Page 1

181 mm x 10 mm

181 mm x 10 mm

29 mm

01 udgave

Frisør – fagbog er frisørfagets grundbog. Den dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne – lige fra viden om arbejdsmiljø, ergonomi og stilhistorie til avancerede klippemetoder, colorations- og strukturbehandlinger. Frisør – fagbog er gennemillustreret, og der er ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone-ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som opslagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen. Frisør – fagbog er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne, og indholdet dækker nu både frisøruddannelsens grund- og hovedforløb.

ISBN 978‑87‑5712‑915-1

9 788757 129151

praxis.dk

varenr. 181001-1

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

441 mm x 306 mmFrisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 1

04-07-2018 11:08:06


Frisør – fagbog © Forfatterfonden for frisører og Praxis, 2018 1. udgave, 2018, 1. oplag, 2018 Forlagsredaktion: Christina Mørkholm, cm@praxis.dk Grafisk tilrettelæggelse: Pihl Grafisk Design Fotos og tegninger: Se Billedliste s. 447 Forsidefoto: Paw Friis Sat med: Minion Pro og Gill Sans Trykt på: 115 g Arctic silk Tryk: PNB Print Printed in Letland 2018 ISBN 978-87-571-2915-1 Varenummer: 181001-1

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Se mere på www.copydan.dk

Praxis praxis.dk webshop.praxis.dk

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 2

04-07-2018 11:08:06


Branchens forord Frisør – fagbog er frisørernes grundbog gennem hele uddannelsen – både til grund- og hovedforløbet. Frisør – fagbog tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets seneste bekendtgørelse og rummer al ny og opdateret viden om frisørfaget. Frisørfaget og -branchen har med denne grundbog et virkelig godt opslagsværk til kommende og nuværende frisørelever. Bogen er for alle i faget en lærebog, man gemmer efter endt uddannelse. Den skal betragtes som en lærebog for skoleperioderne, men også som en bog, læremester opbevarer i sin forretning som undervisningsbog for de ansatte elever i forretningen. Juli 2018 Forfatterfonden for frisører Linda Wetterstein Formand

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 3

04-07-2018 11:08:06


4 I

Forord

Forfatternes forord Frisørens nye fagbog har gennemgået den helt store redigering, da grundforløbsbogen og hovedforløbsbogen nu er sammenskrevet. Begrundelsen for dette er, at undervisningen på grund- og hovedforløbet er meget tæt forbundet, hvilket der nu er taget er højde for i tilrettelæggelsen af det faglige stof. Rent grafisk signalerer en farvet linje på siden, at der er tale om indhold, der overvejende hører til på grundforløbet. Dette betyder, at bogens indhold er ændret markant. Indholdet er ændret i stort set alle kapitler. I nogle kapitler er der sket store ændringer, og i andre er der lavet småjusteringer. Og der er kommet et ny kapitel til: Værktøjslære. I Klipning og terminologi er den allerstørste ændring dog sket i forhold til emnerne klædelighed og herrearbejde. Klædelighed kan man aldrig diskutere, mens smag er en helt anden ting. Herudover indgår den faglige kemi nu i bogen. Alt omkring kemidelene er opdateret, så det passer bedre til de produkter, som der anvendes i praksis. Herudover suppleres bogen med hæftet Klassisk herrearbejde. Bogen er blevet mere fagfaglig. Forstået på den måde at der bruges de fagudtryk og faglige termer, som der i dag benyttes i uddannelsen. Bogens layout er desuden blevet opdateret med nye illustrationer og billeder. Arbejdet med den nye fagbog er foretaget af undervisere fra følgende skoler: • Syddansk Erhvervsskole Odense • EUC Sjælland • EUC Syd • Style & Wellness College Aalborg • Tradium • next • Herningsholm Erhvervsskole

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 4

04-07-2018 11:08:06


5

Før du går i gang med Frisør – fagbog Frisør – fagbog er skrevet til dig, som starter på frisøruddannelsen. Det er hensigten, at du skal kunne bruge bogen gennem hele din uddannelse. Bogen kan enten bruges som undervisningsbog, hvor du arbejder med ét kapitel ad gangen, eller som opslagsbog, når du har brug for hurtigt at finde svar på et bestemt spørgsmål. Når du er færdiguddannet frisør, vil bogen kunne bruges som opslagsværk.

Kapitlernes opbygning Alle kapitler begynder med en kort beskrivelse af indholdet, så du hurtigt kan få overblik over, hvad det enkelte kapitel handler om.

Bokse Der er forskellige former for tekstbokse i bogen.

Fakta-bokse Sætter fokus på de centrale elementer i teksten.

Sådan gør du-bokse Her får du eksempler på fremgangsmåder til forskellige behandlinger eller teknikker. Det kan enten være i form af en billedserie eller en skriftlig instruktion.

Tjekliste-bokse Her får du tjeklister, der indeholder information om, hvad du skal have styr på, inden du går gang med den pågældende behandling. Eksempel-bokse Underbygger indholdet på den aktuelle side med eksempler, der skal gøre det lettere at forstå teksten.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 5

04-07-2018 11:08:06


6 I

Indhold

Arbejdsmiljø-bokse Minder dig løbende om, hvor vigtigt det er, at du på arbejdspladsen passer godt på både dit eget og andres helbred. Husk det nu 

Info-bokse Indeholder information, som supplerer teksten på siden.

iPraxis-forløb Frisør – fagbog er suppleret med et iPraxis-forløb med forskellige opgaver. Det er et tilbud til de undervisere, der gerne vil have inspiration til forskellige aktiviteter.

eBog+ Man kan også købe Frisør – fagbog som eBog+. Indholdet i eBog+’en og i den trykte bog er det samme. Men ebog+’en indeholder desuden funktioner som aktive links, søgefunktion med fritekstsøgning samt oplæsning.

God fornøjelse Vi håber, du får glæde af bogen både i det daglige og i dit arbejde fremover.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 6

04-07-2018 11:08:07


7

Indhold 1. Stilhistorie fra 1900 frem mod 2020 11 1900-1910

Hårets opbygning

115

14

Hovedbundsproblemer 119

1910-1920 16

Hårtab 123

1920-1930 18

Skaldethed 125

1930-1940

Lus

20

1940-1950 22 1950-1960 24

5. Produktforståelse og hårvask

127

131

1960-1970 26

Materialer og forholdsregler

132

1970-1980 28

Hvorfor plejer vi håret?

