Page 1

Pražské domy dětí a mládeže

Praha pro děti www.volnycaspraha.cz


Obsah

DDM HMP

......................................................................................................................................................................................................................................................

DDM Praha 2

............................................................................................................................................................................................................................................

DDM Praha 3 – Ulita

....................................................................................................................................................................................................................

DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 DDM Praha 5

DDM Praha 6 – Suchdol DDM Praha 7

DDM Praha 9 právě se Vám dostává do rukou brožura o pražských domech dětí a mládeže (DDM).

....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

DDM Praha 8 – Spirála

Vážení rodiče,

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

DDM Praha10 – Dům UM

...............................................................................................................................................................................................

Hlavní město Praha zřizuje celkem třináct DDM a tím významným způsobem napomáhá k aktivnímu využití volného času zejména dětí a mládeže.

DDM Jižní Město

Naše domy dětí a mládeže neustále rozšiřují svoji nabídku. Mimo jiné vznikla centra předškolních dětí, kam rodiče mají možnost přihlásit své nejmenší v dopoledních hodinách a které tak částečně pomáhají přeplněným mateřským školám.

Nabídka táborových základen a škol v přírodě

...........................................................................................................................................................................................................................

DDM Praha 12 – Modřany

Mapa

............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

4 7 8 9

10 11 13 14 15 16 17 18 19 22

Pro neorganizovanou mládež jsou k dispozici tzv. otevřené kluby. O prázdninách a víkendech je realizováno velké množství táborů a pobytových akcí. Kromě pravidelné zájmové činnosti v kroužcích, klubech a oddílech nabízejí DDM v rámci tzv. příležitostné činnosti nepřeberné množství divadelních, pěveckých či tanečních vystoupení či přehlídek, výstavy, kurzy, výukové a vzdělávací programy. Pro pražské školy pak zajišťují oborové olympiády i sportovní soutěže. Ačkoli vím, že tento stručný popis zdaleka neobsahuje vše, co v pražských DDM můžete objevit a kde se mohou Vaše děti realizovat, jsem přesvědčena, že Praha je díky síti těchto zařízení na předním místě ve světě v podpoře péče o mimoškolní aktivity dětí.

Ing. Marie Kousalíková Náměstkyně primátora hl. města Prahy

Hl. m. Praha dlouhodobě vytváří podmínky pro funkční systém nabídky pro děti a mládež ve volném čase, obsahující jak zájmové vzdělávání, tak rekreační činnosti se všeobecným nebo odborným zaměřením. Nabídku zájmových kroužků, prázdninových táborů, víkendových výjezdových akcí, divadelních představení, karnevalů či schůzek oddílů neziskových organizací, která vychází z tradice od 30. let 20. století, zajišťují především domy dětí a mládeže a nestátní neziskové organizace. Hl. m. Praha podporuje od roku 1994 činnost s dětmi a mládeží neziskových organizací formou každoročně vypisovaných grantových programů podpory využití volného času dětí a mládeže.

2

www.volnycaspraha.cz

Praha pro děti www.volnycaspraha.cz

3


Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Praha 8

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Praha 8

Karlínské náměstí 7, Praha 8, Tel.: 222 333 830, www.ddmpraha.cz

Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, Praha 8 Zaměření: umělecká činnost (výtvarné, keramické, divadelní, vzdělávací, pohybové aktivity) Otevřený klub a zkušebna Podsklepeno (koncerty, divadlo, promítání, taneční vystoupení) víceúčelový areál loděnice Vltava a lanové centrum Libeňský ostrov (outdoorové aktivity) CPD Kostička pořádání narozeninových oslav dětský koutek v budově Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 divadelní sál

Nabídka činností: Zájmové kroužky pohybové, sportovní, vzdělávací, hudební, technické, počítačové, turistické, výtvarné, dramatické, přírodovědné, jezdectví

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT, organizování krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol taneční, přírodovědné a foto soutěže Otevřené kluby klub Pohoda, klub Zahrada, klub a zkušebna Podsklepeno, klub 4list, klub Dětská farma Hudební a divadelní klub Centrum pro předškolní děti CPD Kostička – dopolední a odpolední vzdělávací program pro děti od 3 do 6 let CPD U Krokouše CPD Klamovka CPD Vlaštovka CPD Cipísek Akce pro veřejnost tematické programy, jednodenní výlety, výstavy, divadelní představení, koncerty, tvůrčí dílny, workshopy, festivaly, přehlídky, přírodovědněcestopisná promítání

DDM hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a tvoří ho 7 specializovaných pracovišť, ve kterých nabízí přes 300 zájmových kroužků a 6 otevřených klubů pro mládež. DDM spravuje 3 turistické základny a 4 školy v přírodě, ve kterých mimo jiné pořádá prázdninové tábory a programy pro děti. Pro širokou veřejnost připravuje řadu akcí, výukové programy, celopražské soutěže či kurzy pro předškoláky.

