Page 1

PROTECT WEGWIJS IN HET BESCHERMEN VAN VACCINS

Het belang van temperatuurrecorders in de koudeketen van vaccins De kwetsbaarheid van de farmaceutische supply chain


Praxas heeft maar ĂŠĂŠn doel: minder verspilling

in de logistieke keten. Dit geldt ook voor vaccins, medicijnen en medische apparatuur. Er gelden vaak strikte richtlijnen voor de opslag en het transport van deze producten. Praxas draagt bij aan het waarborgen hiervan door het toepassen van specifieke beschermings- en controlemiddelen. Een groot deel van de klanten van Praxas bestaat uit ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, zorginstellingen, farmaceuten, apotheken en andere organisaties in de medische sector. Zij maken gebruik van de Praxas oplossingen om de veiligheid van hun patiĂŤnten te waarborgen.


VOORWOORD Beste lezer, Met veel trots bieden wij u het magazine PROTECT aan. 2020 is een jaar om nooit te vergeten. De zorgsector staat op zijn kop. De wereld staat op zijn kop. Dit magazine gaat over een belangrijk thema in de medische sector, namelijk het beschermen van vaccins. De koudeketen van vaccins is ingewikkeld en vraagt om handhaving van richtlijnen in ketenbrede protocollen. Ons doel is het voorkomen van verspilling van vaccins, en op onze manier leveren wij daar een bijdrage aan. Nieuwsgierig? Ik nodig u uit om PROTECT verder te lezen.

Bob van Velden Oprichter en directeur Praxas B.V.

Praxas B.V. Hoeksteen 5 4815 PR Breda +31 (0)76 50 40 268

www.praxas.com info@praxas.com praxas-b-vPraxas_NL

INHOUDSOPGAVE 4

Het belang van temperatuurcontrole in de koudeketen van vaccins

6

Gemak en tijdswinst temperatuurbewaking vaccins met LogTag Online

8

Temperatuurrecorders voor vaccins en medicijnen

11

Kwetsbaarheid farmaceutische distributieketen door corona

13

Distributie coronavaccin vraagt om ketenbrede logistieke samenwerking


Het belang van temperatuurcontrole in de koudeketen van vaccins Voordat een vaccin aan een patiĂŤnt kan worden toegediend, gaat er een heel traject aan vooraf. Net als alle producten doorlopen vaccins een keten met daarin meerdere schakels. De omstandigheden binnen die keten kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de vaccins. Vaccins zijn bijvoorbeeld heel gevoelig voor temperatuur en licht, meer nog dan gewone geneesmiddelen. Temperatuur en licht hebben directe invloed op de werking en houdbaarheid van vaccins en kunnen leiden tot derving.

Hoe ziet de (koude)keten van vaccins er globaal uit?

De meest veilige opslag en

schema laat zien bestaan

rollen welke zijn vastgelegd

met een effectieve koudeketen.

waarbinnen die richtlijnen

Het bewaken van de naleving

verwerking van vaccins begint Een koudeketen is een

temperatuur gecontroleerde distributieketen die voldoet

aan alle materiaalvoorschriften en procedures die binnen

de richtlijnen voor vaccins

gelden. Zoals bovenstaand

er verschillende schakels

moeten gelden. In en tussen

deze schakels dienen vaccins op de juiste temperatuur te

worden bewaard. Dit vraagt

om intensieve samenwerking alsmede duidelijke

verantwoordelijkheden en

4

in ketenbrede protocollen.

van deze protocollen is van

cruciaal belang. Wanneer de

richtlijnen binnen de koudeketen onvoldoende secuur worden nageleefd, kan dit namelijk resulteren in onbruikbare

vaccins en dus verspilling.


De temperatuurgevoeligheid van vaccins

Monitoren van temperaturen in de koudeketen

Er gelden hele specifieke richtlijnen voor wat

betreft de temperatuuromstandigheden waarin

Vanzelfsprekend is het monitoren van de

dat vaccins hun kwaliteit behouden wanneer zij

belang om te bepalen of vaccins bruikbaar zijn op

een temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celcius,

met gevalideerde temperatuurrecorders,

Celcius. Voor het Covid-19 vaccin wordt in veel

temperatuur registreren en een alarm genereren

-80 graden Celcius vereist. Het borgen van de

bevindt. Het temperatuurverloop wordt dan

kwaliteit van de vaccins. En dit geldt voor de gehele

veel verschillende temperatuurrecorders op de

de fabrikant, tot aan de groothandel en afnemer.