136

1980-1990 30

Hårplejeprodukter 138

1990-2000 32

Hårvask 143

2000-2010 34

Vaskegreb og massagegreb

143

2010-2020 36

Klassisk hårvask

144

2. Arbejdsmiljø

39

Det kemiske arbejdsmiljø

40

Arbejdsmiljø generelt

57

Lovgivning 64 Ansvaret på arbejdspladsen

68

3. Ergonomi og forebyggelse

73

Arbejdsbetingede belastningslidelser

74

Afslappende hårbundsmassage – ved vask 145 Afslappende hårbundsmassage – ved stol

146

Personlig pleje

147

6. Farvning af vipper og bryn Valg af farve til vipper og bryn

149 150

Kundetyper 151

Forebyggelse 75

Før behandlingen

152

Muskelfunktion 75

Risikoen for allergisk reaktion

155

Gode råd til forebyggelse

81

Registrering af kundebehandling

156

Forslag til stræk- og yogaøvelser

81

Fritid og daglig aktivitet

87

7. Retning og formgivning af bryn

157

Ergonomiske huskeregler

95

4. Ernæring og hårets biologi

97

Opmåling af bryn

158

Korrektionsteknikker 162

98

8. Arbejdsmarkedsforhold og bogføring 163

107

Hovedaftalen 164

Hårtyper 109

Ansættelsesbevis 166

Hårets vækst

Frisøruddannelsen – det faglige udvalg 169

Sundhed og ernæring Hårets livscyklus

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 7

111

04-07-2018 11:08:07


8 I

Indhold

Daglig drift af en salon

9. Værktøjslære

173

181

Permanentteknikker 248 Indvirkningstid

256 257 259

Frisørens basisværktøj

181

Neutraliseringsvæskens indhold og virkemåde

Klipning og værktøj

186

Efterbehandling og hjemmepleje

Ergonomi og håndtering af værktøj

195

Korrekte arbejdsstillinger ved klipning 200

10. Coloration (farvning)

203

12. Friseringsteknik Terminologi (den teoretiske del)

261 261

Fingerfald 265

Farvestjernen 203

Snegleteknik 267

Farvecirklen 206

Formtørring 268

Kunderådgivning 209

Jernondulation 270

Diagnose 210

Produkter til friseringsteknik

Kartotekskort 211

Langthårsfrisering 272

Påføring af farve

Klassisk frisering af herrehår

212

Påføringsteknikker 213 Indvirkningstid 214

13. Klipning og terminologi

271 277

281

Værnemidler 215

Klipningens psykologi

Risikoen for en allergisk reaktion

215

Kundetilfredshed 283

Farvekortets opbygning

216

Klædelighed

Produkttyper til farve og afblegning

218

Klippeterminologi 288

Forpigmentering 227

Klippehandling 297

Den kemiske proces ved hårfarvning

Maskulint herreklip

11. Strukturbehandling

230

233

Permanentteori 234 Diagnose

239

Shampoo

240

281 285

310

Skægpleje 316 Barbering 318

14. Extensions

323

Hvem kan få glæde af extensions?

323

Forbehandling 241

Klipning af hår med extensions

326

Sikkerhed og miljø

243

Teknikker 327

Væsketyper (produkttyper)

244

Anvendelse af forskellige væsketyper

245

Permanentvæskens indhold og virkemåde

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 8

246

15. Toupe og paryk Toupe/løse hårsystemer

337 337

Parykker 347

04-07-2018 11:08:07


9

16. Makeup

357

Formålet med makeup

357

Makeup og farvestjernen

359

Faktorer i den optimale makeup

364

Ansigtets morfologi

366

Retning og optegning af bryn

369

Øjenformer og øjenmakeup

369

Produkter til øjenmakeup

374

Kindernes morfologi

380

Næsens morfologi

383

Mundens morfologi

384

Rensning af huden

388

Brug af makeup

389

Valg af makeupprodukter

394

Makeupredskaber 396 Catwalkmakeup 400

17. Manicure

403

Neglens opbygning

403

Neglens opgave

409

Neglens vækst

410

Neglenes tilstand

410

Professionel manicurebehandling

416

Kosmetisk manicurebehandling med massage og lakering

417

Ordliste – faglige begreber

422

Ordliste – gråzone-ord

432

Stikord 442 Billedliste 447

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 9

04-07-2018 11:08:07


Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 10

04-07-2018 11:08:07


Stilhistorie fra 1900 frem mod 2020

1

Inspiration og information omkring moden inden for hår, tøj og makeup kan spores helt tilbage til den ægyptiske epoke, som ligger 3.000 år tilbage. Vi inspireres af fortidens mangfoldighed, kombinerer den med nutiden og vores passion og vision for fremtidens udvikling og ”voila”, så fremtoner de mange forskellige kollektioner og fantastiske kreationer inden for alle aspekter af moden. Det er symbiosen af helheden, der skaber modebilledet i dag. Intet kan undværes, alt har sin plads og er med til at skabe rammerne for indholdet i moden. Vores globale verden er vores legeplads, og den er fyldt med uendelige inspirationskilder. Vi henter inspiration igennem næsten alt, fx kunst, kultur, arkitektur, møbeldesign, forskellige lande og folkeslag, naturen m.m. Det er igennem vores egne observationer og vores evindelige lyst til at videreformidle vores kreative fortolkning af disse, at der skabes grundlag for de mange uimodståelige kreationer inden for modeverden. Hår og mode er to sider af samme sag.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 11

04-07-2018 11:08:08


1

12 I

Stilhistorie

Hvis vi kigger nærmere på det modebillede, som vi præsenteres for i dette øjeblik, kan vi eksempelvis via tøjmoden aflæse, hvor de forskellige designere har hentet deres inspiration fra. De forskellige faconer, silhuetter, længder m.m. og årtier giver os en indikation omkring hårmoden og dens udvikling. Som nævnt tidligere er det fusionen imellem fortid, nutid og fremtid, der danner grundlag for fremtidens modebillede. Derfor er det også vigtigt at have et vist kendskab til de forskellige årtiers historiske indhold. Hvad er det, der lige nøjagtigt er medvirkende til, at vi omtaler noget som værende fra 1920’erne eller fra 1980’erne? Hvorfor var det lige nøjagtigt, at modebilledet så ud, som det gjorde i fx 1950’erne? Hvor i verdensudviklingen er vi, og hvor er vi på vej hen? Det er op til hver enkelt, hvorledes den pågældende tolker og anskuer de forskellige årtiers indhold. Men et er sikkert. Den overordnede samfundsudvikling og de forskellige generationers input har påvirket udviklingen både nationalt og internationalt inden for modeverdenen. De mange stilikoner og kunstnere igennem tiden har via deres kreative evner leveret fantastiske kunstneriske kreationer, som vi nyder godt af i dag. Derfor er det også vigtigt som frisør at have kendskab til og indsigt i de mange forskellige årtiers indhold. På den måde opstår muligheden for at skabe fornyet inspiration til nutidens og fremtidens kollegaer og kunder.

