__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

14

ILLUSTRERET BUNKER DECEMBER 2020

INDE

2'(1-+(&+#&74+,)7!+!#3&>0,&,+,#7**+#*3(#=+&7+D,'(EF+(<#=+(#01)%#)*0-+( C)&#+--:,,)*#"44)#,(4#5(+&,:6"*7)&#D)-#:,-),#)7,"*4#;)&4(D*7#),-#-:,*4L#($#-)7#$%&#+-#(')&#-),#5(+&,:6"*7"*4)#H&(-+47"(,.#C)7#D),)&# G%-)#C/YZ[*#6)-)6*)L#?(&H)&*(,#?(&#W,*':&6"$#K&)**)L#S:,:,#_;)D6:6"L#($#1:D"#F6)"7L#5(+&,:6"*7*7+-)&),-)#H%#C/YZ.#M?06$)#+--:,,)6*)*X =;)?#?(&#Y(+&,:6"*7"4L#S),&"4#2)&$$&)),L#:&G)5-)&#6)-)6*),#D)-#),#60*,",$#H%#+-?(&-&",$),.

TEKST: JOSEPHINE FALCK BARFOD FOTO: KIM FROST

D

liststuderende med anden etnisk herkomst end dansk. Sami Kleit er journaliststuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han går på 4. semester og er snart på vej i praktik og ud i medieverdenen. Samis mor er dansker, og hans far er libaneser. Sami er en af de få studerende på skolen med anden etnisk herkomst end dansk, og for ham forpligter hans ophav i forhold til journalistikken. ”I og med at islam og integration fylder så meget i debatten herhjemme, så har dem, der har mulighed for at dykke ned i det, også lidt et ansvar for og en forpligtelse til at gøre det,” siger Sami. I sidste version af Illustreret Bunker kunne skribent Simon Stensgaard fortælle, at det er under to procent af de studerende på DMJX, som har anden etnisk oprindelse end dansk. En undersøgelse fra i sommer lavet af Slots- og Kulturstyrelsen viser, at der kun er 5,6 procent med anden etnisk herkomst, der arbejder i mediebranchen. Mediebranchen er sammen med politi, forsvar og offentlig administration de brancher, der har dårligst repræsentation i forhold til anden etnisk herkomst. Henrik Berggreen, uddannelseschef på DMJX, kommenterede dengang sagen i Journalisten den 2. juli 2020. Det fremgår af artiklen, at han føler det essentielt, at der herkomst end dansk, da det gavner journalistikken. Henrik Berggren mener stadig i dag, at der er mindre end 5,6 procent med anden etnisk herkomst på journalistuddannelsen, men der

L74+,)7!+!#174+,#D+&,+#603,('-7)!7*#

Hanan Chemlali er forperson for Ansvarlig Presse. En forening, der siden 2007 har arbejdet for bedre repræsentation i mediebranchen, både i forhold til kildevalg og på de redaktionelle gange. Målet er at få danske medier til at dække mere mangfoldigt. Hun mener, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der endnu ikke herkomst end dansk. ”Den manglende diversitet er virkelig problematisk, når det er inden for journalistikken. hvilke historier, der bliver fortalt, og hvilken information, der kommer ud. Det går ud over oplysningen,” siger Hanan Chemlali. Denne udlægning er Henrik Berggreen enig i. Og ledelsen på DJMX har været klar over rede for 18 år siden igangsat et projekt for at komme problemet til livs. Skolen oprettede et diplomhold for folk med anden etnisk herkomst. De havde en anden uddannelse i foren etårig uddannelse som fagjournalister og et ekstra år skræddersyet til dem. Pengene blev tildelt gennem et treårigt EU-projekt. Efter det projekt søgte skolen midler hos de danske myndigheder til at køre videre ud fra de erfaringer, de havde fået gennem projektet, men det lykkedes ikke.

Det er ikke kun fagpersoner og ledelsen, som synes, at den manglende repræsentation ærgerligt. Hvis gruppen af studerende er for homogen, mener Sami, at der kommer en forudsigelighed i den journalistik, der produceres på skolen: ”Hvis man går ind på DMJX Kildebørssynes jeg virkelig, der er mange tanker, der ligner meget hinanden.”