gerenommeerde merken aan de richtlijnen die van

de vaccins zich bevinden. In het algemeen geldt

temperaturen gedurende de koudeketen van groot

in het donker in een koelunit worden bewaard op

het moment van toedienen. Dit gebeurt doorgaans

ofwel in een vriesunit tussen de -50 en -15 graden

die op basis van een aantal meetpunten de

gevallen een bewaartemperatuur van -70 tot

zodra de temperatuur zich buiten de marges

vereiste condities is van cruciaal belang voor de

dagelijks vastgelegd in een logboek. Er zijn zeer

logistieke (koude)keten, van transport en opslag bij

markt verkrijgbaar, echter voldoen slechts enkele

Wanneer niet aan de richtlijnen wordt voldaan,

toepassing zijn op de koudeketen van vaccins.

koudeketen met als gevolg het niet meer kunnen

Gevolgen na blootstelling temperaturen buiten de range

blootstelling aan hitte, of juist koude. Het openen

Het monitoren van de temperatuur van de vaccins

hebben voor de omgevingstemperatuur van

een dagelijkse verantwoordelijkheid. Dit is een

wordt dit gezien als een onderbreking van de

toedienen van de vaccins. Risico’s zijn bijvoorbeeld van de deur van de koelunit kan al gevolgen

en daarmee het beschermen van patiënten is

de vaccins.

cruciale maar tijdrovende taak. Wanneer vaccins

Het transport van vaccins kent nog meer risico’s

de waarden die zijn vereist voor een optimale

schakels in de keten en wordt over het algemeen

bescherming bieden, of zelfs schadelijk worden

gespecialiseerd zijn in het vervoeren van vaccins.

blootgesteld aan een te hoge temperatuur. Dit

transport te laten plaatsvinden want de kans

heeft hier per vaccin een protocol voor opgesteld.

zonlicht is uiteraard groter dan in een koelunit.

gehaald, soms wordt het vaccin direct afgekeurd

vaccins dienen verpakt te zijn in gekwalificeerde

het opnieuw moeten vaccineren van patiënten,

isolerend materiaal en temperatuurrecorders.

betekent dit dat de gehele koudeketen opnieuw

worden blootgesteld aan temperaturen buiten

dan de opslag. Transport vindt plaats tussen de

werking, bestaat de kans dat ze onvoldoende

gedaan door professionele transporteurs die

doordat de werkzame stoffen in het vaccin worden

Uitgangspunt is echter vooral zo weinig mogelijk

is afhankelijk van het soort vaccin; de fabrikant

op blootstelling aan risicovolle temperaturen of

Soms wordt de houdbaarheidsdatum naar voren

Een transport mag doorgaans 8 uur duren en de

en is dan niet meer te gebruiken. Dit resulteert in

verpakkingen en/of containers, voorzien van

en aangezien de patiënt de laatste schakel is

moet worden doorlopen. Dit heeft financieel gezien een grote impact. Het handhaven van de juiste

bewaarcondities is daarom van essentieel belang.

5


Gemak en tijdswinst temperatuurbewaking vaccins met LogTag Online Dat het waarborgen van de voorgeschreven temperatuurmarges in de koudeketen van vaccins en medicijnen voorop staat, is een voldongen feit. De veiligheid van de patiĂŤnt staat immers centraal. Afwijkingen in de temperatuurmarges kunnen leiden tot een verkorte houdbaarheid of verminderde werking van het vaccin of medicijn. Daarom is het van cruciaal belang dat deze temperatuurmarges continu worden gemonitord. Doorgaans worden hier temperatuurrecorders, ook wel dataloggers genoemd, voor toegepast. Echter gaat de registratie vaak gepaard met veel administratieve handelingen. Om dit proces eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken, is LogTag Online ontwikkeld. 6


Data in de cloud zorgt voor gemak en tijdswinst

Wat zijn de voordelen ten opzichte van registratie in eigen beheer?

