Page 1

Tots podeu participar en el compostatge! Un viatge a la fertilitat El Centre de compostatge és una activitat oberta a tota la comunitat educativa del Centre Vall Blanca. Podeu aportar materials; al centre no sols tirem restes de jardineria si no també de la cuina (Trini tirà tots els diez les restes de pelar verdures), la cafeteria (restes de café i infusions), de papereria, etc.. I inclús de les pròpies cases dels alumnes (ens han dut el xas de la gàbia dels pardalets). Tot és benvingut. Altra forma de participar es com a consumidor del producte final, és a dir, el compost. Qui en vulga per a les seues plantes de casa en pot demanar (gratis), sempre a xicoteta escala.

La zona de compostatge del CEE Vall Blanca

També estem a la web! pqpi-jardineria.blogspot.com

O n e s t à , q u è p o d e m t i r a r , p e r q u è c o m f u n c i o n a i c o m p a r t i c i p a r .

I també es pot utilitzar per part dels i les mestres per a educar als alumnes en la sostenibilitat o en el coneixement dels processos naturals. Es un itinerari didàctic que va des de tirar unes restes de fruita o qualsevol altre materials dels avantdits fins a vore com canvia l’aspecte d’eixes deixalles, convertint-se en un material net, semblant a terra, ple de elements nutritius i millorant de la terra de cultiu. El que eren deixalles passen a ser un producte valuós amb un treball fet de forma natural, reduint al mateix temps la quantitat de residus del Centre Vall Blanca, és un viatge a la fertilitat del sòl i a la racionalització de recursos.


Distribució de la zona de compostatge Com sabem, la zona de compostatge es troba en el raconet del pati junt als columpis, on abans era hortet. Allí les condicions són adequades i es troba protegit per una tanca. A dintre podeu vore uns cartells orientatius del proces. Les tres zones principals i el seu funcionament ve a ser: 1.-El materials que arriben a la zona de compostatge es dipositen directament en la zona indicada amb un cartell que diu “Materials compostables”. Quan el material es troba a meitat fer, el passem al costat, per fer espai als materials nous. Açò es pot fer a cada curs. El volum dels materials “vells” s’haurà reduït considerablement i necessitem un espai menor. 2.-Els materials compostats es pasen per un garbell, una reixa gran amb malla, per tal de retornar la fracció més grossa de nou al muntó. El que passa pel garbell es porta al sector que diu “Compost”. 3.-Del muntó “Compost” podem anar agafant el producte segons anem necessitant-lo per al manteniment de jardins i de l’hort..

Què podem compostar?

diptic compostatge  
diptic compostatge  

diptic compostatge

Advertisement