Årtiernes egen fortælling De forskellige årtier rummer mere end, hvad der her er muligt at beskrive. Målet er at give dig en fornemmelse og en indikation af de forskellige årtiers indhold og deres individuelle indflydelse på modebilledet. Du vil altid kunne hente mere information inden for de forskellige årtiers indhold med hensyn til kunstner, filmstjerne, designer m.m., hvis du ønsker det.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 12

04-07-2018 11:08:09


Arbejdsmiljø

2

FORFATTERE Heidi Søsted og Forfatterfonden for frisører har skrevet kapitlet, som er redigeret af Ulrik Fischer Friis i 2018.

Arbejdsmiljøproblemerne hos frisører er mange, men de to almindeligste er håndeksem samt ryg-, skulder- og nakkesmerter. Hvert år må frisører stoppe i deres erhverv på grund af en af de førnævnte lidelser, hvoraf de fleste kunne være undgået, hvis bare forebyggelsen var taget alvorligt. Frisørelever har oftest mindre håndeksem end andre unge, når de starter på uddannelsen. Men efter få måneder ses de første frisørelever med håndeksem. For nogle betyder det, at de må stoppe på uddannelsen, og i værste tilfælde har de håndeksemet hele livet, hvilket har store konsekvenser for resten af deres privat- og arbejdsliv.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 39

04-07-2018 11:08:37


2

40 I

Arbejdsmiljø

I det følgende vil vi forklare, hvorfor det er vigtigt at have et godt arbejdsmiljø, og hvorfor det er vigtigt at beskytte sig selv og kunden, når man arbejder med kemiske og kosmetiske produkter. Det kemiske arbejdsmiljø er en del af det, man kalder det fysiske arbejdsmiljø. Men det kemiske arbejdsmiljø er så central en del af frisørens hverdag, at dette emne indleder kapitlet, mens resten af det fysiske arbejdsmiljø vil blive gennemgået på side 59.

Det kemiske arbejdsmiljø Arbejdet som frisørelev kan være hårdt for huden. Hårvask mange gange dagligt eller behandlinger som farvning, blegning, permanent, styling m.v. betyder, at huden udsættes for mange belastninger i løbet af en arbejdsdag. Som frisørelev skal du vide, hvilke konsekvenser det even­tuelt kan have, hvis du ikke følger anvisningerne, som de står beskrevet her. Derudover skal du vide, hvordan du beskytter kunder mod kemiske produkter, så de undgår allergiske reaktioner.

Huden – forebyggelse af sygdomme Huden fungerer som menneskets barriere mod skadelige påvirkninger fra omverdenen. Når du arbejder som frisør, bliver huden ofte udsat for vand og sæbe. Det får fedtstofferne til at forsvinde fra huden, hvorved den tørrer ud. For at beskytte og reparere huden kan en fed og uparfumeret creme smøres på. I frisørbranchen kommer du desuden i kontakt med mange kemiske stoffer, og selvom det ikke er meningen, kan det have en skadelig effekt. En intakt hud gør, at det er vanskeligt for stofferne at trænge igennem huden og dermed videre ind i kroppen. Er huden først svækket, er der flere stoffer, der kan trænge igennem, og en ond cirkel begynder, hvor huden bliver mere og mere skadet.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 40

04-07-2018 11:08:37


Ergonomi og forebyggelse

3

Ergonomi omhandler viden og læren om menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske forudsætninger. Ergonomiens målsætning er at anvende de kundskaber, man har om menneskets funktioner under forskellige former for arbejde. På den måde kan man tilrettelægge indholdet i vores arbejdsmiljø, således at belastningslidelser og ulykker kan forebygges. I mange tilfælde er det både den tekniske og den økonomiske del, der er medvirkende til og afgørende for, hvordan arbejdspladser er udformet. En god arbejdsplads er indrettet således, at der er taget hensyn til personalets individuelle forudsætninger i forhold til deres fysiske præstationsmuligheder, kropsstørrelse, pladsbehov og lignende. Det er nemlig begrænset, hvor meget man kan forandre menneskets forudsætninger, og for det meste er disse givne. Det gælder derfor om, at de forskellige arbejdsopgaver er tilpasset det enkelte menneskes forudsætninger, og at der er sørget for, at de forskellige faciliteter, den enkelte har behov for, er til stede. Når vi taler om forebyggelse og forbedringer i henhold til vores dag-

Vælg arbejdsredskaber, som har fokus på ergonomien.

lige arbejdsgang, henviser vi for det meste til det ergonomisk korrekte

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 73

04-07-2018 11:08:48


3

74 I

Ergonomi og forebyggelse

arbejdsmiljø. Og her kan kort opridses tre væsentlige ting, der er nyttige at have kendskab til i forholdet til vores job: • Omgivelserne (arbejdsmiljø). • Hjælpemidler. • Forebyggelse.

DEFINITION PÅ ERGONOMI ERGONOMI ER Viden om, hvordan kroppen fungerer (anatomisk og fysiologisk). Formålet er, at vi anvender kroppens ressourcer bedst muligt uden at slide for meget på den. ERGONOMI ER OGSÅ Viden om arbejdsmiljøets indvirkning på kroppen, og viden om, hvordan vi psykisk både bliver motiveret og belastet, når vi arbejder. Formålet er at optimere arbejdsresultatet og arbejdsglæden. ERGONOMI HANDLER OM Viden om den korrekte organisering af arbejdet (planlægning og fordeling).

Når vi taler om belastningslidelser, omhandler det både de fysiske og psykiske fejlbelastninger, vi udsætter kroppen for. Ergonomi handler om at forhindre skader og problemer i at opstå.