LogTag Online (LTO) is een systeem in

Dat het implementeren van een systeem als

kan worden bijgehouden. Onder andere

Voornamelijk de tijdswinst die ermee behaald

een veilige cloudomgeving, waarin data

LogTag Online vele voordelen biedt, is duidelijk.

alarmnotificaties,  temperatuurinformatie en

wordt, is een belangrijk voordeel voor ziekenhuizen,

verschillende rapportagefuncties zijn in LTO

apothekers, farmaceutische bedrijven en andere

beschikbaar. Het staat gebruikers toe om data te

organisaties in de medische sectoren. Maar ook

downloaden van hun LogTag dataloggers. Hierdoor

het centraliseren van de real-time data in één

kunnen zij de data inzien in de cloud en vervolgens

overzichtelijk systeem, wat voor iedere betrokkene

delen met betrokkenen.

vanuit welke locatie dan ook, zichtbaar is, is een van de belangrijke voordelen.

Farmaceutische en medische sectoren LogTag Online maakt het mogelijk om alarmen

•  Direct een notificatie per e-mail of via sms bij

handelingen. Waar de gebruiker ook is, er is altijd

•  Data wordt, afhankelijk van de meetfrequentie,

is kan er tijdig actie ondernomen worden zodat

•  Geschikt voor gebruikers variërend van kleine

oplossing is op dit moment het meest geschikt

•  Automatiseert de bewaking van de

overschrijding van de temperatuur.

te valideren en te rapporteren met enkele

geüpload in de cloud.

inzicht in de temperaturen. Zodra er een alarm

klinieken tot de grootste ziekenhuizen.

verlies van vaccins voorkomen wordt. De

temperatuur van vaccins en houdt zich hierbij

voor monitoring op vaste locaties en wordt

aan de VFC- en CDC richtlijnen.

voornamelijk gebruikt in de farmaceutische en

•  Eenvoudig en snel instellen van uw account,

medische sectoren. In Amerika zien we dat het

waarna u direct toegang hebt tot uw online

veel wordt toegepast voor VFC (kindervaccinaties)

data.

loggers met WiFi.

•  Met elk apparaat met internetverbinding en internetbrowser toegang tot de data.

7


Temperatuurrecorders voor vaccins en medicijnen Het meten van de temperatuur in de units waarin vaccins worden bewaard of vervoerd, wordt gedaan met temperatuurrecorders. Deze zijn van cruciaal belang voor het beschermen van vaccins in koelunits in onder meer ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, maar ook tijdens het transport. De ervaring leert dat het investeren in goede datarecorders minder kosten met zich meebrengt dan vaccins te moeten vervangen doordat ze niet meer bruikbaar zijn door gebreken in het temperatuur-meetsysteem. Er worden dan ook hele specifieke eisen gesteld aan het type temperatuurrecorder. Zo dienen ze te voldoen aan de WHO richtlijnen, moeten de meetpunten van te voren kunnen worden ingesteld, is het werken met een flacon met vloeistof (glycol) aanbevolen, moet er een alarm afgaan bij overschrijding van de temperatuurwaarden en moeten de resultaten kunnen worden gedownload middels specifieke software. Ook is een display op de recorder gewenst zodat de temperatuur direct kan worden afgelezen, en dient er iedere 1 a 2 jaar een kallibratiecertificaat te worden opgesteld in verband met de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting. En zo bestaat er een lange eisen- en wensenlijst, waar temperatuurrecorders aan dienen te voldoen.

T E M P E R A T UURRE CORD E RS LOGT AG WHO PQS GEKWAL IFICEERD De LogTag TRIX-8 is een veelzijdige, multi-use temperatuurrecorder met een groot bereik en hoge temperatuurmetingen over een meetbereik van -40°C tot + 85°C (-40°F tot + 185°F).

•  Multi-use temperatuurlogger

•  Geheugencapaciteit van 8000 metingen •  Batterijlevensduur tot 3 jaar

•  ‘OK’ & ‘ALERT’ indicator met hoge en lage aanpasbare alarmen

•  Snelle downloadtijd - minder dan 5 seconden voor volledig geheugen

De LogTag TICT iSO°Tag is een electronische indicator die laat zien of de

temperatuur gedurende 60 minuten of langer op of onder het vriespunt (0 ° C of 32 ° F) is geweest.

•  Vinkje/kruis-display toont temperatuurblootstelling onder het vriespunt

•  Controleert temperatuur van vriesgevoelige producten zoals vaccins en chemicaliën tot 3 jaar

•  Geregistreerde opnames voor en na alarm

8


De LogTag® VaxTag is een temperatuurrecorder speciaal ontwikkeld voor het monitoren van de opslagcondities in vaccinkoelkasten in gezondheidsinstellingen.

