisningen på frisøruddannelsens ho­ vedforløb.

ISBN: 978-87-571-2872-7

9788757128727

ISBN 978-87-7082-470-5

praxis.dk

praxis.dk/ef

PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag 9 788770 824705

Varenr. 161002-1

Teknisk Matematik_OMSLAG_FINALE.indd 1

varenr. 31224-1

D-C

FRISØR HOVEDFORLØB

Søg i vores store udvalg og læg de ønskede materialer i kurven.

05/08/2016 11.15

97894_cover_frisoer_.indd 1

I forbindelse med problemer eller

15-07-2014 08:22:33

4

INDTAST OPLYSNINGER OG BEKRÆFT KØB

5

DIT KØB ER PÅ VEJ

spørgsmål ved køb er du altid velkommen til at kontakte Praxis på e-mail: info@praxis.dk eller på telefonnummer: +45 6315 1700

FIND MATERIALER OG LÆG I KURV

Indtast de relevante oplysninger og bekræft dit køb.

Du modtager pr. mail en oversigt over dit køb, og skolen modtager en faktura. Leveringstiden afhænger bl.a. af materialetype.

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

23


Pædagogisk inspiration

Flipped Learning

– mere end bare video Roland Hachmann og Peter Holmboe Bogen giver et historisk og teoretisk overblik over begrebet flipped learning. Den beskriver de faktorer, man som underviser bør have fokus på i et ”flippet” undervisningsdesign, og er krydret med eksempler på en række forskellige ”flipping-elementer”, fx hvordan modaliteter på mangfoldig vis kan støtte og facilitere elevernes læring. Bogen henvender sig til lærere, lærerstuderende og vejledere, men kan læses af alle, der interesserer sig for læring, undervisning og didaktik. Ved køb af Flipped Learning – mere end bare video følger Flipped Learning – flip med video (eBog+) gratis med.

2. udgave, 144 sider varenr. 141027-9+

Kr. 143,20 Fås som: Papir, eBog+

Flipped Learning

Roland Hachmann og Peter Holmboe I dette hæfte kan du læse, hvordan du kommer i gang med at implementere video i en undervisning, der har afsæt i tankerne omkring flipped learning. Forfatterne beskriver det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen og giver anvisninger til planlægning og produktion. Hæftet indeholder en række skabeloner og modeller, der er tænkt som praktiske planlægnings-, arbejdsog vurderingsværktøjer.

Lasse Jensen I denne bog giver forfatter Lasse G OPLA Jensen sitNbud U I 3. på, Hvordan teorien fra hovedbogen Flipped Learning – mere end bare video kan omsættes til praksis i den daglige undervisning. Målet med bogen er at give andre undervisere et inspirationshæfte, hvor de får en vinkel på at anvende flipped learning-tankegangen med eksempler fra forfatterens egen undervisning. Hæftet er delt i 4 dele og tager udgangspunkt i relationsmodellen, der strukturerer arbejdet med flipped learning.

– flip med erhvervsøkonomi

ROLAND HACHMANN PETER HOLMBOE

Vil du vide, hvordan du i PRAKSIS bedriver Flipped Learning, er dette bogen til dig!

Med udgangspunkt i Relationsmodellen beskriver forfatter og underviser Lasse Jensen, hvordan han selv har arbejdet med flipped learning i faget erhvervsøkonomi på CELF. Få tips og tricks til, hvordan du kan implementere flipped learning i din egen undervisning før, under og efter et undervisningsforløb – hvad enten du er engelsk-, dansk- eller matematiklærer.

ED IP M

EO

VID

FL

E LMBO

R HO

Kr. 63,20 Fås som: Papir

NSEN

PETE

1. udgave, 52 sider varenr. 141027-1

E JE

NN

MA HACH

Varenummer 141028-1

4

LASS

ND ROLA

FLIPPED LEARNING - Flip med video

FLIPPED LEARNING – FLIP MED EØ er skrevet af Lasse Jensen, der har en afsætningsøkonomisk baggrund fra CBS. Lasse har arbejdet hos Carlsberg i salgsafdelingen, hvor store dele af arbejdet bestod i budgetlægning, økonomiske analyser samt påvirkningen af økonomien. Til daglig arbejder Lasse på CELF, hvor han underviser i de merkantile fag, specielt erhvervsøkonomi og it.

