Page 1

WONINGBOUW

1


INHOUD 5

Atelier PRO en woningbouwAPPARTEMENTEN Zuiderduinen, Den Haag Waterlandplein, Amsterdam Urban villa’s Westeraam De Statie, Sas van Gent Woningen Zeeheldenbuurt Het Grote huis Haagwijk Zorgcentrum Willibrord MFA Nelson Mandela CentrumTRANSFORMATIE Woonzorgcentrum Scheldehof Bastiaanpoort Delft Clean air refit Ludgerhof, Lichtenvoorde Koningin Sophiestraat, Den HaagGRONDGEBONDEN Woningen Malburgen Woningen Groeseind, Tilburg Woningen en Marktgarage, Delft Vijf woningen, Achtmaal Dealground Norwich Slimhus (concept) Slimhus Brielle

9 13 17 21 25 29 33 37 43 51 53 57 61 65 71 75 79 81 83 85

VILLA’S 89 Buurschap Roosenhorst 97 Parkwoningen Craeyenburch 101 Villa’s Vroondaal 103 Villa Strating, Kijkduin 107 Villa Ketteringham Lane, UK

3


4


ATELIER PRO EN WONINGBOUW We leven in tijden van verandering. Klimaatverandering, de trek naar de stad, robotisering, smart technologieën, demografische omwentelingen en leegstand zijn van steeds grotere invloed op onze woonomgeving. Hoewel de basisprincipes van een goede woningplattegrond niet wezenlijk zijn veranderd in de afgelopen decennia ontstaat een veranderende woonbehoefte. Mensen verlangen naar meer zeggenschap over hun woonomgeving en hebben in verschillende fases van hun leven specifieke woonbehoeften. Het aanbieden van goede woonproducten die daar op inspelen is een opgave voor de gehele bouwketen. Atelier PRO heeft ruim 35 jaar ervaring met woningbouwopgave. Sinds de oprichting in 1976 heeft het bureau in binnen- en buitenland innovatieve woningbouwprojecten gerealiseerd die op maat antwoord boden op een indertijd nieuwe woningvraag. Atelier PRO heeft ervaring met woningbouw op alle schaalniveaus, van kleine bijzondere villa’s tot en met grootschalige sociale woningbouwprojecten, al dan niet gecombineerd met openbare functies. Atelier PRO is vooral bedreven in speciale opgaven waar een hoge mate van complexiteit of moeilijkheidsgraad vanuit de context bijzondere eisen stelt aan het ontwerp. Bijvoorbeeld woningbouw in combinatie met maatschappelijk vastgoed en retail, op kwetsbare, landschappelijk waardevolle plekken, of in een sociaalgevoelige context bij de herstructurering van volkswijken. Dergelijke opgaven vragen tegenwoordig om veel kennis en een innovatieve aanpak zodat een hoogwaardig eindresultaat wordt gerealiseerd. Onze onderzoekende ontwerpmethodiek resulteerde in een portfolio waarin een aantal actuele maatschappelijke vraagstukken en thema’s hun neerslag vonden. Voor atelier PRO is de combinatie wonen en zorg een centraal thema. Bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen in kloeke urban villa’s voorzien van de laatste snufjes op het gebied van domotica. Of ingenieuze interieurs voor woonunits voor geriatrische patiënten waarbij waardigheid, esthetiek en techniek samengaan. Een ander thema is de vraag naar slimme conceptwoningen voor kleine particuliere opdrachtgevers. Atelier PRO heeft in samenwerking met producenten een concept ontwikkeld met maximale ontwerpvrijheid voor een uitbreidbare en aanpasbare starterswoning: het Slimhus. Onze affiniteit met complexere opgaven heeft ook geresulteerd in een aantal opgaven waarbij leegstaande kerken steeds op een andere wijze transformeerden tot woongebouwen. Deze aanpak is exemplarisch voor de onderzoekende ontwerphouding van atelier PRO die onvermoede kwaliteiten van de context blootlegt en daar maximaal gebruik van maakt.

5


6


APPARTEMENTEN

7


Periode 2015Opdrachtgever Schouten bouw Projectarchitect Martijn de Visser, Alex Letteboer, Antony Laurijsen Projectleiding Marjon Main-Roetgerink Adres Wijndaelerweg, Den Haag Bruto oppervlakte 13.125 m²

Perspectief verhoogde groene duin

8


ZUIDERDUINEN DEN HAAG Masterplan voor gebied tussen de International School The Hague en de Ockenburgstraat Atelier PRO is gevraagd een plan te maken voor de ‘ZuiderDuinen’ het gebied tussen de International School The Hague (ISH) en de Ockenburgstraat aan de Wijndaelerweg in Den Haag. Atelier PRO is als architect van de International School zeer goed bekend met het gebied, dat op de overgang ligt tussen stad en groen. Het plan voor ZuiderDuinen bestaat uit 61 koop- en huurappartementen van 90-120 m² in het hoge segment met daarbij een stallingsgarage met 63 plaatsen en een plint met een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van 1475 m².

9


Begane grond

Verdieping

Dorsnede

10


11


Periode 2005 - 2012 Opdrachtgever CV Nieuw Waterlandplein (Ymere Ontwikkeling, AM Wonen) Architect atelier PRO (winkels, parkeergarage, 1 woontoren, 14 maisonnettes, daktuinen, gezondheidscentrum en wijkcentrum) ism: DRO (openbare ruimte), De Architecten CIE (5 woontorens) en Hans van Heeswijk Architectuur (3 renovatieflats) Projectarchitect Hans van Beek/ Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning Adres Waterlandplein, IJdoornlaan, Werengouw, Volendammerweg, Amsterdam Noord Bruto oppervlakte Ca 34.000 m² (deel atelier PRO)

12


WATERLANDPLEIN, AMSTERDAM eenheid en samenhang door eenduidige plint Het oude Waterlandplein in Amsterdam Noord wordt in een nieuw jasje gestoken. Binnen het stedenbouwkundig plan van Architecten CIE ontwerpt atelier PRO een eenduidige plint, drie woonblokken van elk twee lagen, een woontoren (8 lagen) en de daktuinen. Naast winkels bevat de plint een wijkcentrum, bibliotheek, gezondheidscentrum, parkeergarage, bergingen en 14 maisonnettes. Drie bestaande woontorens zijn in het plan geĂŻntegreerd en worden door Hans van Heeswijk gerenoveerd. De vijf overige woontorens zijn ontworpen door de Architecten Cie.