•  Vooraf geconfigureerde parameters om te voldoen aan de WHO-vereisten

•  30 dagen statistieken samengevat op display

•  Slaat de laatste 7770 meetpunten op om later te kunnen downloaden

De LogTag USRID-16W1 is bedoeld voor het monitoren van farmaceutische transportcondities tot maximaal 20 dagen. De data over de afgelopen 20 dagen is op het scherm af te lezen. Deze recorder is reeds

voorgeprogrammeerd voor het monitoren van een aantal standaard vaccins: •  DTP

•  HepB

•  MenAfriVac

•  TT

•  Vloeibare Hib en

•  Pneumo (anders

•  DT

•  IPV

•  Td

combinatievaccins

•  HPV

dan Prevenar)

De LogTag USRID-16W2 is bedoeld voor het monitoren van farmaceutische transportcondities tot maximaal 20 dagen. De data over de afgelopen 20 dagen is op het scherm af te lezen. Deze recorder is reeds

voorgeprogrammeerd voor het monitoren van een aantal standaard vaccins welke verscheept worden met ijspakkingen: •  BCG

•  MMR

•  Gevriesdroogde Hib

•  Meningitis

•  Mazelen

(polysaccharide)

•  MR

•  OPV

•  Hondsdolheid

•  Rotavirus (anders dan rotateq)

•  Gele koorts vaccins

T E M P E R A T UURRE CORD E RS LOGT AG CDC/VFC GEKWAL IFICEERD De LogTag TRED30-16R werkt met een externe sensor en heeft een meetbereik van -40°C tot +99°C (-40°F tot +210°F).

•  Nieuw, eenvoudig af te lezen scherm met samenvatting van 30 dagen •  Verwisselbare externe sonde met hoogwaardige connector •  Tot 15.900 meetmomenten

•  Voldoende geheugen voor 66 dagen met logboekregistratie van 6 minuten

•  Ingebouwd hoorbaar alarm UTRED30-WiFi is een real-time datalogger die direct in contact kan worden

gebracht met de LogTag Online cloud. Deze logger kan meer dan 30 dagen meten. Wanneer u even buiten het bereik van WiFi bent, kunt u ook data

downloaden via de LogTag Analyzer of als PDF, zonder dat er software nodig is. •  Groot, eenvoudig af te lezen display

•  Elk moment kunnen resetten van min/max temperatuurmeting •  Hoorbaar alarm en rode led signaleert temperatuuralarm

•  Realtime data wordt automatische via WiFi geupload naar de LogTag Online cloud

9


De LogTag UTRED30-16R temperatuurrecorder is een logger geschikt voor CDC/VFC (kindervaccinaties). Met deze logger meet u eenvoudig de temperatuur van vaccins.

•  Nieuw, groot, eenvoudig af te lezen scherm

•  Op elk moment kunnen resetten van min/max temperatuurmeting •  Hoorbaar alarm en rode led bij temperatuuralarm

•  Alarmstatus bekijken tot 30 dagen in één oogopslag

Deze VFC-kit is een samenstelling van de TRED 30-16R, ST100K-15 externe probe en Glycol Buffer. Hiermee heeft u een totaalpakket geschikt voor CDC/VFC

toepassingen en kan goed gebruikt worden in combinatie met LogTag Online.

T E M P E R A T UURRE CORD E RS LASCAR

De EL-WiFi-21CFR-VAC is een datalogger geschikt voor het monitoren van vaccins. Data wordt via WiFi periodiek verzameld en naar de EasyLog 21 CFR Cloud (abonnement los af te sluiten) geüpload, zonder dat deze hoeft te worden aangesloten op een PC.

De EL-USB-VAC is een USB logger gekoppeld aan een glycolfles-thermistorsonde en kan gebruikt worden om compleet inzicht te krijgen in het vaccin temperatuurbewakingsysteem. De logger registreert meer dan 32.000 metingen van de meegeleverde thermistorsonde.

Wanneer Wifi tijdelijk niet beschikbaar is wordt de data in de interne opslag van de logger opgeslagen, om vervolgens wanneer de WiFi weer beschikbaar is, direct door te sturen naar de cloud.

Met slechts een druk op de knop kan op het LCD scherm eenvoudig door de meest recente, hoogste en laagste opgeslagen temperatuurmetingen worden gebladerd.

