Page 1

Praxis-Fondens bestyrelse, marts 2021 Formand Navn

Lars B. Goldschmidt

Født

1955

Stilling

Selvstændig, Goldschmidt Rise and Shine I/S

Indtrådt i bestyrelsen

2012

Udpeget af

Dansk Industri

Udpegningsperiode

2 år

Genvalg

2014, 2016, 2018, 2020

Valgperiode udløber

1/1 2022

Ledelseshverv •

Partner i Goldschmidt Rise and Shine I/S

Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers Bestyrelsesforening (2020 - )

Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers Bestyrelsesforening (2016 – 2018)

Bestyrelsesformand i Bornholms Energi og Forsyning A/S (2016 -

Bestyrelsesformand i Østkraft Holding (2016)

Bestyrelsesformand i Bornholms Forsyning (2016)

Bestyrelsesformand i Horsens Fjernvarme A/S (2015 -

Næstformand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers Bestyrelsesforening (2018 – 2020)

Næstformand i bestyrelsen Campus Bornholm (2010 -

Direktør i Dansk Industri (2008 - 2014)

Direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (2002 - 2008)

Profil •

Kendskab til erhvervsuddannelsesområdet

Indsigt i økonomi og forretningsmodeller

Indsigt i ledelse kompetenceudvikling og kommunikation


Næstformand Navn

Michael Kaas-Andersen

Født

1962

Stilling

Direktør, ZBC

Indtrådt i bestyrelsen

2018

Udpeget af

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Udpegningsperiode

2 år

Genvalg Valgperiode udløber

1/1 2021

Ledelseshverv •

Næstformand og bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne bestyrelsesmedlem siden 2012 og næstformand siden 2016)

Bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit

Bestyrelsesmedlem i Nykredit Fond

Bestyrelsesmedlem i REG LAB

Bestyrelsesmedlem i VUC Sydvestsjælland

Bestyrelsesmedlem i Sven Kofoeds fond

Bestyrelsesmedlem i Sven Kofoeds Maskinfabrik

Bestyrelsesmedlem i Børge Kristensens Mindefond

Formand for Voksen- og efteruddannelsesudvalget i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

Profil •

Kendskab til erhvervsuddannelses- og gymnasieområdet

Indsigt i HR-området, personaleledelse, kompetencevurdering og –udvikling

Erfaring med strategisk ledelse og bestyrelsesarbejde

Erfaring med markedskommunikation


Indsigt i og erfaring med digital læring

Erfaring med ledelses-kvalitetsudvikling

Medlem Navn

Poul Søe Jeppesen

Født

1952

Stilling

Direktør, Praxis-Fonden

Indtrådt i bestyrelsen

2007

Udpeget af

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne

Udpegningsperiode

2 år

Genvalg

2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019

Valgperiode udløber

1/1 20121

Ledelseshverv •

Direktør, Aalborg Handelsskole

Bestyrelsesmedlem i HFI/ Danske Erhvervsskoler (2002 - 2012)

Bestyrelsesmedlem i Nørresundby Bank (2007-2015)

Bestyrelsesmedlem i Nordjyske Bank (2015 -

Næstformand i Aalborg Studenterkursus (2011 -

Bestyrelsesmedlem i SOSU Randers (2014 -

Bestyrelsesmedlem i Erhvervsskolelederne i DJØF (2014 -

Medlem af Erhvervsrådet og Uddannelsesrådet i Aalborg

Tidligere i en årrække medlem af UVM’s Gymnasieråd og Erhvervsakademiråd

Profil •

Kendskab til erhvervsuddannelsesområdet

Indsigt i økonomi og forretningsmodeller


Indsigt i HR-området, personaleledelse, kompetencevurdering og -udvikling

Erfaring med strategisk ledelse og bestyrelsesarbejde

Indsigt i markedskommunikation

Indsigt i og erfaring med pædagogiske modeller, herunder digital læring

Indsigt i og erfaring med kreditvurdering og -risici

Medlem Navn

Jan Kristensen Schmidt

Født

1966

Stilling

Souschef, CO-industri

Indtrådt i bestyrelsen

2020

Udpeget af

CO-industri

Udpegningsperiode

2 år

Genvalg

2021

Valgperiode udløber

1/1 2023

Ledelseshverv •

Souschef i CO-industri

Arbejdsmiljø

IT

Profil •

Arbejdsmarkeds- og overenskomstforhold

Fagretlig behandling

Organisationsudvikling


Produktivitet og trivsel

Undervisning

Medlem Navn

Finn Karlsen

Født

1960

Stilling

Direktør, EUC Syd

Indtrådt i bestyrelsen

2012

Udpeget af

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne

Udpegningsperiode

2 år

Genvalg

2014, 2016, 2018, 2020

Valgperiode udløber

1/1 2022

Ledelseshverv •

Direktør EUC Syd

Bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler (2005 - 2013)

Bestyrelsesmedlem i Mind Factory by Ecco (2015 –

Bestyrelsesmedlem DJØF Erhvervsskolelederne (2015

Medlem af REU (2013 -2014)

Medlem af Udviklingsråd Sønderjylland (2004 –

Profil •

Indsigt i strategisk ledelse og bestyrelsesarbejde

Indsigt i HR-management, development

Indsigt i arbejdsmarkedsforhold

Indsigt i uddannelsespolitik


Indsigt i international arbejdsdeling

Indsigt i økonomi og forretningsmodeller

Kendskab til erhvervsuddannelsesområdet

Medlem Navn

Lars Kunov

Født

1961

Stilling

Direktør, Danske Erhvervsskoler

Indtrådt i bestyrelsen

2016

Udpeget af

Praxis’ bestyrelse

Udpegningsperiode

1 år

Genvalg

2017, 2018, 2019, 2020

Valgperiode udløber

1/1 2021

Ledelseshverv •

Direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Profil •

Kendskab til erhvervsuddannelsesområdet

Indsigt i økonomi og forretningsmodeller

Juridisk indsigt med speciale i offentlig forvaltning

Undervisningserfaring fra både praktiske og videregående uddannelser

Teoretisk viden om og praktiske erfaringer i organisationsudvikling

Ledelseserfaringer fra stat, kommune, erhvervsskole, faglige udvalg og interesseorganisationer


Medlem Navn

Claus Rosenkrands Olsen

Født

1971

Stilling

Uddannelsespolitisk chef, Dansk Erhverv

Indtrådt i bestyrelsen

2017

Udpeget af

Praxis’ bestyrelse

Udpegningsperiode

1 år

Genvalg

2018, 2019, 2020

Valgperiode udløber

1/1 2021

Ledelseshverv •

Uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv

Bestyrelsesmedlem, NEXT

Bestyrelsesmedlem, Campus Bornholm

Bestyrelsesmedlem, AUB-bestyrelsen

Medlem af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsuddannelser (REU)

Medlem af Politikgruppen for arbejdsmarkedsforhold, DA

Profil •

Kendskab til erhvervsuddannelsesområdet

Bred organisationspolitisk erfaring fra DI, Dansk Erhverv og DA

Erfaring med politisk styring af uddannelser fra Undervisningsministeriet

Indsigt i uddannelsespolitik

Indsigt i arbejdsmarkedsforhold

Profile for Praxis

Praxis-Fondens bestyrelse  

Praxis-Fondens bestyrelse  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded