Illustreret Bunker // juni 2019

Page 12

12

ILLUSTRERET BUNKER JUNI 2019

UDE

Paradise Hotel: Et paradis for journalister? Når hotellet i Mexico slår dørene op for solbrune singler i årets Paradise Hotel, åbner det ikke kun for fest og intriger. Der åbner sig også et eldorado for journalister, der sidder klar med skarp vinkling og interviewteknik.

TEKST: ANNE BILDE FOTO: HENRIKA HERMANN HANSEN

P å det paradisiske hotel i Mexico ruller ­kameraerne i alle afkroge og i alle døgnets

timer. De følger de unge og f­ orventningsfulde deltageres gøren og laden i k­onkurrencen om at vinde en stor sum penge. Tilføjes der ­hertil taktisk snilde (eller ­mangel på samme), ­alkohol og en skovlfuld drama, har du alle ingredienserne til en solid omgang reality. Det er dog ikke nemt at lave P ­ aradise Hotel. Før programmet når seerne, l­igger der nemlig et større arbejde for producenterne bag. M ­ ed de store m ­ ængder v­ ideo­materiale k­ ommer de journalistiske evner allerede i spil. Bianca Werum er en af dem, der har været med til at p­roducere P ­aradise Hotel. Hun er ­uddannet j­ournalist og har været med på ­programmet i over 11 år. Ifølge hende er et af de vigtigste redskaber, hun har fået med sig, at kunne bearbejde de mange t­imers bånd med vilde fester og dramatiske ø­ jeblikke. ”Når vi laver Paradise Hotel, slipper vi rigtige m ­ ennesker løs i en falsk virkelighed. Og så er det vores ­opgave at finde ud af, hvor den i­nteressante h­ istorie ligger,” siger ­Bianca Werum. Den gode historie Det kan Tina Warming Eriksson n­ ikke genkendende til. Hun har tidligere været med ­til at

­ roducere flere sæsoner af ­Paradise Hotel. Hun p er også uddannet ­ journalist og ­ vurderer, at hun kan bruge langt det meste af det, hun lærte på j­ournalistuddannelsen, når hun ­arbejder på et program som P ­ aradise Hotel. ”Udover de samfundsøkonomiske fag, jeg havde på skolen, har jeg haft stor gavn af min baggrund og uddannelse som journalist, da jeg producerede Paradise Hotel,” siger Tina Warming Eriksson, der nu er ansat på produktionsselskabet Blu, hvor hun blandt ­ andet er med til at producere X-Factor. De journalistiske værktøjer, der ifølge begge paradiso-journalister kommer i spil, er i høj grad at vinkle skarpt og dermed u­ dvælge den gode historie og fortælle den, så det er ­spiseligt for seeren. Det er også her, den store udfordring ligger ved et overvågningsprogram som ­ ­Paradise Hotel. Kameraerne filmer nemlig døgnet rundt, og det skal koges ned til 40 minutters u­ nderholdning hjemme i stuerne. ”Det er virkelig udfordrende. Folk undervurderer, hvor svært det er at lave Paradise Hotel, men det er også det, der gør det fedt. At jeg kunne få lov til at bruge og udvikle alt, jeg havde lært,” fortæller Tina Warming Eriksson. Når Bianca Werum sidder i produktionsrummet og leder efter de gode historier, lever hun efter den altafgørende sætning, som selv den grønneste journaliststuderende har ­s tiftet bekendtskab med, nemlig; ”Jeg vil fortælle, at…”

” Nu har jeg været i branchen i over ti år, og jeg bruger den stadig. Det er den vigtigste sætning, jeg har taget med mig,” siger hun. Den hjælper hende til at holde styr på, hvad det egentlig er, hun gerne vil fortælle, når over hundrede timers bånd ligger klar foran hende. For det er vigtigt, at seeren kan følge med i ­historierne og ikke føler, de har misset noget. Stærke relationer er alfa og omega På en produktion som Paradise Hotel er der mange forskellige opgaver og s­ tillinger, der skal ­udfyldes undervejs. Der hvor journalisterne typisk findes er som ­reportere, ­tilrettelæggere eller i k­ ontrolrummet, hvor blandt andet ­redaktionschefen befinder sig. Her følger de med i deltagernes gøren og laden, mens det sker. Som reporter er det dit job at trække de rigtige folk ud til interview på de r­igtige ­tidspunkter. Når du laver TV, lærer du at s­ tille skarpe spørgsmål, så du får skarpe svar. Her er Paradise Hotel ingen undtagelse – ­tværtimod. Derfor er god interviewteknik også et af de væsentligste redskaber fra den ­journalistiske værktøjskasse, når du som r­ eporter i­ nterviewer Paradise-deltagerne. Men ifølge Bianca Werum er skarpe spørgsmål og god teknik ikke nok. Det har hun ­erfaret gennem sit arbejde som både reporter og ­tilrettelægger på programmet. ”Det er helt centralt, at du får skabt en god relation til deltagerne på Paradise Hotel. At

du viser dem respekt, så de også får ­respekt for dig. Det giver meget bedre tv,” siger h­ un Fredagsbar på arbejde De to paradiso-journalister føler sig begge ­privilegerede over at arbejde og have ­arbejdet på et program som Paradise Hotel. Det er ­nemlig et flagskib inden for reality-tv og noget af det ­fedeste at få lov at lave, hvis de selv skal sige det. Og ifølge Tina Warming E ­ riksson, er det også en fest i sig selv at p­ roducere ­programmet. ”Jeg husker, at jeg følte mig meget h­ eldig, da jeg både kunne få lov at bruge alt det ­journalistiske, jeg havde lært, og blande det med fornemmelsen af at være i fredagsbar på arbejde,” fortæller hun. Det kommer næppe bag på nogen, at vilde fester og alkohol i rigelige mængder er en fast del af en Paradise- og arbejdsuge på h­ otellet i Mexico. Men i sidste ende er der også en anden ting ved arbejdet som journalist på realityprogrammet, som Bianca Werum især holder af. ”Det er virkelig fedt at arbejde med ’­ rigtige’ mennesker, hvis eneste opgave er at være dem selv,” siger Bianca Werum.