Deze logger voldoet aan de voorschriften van de Amerikaanse Food en Drug Administration en CDC normen voor vaccinbewaking.

De EL-WiFi-VAC is een datalogger geschikt voor het meten van vaccins. Data wordt verzameld via een WiFi-netwerk dat kan worden bekeken vanaf elk apparaat met internet met behulp van de EasyLog Cloud-service (abonnement los af te sluiten). Wanneer u de alarmen voor temperaturen vooraf heeft ingesteld via EasyLog Cloud Apps (beschikbaar op Android en Apple) ontvangt u een melding via e-mail wanneer deze overschreden worden. Wanneer Wifi tijdelijk niet beschikbaar is wordt de data in de interne opslag van de logger opgeslagen, om vervolgens wanneer de WiFi weer beschikbaar is, direct door te sturen naar de cloud.

Deze logger voldoet aan de CDC normen voor vaccinbewaking.

De EL-WiFi-21CFR-VAC2 maakt het mogelijk om op afstand vaccins te bewaken en gegevens te verzamelen via een WiFi-netwerk. Gegevens worden geüpload via een standaard WiFi netwerk en draadloos naar de EasyLog 21 CFR cloud gestreamd. Een fysieke verbinding tussen dit apparaat en een computer is daarom niet nodig. Wanneer Wifi tijdelijk niet beschikbaar is wordt de data in de interne opslag van de logger opgeslagen, om vervolgens wanneer de WiFi weer beschikbaar is, direct door te sturen naar de cloud. Dit product voldoet aan de CDC normen voor vaccinbewaking.

Dit product voldoet aan de CDC normen voor vaccinbewaking.

Met de EL-GFX-VAC2 is het mogelijk om tegelijkertijd 2 gebieden van een koelkast of een koelkast en vriezer te monitoren. Deze logger bestaat uit een USB-dual channel logger gecombineerd met 2 glycolflesprobes en slaat meer dan 250.000 metingen op. Op het scherm kunnen recente en hoogste en laagste metingen en grafieken worden afgelezen. Met de knoppen is de logger eenvoudig te stoppen, starten en herstarten. Daarnaast kunnen alarmen worden geactiveerd met zowel LED als geluidssignalen. Dit product voldoet aan de CDC normen voor vaccinbewaking.

De EL-SMS-2G-VAC is een datalogger die werkt op batterijen. Zo gauw de ingestelde temperatuur wordt overschreden (te hoog of te laag) wordt een SMS-bericht gestuurd naar voorgeprogrammeerde mobiele telefoonnummers. De unit wordt geleverd met een thermistor in een glycolfles, ontworpen om nauwkeurig de interne temperatuur van een vaccin na te bootsen in plaats van de omgevingstemperatuur van de koelkast waarin de vaccins zijn opgeslagen en een traceerbaar kalibratiecertificaat. Deze logger dient te worden uitgerust met een afzonderlijk aangeschafte microSIM-kaart om zich te kunnen registreren op een 2G GSM-netwerk. Dit product voldoet aan de CDC normen voor vaccinbewaking.

10


Kwetsbaarheid farmaceutische distributieketen door corona 3,5 miljoen ton aan farmaceutische producten per jaar wordt per schip getransporteerd, 0,5 miljoen ton per jaar gaat per vliegtuig. Hoewel 20 jaar geleden het grootste deel van de medicijnen werd geproduceerd in Europa, Amerika en Japan, zijn tegenwoordig China en India de hoofdleveranciers. De grootste reden hiervoor is dat farmaceutische bedrijven geen grote winst meer konden maken door te kleine marges. Produceren in een land met lage productie- en loonkosten leek de oplossing. Helaas geeft deze werkwijze de laatste jaren problemen, met de huidige coronacrisis als dieptepunt.

11


Europese afhankelijkheid van China en India Het grootste deel van de grondstoffen voor medicijnen wordt

door China geleverd aan India. India maakt halffabricaten en exporteert deze naar fabrieken wereldwijd, waar vervolgens

het eindproduct wordt geproduceerd. Sommige medicijnen worden in India volledig gefabriceerd. Europa is voor 26%

van de generieke medicijnen afhankelijk van India voor het

halffabricaat. Dit heeft de afgelopen jaren al tot problemen geleid in de bevoorrading van medicijnen. In Nederland namen de medicijntekorten toe, in 2019 verdubbelden ze zelfs.