FLIP

3

MED

2

– flip med video

1. udgave, 40 sider varenr. 141028-1

Kr. 47,20 Fås som: Papir

24

VERDENS BEDSTE FAGLÆRERE − tips og teknikker indrammer en række af de mange problemstillinger, der knytter sig til livet som faglærer. Bogen lægger op til diskussion og debat, men giver samtidig præcise og konkrete råd til, hvordan du som faglærer får det bedste ud af undervisningen og tiden med eleverne. Bogen er skrevet af Ulrik Bak Nielsen, der til dagligt underviser på Københavns Tekniske Skole.

ISBN 978-87-7082-396-8

9 788770 823968

omslag_med_3_mm_ryg.indd 1

praxis.dk

varenr. 131006-1

Verdens bedste faglærer – tips og teknikker

Ulrik Bak Nielsen Verdens bedste VERDENS faglærer − tips og BEDSTE teknikker indrammer FAGLÆRER en række af de manTIPS OG TEKNIKKER ge problemstillinger, der knytter sig til livet som faglærer. Bogen lægger op til diskussion og debat, men giver samtidig præcise og konkrete råd til, hvordan du som faglærer får det bedste ud af undervisningen og tiden med eleverne. PRAXIS — ERHVERVSSKOLERNES FORLAG

ULRIK BAK NIELSEN

Flipped Learning

09-03-2015 09:38:09

1. udgave, 56 sider varenr. 131006-1

Kr. 76,00 Fås som: Papir


Ind i praksis

ndervisere og deltagere på diplomuddan­ g til alle andre med interesse for praksis­ lknyttet Nationalt Center for Erhvervspæ­ rsknings­ og/eller undervisningserfaring området.

IND I PRAKSIS

Praksisinddragelse og differentiering i erhvervsuddannelserne

For den nye erhvervsskolelærer er der rigtig mange udfordringer, som kræver et højt refleksionsniveau og en stor faglig og pædagogisk viden. Antologien her bidrager til at belyse nogle af udfordringerne. Artiklerne har afsæt i projekter, der har været udført i Videncenter for Erhvervspædagogik, VIA University College.

• Indledningen beskriver de udfordringer, som erhvervsskoleledere ser for erhvervsskolerne netop nu.

• Den første artikel diskuterer, hvad der kan forstås ved den inkluderende erhvervsskole og et inkluderende læringsmiljø.

• Tre artikler handler om differentiering af undervisningen.

VINKLER PÅ ERHVERVSPÆDAGOGIKKEN

se temaer fokus på, hvordan der kan op­ sinddragelse, differentieret undervisning erne.

Red. Henrik Hersom og Peter Koudahl Ind i praksis sætter spot på, hvad det er, der foregår i undervisningen på landets erhvervsskoler – i praksis. Med afsæt i et stort empirisk materiale bidrager bogens seks artikler til at sætte ord på, hvad det betyder for vores forståelse af erhvervsuddannelser, at de har noget med ‘praksis’ at gøre, og hvordan man derved kan opnå mere nuancerede forståelser af differentieret undervisning og læring. Henrik Hersom & Peter Koudahl (red.)

IND I PRAKSIS

det er, der foregår i undervisningen på is. Med afsæt i et stort empirisk materiale til at sætte ord på, hvad det betyder for annelser, at de har noget med praksis at rvsskolelæreren sit fag til eleven eller til­ udforskning af faget? Hvilke muligheder le læringsfællesskaber i praksis for lærer­ ordan udmøntes intentioner og krav om vad skal der til for at kunne arbejde pro­ undervisningsdifferentiering og praksis­ udfordrer/understøtter lærernes teamar­ hvordan kan dette udvikles yderligere?

Henrik Hersom & Peter Koudahl (red.)

entral placering i de danske erhvervsud­ raksis egentlig? Vi hører ofte erhvervsud­ isrelaterede, praksisorienterede, praksis­ v. Men hvordan adskiller begreberne sig, n store mængde af praksisbegreber?

• En artikel har fokus på, hvordan man kan bruge portfolio på eud. • En artikel diskuterer, hvorvidt noget af det relationsarbejde, der foregår i forskellige former for mentorordninger, kan integreres i undervisningen.

ISBN 978-87-571-2890-1

9 788757 128901

Antologien er skrevet af undervisere ved VIA UC og redigeret af Jette Larsen, VIA UC.

Praxis

varenr. 164003-1

ISBN 978-87-7082-336-4

praxis.dk

Fås som: Papir

I lag med erhvervspædagogikken Jens Ager Hansen og Torben Størner (red.) I LAG MED ERHVERVSPÆDAGOGIKKEN phmetropol.dk/nce

phmetropol.dk/nce

Dels undersøger vi begrebet som led i krisemanagement på linje med andre fikse løsninger gennem tiderne som fx ansvar for egen læring, læringsstile, Cooperativ Learning m.m. Her skal bogens titel læses som et kritisk spørgsmål: Hvis klasseledelse er svaret, hvad var så spørgsmålet?