13


SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENB WATERLANDPLEIN, SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS Derde t/m negende verdieping

(Sociale huurappartementen) WATERLANDPLEIN, SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS

Referentiebeeld: Trichy (India)

Referentiebeeld: Trichy (India)

WATERLANDPLEIN, SAMENWERKING VAN DRIE ARCHITECTENBUREAUS Referentiebeeld: Trichy (India)

Tweede verdieping (Maisonnettes en daktuinen)

42 Sociale huur-

appartementen Referentiebeeld: Trichy (India)

3 Maisonnettes

de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens

de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens

Atelier PRO

Winkels, woningen, parkeergarages, Samenwerking van wijkvoorzieningen en daktuinen drie architectenbureaus

de Architekten Cie

de Architekten Cie. Stedenbouwkundig plan en 5 torens Stedenbouwkundig plan en 5 torens

Atelier PRO Atelier PRO Winkels, woningen, Winkels, woningen,parkeergarages, parkeergarages, wijkvoorzieningen en daktuinen wijkvoorzieningen en daktuinen

Samenwerking van drie architectenbureaus Hans van architecten Hans vanHeeswijk Heeswijk architecten

Atelie Winke wijkvo

Hans van Renovati

Renovatie bestaande flatgebouwen Renovatie flatgebouwen Referentiebeelden voor ee In dit project bestaande smeedden drie architectenbureaus ac waren desamenhangend 11 torens in San een winkelcentrum tot één nieuw ge Athene uitsteekt rot had elke architect een eigen opgave met en eende ande profileren boven een met In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en Perovoor Puljiz en duidelijk Hans Hammink van de De Architekte Referentiebeelden een herkenbaar stadscentrum hart van Nieuwenda een winkelcentrum tot één nieuw samenhangend geheel. Daarbij verantwoordelijk voor hetnieuw stedenbouwkundig plan e waren de 11 torens in San Giminiano, de Acropolis die boven lichterevan steensoo had elke architect een eigen opgave met vijf eennieuwe anderewoonblokken. uitdaging. voor Dickeen de Gunst Hans v Athene uitsteekt en de rotstempel in Trichy (India) die zichzelf omgeving die bijna geheel Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren drie architecten renoveerde van de bestaande woo een met laagbouw bebouwd gebied. Om als In dit project smeedden drie architectenbureaus acht torens en profileren boven lagere delen hier en juist oplaa verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en ontwierpen waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat een een winkelcentrum tot één nieuw samenhangend geheel. Daarbij nieuw hart van Nieuwendam-Noord op te vallen is in de hoogte Om het PRO centrum een vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunst van Hans Hans en van MiraHeeswijk van Beekdend. vande Atelier ontwier steensoort gekozen dan laagbouw in de had elke architect een eigen opgave met een andere uitdaging. voor een lichtere is daarbij in het beginstadiu architecten renoveerde drie van de bestaande woongebouwen, één woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen geheel uit rode baksteen bestaat, terwijl deen Pero Puljiz en Hans Hammink van de De Architekten Cie. waren omgeving die bijna patroon waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. een winkels, wijkvoorzieningen enhorizontaal parkeergarages, die az juist op aan sluiten. Geaard, fris, onderscheiverantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en ontwierpen lagere delen hier gezamenlijk aan ee Hans en Mira van Beek van Atelier PROmet ontwierpen de rest:Ondanks elkaar verbindt. deze bezoek op te het eerste een (onderscheidend) beeldmerk geven vijf nieuwe woonblokken. Dick de Gunst van Hans van Heeswijk dend. Om het centrum bakstenen en de keramisch één woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen en de plint met de hand liggende verdeling zij er me beginstadium afgesproken dat allehebben woonblokken architecten renoveerde drie van de bestaande woongebouwen, is daarbij in hetvoor konden de verschille winkels, wijkvoorzieningen en parkeergarages, project die alle gebouwen 11 Maisonnettes van weten tepunten maken, één herkenbaar patroon zouden krijgen. Vervolgens is in een ni waarvan 1 torenflat, een hoge galerijflat en een lage galerijflat. een horizontaaléén Atelier PRO Hans van Heeswijk architecten de Architekten Cie. draai aan hun deelontwerp g met elkaar verbindt. Ondanks deze op het eerste gezicht niet voor Nieuwendam Noord. Een goede bezoek aan eenRenovatie steenleverancier de keuzerolverdeling voor de Hans en Mira van Beek vanplan Atelier PRO ontwierpenWinkels, de rest: gezamenlijk bestaande flatgebouwen Stedenbouwkundig en 5 torens nieuwe Waterlandplein een voor de hand liggendewoningen, verdelingparkeergarages, hebben basis zij er en metvervolgens elkaar toch een goede afstemming over de en de keramische tegels gemaakt. Met deze uitgangséén woonblok, 14 dakwoningen, de daktuinen en dewijkvoorzieningen plint met bakstenen en daktuinen is geworden, een duid één project van weten te maken, één herkenbaarpuien, nieuwluifels centrum en de trum toegepaste kleur baksteen 14 de verschillende architecten vervolgens een eigen winkels, wijkvoorzieningen en parkeergarages, die alle gebouwen punten konden zoals voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de verre omtrek zichtbaar en h en keramische tegels geven. Het(renovatie). (gewenste) effect is dat het met elkaar verbindt. Ondanks deze op het eerste gezicht niet draai aan hun deelontwerp kleur enherkenbaar materiaal zijn oud e basis en vervolgens een goede afstemming over de raakvlakken Referentiebeelden voor een stadsc en gevarieerd winkelcenvoor de hand liggende verdeling hebben zij er met elkaar toch nieuwe Waterlandplein een een warmduidelijk zelfs niet meer van nieuw te zoals puien, luifels en de toegepastewaren kleur baksteen (nieuwbouw) de 11 torens in San Giminiano, de Acropolis één project van weten te maken, één herkenbaar nieuw centrum trum is geworden, een duidelijk herkenbaar middelpunt dat in dedie en keramische tegels (renovatie). Athene uitsteekt en de rotstempel in Trichy (India) die z zichtbaar en herkenbaar is. Door de uniformiteit in voor Nieuwendam Noord. Een goede rolverdeling lag aan de verre omtrek

Samenwerking van drie architectenbureaus

Samenwerking van drie architectenbureaus


15


Situatie

Begane grond

16


URBAN VILLA’S WESTERAAM zorgwoningen in een zonnige setting De wijk Westeraam in Elst is twee urban villa’s rijker. De sculpturale bouwvolumes huizen levensloopbestendige woningen, die voldoen aan hoge comfort- en toegankelijkheidseisen. De twee villa’s liggen aan het water, zodat ze maximaal kunnen profiteren van het uitzicht en de bezonning. Ook de woningplattegronden zijn op dergelijke wijze georganiseerd. De grootte van de raamopeningen volgt de oriëntatie: veel glas op het zuiden en smalle ramen op het noorden, wat gunstig is voor de energieprestatie van de woningen. De in totaal veertig seniorenappartementen beschikken over een half verdiepte parkeergarage met veertig plekken die landschappelijk is ingepast. Vlnr: Conceptschets en oriëntatie van woningen, balkons op het zuiden, noordzijde met centrale entree, trappenhuis met natuurlijke lichtinval