Arbejdsbetingede belastningslidelser Arbejdsbetingede belastningslidelser kan defineres som gener eller skader, der opstår i muskler, led, sener eller nerver (bevægeapparatet). Disse lidelser opstår som regel på baggrund af langvarig ukorrekt belastning og påvirkning af kroppen. Belastningslidelser kommer ikke på en gang. Lidelserne opstår på grund af overbelastning over længere tid. Inden for frisørfaget er de mest almindelige former for belastnings­ lidelser, vi kender til, muskelinfiltrationer (myoser), slidgigt i leddene, seneskedehindebetændelse, åreknuder, ryglidelser og lignende. Belastningslidelser af psykisk karakter kan bl.a. forårsage stress, mavesår, hjertelidelser og kronisk træthed. Du kan læse mere om psykiske belastningslidelser i Arbejdsmiljø, side 58.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 74

04-07-2018 11:08:48


Ernæring og hårets biologi

Frisørens vigtigste opgave er at designe den enkelte kundes frisure. Frisuren skal passe til tidens mode og hverdagens praktiske krav. Samtidig er det også vigtigt, at man som faguddannet frisør har kendskab til hårets biologi og den sundhedsfaglige baggrundsviden, så kunderne selv kan bidrage til et sundt og stærkt hår ved hjælp af lidt vejledning. Ernæring og hårets biologi er et kapitel, der b.la. omhandler den grundlæggende ernæring, sundhedsfaglige anbefalinger, hårets struktur og opbygninger, samt risici ved mangelfuld kost og hvad der er ”bag” håret.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 97

04-07-2018 11:10:02


4

98 I

Ernæring og hårets biologi

Hvorfor kan håret se mat og kedeligt ud? Har vi det samme hår hele livet? Hvordan kan det være, at nogen har hår til knæene? Hvorfor taber jeg mit hår før naboen? Hvis man kender til baggrunden for disse spørgsmål, er man bedre i stand til at udføre diverse behandlinger i salonen – med et tilfredsstillende resultat. I dette kapitel vil vi gennemgå de vigtigste faktorer inden for ernæring og hårets biologi, så du får de nødvendige redskaber til at vejlede og reflektere dig frem til den optimale løsning.

Sundhed og ernæring Sundhedsstyrelsen har et tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, som hovedsageligt står for udviklingen af retningslinjer inden for kostanbefalinger og sundhed generelt. Det er også derfor Fødevarestyrelsen, som udvikler og fornyer de 10 kostråd som danskerne kan følge for at opretholde en sund livsstil. De 10 kostråd lyder som følgende:

DE 10 KOSTRÅD • Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv. • Spis frugt og mange grøntsager. • Spis mere fisk. • Vælg fuldkorn. • Vælg magert kød og kødpålæg. • Vælg magre mejeriprodukter. • Spis mindre mættet fedt. • Spis mad med mindre salt. • Spis mindre sukker. • Drik vand.

Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Læs mere om, hvordan du kan leve lidt sundere med de officielle kostråd på www.altomkost.dk

Læs mere på www.altomkost.dk

De 10 kostråd er vejledninger, som er målrettet hovedparten af den danske befolkning. Hvis man følger dem, vil man være dækket godt ind med hensyn til en god, varieret og sund kost. Dette betyder, at behovet

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 98

04-07-2018 11:10:03


Produktforståelse og hårvask

5

I dette afsnit om produktforståelse og hårvask får du en viden om produkternes opbygning, og hvad de forskellige ingredienser gør for hår og hovedbund. I den forbindelse bliver pH-værdiens betydning for produkterne og håret gennemgået. Du vil blive præsenteret for alle grebene i god hårvask, hvordan du stiller en hårdiagnose, og hvordan du skal rådgive din kunde. Du vil også læse om forskellige arbejdsmiljøhensyn, som du skal tage, når du arbejder med frisørfaget. Når du arbejder som frisør, er det vigtigt, du passer på dig selv. Så der skal altid benyttes handsker ved hårvask, hovedbundsmassage og alle former for kemibehandlinger. De kemiske stoffer, frisøren arbejder med, findes i alle produkter, så som shampoo, kur, hårfarver og permanentprodukter. De kemiske stoffer kan være med til at øge din risiko for forskellige former for allergi og eksem. Derfor skal du altid anvende godkendte engangshandsker.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 131

04-07-2018 11:10:29


5

132 I

Produktforståelse og hårvask

Materialer og forholdsregler I frisørfaget kommer du i kontakt med forskellige kemiske stoffer hver dag. Disse stoffer påvirker dig og dine omgivelser på forskellig vis, og det er derfor vigtigt, at du følger de brugsanvisninger, der følger med produkterne. De kemiske stoffer spænder vidt og nævnes ikke her, men du kan læse mere i kapitlet Arbejdsmiljø, side 40. Derimod beskriver de følgende afsnit, hvilke forholdsregler der skal tages ved omgangen med de produkter, som anvendes i frisørbranchen, og hvordan stofferne påvirker håret.

TRE TYPER FORHOLDSREGLER Der er tre typer forholdsregler, der skal tages, når du arbejder med forskellige hårprodukter: • Personlige værnemidler. • Hensyn til kunden. • Hensyn til miljøet.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 132

04-07-2018 11:10:29


Farvning af vipper og bryn

6

Mange kunder får farvet bryn og vipper, når de er hos frisøren og får ordnet deres hår. Det er vigtigt, at man som frisør rådgiver og udfører en sådan behandling meget professionelt. Kunden har måske aldrig prøvet det før. Nogle er nervøse for, om det kommer til at svie, eller hvordan det endelige resultat bliver. Det klæder de fleste kunder at få farvet bryn og vipper, fordi det er med til at give ansigtet mere karakter. Derfor er det en oplagt mulighed for frisøren at tilbyde kunden farvning af bryn og vipper, imens de er på salonen. Hvis man skal kunne udføre farvning af bryn og vipper med et tilfredsstillende resultat, er det nødvendigt at kende til de faktorer, der ligger til grund for processen. I dette kapitel vil vi gennemgå de vigtigste faktorer inden for farvning af bryn og vipper.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 149

04-07-2018 11:10:40


6

150 I

Farvning af vipper og bryn

Valg af farve til vipper og bryn Inden behandlingen går i gang, skal du tage en dialog med kunden, så du hører, hvilke ønsker og forventninger kunden har. Hvis du skal kunne træffe det rigtige valg af farve, er det imidlertid også nødvendigt at kigge på kundens naturlige teint, øjenfarve og hårfarve. Bruger kunden makeup, eller er hun meget naturlig? Det er frisørens opgave at vurdere disse faktorer og rådgive kunden. De mest anvendte farver til bryn og vipper er: • Lys brun. • Naturlig brun. • Graphite/grå. • Sort. • Blåsort.