2+,+#+(&#X(#>0,*-',7(1#

Det er endnu uklart, hvorfor der er manglende repræsentation af folk med anden etnisk herkomst på journalistuddannelsen. Om det skyldes, at der ikke er særlig mange, der søger ind, eller om det skyldes, at de har sværere ved at klare optagelsesprøven, er endnu uklart. Henrik Berggreen mener, at det nok er en blanding: ”Jeg tror, at det blandt andet handler om, at for nogle folk med anden etnisk herkomst har journalistik en anden status. Og formentlig en noget lavere status. Så tror jeg også, at jobsikkerheden spiller ind. Der er formentlig også noget i optagelsesprøven, der sorterer folk fra.” Hanan Chemlali kan heller ikke pege på én hønen eller ægget-dilemmaet. Der er få folk, som søger ind med anden etnisk herkomst. Det fører til, at der er få ude i mediebranchen, så der ikke er mange, som potentielle kommende ansøgere kan spejle sig i. Hvilket fører til, at der ikke er mange med anden etnisk herkomst, der søger ind. Derfor mener hun, at det ikke kun er uddannelserne, som har et ansvar for at uddanne. ”Man skal også kigge på de redaktionelle gange. Det er ikke usædvanligt, at man som et helt almindeligt menneske har brug for at kunne spejle sig. Det er meget naturligt, at det er det, vi bliver drevet af,” siger Hanan Chemlali.

Y1)%#+(#>0,&+-

Sami Kleit har ikke oplevet konsekvenser af Da han på sidste semester skulle lave foren kilde, som han kontaktede på arabisk. Og hvis der opstår kulturelle diskussioner på holdet, kan han ligeledes bidrage med andre aspekter: ”Hvis vi for eksempel diskuterer Muhammed-tegningerne, kan jeg bidrage med, at Muhammed faktisk har været tegnet i den muslimske verden i over 700 år.” Sami kan ikke udelukke, at han havde oplevet benspænd, hvis han havde heddet Hassan eller Ali, men han har endnu ikke oplevet negativ bias på skolen i sit virke som journaliststuderende. Og de fordele, hans baggrund giver ham, synes han, skolen burde markedsføre, når de leder efter nye studerende.

L+,#',D+6&+)#$%#)'1+(

DMJX er i gang med at se på, hvordan de kan grund. Lektor Solveig Schmidt er ifølge Henrik Berggren i gang med at se på, hvordan man for eksempel kan skrue på spørgsmålene til videnstesten, så den kan være mere hensigtsmæssig for folk med en anden kulturel baggrund. ”Vi kommer også til at gøre noget i forhold til markedsføring. Vi skal lave åbent hus online i år, og det vil sige, at vi skal have forproduceret nogle ting. Her vil det være oplagt at have nogle af de studerende med anden etnisk herkomst med, så man som ungt menneske med den baggrund måske bedre kan spejle sig i det,” siger Henrik Berggren. Hanan Chemlali fra Ansvarlig Presse er glad for, at der rent faktisk bliver kigget på det nu. Hun mener, at Henrik Berggrens markedsføringsidé har potentiale: -

pagneambassadører, fordi det er så enormt vigtigt at kunne spejle sig i nogle, der har klaret sig godt. Det gør bare, at ens drømme virker mulige, når der er nogle, der har været der før.” Ifølge Sami Kleit vil det være enormt studerende med anden etnisk herkomst end dansk. Men det er ikke helt betænkningsfrit for ham: ”Man skal ikke begynde at lempe på optagelsesprøven, for det er klart, at der skal være noget kvalitet over det. Ikke hvem som helst skal kunne komme ind.” Udover at skolen allerede kigger på optagelsesprøven og markedsføring, er planen, at der skal startes et projekt. Idéen med projektet er, at der kan søges nogle midler, så der kan herkomst end dansk.

Profile for Illustreret Bunker

Illustreret Bunker - December 2020  

Illustreret Bunker - December 2020

Illustreret Bunker - December 2020  

Illustreret Bunker - December 2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded