Illustreret Bunker // juni 2019

Page 5

ILLUSTRERET BUNKER JUNI 2019

INDE

5

Studerende på DMJX piratkopierer studiebøger: De er i tvivl om lovgivningen og glemmer konsekvenserne En tredjedel af de studerende på DMJX har modtaget en ulovlig kopi af en ­studiebog. De studerende slipper for at bruge penge på bøger, men ifølge ­formanden for RettighedsAlliancen går det i sidste ende ud over dem selv.

TEKST: SOFIE TRONIER ILLUSTRATION: HENRIKA HERMANN HANSEN

S tuderende på DMJX i Aarhus bliver allerede på første semester i­ntroduceret til ­

mediejura. Alligevel hænger der på DMJXbiblioteket en udpenslet og forklaret version af ­ ophavsretsloven - og det kan der være god grund til. De ­studerende på DMJX er ­nemlig forvirrede omkring l­ovgivningen. En spørgeskemaundersøgelse, som Illustreret ­ Bunker har lavet, viser, at en del s­ tuderende på DMJX ikke ­opfatter p­ iratkopiering som alvorligt. ­Problemet er ikke kun at finde på DMJX. Så sent som i ­februar 2019 blev to mænd på 25 år sigtet for ulovlig kopiering og salg af studiebøger. Det skal tages alvorligt En tredjedel af de studerende på DMJX har ­ videresendt eller modtaget k­opier af diverse ­ studiebøger, selvom de godt vidste, at det var ulovligt. Det viser en ­ ­spørgeskemaundersøgelse, ­Illustreret ­Bunker har lavet. Det overrasker ikke Christine BødtcherHansen, der er formand for Danske Forlag, en organisation der varetager danske forlags interesser. Ifølge hende tager de studerende ikke piratkopiering alvorligt. På trods af det er et brud på loven. ”Det er jo heller ikke i orden at gå ind på

sin uddannelsesinstitution og stjæle rektors Arne Jacobsen stol,” siger hun. Også formand for FADL’s Forlag, Rikke Sommer, er enig i, at en stor del af årsagen til ­piratkopiering findes i kulturen blandt ­studerende. ”Det er ligesom, hvis du er i et selskab, hvor folk kører for stærkt. Det er jo u­ lovligt, du får en bøde for det og kan miste dit ­kørekort. Der kan være acceptable kulturer omkring nogle ting, hvor man ikke må, men alle gør det alligevel,” siger hun. Hos Bagmandspolitiet efterforsker en specialenhed p­iratkopiering af studiebøger. ­ Det var enheden, der stod bag ­ sigtelserne af de to mænd for at k­opiere ­studiebøger. ­Enheden blev i 2018 gjort p­ ermanent efter et voksende fokus på p­ roblemet. Det g­ læder ­redaktør ved Hans R ­ ietzels forlag H ­ enrik Juul, at ­lovovertrædelserne bliver taget s­ eriøst. “Nu, hvor de første sager er blevet rejst mod ophavskrænkere, er det, som om s­temningen har ændret sig lidt,” siger H ­ enrik Juul. Ikke kun Bagmandspolitiet har rettet et større fokus på kopiering af studiebøger. ­Interesseorganisationen for ­rettighedshavere, RettighedsAlliancen, som har anmeldt s­agerne til politiet, har længe gjort en aktiv indsats for at stoppe den ulovlige kopiering. De har ­startet ­oplysningskampagnen ’Os Der Elsker Viden’. Det er blandt andet dem, der står bag det opslag, der h­ænger på ­ biblioteket på DMJX for at gøre de