Refectocil.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 150

04-07-2018 11:10:40


Retning og formgivning af bryn

7

En af de vigtigste ting, du kan gøre for et ansigt, er at rette øjenbrynene. Smukt formede øjenbryn åbner øjnene, løfter trækkene i ansigtet og indrammer øjenområdet. Brynene rettes altid efter farvning for at undgå, at farven sætter sig i hårsækkene, hvor håret er blevet trukket ud. Ret aldrig brynene, hvis kunden skal i byen samme dag, da der kan opstå røde pletter. Når man retter øjenbryn, forbedrer man brynenes facon – man giver dem ikke nødvendigvis en helt ny facon. Ofte følger man brynets naturlige linje og understreger den. For at opnå den løftende effekt er det en gylden regel at rette fra den underste kant, men man kan dog sagtens fjerne vildtvoksende hår over den øverste kant eller fjerne de hår i siderne, der får brynene til at ”hænge”.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 157

04-07-2018 11:10:46


7

158 I

Retning og formgivning af bryn

Kundens ønske om formen på brynene kan som meget andet være influeret af moden og trends. Inden behandlingen går i gang, er det derfor vigtigt at have en dialog med kunden om ønsker og forventninger. I dette afsnit får du viden om opmåling af bryn, og hvordan du retter og formgiver bryn med henholdsvis pincet og voks. Derved får du et godt udgangspunkt til at vejlede kunden professionelt.

Opmåling af bryn Det er vigtigt at måle brynene op, inden de rettes, hvis de skal have den helt perfekte form. Vær opmærksom på, at man skelner mellem at rette og at korrigere bryn. • At rette er en mindre formgivning, hvor man følger brynenes naturlige form og derved vedligeholder de eksisterende bryn. • En korrigering er en større opgave, hvor man ændrer brynene til en anden form og et andet udtryk.

Knækbryn.

Børst brynene opad for at fremhæve det højeste punkt, inden du retter brynet. Brynene rettes altid efter farvning. Farven kan nemlig komme ned i hårsækken, hvor håret er blevet trukket ud, og kan ikke fjernes igen.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 158

04-07-2018 11:10:47


Arbejdsmarkedsforhold og bogføring

8

De fleste kender den fornemmelse, det er, at starte på en ny arbejdsplads. Det er som at træde ind i en hel ny verden, der har sine egne love og adfærdsregler. Når man bliver ansat i en virksomhed, indgår man automatisk som en del af den helhed (arbejdsmarkedet), der danner grundlag for virksomheden. I dette kapitel vil du få mere viden om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og hvilke rettigheder og pligter du har som ansat. Du vil også kunne læse, om de krav, der er til en virksomhed bl.a. i forhold til bogføring, moms og regnskab. Mange tror fx, at det er staten, der bestemmer, hvad du skal have i løn, pension, feriedage, fridag osv. Men det er det ikke. Det er arbejdsmarkedets parter, dvs. arbejdsgiver og arbejdstager, som har forhandlet disse aftaler om rettigheder til deres medlemmer.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 163

04-07-2018 11:10:52


8

164 I

Arbejdsmarkedsforhold og bogføring

Hovedaftalen Hovedaftalen regulerer forholdet mellem arbejdsmarkedets parter. At rettighederne er fordelt med en ledelsesret hos arbejdsgiveren og en lønret hos den ansatte, er ikke en selvfølge. I Danmark er det bl.a. et resultat af en meget langvarig arbejdskonflikt med lockout og strejke helt tilbage i 1899. Konflikten sluttede med et forlig mellem arbejdsgivernes organisationer og fagforeningerne. I hovedsagen blev kompromisset: • At arbejdsgiverne fik retten til at lede og fordele arbejdet. • At de ansatte fik retten til at organisere sig. • At arbejdsgiverne anerkendte fagforeningerne som de ansattes repræsentanter, som man kunne forhandle med. • At der skulle være ”fredspligt”, når en overenskomst var indgået. Det betyder, at ingen af parterne må strejke eller iværksætte lockout, så længe en overenskomst er gældende på et område.

FÅ MERE AT VIDE OM DEN DANSKE MODEL OG OVERENSKOMSTER Gå på YouTube og se filmene: Den Danske Model – Flexicurity Sådan fungerer overenskomster

Disse hovedprincipper gælder den dag i dag. Men det betyder ikke, at alle finder dem rimelige. På den politiske venstrefløj er der fortsat modstand mod, at arbejdsgiverne skal have ledelsesretten, ligesom mange mener, at fredspligten især er til fordel for arbejdsgiverne. Det er ved overenskomstforhandlingerne, at man aftaler løn- og arbejdsvilkår. Det sker mellem arbejdstagerne på den ene side (fagforbund og fagforeninger) – og den enkelte arbejdsgiver eller en arbejdsgiverorganisation på den anden side. Der er det, man i dagligtale kalder ”Den danske model”. Den danske model er baseret på frivillige aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det betyder, at det er meget sjældent, at staten og Folketinget griber ind, når der forhandles overenskomst. Aftalerne bliver oftest lavet mellem arbejdsgivere og fagforbund.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 164

04-07-2018 11:10:52


Værktøjslære

9

For at opnå et fagligt godt resultat, er det væsentligt, at du kender både funktion, håndtering og vedligeholdelse af dit faglige værktøj. I dette kapitel vil du bl.a. få viden om frisørens basisværktøj. klipningens værktøjer og ergonomisk korrekt håndtering af dit værktøj.

Frisørens basisværktøj I det følgende får du et kort overblik over frisørens mest almindelige værktøj.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 181

04-07-2018 11:10:56


9

182 I

Værktøjslære

Børster

Rundbørste.

Demantbørste.

Tregrensbørste.

Udfriseringsbørste.

Dobbeltsidet skeletbørste.

Nakkebørste.

Kamme

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 182

Klippekam.

Spidskam.

Touperingskam.

Bredtandet kam.

04-07-2018 11:10:57


9

186 I

Værktøjslære

Klipning og værktøj Før man udfører en bestemt klipning, er det vigtigt at være fortrolig med de forskellige værktøjer, som man skal bruge. I det følgende kan du læse mere om, hvilke værktøjer man bruger til en klipning, hvordan man vedligeholder det, og endelig hvordan man håndterer sit værktøj ergonomisk korrekt.

VÆRKTØJER TIL KLIPNING Generelt anvendes følgende værktøj ved klipning: • Klippekam. • Frisørsakse i forskellige størrelser: • Specialsaks. • Effilersaks. • Skulptersaks. • Kniv.

Kam

Spidskam anvendes til opnåelse af rene og præcise inddelinger i forbindelse med friseringsdiscipliner samt ved permanentoprulning.

Stor kam.

Mellem kam.