17


Periode 2007 - 2011 Opdrachtgever Habion met medewerking van Bouwfonds Property Development Projectarchitect Alex Letteboer en Bas Woldman Projectleiding Marjon Main Roetgerink Adres Juno, Elst Bruto oppervlakte 6.740 m² Bouwkosten € 6.650.000,- € 990 per m²

Doorsnede

Impresies collectieve ruimte

18


19


lex mp co ren nio Se

Periode 2009 - 2011 Opdrachtgever Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Projectleiding Ronald Peters Ontwerp buitenruimte Eline Keus Adres Canadalaan, Sas van Gent Bruto oppervlakte ca 9000 m² Bouwkosten € 10.000.000,Woningen 2.303 m² Bouwkosten woningen € 2.500.000,€ 1085 per m²

Multifunctionele accommodatie

Situatietekening

Voorplein met zicht op de entree van ‘de Statie’

20


DE STATIE, SAS VAN GENT seniorenwoningen in centrum sociaal stadshart Het seniorencomplex met 23 appartementen aan de Canadalaan in Sas van Gent maakt onderdeel uit van de multifunctionele accommodatie De Statie. In de plint is teampost zorg van SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) gehuisvest. Het zandkleurige volume krijgt sculptuur door witte uitsparingen, witte kozijnen en groen getinte hardglazen balkons. De balkons liggen pal zuid en verspringen zodat er sprake is van een prettige ‘buur’-afstand. Het beschutte deel in het volume verleent privacy. Aan de galerijzijde zorgen verspringende kolommen voor beschutting. De galerij is breder om een de plek te creëren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De MFA en het seniorencomplex vormen samen een dynamische compositie op het langgerekte grillig gevormde kavel. Senioren woningen

21


Een levendig spel van kolommen in de gevel en droogloop

1e etage

0 1m

5m

10m

5m

10m

2

1

Begane grond 1 Kantoor zorgafdeling 2 Berging

0 1m

22


Bijzondere hoekafwerking met spel tussen stuc en baksteen

23


24


Periode 2005 - 2009 Opdrachtgever Tiwos (Tilburgse Woon Stichting) Projectarchitect Dorte Kristensen en Martijn de Visser Projectleiding Eelko Bemener en Henry Schutte Adres Trompstraat eo in Tilburg Bruto oppervlakte 7.937 m² Bouwkosten € 6.751.327,€ 850,- per m²

WONINGEN ZEEHELDENBUURT sculpturale voortuinen geven groene brink allure Aan de centrale Brink in de Zeeheldenbuurt in Tilburg staan drie appartementengebouwen met 71 appartementen. Het blok tegenover de kerk en de MFA Zuiderkwartier & GGZ (ook door atelier PRO) bestaat uit vier woonlagen. De andere twee blokken hebben er drie. Een deel van de parkeerplaatsen is onder de gebouwen opgenomen.

Links: kleine privétuintjes aan de woning, voor direct contact met de straat. Onder: De woonblokken vormen een nieuwe openbare ruimte waarin bestaande bomen een prominente plaats hebben gekregen

25


Lageplan

Buitenruimte appartementencomplexen Vroeger: auto op straat, voor- en achtertuintje

Nu: auto op binnenterrein, voortuintje aan straat en voortuintje aan galerij

Begane grond

Eerste verdieping

26


27


Studie met mogelijke verdeling van de appartementen

Doorsnede

Periode 2011 Opdrachtgever Architectuurmanifestatie Haagwijk Projectarchitect Dorte Kristensen en Pascale Leistra Adres Haagwijk Bruto oppervlakte ca 1.000 m²

28


HET GROTE HUIS HAAGWIJK wonen in weelde Zo kan het exclusieve, kleinschalige woningproject op Haagwijk het beste worden getypeerd. Op een deel van landgoed Duivenvoorde komen zeven kavels beschikbaar voor mensen die hun eigen woning willen laten ontwerpen. Naast de kavels is er ook ruimte voor enkele appartementen. Dit blok voor (collectieve) particuliere opdrachtgeverschap (PO) biedt veel perspectieven. Duurzaam wonen op een landgoed, in een huis dat zit als een maatpak. “Het grote huis� op landgoed Haagwijk heeft de uitstraling van een contemporain landhuis en is op tal van manieren indeelbaar in grotere en kleinere appartementen. Licht en ruimtelijk wonen over 1, 2 of 3 verdiepingen, en middels grote ramen in de erkers zicht op botenhuis, bomen en vijver. Luxe appartement aan de waterkant

29


De void dienaast doordeze het huis heen snijdt enWe voorruimte achterruimte bindt, is vanaf as gepositioneerd. hebben eren voor gekozen om, komend volledig hout houtenhet vlonders die richting vijver en begeleid botenhuis de met eikenlaan, huis naast de as tebomenlaan, plaatsen. Daardoor het grote vertakken. huis letterlijk de zichtas die via de vijver doorloopt tot de Vliet en worden de verschillende open ruimtes met elkaar verbonden. De hoofdentree is asymmetrisch vanuit het midden geplaatst, het verst van de centrale as af. Zo wordt het scharnierpunt aan het eind van de eikenlaan benadrukt en pakt je blikveld het volledige plein voor het huis. Vervolgens kom je bij verticale stijgpunten en is er massa uit het volume gehold, de void, waarna je via een centraal hof diagonaal terug naar de centrale as, richting vijver wordt gezogen. Aan deze zogenaamde void liggen op verschillende verdiepingen de voordeuren van de individuele appartementen. Het dak bindt, geeft de verschillende gevels hun karakter, versterkt de alzijdigheid van het grote huis en geeft meerwaarde aan het wonen. In plaats van een strikte scheiding in voor-en achterzijde van het grote huis, krijgt het een meer alzijdig karakter. Dit alzijdige karakter heeft alles te maken met haar nieuwe bestemming: meerdere families onder 1 dak. Het grote huis is ingenieus opgedeeld. De verschillende appartementen zijn allemaal anders, afhankelijk van vraag, oriĂŤntatie en wensen. Het gebouw is majestueus wit. De void die door het huis heen snijdt en voorruimte en achterruimte bindt, is volledig hout met houten vlonders die richting bomenlaan, vijver en botenhuis vertakken.

naar botenhuis

1:200

Boven: situatie Onder: modelplattegrond over drie verdiepingen naar botenhuis

1:200

voorbeeld appartement: bg

voorbeeld appartement: bg

V1

1:100

V2

V1

1:100

V2

30


31


32


ZORGCENTRUM WILLIBRORD innovatief en flexibel interieur voor het welzijn van bewoners

Met het nieuwe interieur van het Zorgcentrum Willibrord aan de Bachtensteene in Middelburg ontwierp atelier PRO een thuis voor de bewoners in een huiselijke sfeer. Willibrord heeft 3 groepswoningen met elk 7 psychogeriatrische patiënten en 39 appartementen waar somatische zorg wordt geboden. Een veilige plek voor de 62 bewoners. De groepswoningen delen een keuken en woonkamer, daarnaast heeft iedereen een eigen kleine woon- en slaapkamer. De appartementen zijn meer op de stadsomgeving georiënteerd. Door de flexibiliteit kan men de ruimten aanpassen aan de vraag van het moment.