s­ tuderende ­opmærksomme på, hvad de rent faktisk må. Svært at forstå lovgivning Maria ­ Fredenslund sidder som direktør i ­RettighedsAlliancen. Hun forklarer, at en del af ­problemet også ligger i, at de s­tuderende er ­ forvirrede over l­ovgivningen. Under en ­tredjedel af de ­adspurgte s­ tuderende på DMJX føler sig oplyste om reglerne for k­ opiering af ­studiebøger. De resterende to tredjedele føler sig kun delvist oplyste eller slet ikke. Det er netop forvirringen om l­ovgivningen, der har givet R ­ ettighedsAlliancen anledning til at sætte fokus på problemet. ”Ophavsretsloven er svær at g­ ennemskue, og det kan virke uoverskueligt at f­orstå, ­hvorfor og hvornår noget er lovlig eller ­ulovlig deling,” siger Maria Fredenslund. Forlagsformand, Henrik Juul mener dog ikke, at det er årsagen til problemet. Han er overbevist om, at de studerende er klar over, at de overtræder loven. Men han tager ­alligevel de studerende i forsvar. ”De er vokset op bag en skærm, hvor der ingen konsekvenser er. Så jeg kan godt forstå, at de ikke har følelsen af, at det er kriminelt. Og jeg kan da også godt forstå, at man gør det, når det er så nemt,” siger han. Er bøgerne for dyre? En af de ”undskyldninger” Maria F ­ redenslund fra RettighedsAlliancen oftest hører er, at ­studiebøgerne er for dyre. Rikke Sommer eller Henrik Juul fra forlagene mener dog, at det er muligt at sætte priserne ned. Og de mener alligevel ikke, at det vil hjælpe på problemet.

hristine Bødtcher-Hansen fra D C ­ anske ­Forlag, tror heller ikke, at det vil hjælpe at sætte ­priserne ned. ”Hvad er et prispunkt, der kan ­konkurrere med gratis?” siger hun. Forlagsredaktørerne ved alle, at det er mange penge, som de studerende skal hoste op med ved semesterstart. Men de vil også gerne huske de studerende på, at de skal sætte prisen i perspektiv. De får trods alt en gratis uddannelse og SU, lyder det. Ifølge ­Henrik Juul er problemet også, at det er meget nemt for studerende at få fat i ulovligt k­ opierede studiebøger. ”Det er lige så nemt at få en p­ iratkopi, som det er at købe hash i København,” siger han. Viden går tabt Piratkopieringen har store konsekvenser for forlag såvel som forfattere. Det har betydet, at flere forlag allerede har mærket ­forandringer i salgstallene. Rikke Sommer fortæller, at de for ­nyligt har måttet afskedige en redaktør, fordi b­ øgerne sælger mindre og mindre. Også ­Henrik Juul har oplevet, at hans f­ orfattere engang i­ mellem takker nej til at skrive ­studiebøger, fordi de ikke vil skrive til “­ piratmarkedet”. Både Henrik Juul og Maria Fredenslund er dog enige om, at forlagenes nedgang ikke kan være det største problem. ”Hvis bøgerne bliver kopieret ulovligt, så får de, der står bag bøgerne, ikke betaling. Det vil på sigt betyde, at der ikke vil blive ­udgivet nye bøger – og dermed vil vigtig viden gå tabt,” siger Maria Fredenslund. Hun mener også, at de studerendes ­piratkopiering i sidste ende går ud over dem selv. ”Den korte og naturlige konsekvens af den ­omfattende ulovlige k­ opiering er, at bøgerne b­ liver d­ yrere, så det er lidt af en ­bjørnetjeneste,” siger hun. Det giver Rikke Sommer fra FADL’s ­Forlag incatiment til at pege på en anden ­konsekvens. Hvor ­bøgerne førhen skulle være så gode som muligt, er der nu i højere grad fokus på, om der kan ­undværes noget for at gøre ­bøgerne ­billigere. Det kan på den lange bane ­betyde, at de studerende får noget ­ringere ­studiebøger og ­dermed ­mindre viden. Så selvom kopieringen kan virke som en uskyldig handling, er det v­ igtigt, at de ­studerende tænker sig om en ­ekstra gang, inden de sender et stykke bevismateriale ­videre til sidemanden. “Politiet og flere ­uddannelsesinstitutioner er blevet meget opmærksomme på p­ roblemet, så der kan være alvorlige k­ onsekvenser ved det – også ­selvom ”man bare lige vil hjælpe,” siger Maria ­Fredenslund.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.