Lille kam.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 186

04-07-2018 11:11:04Coloration (farvning)

10

Hvis man skal kunne udføre en farvebehandling og få en forståelse for den kemiske behandling, er det nødvendigt at kende til de faktorer, der gør sig gældende i processen. I dette kapitel vil de vigtigste faktorer inden for farvebehandling blive gennemgået. De vigtigste regler for sikkerhed og miljø er også en central del af kapitlet.

Farvestjernen Farvestjernen er et af de vigtigste afsnit i farveteorien. Den består af tre grundfarver (primærfarver) og tre blandingsfarver.

Grundfarver De tre grundfarver er: • Gul. • Rød. • Blå.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 203

04-07-2018 11:11:34


10

204 I

Coloration

Grundfarverne kan man ikke blande sig frem til. Men med grundfarverne + sort og hvid kan man blande sig frem til alle farver.

Farvestjernen.

Grundfarverne.

Blandingsfarver Farvestjernen består af tre blandingsfarver (sekundære farver). De tre blandingsfarver er: • Orange. • Violet. • Grøn. Blandingsfarverne.

Blandingsfarverne fremkommer ved at blande grundfarverne 2 og 2. Grund- og blandingsfarverne kaldes de seks hovedfarver. Gul

+

rød

=

orange

Rød

+

blå

=

violet

Blå

+

gul

=

grøn

De seks hovedfarver.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 204

04-07-2018 11:11:35


Strukturbehandling

11

Permanent betyder varig, og eftersom der ved en permanentbehandling sker en varig omformning af hårets struktur, har behandlingen fået sit navn herfra. Gennem hele frisurens udvikling og historie er der ingen tvivl om, at omformningen af hårets struktur har været den største udfordring. Dette at kunne omforme hårets struktur har været en nødvendighed for at kunne frembringe de mange frisureforslag, der gennem tiden er blevet udført af dygtige fagfolk verden over. Dette gælder for såvel de tidligere vandondulationskrøller som de senere så eftertragtede permanentkrøller. Den stadigt stigende bevidsthed om skønhedsidealer og totalpleje har især gennem de sidste årtier givet anledning til store videnskabelige undersøgelser og udviklingsprojekter i og mellem de store frisørfirmaer i kampen om at fremstille de bedste produkter til permanentbehandlingen.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 233

04-07-2018 11:11:46


11

234 I

Strukturbehandling

Permanentteori Hvis man skal kunne udføre en strukturbehandling, er det nødvendigt at kende til de faktorer, der gør sig gældende for denne form for kemisk behandling. Det er bl.a. vigtigt, at du har viden om permanent- og neutraliseringsvæskers kemiske indhold og virkemåde på hårets struktur. Uanset, hvilken permanent du skal foretage, danner diagnosen grundlag for den fagmæssige perfekte behandling af kunden. I det følgende vil de vigtigste faktorer for strukturbehandlingen blive gennemgået.

Hårstrukturen Hvis du skal udføre en permanent, skal du først foretage en seriøs analyse af hårets struktur. Håret har i sig selv mange forskellige egenskaber. Betragtes et hår gennem en lup, kan vi se, om det er fint, normalt, kraftigt eller porøst, eller om håret er skadet på anden måde. Hvis vi lægger et hår under et mikroskop, er vi i stand til at se den indre struktur eller sammensætning af håret, hvilket er yderst vigtig viden, når du skal udføre en permanentbehandling.

HÅRETS VIGTIGSTE BYGGESTEN I FORHOLD TIL PERMANENT • Keratinkæder. • Svovlbroer. • Saltbindinger. • Brintbindinger.

Tegningen på næste side viser et tværsnit gennem et hår med symboler for hårets “byggesten”, dvs. de fire specielle kemiske forbindelser, der er vigtige for hårets form. Disse fire “byggesten” danner et netværk gennem håret, og sammensætningen af netværket er bestemmende for dets struktur. Når vi permanenter et hår og ændrer dets form/struktur, ændrer vi altså det netværk, som de fire “byggesten” danner.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 234

04-07-2018 11:11:46


Friseringsteknik

12

Friseringsteknik omhandler skitsering, formtørring, jern- og vand­ ondulation samt maskulin form. Gennem de forskellige faglige discipliner lærer du at se, tænke og arbejde som en designer. Det er vigtigt at have sans for linjer og former. Dette bliver udviklet, når du skitserer en frisure med fingrene, herefter med kam og til sidst med børste. Når du formtørrer frisuren kun ved hjælp af en føntørrer og dine fingre, får du fornemmelsen for og forståelsen af volumen og dybde i en frisure.

Terminologi (den teoretiske del) Det er meget vigtigt, inden man starter på at arbejde med de forskellige discipliner, at have en god forståelse for terminologien (den teoretiske del): • Vandondulation vil sige, at vådt hår rulles op på curlere eller clips og tørres i form under tørrehjelm. • Formtørring kan udføres med brushingbørste, rundbørste eller pigbørste alt efter hårets længde. • Jernondulation udføres med el-krøljern uden luft (findes i forskellige tykkelser).

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 261

04-07-2018 11:12:15


12

262 I

Friseringsteknik

Værktøjer til vandondulation, jernondulation og formtørring.

De nævnte teknikker kan også udføres med diverse former for glattejern/stylere. Hvad enten man arbejder med vandondulation, formtørring eller jernondulation, er terminologien den samme. For at kunne udføre en frisure er det vigtigt at kende forskellen på volumen og dybde samt have kendskab til begreberne passé og base.

DEFINITION PÅ PASSÉ OG BASE Passé: En passé er en tot hår. Base: En base er det felt på hovedbunden, hvor man har friseret sin passé op.

Volumen

1

1. På basen. 2. Underdirigeret. 3. Uden for basen.

5

4 2

3

4. Underdirigeret på en bred base.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 262

5. Overdirigeret.

04-07-2018 11:12:16


Klipning og terminologi

13

Inden du går i gang med en klipning, er der nogle grundlæggende fagtermer, du er nødt til at kende til. Derfor starter dette kapitel med klipningens psykologi og de mest almindelige værktøjer. Herefter får du en beskrivelse af de forskellige fagtermer bag klipningens terminologi samt skægpleje og barbering.

