Illustreret Bunker // juni 2019

Page 20

20

ILLUSTRERET BUNKER JUNI 2019

UDE

”Ingeniøren” tager det videnskabelige ansvar alvorligt På Ingeniøren skriver de ikke om mennesker. De skriver kun om videnskab og teknologi og de tilhørende p ­ roblemstillinger, og selv bryster de sig af at grave noget dybere, end de større dagblade gør. De vil slukke t­ørsten på den læser, der vil vide og forstå endnu mere af videnskaben.

TEKST: CAROLINE ROSSMEISL FOTO: JOHANNE TEGLGÅRD OLSEN

E fterhånden er det blevet svært at åbne en avis, uden artikler om klima og CO2 pryder siderne. De

fleste kan nok blive enige om, at der skal gøres noget ved klimaet. Argumentet er, at det bliver varmere, og CO2-udslippet er stigende. Men det er formentlig de færreste, der har ­forstået, hvordan klimaændringerne faktisk vil påvirke det ­ store ­ perspektiv, hvad der videnskabeligt sker i ­atmosfæren, når der udledes mere CO2, og hvad de ­teknologiske l­ øsninger på dette kunne være. Videnskabsjournalistik kan give svarene. Og et af stederne, hvor de forsøger at give læseren de svar, er på Fagbladet Ingeniøren. Læserne forventer at få lidt mere Jens Ramskov har været videnskabsjournalist på ­Ingeniøren i 21 år. Oprindeligt troede han, at han ­skulle være forsker, og han har derfor en v­idenskabelig baggrund som uddannet civilingeniør og med en Ph.d. i f­ otonik. Jens Ramskov mener, at det er vigtigt at give ­læseren mulighed for at forstå de tekniske detaljer i en verden, der bliver mere videnskabelig og teknologisk. ”Mange af de problemer, samfundet står over for, kræver teknologiske og videnskabelige løsninger. Det er derfor nødvendigt at give folk en forståelse for, hvad teknologi og videnskab kan, og hvad det ikke kan,” siger han. Jens Ramskov fortæller, at Ingeniørens læsere ­forventer at få mere, end de kan få i andre medier. ”De større dagblade kan ikke forklare alt om videnskaben. De kan give nogle perspektiver og ­ ­konsekvenser, men de går sjældent ned i d­ etaljerne,” siger Jens Ramskov og giver et eksempel med ­formidling af klima. De fleste andre medier ­fokuserer for eksempel på a­fgifterne, der sættes på oksekød.

Men Ingeniøren vil starte ved køerne. De vil se på, hvor meget metan de udleder, og undersøge, om der findes andre afgrøder, som koen kunne udlede mindre CO2 af. Det er her, Jens Ramskov mener, at Ingeniøren kan bidrage med noget andet til mediebilledet. ”Vi tager ofte de samme emner op som de andre medier, men vi vender dem i en mere fokuseret og ­løsningsorienteret retning,” siger han. Stiller krav til journalisten Jens Ramskov oplever, at teknologi og videnskab kan være vanskeligt at formidle. Han forklarer, at han ­derfor altid tilstræber at forstå videnskaben bag h­istorien fuldstændig, inden han skriver artiklen. ”Jeg kan ikke stille de gode spørgsmål og forklare det for læseren, hvis jeg ikke selv har forstået det,” siger han. Jens Ramskov fortæller, at formidling af v­ idenskab kræver, at man sætter sig godt ind i forskningen, da det er meget specifikt i forhold til andre områder. Han mener derfor, at videnskab er et af de emner, der stiller de største krav til journalisten. ”Jeg bilder mig selv ind, at jeg godt kunne være sportsjournalist, da jeg ved en del om sport og Tour de France. Men en sportsjournalist ville ikke bare lige kunne skrive om videnskab, da det ikke er lige så ­håndgribeligt og simpelt at forstå,” siger Jens R ­ amskov. Derudover stiller videnskab større krav til, ­hvordan man formidler. Jens Ramskov fortæller, at det er ­vigtigt at vise perspektivet og konsekvenserne ved en videnskabelig problemstilling, for ellers bliver det uinteressant for læseren. Men samtidig skal man også passe på og huske, at det er en balancegang. ”Det er problematisk, hvis man forsimpler eller overdriver for meget. Det er en balancegang, når man vil gøre det interessant for læseren og samtidig ­udfordre dem,” siger Jens Ramskov. Han fortæller om en læser, der sagde til ham, at han syntes, det var en meget interessant artikel, men at han

ikke forstod halvdelen af det. ”Det er jo en form for ros. Men det er meget ­problematisk, hvis folk ikke kan forstå det, jeg ­skriver. Det er jo det, jeg skal som journalist,” siger Jens R ­ amskov og griner. En videnskabelig vandresti for andre Jens Ramskov mener, at der generelt er kommet mere fokus på videnskab i medierne. Særligt i forhold til klima. Men de gør det anderledes end Ingeniøren. ”Generelt dækker medierne mere videnskab end tidligere. Men det bliver sjældent historier om de ­bagvedliggende videnskabelige processer, man ser på diverse forsider,” siger Jens Ramskov. Ingeniørens læsere er generelt interesserede i ­videnskab. Det er deres felt. Derfor kan de på ­Ingeniøren også skrive mere dybdeborende historier. ”Eftersom vi har læsere, der interesserer sig for ­naturvidenskab, kan vi fortælle det ekstra nørdede, som vi gerne vil,” siger Jens Ramskov. Det sker, at andre medier tager p­ roblemstillinger op, som Ingeniøren har gravet ned i, siger Jens R ­ amskov. For eksempel som det skete med historien tilbage i 2018 om måling af vandmiljøet. Her fandt I­ngeniøren ud af, at det var en uegnet metode, man i årtier havde brugt til at måle fosfor og kvælstofmængden i v­ andet. De fandt derfor ud af, at vandmiljøet var i en meget værre ­tilstand, end man hidtil havde troet. Denne h­ istorie tog flere andre medier senere op. På Ingeniøren ser de det som en k­ erneopgave at ­inspirere de andre medier til at skrive om v­ idenskab. Eksempelvis ved at formidle a­lternative løsninger til ­klimaproblemerne end de oplagte historier om afgifter på ­oksekød. ”Vi kan være med til at vise en vej for de andre medier, så de tænker: ’Hvis Ingeniøren tager det op, kan vi også gøre det,’” siger Jens Ramskov.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.