Zajímavost: kluziště v Karlínském Spektru největší modelová železnice v Praze na Stanici techniků Klub Klamovka je významnou pražskou barokní usedlostí jedna z největších sportovních ploch ve víceúčelové hale na Stadionu mládeže dětský koutek v budově Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1

Stanice přírodovědců, Drtinova 1a, Praha 5 Zaměření: přírodovědná činnost a chovatelství Mini ZOO a botanická zahrada rozsáhlá expozice terarijních zvířat prodej rostlin adopce zvířat CPD U Krokouše otevřený klub Zahrada pořádání narozeninových oslav se zvířátky Evropská elektronická univerzita – možnost studovat elektronicky (ON-LINE) střední školu, jazykovou školu, vysokou školu a různé vzdělávací programy

Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6 Zaměření: modelářská, technická, počítačová, fotografická a umělecká činnost Fotoklub Líheň výtvarné ateliéry studio filmové tvorby taneční studia otevřený klub Pohoda klub Šikulka CPD Vlaštovka dráhové, letecké a MHD modelářství

• •

Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha 5 Zaměření: klubová a umělecká tvorba Hudební a divadelní klub pro mládež otevřený klub 4list klubová kavárna CPD Klamovka vystoupení hudebních kapel a divadelních souborů filmové a literární večery výstavy fotografií a obrazů příležitostné ubytování a pronájmy prostor

Táborové základny Lhotka u Mělníka Višňová u Křivoklátu Lomy u Jindřichova Hradce

Školy v přírodě Podhradí u Ledče nad Sázavou Střelské Hoštice Duncan Janské Lázně Vřesník

4

Karlínské náměstí 7, Praha 8, Tel.: 222 333 830, www.ddmpraha.cz

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

• •

5


Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Praha 8

Dům dětí a mládeže Praha 2

Karlínské náměstí 7, Praha 8, Tel.: 222 333 830, www.ddmpraha.cz

Slezská 21/920, Praha 2, Tel.: 222 251 572, www.ddm-ph2.cz

Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6 Zaměření: tělovýchova a sport Sportoviště: atletický stadion víceúčelová hala přetlaková hala umělá tráva 3. generace herna stolního tenisu antukový kurt tělocvična na úpolové sporty malá tělocvična posilovna horolezecká stěna dětské hřiště pronájem sportovišť CPD Cipísek pořádání sportovních soutěží POPRASK

• • • •

• • •

Jezdecké středisko Zmrzlík, Na Zmrzlíku 3, Praha 5 Zaměření: jezdectví kurzy a jednotlivé jízdy pro děti i dospělé voltiž vodění jízdy na jízdárně vyjížďky 26 koní tábory domácí zvířata v dětské farmě klub Dětská farma

• • •

Informační centrum pro mládež, Karlínské nám. 7, Praha 8 Zaměření: mediální propagace kroužků, prázdninových pobytů a akcí DDM HMP vydávání časopisů Mít kam jet a Mít kam jít zajištění mezinárodních projektů a výměn mládeže poradenství v profesní orientaci individuální poradenství výukové programy pro ZŠ a SŠ

6

• •

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, dramatické, pohybové, sportovní, vzdělávací, přírodovědné, hudební, turistické, technické, keramické, počítačové a jezdectví Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské DDM nabízí kroužky s rozmanitou zájmovou činností na třech pracovištích: ve Slezské ulici působí  Výtvarná dílna Vinohrady a Oddělení sportu, ve Vratislavově ulici pracuje Stanice techniků Vyšehrad a v Lublaňské ulici naleznete Stanici přírodovědců Vinohrady a Rytmus. Jednotlivá oddělení pořádají letní, zimní a příměstské tábory a provozují otevřené kluby. Během celého roku se v DDM konají akce pro veřejnost a obvodní i celopražské soutěže.

Zajímavost: mateřské centrum MACÍČEK Parlament dětí a mládeže Prahy 2 výtvarné dílny minikáry Dětská televize Vyšehrad klub seniorů Vyšehrad nejmodernější autodráha Carrera Digital 132

Otevřené kluby klub Síť klub Vyšehrad Centrum pro předškolní děti CPD Stonožka – dopolední vzdělávací program pro děti od 3 do 6 let Akce pro veřejnost výlety, akce po Praze, soutěže v deskových hrách, tvořivé dílny, výstavy, přednášky, besedy, semináře

www.volnycaspraha.cz

Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol taneční soutěže

www.volnycaspraha.cz

7


Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4

Na Balkáně 100, Praha 3, Tel.: 271 771 026, www.ulita.cz

Bartákova 37/1200, Praha 4, Tel.: 241 731 510, www.hobbycentrum4.cz

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, dramatické, pohybové, sportovní, taneční, keramické, počítačové, vzdělávací, hudební, technické

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, dramatické, pohybové, sportovní, vzdělávací, hudební, turistické, technické, počítačové a přírodovědné

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol taneční soutěže Otevřené kluby klub Beztíže Centrum pro předškolní děti CPD Šnečci – dopolední vzdělávací program pro děti od 3 do 6 let Akce pro veřejnost sobotní tematické programy, promítání filmů pro všechny věkové skupiny, jednodenní výlety včetně rodinných programů, výstavy keramiky, přednášky

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské

DDM pořádá kurzy estetické, sportovní, taneční, technické a vzdělávací, k nejúspěšnějším z nich patří zájmové útvary keramiky. DDM sídlí v objektu Na Balkáně, který v uplynulých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením. Součástí je přilehlý venkovní víceúčelový areál a nové sportoviště. Kromě tohoto objektu jsou především sportovní aktivity zajišťovány i na některých základních školách.