Klipningens psykologi Der er mange faktorer, som skal overvejes, når man skal vælge den rigtige frisure til sin kunde. Dette gælder for begge køn. Følgende er nogle

VEJLEDNING AF KUNDEN

af de faktorer, du skal have med i dine overvejelser, når du skal vejlede

Den tid, du bruger på kunden FØR klipningen, er lige så vigtig som den tid, du bruger med din saks.

en kunde. • Læg mærke til din kundes optræden ved ankomsten til salonen. Lad være med at fokusere på den stil og den måde, kundens hår sidder på. Koncentrér dig i stedet om kundens højde og bygning, det vil fortælle dig om den længde og frisurestil, som vil passe til kunden. Fx vil en høj slank pige syne endnu højere og virke tyndere med en kort frisure. En lille kraftig pige vil syne endnu mindre og bredere med et langt hår.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 281

04-07-2018 11:12:51


13

282 I

Klipning og terminologi

• Læg også mærke til den måde, kunden klæder sig på, og hvor modebevidst kunden er. Det vil fortælle dig, hvor dristig du kan være med den klipning, du skal i gang med. • Hvor gammel er kunden? Bør kundens alder have indflydelse på dit arbejde? Håret kan klippes i mange forskellige længder til en hvilken som helst alder og alligevel se godt ud. Med alderen bør graden af blødhed og bevægelse i frisuren ændre sig. En ældre person vil ofte mene, at blødere kanter, bevægelser eller krøller vil være passende. • Find ud af så meget som muligt om din kundes personlighed. Vær aldrig bange for at stille spørgsmål. Din kundes livsstil er yderst vigtig, når du skal anbefale en klipning. Find ud af, om kunden har meget fritid eller meget travlt, eller om vedkommende er et friluftsmenneske. • Hvilket miljø kommer kunden fra? Hvad er kundens sociale status osv.? • Prøv også at finde ud af, hvad kunden forventer af en klipning, og hvor godt kunden passer den mellem frisørbesøgene.

Din kundes personlighed er afgørende for valget af frisure.

Alle disse faktorer er med til at bestemme den type klipning, som du bør give kunden.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 282

04-07-2018 11:12:53


Extensions

14

I dette kapitel får du en grundlæggende teoretisk viden om arbejdet med extensions, og hvad der er særligt vigtigt for et godt resultat og kunde­tilfredshed. Forskellige teknikker og metoder er beskrevet, bl.a. tape extensions, weft system og keratinteknik.

Hvem kan få glæde af extensions? Extensions har altid været meget brugt i afrohår og er igennem tiden blevet mere og mere udbredt. I dag bruges extensions i mange forskellige hårtyper. Extensions bruges ofte til at give mere fylde eller mere længde til håret. Man kan bruge extensions til at give håret et helt andet look og en anden struktur. Det kan også være et farvespil eller en bestemt effekt, man vil opnå. Lange extensions kan sættes i en kort frisure for at få et andet udtryk i klipningen. Mulighederne er mange.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 323

04-07-2018 11:13:18


14

324 I

Extensions

Alle kan i princippet bruge extensions. Kundens hår skal dog have en vis længde afhængigt af, hvilken teknik man anvender. Det er ikke alle teknikker, der passer til alle kundetyper. Der skal tages hensyn til de forskellige hårmængder og hårkvaliteter, og hvad der passer til den enkeltes type og klædelighed. Man kan bruge extensions til at lave farvereflekser i håret.

Extensions holder typisk fra omkring 6 til 8 uger. Derefter vil kundens eget hår være vokset så langt ud, at frisuren bør rettes til. Extensions skader ikke nødvendigvis håret, hvis det er korrekt udført, og kunden har fået en professionel plejevejledning. Følg altid brugsanvisningen på netop det extensionprodukt, du anvender.

VEJLEDNING AF KUNDEN Husk at vejlede og forklare kunder om, hvordan de plejer deres nye hår. Frisøren skal altid have udarbejdet en brugsanvisning, som kunden kan få med hjem. Det er også vigtigt at informere kunden om, at det er nødvendigt at holde en pause fra extensions en gang imellem.

SÆT IKKE EXTENSIONS DET SAMME STED Du må IKKE sætte extensions på det samme sted, når det rettes til. Hvis du gør det, risikerer kunden at miste hår. Det er bedre at gå få centimeter op eller ned, så hovedbunden kan få lov at hvile lidt.

Børste til extensions.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 324

Eksempel på plejende produktserie.

04-07-2018 11:13:21


Toupe og paryk

15

I kapitlet kan du læse om forskellige muligheder ved varigt hårtab eller skaldethed. Du får viden om toupe, løse hårsystemer og paryk. Du får også en gennemgang af, hvordan man fremstiller en paryktop i hånden.

Toupe/løse hårsystemer For alle mennesker har hårpragten stor betydning. Håret har altid været en vigtig del af menneskets fremtoning. Hår er derfor meget mere end ren biologi med en praktisk funktion. Håret har en væsentlig historisk, kulturel og social betydning.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 337

04-07-2018 11:13:54


347

Parykker Hvornår er der brug for en paryk? I vurderingen af, hvilken hjælp kunden skal have, hvis de har brug for en paryk, bør man altid skelne mellem, om det er et midlertidigt hårtab eller et varigt hårtab. Der kan være forskellige behov alt efter, hvor lang tid kunden skal undvære sit eget hår. Det varige hårtab skyldes ofte autoimmune og dermatologiske lidelser, hvoraf alopecia er en af de mest udbredte. Andre årsager kan være kronisk betændelsestilstand i hårsækkene, eksemer, psoriasis, lupus, fiskehud (forhorning af huden), psykisk stress og fysiske skader. Et midlertidigt hårtab kan ofte skyldes kemobehandling i forbindelse med en kræftsygdom. Nogle former for kemoterapi medfører hårtab, på grund af den celledræbende medicin. Er dette tilfældet, får man tilbudt en paryk, hvortil regionen yder et tilskud. Når en kemobehandling er afsluttet, vil håret altid vokse ud igen. Der kan dog ske mindre ændringer af hårfarve og -tykkelse. Får man strålebehandling direkte på issen, vil håret dog ikke vokse ud igen på det område, som har fået strålerne.

Parykkategorier Der skelnes mellem standardparykker og individuelt fremstillede parykker. Standardparykker er parykker, der er fremstillet på forhånd. De er fremstillet i gennemsnitsstandardmål, så de passer til de fleste. Individuelt fremstillede parykker er lavet efter måltagning og afstøbning af den enkelte kunde. Standardparykker findes i mange varianter. De er primært fremstillet i fiberhår. Det er de parykker, der oftest bruges til patienter, der skal i

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 347

04-07-2018 11:13:56


Makeup

16

Makeup er en kunst, der kan have forskellige formål. Inden du går i gang med makeup, er det vigtigt at have en grundliggende viden om både farver og hele ansigtets morfologi. Du får i kapitlet også kendskab til forskellige måder at bruge makeup på, forskellige fremgangsmåder samt viden om produktanvendelse og redskaber.