Dels undersøger vi, hvordan klasseledelse kan udformes, og hvad det kan rumme, så det beriger en didaktisk praksis. Og her skal bogens titel læses i betydningen: Hvis klasseledelse er svaret, hvilke mål, hvilket

fagligt indhold, hvilken dannelse, hvilke lærerroller osv. skal da tages i betragtning? Og hvordan praktiseres så klasseledelse? Med andre ord: Hvis klasseledelse er svaret … forholder sig både kritisk og konstruktivt til klasseledelse. Kritisk i forhold til det dynd af ”mode”, hvor også klasseledelse hænger fast. Og konstruktivt ved at udgivelsen ”redder” det brugbare ved begrebet i land, tørrer klicheerne væk og sætter det ind i en anden, erhvervspædagogisk kontekst. Hvis klasseledelse er svaret … er redigeret af Jens Ager Hansen, lektor ved VIA.

praxis.dk

varenr. 144019-1

1. udgave, 152 sider, varenr. 121002-1

Red. Jens Ager Hansen og Torben Størner I LAG MED I første del af ERHVERVSPÆDAGOGIKKEN antologien vendes og diskuteres nogle centrale begreber. Hvilken betydning har områder som håndværk og KLASSE teknologi, faglighed, almenpædagogik, LEDELSE videnskab, erhvervsuddannelse, læreruddannelse? I anden del undersøges erfaringer med at arbejde med læreprocesser, vekseluddannelse, kompetencemål, elever, etik og dannelse, evaluering, innovation, konsulentarbejde, sanser og sprog.

Kr. 176,00

Jens Ager Hansen og Torben Størner (red.)

edigeret af Jens Ager Hansen og Torben Størner.

I Hvis klasseledelse er svaret … anlægger vi et dobbeltblik på klasseledelse:

9 788770824835

Kr. 279,20

afdækker det særlige terræn inden for som erhvervspædagogikken opdyrker.

Hvad bør den moderne erhvervsskolelærers ledelse af undervisning, læring og elever bygge på?

03-09-2015 09:59:05

1. udgave, 272 sider, varenr. 164003-1

ersøges erfaringer med at arbejde med vekseluddannelse, kompetencemål, elever, e, evaluering, innovation, konsulentarbejde, .

Red. Jens Ager Hansen Hvis klasseledelse er HVIS svaret … forholder KLASSE sig både kritisk LEDELSE og konstruktivt til ER SVARET ... klasseledelse. Kritisk i forhold til det dynd af ”mode”, hvor også klasseledelse hænger fast. Og konstruktivt ved at udgivelsen ”redder” det brugbare ved begrebet i land, tørrer klicheerne væk og sætter det ind i en anden, erhvervspædagogisk kontekst.

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

varenr. 121002-1

121002-1_Vinkler_på_erhvervspædagogikken.indd 1

es og diskuteres nogle centrale begreber: ng har områder som håndværk og teknologi, npædagogik, videnskab, erhvervsuddannelse else?

Red. Jette Larsen Indledningen beskriver de udfordringer, VINKLER PÅ som erhvervsskoleERHVERVS PÆDAGOGIKKEN ledere ser for erhvervsskolerne netop nu. Den første artikel diskuterer, hvad der kan forstås ved den inkluderende erhvervsskole og et inkluderende læringsmiljø. Tre artikler handler om differentiering af undervisningen. En artikel har fokus på, hvordan man kan bruge portfolio på eud. En artikel diskuterer, hvorvidt noget af det relationsarbejde, der foregår i forskellige former for mentorordninger, kan integreres i undervisningen. De to sidste artikler beskæftiger sig med uddannelser for voksne, nemlig AMU-uddannelserne. Jette Larsen (red.)

ISBN 978-87-7082-483-5

13/09/2017 10.01

9 788770 823364

Hvis klasseledelse er svaret …

En antologi til diplomuddannelsen

• De to sidste artikler beskæftiger sig med uddannelser for voksne, nemlig AMU-uddannelserne.

praxis.dk

Vinkler på erhvervspædagogikken

Klasseledelse i erhvervsuddannelserne

Få teoretisk indsigt i grundlaget for klasseledelse på erhvervsskolerne

Bogens artikler behandler forskellige aspekter af klasseledelse i teorilokaler og på værksteder på erhvervsskolerne. Den sætter fokus på emnerne: • • • • • •

Klasseledelse som undervisning Værkstedet Fællesskaber Eleverne Relations-kompetence Autoritet, magt og etik

Den røde tråd i bogen er opfattelsen af, at klasseledelse består af lærerens håndtering af mange processer på én gang: Dynamikken i en stor gruppe elever, individuelle læreprocesser og fælles eller differentierede aktiviteter.

ISBN 978-87-7082-169-8

9 788770 821698

Klasseledelse i erhvervsuddannelserne er redigeret af lektorerne Jens Ager Hansen og Bente Lausch, begge ansat ved Nationalt center for Erhvervspædagogik under Professionshøjskolen Metropol. Klasseledelse i erhvervsuddannelserne henvender sig til diplomstuderende, pædagogikumstuderende, praktikvejledere samt lærere og ledere ved erhvervsuddannelserne. Andre med tilknytning til og interesse for erhvervsuddannelsessystemet kan også hente inspiration og ideer i bogen.

ef.dk

varenr. 101054-1

101054-1_Klasseledelse_omslag_170x240_final.indd All Pages

1. udgave, 151 sider, varenr. 111057-1

Kr. 168,00 Fås som: Papir

KLASSELEDELSE I ERHVERVSUDDANNELSERNE

I ERHVERVSUDDANNELSERNE

Kr. 144,00 Fås som: Papir

KIE-modellen

– Innovativ undervisning i gymnasierne Ebbe KromannAndersen og Irmelin Funch Jensen KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til at skabe innovative elever. Modellen er bygget op omkring tre læringsrum: det kreative, det innovative og det entreprenante, med hver sine klare mål og regler. Ved at opdele processen i disse tre mentale rum får du som underviser styr på rammerne for den innovative læring. Bogens første del er en præsentation af KIE-modellen og de værktøjer, tools, der kan være nyttige i de forskellige rum. Bogens anden del giver en introduktion til nogle af de tilgrundliggende teorier samt præsenterer en række praktiske anvendelser. KIE-modellen

CASE

Red. Jens Ager Hansen og Bente Lausch KLASSE Artiklerne i bogen sætter fokus på emLEDELSE nerne: Klasseledelse som undervisning, Værkstedet, Fællesskaber, Eleverne, Relations-kompetence og Autoritet, magt og etik. Den røde tråd i bogen er opfattelsen af, at klasseledelse består af lærerens håndtering af mange processer på én gang: Dynamikken i en stor gruppe elever, individuelle læreprocesser og fælles eller differentierede aktiviteter.

Beskåret format: 170 x 240 mm (b x h) Sideantal: 120 Indbinding: Garnhæftet/Fadensiegel Papir: 115g Profisilk Resultat Bogblok: 6.1 mm Rygbredde: 6.7 mm Totale bredde: 346.7 mm Total højde: 240 mm

ledelse af undervisning, læring og elever bygge på?

1. udgave, 130 sider, varenr. 144019-1

– innovativ undervisning i gymnasierne

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

Hvad bør den moderne erhvervsskolelærers

PRAXIS

Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen

Fås som: Papir

07-01-2016 10:53:05

JENS AGER HANSEN (RED.)

JENS AGER HANSEN OG BENTE LAUSCH (RED.)

I ERHVERVSUDDANNELSERNE

PRAXIS – Erhvervsskolernes Forlag

02-07-2015 10:51:21

1. udgave, 115 sider, varenr. 101054-1

Kr. 128,00 Fås som: Papir

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

2. udgave, 128 sider, varenr. 91034-1

Kr. 140,00 Fås som: Papir KIE-modellen findes også i en udgave til folkeskolen og en til de videregående uddannelser.

25


Flere bøger …

Fødevarer 101121-1

Grundtilberedning

kr. 100,00

71159-1

Sans din mad

kr. 80,00

51054-1

Naturfag

kr. 112,00

41123-1

Miljø

kr. 120,00

31264-1

Sundhed

kr. 120,00

31154-1

Bagerhåndbogen

kr. 156,00

111050-1

Dessertbogen

kr. 244,00

51078-1

Naturfag i produktionen

kr. 156,00

61040-1

Planlægning, produktion og salg

kr. 208,00

61035-1

Rent – Professionel køkkenrengøring

kr. 255,40

31104-1

Almen fødevarehygiejne

kr. 120,00

101111-1

Receptionist – Sikkerhed

kr. 128,00

101110-1

Receptionist – Salg og Markedsføring

kr. 128,00

101112-1

Receptionist – Service og Gæstebetjening

kr. 192,00

101115-1

Receptionist – Konferencelære

kr. 115,20

101113-1

Receptionist – Branchejura og forsikringsaftaler

kr. 192,00

141026-1

Receptionist – Branchekommunikation

kr. 160,00

101117-1

Receptionist – Regning, kalkulation og virksomhedsøkonomi

kr. 164,00

101116-1

Receptionist – Miljø

kr. 128,00

131026-1

Kalkulation – for gastronom og tjener

kr. 120,00

46007-10

Flambering og tranchering

kr. 135,20

31199-1

Mejerilære 1

kr. 232,00

41127-1

Mejerilære 2

kr. 300,00

41008-1

Mejerimaskinlære 1

kr. 176,00

41001-1

Mejerimaskinlære 2

kr. 176,00

51059-1

Iværksætteri og innovation

kr. 156,00

31244-1

Materialeforståelse 1

kr. 120,00

31245-1

Opgaver til Materialeforståelse 1

kr. 60,00

31246-1

Materialeforståelse 2

kr. 80,00

31247-1

Opgaver til Materialeforståelse 2

kr. 44,00

31248-1

Materialeforståelse 3

kr. 48,00

31249-1

Opgaver til Materialeforståelse 3

kr. 32,00

61060-1

Materialeforståelse – Facitliste

kr. 64,00

31021-1

Oliefyrsmontør < 120 kW

kr. 316,00

51102-1

Kedel- og maskinpasser

kr. 508,00

71146-1

GPS-bogen

kr. 288,00

101124-1

GPS-hæftet

kr. 149,00

31126-1

Plastteknologi

kr. 456,00

51027-1

TIG-svejsning

kr. 68,00

Industri og produktion

Se og køb alle vores bøger på webshop.praxis.dk 26


Bygge og anlæg 131009-1

In the Loop – English for Construction

kr. 184,00

61042-1

Tækkebogen

kr. 96,00

101128-1

Stilladshåndbogen

kr. 168,00

31252-1

Anhugning

kr. 152,00

31250-1

Kvalitet I transportarbejdet

kr. 88,00

131011-1

In the Loop – English for Mechanics

kr. 184,00

101011-1

Epoxy – Personal safety … Engelsk udgave

kr. 112,00

71128-1

Epoxy – Pewrsönliche sicherheit … Tysk udgave

kr. 96,00

71129-1

Epoxy – Ochrona indywidualna … Polsk udgave

kr. 96,00

61074-1

Transportmiddellinjen. Trin 1,2 og 3

kr. 208,00

141025-1

Fejlfinding og diagnose

kr. 200,00

51093-1

Batteri, starter og ladeanlæg

kr. 152,00

51092-1

Elektronik og el-systemer

kr. 292,00

31045-1

Komfortelektronik

kr. 168,00

31046-1

Sikkerhedselektronik. Personvogn

kr. 156,00

71071-1

Transmission. Personvogn

kr. 128,00

61093-1

Bremser. Personvogn

kr. 144,00

101086-1

Sikkerhedshåndtering. Eldrevne og hybride køretøjer

kr. 112,00

61080-1

Tændingsanlæg. Auto-elektro

kr. 232,00

61076-1

Styretøj. Personvogn

kr. 188,00

61077-1

Benzinanlæg med indsprøjtning. Personvogn

kr. 188,00

31050-1

Styretøj. Lastvogn

kr. 224,00

61078-1

Bremser. Trykluft/mekaniske. Lastvogn

kr. 308,00

61081-1

Bremser. Trykluft/hydrauliske

kr. 344,00

61072-1

Pneumatik

kr. 192,00

81057-1

Hydraulik

kr. 268,20

61094-1

Brændstofanlæg. Lastvogn

kr. 300,00

61096-1

Transmission. Lastvogn

kr. 260,00

31053-1

Chassis, affjedring og tilkoblinger

kr. 80,00

131015-1

Autoredderens lommebog

kr. 79,20

126001-10

Dyrepasserens ABC (webBog)

kr. 80,00

41159-1

Anlægsgartnerens lommebog

kr. 40,00

71107-1

Beskæring – Grundlæggende viden

kr. 208,00

71124-1

Havens pleje – Grundlæggende viden

kr. 144,00

71007-1

Plante- og plejeteknik – Anlægsgartnerens lommebog

kr. 52,00

31088-1

Plantebiologi

kr. 197,80

Auto

Dyr og planter

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og levering. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

27


Kontakt forlaget på tlf. 6315 1700 eller info@praxis.dk for yderligere information.

Erhvervsskolernes Forlag Nyt Teknisk Forlag Odense Munkehatten 28 5220 Odense SØ København Ny Vestergade 17, 4. sal 1471 København K info@praxis.dk +45 6315 1700

Profile for Praxis

Eud-katalog 2019, 1. udgave  

Eud-katalog 2019, 1. udgave