Plattegrond psychogeriatrisch kamer

Plattegrond woning voor somatische patiënten

33

Periode 2012 - 2013 Opdrachtgever Stichting Werkt voor Ouderen Projectarchitect Dorte Kristensen en Naomi Schiphorst Interieurarchitect Susan Vlemminx en Thijs Klinkhamer Samenwerkend architect Van Aken Architecten Adres Bachtensteene 14, Middelburg Bruto oppervlakte 5.000 m²


Woning somatische patiënten Kamer psychogeriatrische patiënten

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het interieur is de wens van de opdrachtgever om een huiselijke, welkome sfeer te creëren zonder dat dit professionele zorg en een veilige omgeving in de weg staat

34


Woonkamer psychogeriatrische patiĂŤnten

Woonkamer psychogeriatrisch patiĂŤnten

35


Boven: vogelvluchtperspectief: de MFA voegt zich zor vuldig in zijn omgeving

36


Periode 2008 - 2011 Opdrachtgever Woonpartners Midden Holland in opdracht van de Gemeente Gouda Projectarchitect Alex Letteboer en Sandrine Rointru Projectleiding Eelko Bemener Ontwerp buitenruimte Eline Keus Adres Wilsonplein 1, Gouda-Oost Bruto oppervlakte MFA ca. 4.885 m² Woningen ca. 1.745 m² Bouwkosten € 7.850.000,€ 1180 per m²

Vlnr: Entree MFA met woningen erboven, schoolplein met linksboven de appartementen, galerij

37

MFA NELSON MANDELA CENTRUM een katalysator voor de wijk Het Mandela Centrum in Gouda vormt de aftrap van een grotere herstructurering van de wijk Gouda Oost. In het gebouw zijn rondom twee gebouwharten diverse voorzieningen voor de wijk ondergebracht waaronder een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, gezondheidszorg, sport en zestien sociale woningen die zorgen voor levendigheid en sociale controle. Het gebouw herdefineert tevens de openbare ruimte eromheen en versterkt de kwaliteiten van de locatie door de toevoeging van twee nieuwe pleinen.


Erdgeschoss 1 Halle MFA 2 Kindertagesstätte 3 Kindergarten 4 Halle Schule 5 GGZ/Fysio 6 Sport 7.Eingang Appartements 8 Appartements

Begane grond

Plattegrond woning

Tweede verdieping

38


39


40


TRANSFORMATIE

41


Periode 2012 - 2016 Opdrachtgever WVO Zorg Architect atelier PRO Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Interieur architect Thijs Klinkhamer Projectleider Marjon Main Adres Peperdijk en Wagenaarstraat, Vlissingen Bruto oppervlakte 19.030 m²

LEGE HAL inIN DEdeGROTE grote lege hal

BOUWEN WE NIEUWE VLOEREN bouwen we nieuwe vloeren

PLAATWERKERIJ

WE MAKEN RUIMTE VOOR GEZELLIGHEID OP DE BEGANE GROND MAKEN WE WONINGEN we maken ruimte voor gezelopOP DEdeVERDIEPINGEN verdiepingen maken we woningen ligheid op de begane grond

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

WONINGEN

RESTAURANT & ZO …

Schematisch uitleg van het ontwerpconcept van de Plaatwerkerij

42


WOONZORGCENTRUM SCHELDEHOF levensloopbestendig wonen op voormalige scheepswerf In en naast de voormalige zware Plaatwerkerij op de Scheldewerf in Vlissingen is nu een uniek woonzorgcentrum gevestigd. Dit spiksplinternieuwe zorgcentrum omvat tevens een mix van publieksvoorzieningen als brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon, winkels en parkeergarage. Een boeiende opgave om zo’n kolossaal gebouw na jaren een nieuwe invulling te geven. Deze locatie versterkt het collectief geheugen; sommige bewoners van nu zijn de werknemers van de Plaatwerkerij toen. Bovendien is dit project een aanjager voor een vergeten stedelijk gebied.

Restaurante op de begane grond, ook toegankelijk voor het publiek

43

In de Plaatwerkerij bevinden zich 120 units voor somatische en psychiatrische patiënten. Psycho-geriatrische patiënten zijn ondergebracht in de nieuwbouw die ook gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning zonder zorg. Deze opzet zorgt voor sociaal verkeer en vitaliteit in het gebouw.


4 3 5

9 1

8

6

2

9 10 9

7

Begane grond Plaatwerkerij en nieuwbouw 1 Balie 2 Grand café 3 Kapper 4 Atelier 5 Tentoonstelling & concerten 6 Theater & bioskoop 7 Cursuslokalen 8 Keuken 9 Woonkamer 10 Wintertuin

De woonunits voor dementerende ouderenvoegen zich rondom de wintertuin (binnentuin). Dit waarborgt bewegingsvrijheid en veiligheid. De deuren van de units zijn zo veel mogelijk open waardoor de ouderen vrijelijk kunnen struinen door de wintertuin en bij elkaar op bezoek kunnen. Dit in tegenstelling tot het beeld van letterlijk een ‘gesloten afdeling’

44


Eerste verdieping Plaatwerkerij en nieuwbouw

Qua uitstraling en schaal past de nieuwbouw goed in de omgeving, door de gele baksteen en kleinere maatvoering en detaillering

45


1

1

2 Woningen somatische patiĂŤnten

2 1

1 3 Woningen psychogeriatrisch patiĂŤnten

3 1

1

1,5 Appartementen inclusief mogelijkheid tot zorg (aanleunwoningen)

1 Alle installaties zijn verticaal georgani-

seerd voor maximale 1,5 flexibiliteit en toe6600 4400 4400

6600 4400

komstbestendigheid 4400

8800

Indelingsvarianten Atelier PRO heeft een maatsystematiek ontwikkeld, waardoor de drie typen zorgwoningen onderling kunnen uitwisselen. Met als eindresultaat een bijzonder fraaie en innovatieve zorginstelling. Op deze wijze kunnen relatief simpel veranderingen aangebracht worden om aan te sluiten op de veranderende zorgvraag

46


Woning somatische patiĂŤnten

Woonkamerparcour in plaats van gangen, met geheugenwanden naast de woningingangen. Hier kunnen persoonlijke attributen van vroeger worden opgehangen. Dit zorgt voor thuisgevoel en helpt als het geheugen het laat afweten. Deze ruimte is bestemd om gasten te ontvangen, te klaverjassen en andere gezelligheid

47

Dementie betekent dat zintuigen slechter worden. Op het eind is het enige overgebleven zintuig de tast. Daarom hebben we in de kamers verschillende stofferingen gebruikt voor kleden en meubels. Dat prikkelt.