Door de coronacrisis heeft deze afhankelijkheid geleid tot

een nog groter probleem. Het openbare leven in China kwam stil te liggen, waardoor in het westen de zorgen over de

medicijnbevoorrading groeiden. Bovendien heeft de Indiase regering de export van een aantal medicijnen afgelopen

maart aan banden gelegd, om medicijntekorten in eigen

land op te kunnen vangen. Met een bevolking van 1,3 miljard mensen is immers een flinke bevoorrading noodzakelijk. Voor Indiase exporteurs gaf deze maatregel ook weer

problemen, ontstaan vanuit de angst voor boetes van

afnemers, hoge kosten voor stilstaande zeecontainers en weglopende klanten.

Hoge transportkosten Voor de medicijnen die uiteindelijk wel geĂŤxporteerd

mochten worden, ontstond een volgend probleem. Soms

liften medicijnen mee in het ruim van passagiersvluchten, maar tijdens de coronacrisis stonden deze aan de grond.

Gevolg is dat bedrijven gedwongen zijn om hoge tarieven te betalen voor vrachtvluchten.

Impact op de Nederlandse medicijnbevoorrading Duidelijk is dat de beschikbaarheid van medicijnen in het

geding komt wanneer de productieketen in China en India in de problemen raakt. De wereldwijde impact, en dus ook op Nederland, is enorm. Nederlandse apotheken hebben

doorgaans voorraad opgeslagen voor een aantal maanden, maar voor de lange termijn zou er een probleem kunnen

ontstaan. De verwachting is dan ook dat de farmaceutische supply chain wordt herzien. Zo zijn er al plannen bedacht om een ijzeren voorraad aan te leggen om tekorten te voorkomen. Ook wordt gepleit om een zelfvoorzienend

systeem te ontwikkelen. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een ijzeren voorraad aanleggen duurt

anderhalf tot twee jaar, een heropbouw van de Europese medicijnenindustrie nog langer. Wat corona gaat doen wordt dan ook met argusogen bekeken.

12


Distributie coronavaccin vraagt om ketenbrede logistieke samenwerking

Grensoverschrijdend samenwerken

Er is ontzettend veel om te doen. Dagelijks worden we geconfronteerd met berichten over de ontwikkeling van het coronavaccin. Wie ontwikkelt het meest effectieve vaccin, wanneer is het beschikbaar en voor wie? Waar vindt straks de productie plaats, en hoe zit het met de wereldwijde distributie? Maar niet alleen de ontwikkeling van het vaccin is een uitdaging. Logistieke vraagstukken dienen zich aan; de supply chains voor vaccins zijn immers zeer complex. Er zijn veel aspecten waar rekening mee moet worden gehouden, en de vraag is of de (logistieke) wereld daar klaar voor is.

tussen de schakels is meer dan ooit noodzakelijk.

Grensoverschrijdend samenwerken is complex

maar cruciaal om het coronavaccin wereldwijd te kunnen verspreiden. Er zijn echter vele obstakels

die dit in de weg staan. Door corona richten veel landen zich vooral op hun eigen (economisch) herstel. Daarnaast is de luchtvrachtcapaciteit

beperkt en zijn de transportkosten gestegen. Wie draagt deze kosten? Hoe bereiken de vaccins straks de minder welvarende landen? Daarbij

vraagt de distributie van vaccins om specifieke, complexe kennis, kunde en ervaring van alle

schakels in de distributieketen. Samenwerking

Logistieke uitdagingen Naar verwachting wordt 800.000 ton vaccins

wereldwijd verdeeld vanuit de productielocaties.

Waar deze productielocaties zich bevinden is op dit moment nog niet bekend, maar naar verwachting bevinden deze zich in China, India, Europa of de Verenigde Staten.

De grootste uitdaging is misschien wel om de logistieke keten wereldwijd zo te organiseren, dat het vaccin met kwaliteitsbehoud aan de

patiĂŤnt kan worden toegediend. Men verwacht voornamelijk problemen tijdens het transport

van het vaccin. Doorgaans worden vaccins per

luchtvracht getransporteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een omgevingstemperatuur die stabiel is. De vaccins worden gekoeld vervoerd.

De verwachting is echter dat het coronavaccin mogelijk bij vriestemperaturen van -20 tot -80

graden Celcius moet worden bewaard, en pas

6 uur voor toediening ontdooid mag worden. Dit

13


Monitoren van temperaturen van het grootste belang

vraagt om een protocol waar de huidige logistieke stromen onvoldoende op zijn afgestemd. Een

ketenbrede maar ook wereldwijde gezamenlijke

Dat het ketenbreed monitoren van temperaturen

aanpak is dus cruciaal. Al met al zal het een

van groot belang is, is ons allen bekend. Op

complex vraagstuk zijn hoe deze temperaturen

die manier kan worden gesignaleerd of de

kunnen worden gewaarborgd.

vaccins binnen de gestelde temperatuurmarges zijn gebleven. Temperatuurrecorders worden

Waarborgen van vriestemperaturen

toegevoegd aan de lading en geven inzicht in

Gekoelde luchtvrachten met farmaceutische

het verloop van temperatuur. Het probleem is

producten zijn business as usual. Luchtvracht in

alleen dat deze verantwoordelijkheid niet altijd

diepvriestemperaturen is echter van een andere

door meerdere schakels wordt gedragen. Om

orde, en relatief onbekend in de luchtvaart. Zeker

gedurende de hele keten, van productielocatie tot

als we spreken over het te verwachten volume.

aan patiĂŤnt, de temperatuur te kunnen monitoren,

Daarbij komt dat droogijs, wat noodzakelijk is om

is een gezamenlijk plan, waarbij alle schakels

de lading op de gewenste temperatuur te houden,

betrokken zijn, noodzakelijk.

erg zwaar is en dus meer gewicht toevoegt aan

Last-mile groot risico voor kwaliteit vaccin

het transport.

Heel complex en niet altijd inzichtelijk is de last-

Het coronavaccin zal wereldwijd verspreid

mile, het laatste stukje van de keten. Hoe de

moeten worden. Hierbij hebben we te maken met

koelfaciliteiten zijn geregeld, is vaak lokaal bepaald.

verschillende klimaatzones. Het zal een uitdaging

In ons land is op de weg voldoende koelcapaciteit

worden om de vereiste temperatuur, dat het

in de vorm van koelwagens beschikbaar, maar

vaccin nodig heeft om de kwaliteit te behouden,

hoe zit dat met diepvriestemperaturen? Koelboxen

te garanderen op luchthavens in het Midden-

kunnen wellicht een oplossing bieden, maar

Oosten of Afrika. De lading hoeft maar even op het

ook dit kent weer beperkingen in bijvoorbeeld

gloeiendhete asfalt op het vliegveld te staan, en de

de tijd die er tussen schakels als magazijn en

temperatuur zou zomaar buiten de marges kunnen

huisarts zit. Kortom, een zeer complex vraagstuk

vallen. Met alle gevolgen van dien. Bovendien dient

dat een beroep doet op ketenbrede creativiteit,

de luchthaven over diepvriesmagazijnen met

samenwerking en ontwikkeling.

voldoende capaciteit te beschikken. In heel Afrika

zijn er slechts vier luchthavens die hieraan voldoen.

Er zullen vroegtijdig protocollen moeten worden

Hoe zorgt men er dan voor dat het vaccin conform

opgesteld en vastgelegd, die wereldwijd

de protocollen wordt verspreid?

en ketenbreed worden gedragen. Dit om te voorkomen dat een niet complete aanpak

van de logistieke keten leidt tot verspilling en kwaliteitsverlies van het coronavaccin.

14


Het COVID-19 vaccin wordt (gedeeltelijk) op droogijs vervoerd. Deze cruciale transporten dienen scherp in de gaten gehouden te worden omdat anders de samenstelling van het vaccin wijzigt en het hierdoor onbruikbaar wordt. Dit gebeurt met droogijs datarecorders, welke zijn ontwikkeld voor het monitoren van zeer lage temperaturen. Omdat er voor verschillende schakels in de distributieketen verschillende droogijs datarecorders zijn, kan deze Single / beslisboom handig zijn.

SRIL-8

Single TRIL-8

Multi

Multi use

TREL-8

Externe sensor

Nee Ja

Nee USB Droog ijs

Ja

UTREL-16

Display

Ja

Nee

Externe

TREL-30-16R

USB

sensor

Ja

UTREL-30-16 Nee

Wifi LTO

Ja

UTREL-30WIFI

15


We

PROTECT your vaccines

Profile for praxasbv

PROTECT  

Wegwijs in het beschermen van vaccins

PROTECT  

Wegwijs in het beschermen van vaccins

Profile for praxasbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded