Illustreret Bunker // juni 2019

Page 10

10

ILLUSTRERET BUNKER JUNI 2019

INDE

Det internationale forløb har inspireret Lasse Bækhus til at tage det internationale videosemester på 4. semester.

Studerende på det internationale semester ærgrer sig over ­manglende information Der er mulighed for at tage et internationalt forløb på journalistuddannelsen. Men de danske studerende retter nu kritik af semesteret. De mener ikke, at de var oplyste om, at der ville være mange gentagelser og en anden arbejdsdisciplin, da de valgte forløbet. Uddannelseschef Henrik Berggreen og de ansvarlige kan ikke genkende kritikken. TEKST: SIMON STENSGAARD FOTO: MARIUS CHRISTENSEN

S amme forelæsninger som semestret før, lavt fagligt niveau og problemer med ringe

arbejdsdisciplin. Trods høje ­forventninger var det nogle af de ting, som de danske ­studerende mødte på ­journalistuddannelsens ­internationale forløb. Studerende på semesteret retter kritik af forløbet, men er overordnet set tilfredse med deres valg. De mener ikke, at de var oplyst om, at det var en del af pakken, da de valgte forløbet. ”En del af forelæsningerne var de samme som på 2. semester. Så for de danske ­studerende var det bare en repetition, men uden at gå lige så teknisk til værks.” Sådan siger Andreas Canvin, der lige nu

går på det internationale forløb på 3. s­ emester. Selvom han generelt er begejstret for den ­internationale vinkel på ­u ndervisningen, mener han alligevel, at forholdene for de ­danske studerende kunne være bedre. Tilbage på 2. semester valgte Andreas Canvin det i­nternationale forløb, et tilbud til ­studerende på 3. semester med fokus på ­internationale ­forhold. Her har de ­danske studerende hver dag ­undervisning sammen med ­udvekslingsstuderende fra hele k­ loden. Alle forelæsninger foregår på engelsk, de har en studietur og arbejder sammen om ­journalistik. Det var noget af det, der tiltalte ­Andreas Canvin ved forløbet. Desværre blev mange af hans forventninger ikke indfriet. Det ­skyldes især, at en del af f­ orelæsningerne var kendt stof for de danske studerende.

De nævnte undervisningstimer er en del af faget ”EU and World Politics: The World and Europe”: en række forelæsninger om internationale forhold. Her mener han, at op mod halvdelen af de 20 til 25 forelæsninger har indeholdt gentagelser fra et fag, han allerede har været igennem nemlig; Politik og Medier på journalistuddannelsens 2. semester. Samme indtryk har Lasse Bækhus fra 3. semester, der også går på forløbet. Begge fortæller, at mødet med de internationale ­studerende har været meget inspirerende, og at de trods alt er glade for forløbet. Alligevel ærgrer de sig over, at undervisningen ikke har budt på mere nyt. ”Der er et meget stort overlap ­ mellem Politik og Medier på 2. semester og de ­ ­forelæsninger, vi har haft nu. Det har gjort det mindre interessant for mig at sidde til en

forelæsning, som nærmest havde det samme indhold som en, jeg har haft for et halvt år siden,” siger Lasse Bækhus. Samtidigt mener de ikke, at de på f­orhånd blev informeret om, at der ville være en del gentagelser i pensum. ”Det blev ikke eksplicit sagt, at vi kom til at have nogle af de samme emner. Hele ­kurset hedder World Politics, hvilket selvfølgelig lægger op til, at det handler om ­verdenspolitik. Men vi vidste bare ikke, at det var repetition,” siger Andreas Canvin. Arbejdsmæssige kulturforskelle Et andet kritikpunkt fra de s­ tuderende på forløbet er arbejdsmoralen blandt visse af de udenlandske studerende. Både ­Andreas ­Canvin og Lasse ­Bækhus mener, at nogle ­udvekslingsstuderende ikke


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.