48


KOP VAN HET DOK VLISSINGEN wonen aan het dok Het voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen wordt getransformeerd naar een nieuw stadsdeel; het Scheldekwartier. Na de verbouwing van de zware plaatwerkerij ontwerpt atelier PRO nu het naastgelegen Kop van het Dok.

Periode 2018Opdrachtgever WVO Zorg Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleider Marjon Main-Roetgerink Adres Jan Weugkade, Vlissingen Bruto oppervlakte 25.000 m²

49

Het woningbouwproject bestaat uit een plint van drie lagen met woningen. De plint vormt een continue begeleiding van de openbare ruimte op maaiveld niveau en refereert aan de gangbare bouwhoogte. Daarboven torenen drie woontorens. De buitenste reizen op uit de plint terwijl de middelste, met 17 verdiepingen tevens hoogste toren iets terug staat. Plint en torens vormen een geheel maar zijn niet helemaal hetzelfde. De torens variĂŤren in hoogte en woningtypologie.


Homogeen blok met hoekaccenten aan Bastiaanpoort

Hof voor optimale bezoning

Binnentuin

Grid introduderen waarin alle functies geprojecteerd worden

Functies plint

Diversificatie in woningtypologieĂŤn

50


Periode 2016 Opdrachtgever MN en Proactief Vastgoed iov Pensioenfonds Metaal en Techniek Projectarchitect Alex Letteboer, Antony Laurijsenk Adres Bastiaanpoort, Delft Bruto oppervlakte 8,260 m²

BASTIAANPOORT DELFT stedelijk blok voor de Delftse binnenstad Atelier PRO is gekozen door MN en Proactief Vastgoed in opdracht van Pensioenfonds Metaal en Techniek als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie in Delft. Het bestaande blok wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, een commerciĂŤle plint met drie lagen huurwoningen. De kavel aan de Bastiaanpoort ligt in het Zuidpoortgebied in de Delftse binnenstad. Hoewel het blok volledig is omgeven door nieuwbouw is het onderdeel van het Delftse historische grachten. De kavel ligt op een markant punt op de route van De Historische Delftse binnenstad (vanaf de Beestenmarkt) richting het nieuwe winkelcentrum van het Zuidpoortgebied: het Bastiaansplein. Het is een plek die die de overgang vormt tussen verschillende sferen: de overgang tussen oud en nieuw, tussen gracht en winkelcentrum maar ook een overgang in schaal en functie: van kleinschalige, meer grondgebonden verkaveling van de Delftse binnenstad naar gestapelde hoogbouw.

51


Boven: Clean Air Toobox analyse Onder: Situatie buitenruimte rondom de voormalige Europol gebouw

52


Periode 2014 Opdrachtgever atelier PRO Projectteam Alex Letteboer, Naomi Schiphorst, Berit Piepgras Adres Raamweg 47, Den Haag

CLEAN AIR REFIT Gebouw draagt bij aan schone lucht in directe omgeving In vervolg op onze succesvolle ontwerpstudie ‘clean air schools’ uit 2013 heeft atelier PRO nu een bestaand gebouw onder handen genomen: het voormalige Europol gebouw aan de Raamweg in Den Haag. Alleen maar rode alarmsignalen op het gebied van fijnstof als je kijkt naar de locatie van dit leegstaande kantoor: no way dat je hier een wat ‘softere’ functie in zou kunnen realiseren. Een uitgelezen kans om onze clean air toolbox op los te laten. Door gebruik te maken van de bestaande Clean Air Toolbox worden in dit onderzoek ruimtelijke ingrepen, die luchtkwaliteit verbeteren, getoetst op het herbestemmings- en renovatie vraagstuk. Met behulp van experts van verschillende vakgebieden wordt het onderzoek besproken en getoetst, niet alleen op de technische haalbaarheid maar in het bijzonder op de meerwaarde van deze nieuwe manier van herontwikkelen.

Voormalige Europol gebouw te zien vanuit de snelweg.

53


Boven: Begane grondvloer in situatie Onder: Plattegronten nieuw ontwerp

54


Boven: Doorsnede situatie met de luchtstromen Onder: Vogelvluchtperspectief gebouw

55


Oude situatie Ludgerkerk

Oude kerkruimte Ludgerkirche

Nieuwe situatie Ludgerhof

De appartementen zijn gebouwd langs de oude gevel van de kerk

56


LUDGERHOF, LICHTENVOORDE een oude ziel in een nieuw jasje Een oude kerk hergebruikt als woningbouwcomplex. Atelier PRO trok het zich aan dat dit prachtige gebouw gesloopt zou worden en bedacht een bijzondere woonbestemming. Het vroegere interieur van de kerk is getransformeerd tot de binnentuin van het bouwblok. De oude buitengevels van de kerk zijn getransformeerd tot de rondomgelegen voorgevels van de nieuwe woningen. Niet alleen de bouwgrenzen zijn binnenstebuiten gekeerd, er is ook met de bestaande gevelmaterialen gespeeld.

Binnenplaats, wintertuin aan de oude kerkgevel

57


Periode 2001 - 2005 Opdrachtgever Stichting Heelweg/ WBC projecten, Winterswijk Projectarchitect Hans van Beek ism Annemiek Braspenning en Dorte Kristensen Projectleiding Peter Hamel Adres Ludgerhof 1 t/m 16, Lichtenvoorde Bruto oppervlakte 2.970 m² Bouwkosten € 2.700.000,€ 909 per m²

Doorsnede Ludgerkerk met uitzicht op sacristie

Langsdoorsnede Ludgerkerk

woning

serre

58


Het type appartement is lang en smal. De kolommen hebben een afstand van vier meter. Bewoners kunnen kiezen uit verschillende versies

Wohnen und Arbeiten

grosse Wohnung

59


Periode 2015 Opdrachtgever Local/Trebbe Projectarchitect Dorte Kristensen, Antony Laurijsenk Adres Koningin Sophiestraat, Den Haag Bruto oppervlakte 10.000 m²

Voorkant bestaande situatie

60


KONINGIN SOPHIESTRAAT, DEN HAAG transformatie van voormalig kantoorpand naar nieuwe woningen Atelier PRO geeft esthetisch advies voor een transformatie project aan de Koningin Sophiestraat in Den Haag. Local en Trebbe transformeren een voormalig kantoorpand tot 69 vrije-sector huurappartementen van gemiddeld 87m² in het middeldure segment. Het gebouw wordt voorzien van nieuwe kozijnen, balkons, stijgpunten en een elegante optopping. Atelier PRO heeft een extra laag in het bestaande gevel repertoire toegevoegd door een aluminium optopping te realiseren in de ritmiek van het oorsponkelijk ontwerp. Buitenruimtes worden gerealiseerd door balkons naadloos aan te sluiten op de karakteristieke prefab elementen en door setbacks in² de optopping waardoor een homogeen beeld ontstaat. Maximaal wooncomfort en respect voor het oorsponkelijk ontwerp zijn belangrijke uitgangspunten voor dit bijzondere project. Voorkant nieuwe situatie

61


62


GRONDGEBONDEN

63


64


Periode 2009-2014 Opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem Projectarchitect Alex Letteboer en Emile Jansen Projectleiding Jaco de Koning Adres Huissensestraat , Malburgen Arnhem Bruto oppervlakte 10.315 m²

Rijtjeswoningen aan de Huissensestraat

65

WONINGEN MALBURGEN verfijnde baksteendetails, voortborduren op tuindorp Aan de Huissensestraat, de belangrijkste ontsluitingsweg van de Arnhemse wijk Malburgen, staan 83 woningen die door atelier PRO ontworpen zijn. Malburgen is één van de oudste tuinsteden van Nederland. Na de sloop van een aantal van van een aantal wederopbouwflats zag atelier PRO kans op deze plek 83 woningen te ontwerpen die aansluiten op de oorspronkelijke tuinstadverkaveling van Granpré Molière. De bouwstijl sluit aan op de sobere en doelmatige woningbouw, voorzien van kappen. Toch zijn de woningen niet eenkennig. Ze refereren tevens aan de wederopbouwperiode door de ritmering van de blokken. Om die reden heeft een aantal blokken platte daken gekregen. In het ontwerp is veel zorg besteed aan randen en overgangen met de publieke ruimte. Deze zijn ’typisch Malburgs’ geworden doordat de tuinen met hagen zijn omgeven. Ook in kleur en materiaal is zorgvuldig aansluiting met de omgeving gezocht, onder anderen door het gebruik van verschillende metselverbanden.


Plattegronden en doorsneden Hoekwoning aan de Huissensestraat

66


67


Plattegronden en doorsneden

68


Plattegronden en doorsneden

69


Periode 2008 - 2015 Opdrachtgevers St Andreasstaat: Tilburgse Woonstichting Tiwos, Tilburg Hurks Vastgoedontwikkeling, Eindhoven Opdrachtgevers Bisschop van Zoesstraat: WonenBreburg, Tilburg Janssen de Jong projectontwikkeling, Son Projectarchitect Dorte Kristensen en Emile Jansen Projectleiding Emile Jansen Adres St Andreasstraat en Bisschop van Zoesstraat Bruto oppervlakte 7.000 m²

Begane grond

De hoekwoning profiteert van de kopgevel: niets is zo prettig in een ruimte als licht van twee zijden

70


WONINGEN GROESEIND, TILBURG frisse eenvoud met verfijning Atelier PRO is binnen het stedenbouwkundig plan van het GHPterrein van De Zwarte Hond verantwoordelijk voor het ontwerp van twee stadslanen: de invulling aan de St. Andreasstraat, 12 woningen en de invulling aan de Bisschop van Zoesstraat, 31 woningen. Het gaat in beide gevallen om een mix van huur- en koopwoningen.

De eigenwijze raamplaatsing (het badkamerraam voelt zich bij de buren thuis) levert een lichte verwarring over de positie van de woningscheidende wand. Het ventilatieluik op de begane grond maakt inbraakvrij ventileren mogelijk.

71


De tweelaagse huurwoningen hebben geen zolder maar wel een slaapverdieping met een schuin plafond. De badkamer ligt aan de gevel.

72


De huurwoningen in de Bisschop van Zoesstraat zijn wat minder uitbundig dan de woningen in de Sint Andreasstraat. De keuken is in enkele gevallen als aparte ruimte uitgevoerd. De witte nissen op de begane grond bij de keukenpui (die apart en gespiegeld voorkomen) brengen vrolijkheid in het beeld samen met de stevig rode gevelsteen.

73


Doorsnede parkeergarage met een aanzicht van de woningen Woongebouw als entree naar de binnenstad

Periode 2002 - 2010 Opdrachtgever Ceres Projecten, Den Haag Projectarchitect Leon Thier, Joke Stolk en Hans Tak Projectleiding Hans Tak Bouwdirectie Hans Tak Adres Willem Naghelstraat, Stalpaert van der Wieleweg, De Genestetstraat en Van Renswoudestraat, te Delft. Bruto oppervlakte 11.377 m² Bruto oppervlakte garage 10.042 m² Aantal parkeerplaatsen 359 (incl 30 privé parkeerplaatsen) Bouwkosten € 13. 828.000,€ 650 per m²

74


WONINGEN EN MARKTGARAGE, DELFT wonen in de poort van Delft De Marktgarage is een tweelaagse openbare ondergrondse parkeergarage voor bezoekers van de binnenstad van Delft. Daarop staat een woonblok met vijftien patiowoningen van 17 meter diep. De tweezijdigheid van de woningen geeft de mogelijkheid tot een kantoor op de begane grond. Daarnaast kunnen de woningen worden uitgebreid met een extra verdieping. Het openbaar gebied is tevens opgenomen in het project.

75


Situatie

Doorsnede

Plattegronden

76


Erker

Ingang garage

77


woningen

Periode 2011 - 2015 Opdrachtgever Thuisvester, Oosterhout Projectarchitect Dorte Kristensen en Mira van Beek Projectleiding Jaco de Koning en Ronald Peters Adres Berghstraat, Achtmaal Bruto oppervlakte 750 m²

MFA

2100

Situatie

13870

cv mv dakraam

5700

11770

h =2600 +vl

noklijn hekwerk h=1000 +VLP h = 2600 +vl

6600

Begane grond

6600

Eerste verdieping

Begane grond

78


VIJF WONINGEN, ACHTMAAL levensloop- en toekomstbestendig Achtmaal is een kleine plattelandskern in Noord-Brabant met ruim 1.600 inwoners. De gemeente Zundert, waar Achtmaal toe behoort wilde er voor zorgen dat de kern in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft voor jong en oud. Goede voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en daarom heeft Achtmaal naast een kerk, supermarkt en café, een multifunctionele accommodatie, kortweg MFA erbij gekregen.

Achtmaal bestaat bijna geheel uit twee-onder-een-kap woningen. Een blokje van vijf woningen is naar de korrel van Achtmaal al grootschalig. Door de terugliggende entreenissen en de dakkapellen wordt het blokje verfijnd.

79

Naast de MFA zijn vijf kleine grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen hebben een bruto oppervlak van 150 vierkante meter en zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren. Daarom is zowel het woongedeelte als de hoofdslaapkamer met daaraan gekoppeld de badkamer op de begane grond gelegen. De badkamer is ook ‘binnendoor’ vanaf de zolder te bereiken waardoor de woning flexibeler te gebruiken is en ook slapen op zolder door de hoofdbewoner of logees denkbaar is. Bovendien is de woning daardoor ook interessant voor andere doelgroepen zoals starters.