Formålet med makeup Makeup er den internationale udtryksmåde, som man benytter i dag i stedet for mere gammeldags udtryk som maskering eller sminkning. Overalt i moderne sprogbrug støder man på betegnelsen makeup, hvis egentlige betydning er “at maskere”. Makeup kan ikke direkte oversættes til dansk, men forklaringen “frisk op” eller “forandre” er den mest dækkende.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 357

04-07-2018 11:14:02


16

358 I

Makeup

Der kan være flere formål med at lægge makeup:

FORMÅLET MED BRUG AF MAKEUP • At • At • At • At

fremhæve personligheden. blive mere attraktiv. fremhæve ansigtets karakter. bortlede opmærksomheden fra eventuelle små skavanker.

Men hvad enten behandlingen har som hensigt at skabe en enkel makeup til daglig brug, en maske til teater, klassisk komedie, film-, foto- eller fjernsynsmakeup er den et middel til udsmykning af ansigtet. Makeup er en kunst, der tilsigter at give et ansigt størst muligt udtryk og derved fremhæve kvindens personlighed. Det sker ved hjælp af forskellige makeupteknikker og efter et målrettet valg af produkter.

Stylisten er ved at gøre modellen klar til en fotosession.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 358

04-07-2018 11:14:03


359

Makeup og farvestjernen For at lave en perfekt makeup er det vigtigt at vide noget om farver: At der er kolde og varme farver, og at alle lyse farver fremhæver, og at alle mørke farver dæmper. Du skal bruge din farvestjerne, når du skal lægge en makeup. Der er farver, der ophæver hinanden, som er komplementære. Der er farver, der er klædelige, fordi deres undertone passer til kunden. Der er farver, der er uklædelige, fordi deres undertone ikke passer til kunden.

Primær

Terti æ

r

Prim

ær

Primær

Prim

Seku

ndæ

Primær

Sekundær

Tertiær

Tertiær

Primær

r

Sekundær

ndæ

Seku

r

iær Tert

ær

Sekundær Terti æ

r

r

Sekundær

iæ Tert

Farvestjernen

Kigger man på enten farvestjernen eller farvecirklen, så vil man se en opdeling af varme farver på den ene side, og kolde farver på den anden side. Farver kan dog optræde i både kolde og varme nuancer. En rød farve kan være kold eller varm i nuancen, fx varm tomatrød eller kold hindbærrød.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 359

04-07-2018 11:14:03Manicure

17

Helt tilbage fra gammel tid har lange, smukke, velplejede hænder med polerede eller lakerede negle været tegn på overklasse. Men tiden har ændret sig meget siden dengang, og i dag er det mere almindeligt at få lavet forskellige neglebehandlinger, og det er ikke længere forbeholdt overklassen. I dette kapitel vil du få viden om neglens anatomi, neglesygdomme og negledefekter. Desuden kan du læse om procedurer, værktøj og hygiejne i forbindelse med manicure, håndmassage og lakering af negle.

Neglens opbygning Neglen kan opdeles i negleplade og negleleje. Neglepladen er en buet (konveks) hornflade, der består af døde, keratiniserede celler, der beskytter nerver og blodkar i fingre og tæer. • Matrix (neglemoderen) – her foregår al vækst af neglen. • Lunula (halvmånen) – det område af neglen, der endnu ikke er keratiniseret.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 403

04-07-2018 11:14:25


17

404 I

Manicure

• Proximale hudfold – området der beskytter eponychium. • Eponychium – bodyguard for matrix – må ikke forveksles med neglebånd. • Cuticula (non living tissue) – også kaldet neglebånd – dette fjernes. • Corpus unguis (neglepladen) – vores arbejdsområde. • Solum unguis (neglesengen/neglelejet) – bor under neglepladen – her findes blodkar og nerveender. • Hyponychium – samme beskyttelsesfunktion som eponychium, men ligger under neglepladen ved margo liber. • Margo liber – den frie kant. • Sulcus unguis (neglefalsen) – neglefalsen er de grøfter, som neglens siderande går svagt skråt ned i. • Vallum unguis (neglevolden) – hudfold der beskytter sulcus unguis.

Neglepladens opbygning Neglen kan opdeles i negleplade og negleleje. Neglepladen er en buet (konveks) hornflade, der består af døde, keratiniserede celler, der beskytter nerver og blodkar i fingre og tæer. Neglepladen er følelsesløs ligesom hår og overhud og har hverken blodcirkulation eller nerver. Neglepladens hovedbestanddel er keratin. Ordet keratin kommer af det græske keras, som betyder horn. Neglepladerne er opbygget af op til 100 lag dødt væv. Lagene holdes sammen af olie- og fugtighedspartikler, der samtidig er med til at holde neglene elastiske og smidige.

Solum unguis – neglesengen – neglelejet Neglelejet er den egentlige hud uden neglepladen. Det består af mange små blodbaner der forsyner og renser vævet. Selve neglesengen ligger direkte under den solide negleplade, hvor den starter ved matrix og ender ved den frie kant. Både vævet i ansigtet og vævet i neglesengen består af samme typer af væv, nemlig epidermis og dermis. Det øverste hudlag i neglesengen består også af epidermis, det der er tættest på neglepladen. Selve dermis består af mange små blodbaner som har to basale funktioner: 1. De transporterer mad og oxygen rundt til reproduktion og vækst.

Frisør Fagbog samlet_4.7.18_OK.indb 404

04-07-2018 11:14:25181 mm x 10 mm

181 mm x 10 mm

29 mm

01 udgave

Frisør – fagbog er frisørfagets grundbog. Den dækker alle de grundlæggende discipliner, der knytter sig til faget. Bogen beskriver frisørfagets teknikker og alt det, en dygtig frisør bør vide og kunne – lige fra viden om arbejdsmiljø, ergonomi og stilhistorie til avancerede klippemetoder, colorations- og strukturbehandlinger. Frisør – fagbog er gennemillustreret, og der er ordlister med forklaring af fagudtryk og gråzone-ord. Alle disse forskellige elementer er med til at gøre bogen velegnet som opslagsværk og brugbart redskab både under og efter uddannelsen. Frisør – fagbog er skrevet til undervisningen på erhvervsskolerne, og indholdet dækker nu både frisøruddannelsens grund- og hovedforløb.

ISBN 978‑87‑5712‑915-1

9 788757 129151

praxis.dk

varenr. 181001-1

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

441 mm x 306 mm