Landschap impressies met rechts de situatie tijdens vloed

80


Periode 2011 - 2014 Opdrachtgever Serruys Properties Projectarchitect Dorte Kristensen en Martijn de Visser Projectleiding Martijn de Visser Adres Norwich, Zuid Engeland

DEALGROUND NORWICH internationale primeur voor gecontroleerde overstromingen Ten oosten van het centrum van Norwich (UK) ligt het voormalige industriegebied Deal Ground. Het al twintig jaar braakliggende 20 hectare grote voormalige industriegebied, zal in de toekomst herontwikkeld worden tot een woonwijk met ca 700 eengezinswoningen, appartementen en een klein winkelcentrum. De woonwijk is zo ontworpen dat deze deels onder water kan komen te staan, zonder overlast en schade te veroorzaken.

Artist impressions Dealground & May Gurney; Er is een kans van 1 keer per 20 jaar dat het gebied overstroomt

81


82


Periode 2011 - heden Opdrachtgever atelier PRO Projectteam Ernstjan Cornelis, Alex Letteboer, Naomi Schiphorst, Allard de Goeij en Regien Kroeze Bruto oppervlakte van 80 m²

SLIMHUS co-creatie, maatwerk, flexibel op zoek naar binnenstedelijke plekken en eigenwijze stedelingen Slimhus is bedoeld voor mensen die graag in de stad wonen, geen hoge hypotheek wensen, maar toch de voordelen van een zelf ontworpen huis willen. Met een uitgekiend hout- en betonsysteem zijn indeling en gevels volledig naar eigen inzicht aan te passen. De basiswoning is 2 bouwlagen hoog en 3,9 meter breed, maar het huis is naar wens uit te breiden. Het huis is zo ontworpen dat het op smalle binnenstedelijke locaties gemakkelijk en relatief snel opgebouwd kan worden. Bouw(plaats)kosten worden kleiner door de woning in serie neer te zetten. Voor meer informatie zie: www.slimhus.nl

Slimhus als invulling voor de ‘rotte kiezen’ in de stad kopers krijgen kans hun eigen woning vorm te geven

83

Gerealiseerd Slimhus in Isabellaland en Goudsmitsgaarde, Den Haag


Periode 2015 - 2017 Opdrachtgever EPS bouw Projectarchitect Naomi Schiphorst, Paul Fouchier Projectleiding bErnstjan Cornelis Adres Burgemeester H. van Sleenstraat, Brielle

Vrijstaande woning

84


SLIMHUS BRIELLE op een unieke locatie binnen de oude vesting Je huis helemaal naar eigen wens inrichten en indelen. Meestal loop je dan al snel tegen de grenzen aan van wat kan. Maar dat geldt niet voor deze woningen aan de Burgemeester H. van Sleenstraat in Brielle. Op een unieke locatie binnen de vestingstad Brielle bouwt atelier PRO 7 zelfbouw woningen. Binnen de uitgangspunten van het kavelpaspoort dat door de gemeente Brielle is opgesteld kunnen kopers hun eigen woning realiseren. Atelier PRO maakt een overall ontwerp voor de gevels en het ensemble van 6 woningen aan de straat en 1 vrijstaande woning daarachter.

6 geschakelde woningen

85


86


VILLA’S

87


Periode 2016Opdrachtgever Vinkbouw Projectarchitect Dorte Kristensen Projectleiding Marjon Main-Roetgerink Adres Nieuwveenseweg 55, Nieuwkoop Bruto oppervlakte Totaal terreinoppervlak 50.774,0 m² Aantal woningen 43 Totale footprint woningen 3.990 m² Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag postbus 85616 2508 CH den haag +31 (0)70 35 06 900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

1614 Roosenhorst Lint type A

Verdieping 1

SCHAAL 1 : 100

Eerste verdieping

FORMAAT A3 STATUS DATUM 22.08.2017 EDITIE Kerkhoflaan FASE 11a 2585 JB Den Haag VO

Verdieping 1

postbus 85616 NUMMER 2508TEKENING CH den haag

VO-01.01.02

+31 (0)70 35 06 900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

1614 Roosenhorst Lint type A

Begane grond

SCHAAL 1 : 100 FORMAAT A3 STATUS DATUM 22.08.2017 EDITIE FASE VO

Begane Grond

Begane grond

TEKENING NUMMER

VO-01.01.01

88


BUURSCHAP ROOSENHORST een verzameling wooneenheden in Voorschoten Wonen in een historisch cultuurlandschap. In het waardevolle gebied De Duivenvoordecorridor verrijst de komende jaren een bijzondere woonwijk: Roosenhorst. De kleinschalige locatie vormt een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het landinwaarts gelegen Groene Hart achter de Vliet. Wonen in een open landschap, tussen monumentale boerderijen en bomenlanen rond het opgaande bos van de buitenplaats Duivenvoorde. De 43 woningen van het buurtschap zijn verdeeld over vier kamers met elk een eigen woningtypologie en karakter, door deze schaalverkleining voegt het ensemble harmonieus in het historische landschap. Kamer 1: Het Lint Langs de Kniplaan wordt verkaveld in een wat robuustere woonkorrel. Sculpturale huizen, opgetrokken uit baksteen, met pannenkappen worden per drie of twee geschakeld en met een brug over de sloot ontsloten. De ‘kloeke’ vorm geeft de woning een representatieve uitstraling naar de kniplaan terwijl de zijgevel meer bescheiden opgezet zijn. De huizen completeren de lintbebouwing aan de Kniplaan en sluiten aan op de bestaande morfologie. Het zicht op de historische boerderij wordt gerespecteerd.

89


Eerste verdieping

Begane grond

90


BUURSCHAP ROOSENHORST Kamer 2: Het Veld Vanaf de Horstlaan, over de Veurseweg heen, ligt net even verschoven een Beukenlaan, de hoofdontsluiting. Onder de beschutting van de bomen rijdend, kijk je ver het landschap in richting de Vliet. Aan deze zijde ligt de formele entree van de Roosenhorst op 700 mm boven maaiveld. Een beukenlaan voert naar de het Landdhuis met appartementen aan het water omgeven door rode beuken. Het landhuis is het icoon van het gebied dat refereert naar de typologie van het landhuis welke van oorsprong wat dieper in het open landschap staan en met lanen verbonden zijn met de hoofdontsluiting. Door het te omzomen met rode beuken vormt het een accent aan het einde van een lange zichtlijn die op grijze dagen in een streep zonlicht oplicht.

91


Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag postbus 85616 2508 CH den haag +31 (0)70 35 06 900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

1614 Roosenhorst - Boomgaard Type C Begane grond

SCHAAL 1 : 100 FORMAAT A3 STATUS

Begane grond

DATUM 22.08.2017

Eerste verdieping

EDITIE

Verdieping 1

FASE VO TEKENING NUMMER

VO-03.01.01

92


BUURSCHAP ROOSENHORST Kamer 3: De Boomgaard Aan de oevers van de horstsloot wordt een boomgaard met fruiten notenbomen omzoomd door dubbele boerenhuizen in gedekte tinten met rieten kappen. Een kamer die verscholen is achter de bestaande huizen langs de Veurseweg. Een meer verscholen woongemeenschap met loslopende kippen op de centrale brink. De woningen hebben verticale houten geveldelen en rieten daken. Lichte kleurverschillen in het hout weten de repetitie factor op subtiele wijze te verzachten.

93


Grond en Souterrain

5075 +P

3325 +P

2100 +P

+0.77

0 +P

1:10

9600

Langsdoorsnede A

Begane grond & souterrain

Eerste verdieping

Tweede verdieping

PEIL= 0

PEIL= 3325

PEIL= 0 PEIL= 0

PEIL= 0

PEIL= -875

PEIL= 0

PEIL= 2550

Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag

Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag

postbus 85616 2508 CH den haag

postbus 85616 2508 CH den haag

+31 (0)70 35 06 900

+31 (0)70 35 06 900

info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl

PEIL= 2100

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop PEIL= -875

PEIL= -875

PEIL= -875

OPDRACHTGEVER Vink Bouw Nieuwveenseweg 55 2421LB Nieuwkoop

1614

1614

Roosenhorst - Bosrand Type F

Roosenhorst - Bosrand Type F

Begane grond en Souterrain

Verdieping 1

SCHAAL 1 : 100

SCHAAL 1 : 100

FORMAAT A3

FORMAAT A3

STATUS

STATUS

DATUM 22.08.2017

DATUM 22.08.2017

EDITIE FASE

Verdieping 1

PEIL= 5075

Verdieping 2VO

94

EDITIE FASE VO

TEKENING NUMMER

TEKENING NUMMER

VO-06.01.01

VO-06.01.02


BUURSCHAP ROOSENHORST Kamer 4: De Bosrand Aan de andere rand van het gebied bevindt zich een reeks ecologische landschapsvilla’s die met hun tuinen opgaan in een broekbos met berken en wilgen. Elk huis heeft een steiger voor een bootje. De daken zijn van riet de gevels van hout. Glazen puien tot de nok richten zich op het open, aanliggende landschap.

95


Situatie

96


PARKWONINGEN CRAEYENBURCH wonen in een parkachtige omgeving Het stedenbouwkundig masterplan voor Craeyenburch is gemaakt door atelier PRO. Hierbij zijn de bestaande landschappelijke kwaliteiten de basis geweest voor het ontwerp. Een onderdeel van dit totaalplan zijn de parkwoningen aan de noordoost zijde van het terrein. Juist ook hier is sprake van een bestaande groenstructuur die heeft geleid tot een uniek woonconcept waarbij de individuele tuin is verwisseld voor een gemeenschappelijk park met bestaande bomen waarin geschakelde en vrijstaande villa’s worden ontsloten.

Parkwoningen landschap

97


Periode 2000 - 2008 Opdrachtgever AM Wonen, Zoetermeer (voorheen Amstelland Ontwikkeling Wonen) Projectarchitect Hans van Beek, Hans Kalkhoven, mmv Marie-Jeanne Sas Projectleiding Eelko Bemener en Henry Schutte Adres Craeyenburch Nootdorp Bruto oppervlakte 8.943 m² Bouwkosten € 7.800.000,- € 872 per m²

Begane grond

Eerste verdieping

98


99


Periode 2006 Opdrachtgever Johan Matser Projectontwikkeling bv Projectarchitect Dorte Kristensen met Christina Kaiser Adres Vroondaal, Den Haag

Doorsnede villa

Plattegrond begane grond

Plattegrond verdieping

100


VILLA’S VROONDAAL genesteld in de heuvel Aan de rand van Den Haag is de ontwikkeling van de wijk Vroondaal volop in gang. De bebouwing in Vroondaal bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande villas aan het park of aan het water. In deze setting is atelier PRO gevraagd een ontwerp voor 7 villas te maken. De locatie wordt gekenmerkt door een langgerekte heuvel die de kavels in tweeën deelt. Zo ontstaat er aan de straatkant een brede groene strook die als mandelig gebied aangelegd zal worden. Achter de heuvel bevinden zich de privé tuinen.

101


Doorsnede

Villa situa

Situatie

102


Periode 2008 Opdrachtgever Familie Strating Projectarchitect Dorte Kristensen ism Christina Kaiser Projectleiding Eelko Bemener Adres Vroondaal, Den Haag Bruto oppervlakte 241 m²

VILLA STRATING, KIJKDUIN op en in een heuvel Achter de duinen van Den Haag, in de wijk Vroondaal, staan voornamelijk statige vrijstaande villa’s. De wijk wordt begrensd door een park en duinrijen. Het woongebouw is een prismatisch volume die de zachte lijnen van het landschap volgt. De zwart, grijs en zilver genuanceerde steen en zwarte bitumen dakbedekking met leislag, maken het gebouw tot een monoliet massa. Dit wordt versterkt door de verholen goot en de weggewerkte hemelwaterafvoeren. De terughoudende subtiele kleuren van het metselwerk gaan op in de kleuren van de boomstammen en beplanting.

103


Rechts: diep raam met uitzicht op de entree. Elke woonruimte heeft zijn eigen niveau met een terras

Begane grond

Eerste verdieping

Grote keuken

104


105


106


Periode 2008 Opdrachtgever Ben Kemp, Norwich, Engeland Projectarchitect Dorte Kristensen en Christina Kaiser Projectleiding Marjon Main Adres Hethersett, Norfolk, UK Bruto oppervlakte 286m², garage 78m²

VILLA KETTERINGHAM LANE, UK gebouwd in de heuvels De villa ligt deels verborgen van de straat, alleen de houten doos van de 1e verdieping is duidelijk zichtbaar. Door het aanbrengen van een kunstmatige heuvel is er privacy gecreëerd voor de woonfuncties op de begane grond die zich richten op de achtertuin. Vanuit de uitkragende houten doos is er een weids uitzicht over het golvende landschap naar het oosten en westen. De villa is extra goed geïsoleerd, de gevel is gesloten op de noordkant, beperkt open op de zuidkant en voorzien van zonwering, dit zijn allemaal goedkope maatregelen wat het energiegebruik fors verlaagt. Duurzaam bouwen en tegelijk een lagere energierekening.

Begane grond

Doorsnede van de villa

107

Eerste verdieping


108


atelier PRO architekten Kerkhoflaan 11a 2585 JB Den Haag +31(0)70 3506900 info@atelierpro.nl www.atelierpro.nl


Portfolio woningbouw  

atelier PRO portfolio woningbouw

Portfolio woningbouw  

atelier PRO portfolio woningbouw

Advertisement