DDM využívá pro svou činnost dva zrekonstruované objekty - areál v ulici Bartákova se čtyřmi budovami, sportovištěm, lezeckou stěnou a venkovními herními prvky a objekt Amfora. Nabízí pravidelnou, příležitostnou a spontánní zájmovou činnost. Organizuje výstavy, zahraniční aktivity, výukové programy pro školy, aktivity pro talentovanou mládež aj.

Zajímavost: mateřský klub Ulitka – klub pro děti a jejich rodiče na rodičovské dovolené a těhotné ženy keramická dílna divadelní sál pronájmy prostor

Zajímavost: Ski centrum – pořádání akreditovaných kurzů školního lyžování a snowboardingu Služba školám – pomáhá školám a školským zařízením s ekonomickou složkou jejich činnosti pedagogická knihovna fit centrum ubytování v klubu Amfora hudební nahrávací studio – pro profesionály i amatéry

Otevřené kluby klub Déčko klub Sklad Centrum pro předškolní děti CPD Sedmikráska CPD Sluníčko Akce pro veřejnost víkendové výlety, výstavy, modelářské a letecké dny, cyklovýlety, tvůrčí dílny, cestovatelské večery Škola v přírodě Skryje u Rakovníka

Táborová základna Jitřenka Žloukovice

8

Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol taneční a foto soutěže

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

9


Dům dětí a mládeže Praha 5

Dům dětí a mládeže Praha 6

Štefánikova 235/11, Praha 5, Tel. 257 323 918, www.ddmpraha5.cz

U Boroviček 648/1, Praha 6, Tel. 235 323 333, www.ddmp6.cz

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, dramatické, pohybové, taneční, keramické, sportovní, vzdělávací, hudební, turistické, technické, počítačové a přírodovědné

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, dramatické, pohybové, sportovní, přírodovědné, turistické, taneční, vzdělávací, hudební, technické, počítačové, keramické

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol Velký pohár DDM Prahy 5 taneční soutěže

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské DDM Praha 5 sídlí v objektech Štefánikova a Matoušova na Smíchově, v blízkosti stanice metra B Anděl. Nabízí zájmové kroužky, kluby, příležitostné akce, tábory, víkendové akce a výlety. Pořádá umělecké i sportovní soutěže a také Velký pohár DDM Prahy 5 v přespolním běhu, kopané, stolním tenise, plavání, florbalu, košíkové, odbíjené, vybíjené, nohejbalu a přehazované pro základní a střední školy.

DDM s více než padesátiletou tradicí nabízí kroužky počítačové, umělecké, dramatické, výtvarné, chovatelské a řadu sportovních vč. turistiky. Pro zajištění činnosti využívá dva objekty. V ulici U Boroviček jsou realizovány výtvarné, pohybové a technické aktivity a v ZŠ Dědina sport a soutěže. Na Vypichu provozuje víceúčelový areál dopravního hřiště, jehož součástí je i dětské hřiště, lanová pyramida, lezecká stěna a lanová dráha.

Zajímavost: klub Cvrček – pro rodiny s dětmi klub Dopravní historie jízdy parním vlakem dětské baletní studio

Zajímavost: nahrávací studio keramika pro dospělé klub K.A.M.I.L – ambiciózních mladých inspirovaných lidí klub rodičů s dětmi dopravní hřiště Vypich

Otevřené kluby klub Holubník Centrum pro předškolní děti CPD Líheň Akce pro veřejnost jednodenní výlety včetně jízd parním vlakem, cyklovýlety, tvořivé dílny, divadelní představení, kurzy, karnevaly

10

• •

Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol Pohár Prahy 6 soutěž ve skoku vysokém „Hanspaulská laťka“ Otevřené kluby klub Šestka klub Dědina Centrum pro předškolní děti CPD Motýlek Akce pro veřejnost jednodenní výlety, výstavy, tvořivé dílny, turnaje, divadelní představení, vzdělávací programy, cestovatelské večery

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

11


Dům dětí a mládeže Praha 6 Suchdol

Dům dětí a mládeže Praha 7

Rohová 7/540, Praha 6 - Suchdol, Tel. 220 921 776, www.ddmsuchdol.cz

Šimáčkova 16, Praha 7, Tel. 220 800 571, www.ddmpraha7.cz

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, fotografické, dramatické, pohybové, hudební, jazykové, vzdělávací, přírodovědné, chovatelské, keramické a ruční práce

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, divadelní, rukodělné, taneční, sportovní, jazykové, technické, přírodovědné, turistické, hudební, historický šerm a společenské hry

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ Otevřené kluby klub DDM

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské DDM zajišťuje volnočasové aktivity na 4 pracovištích. V zrekonstruované hlavní budově v ulici Rohová nabízí široké spektrum odborných činností, ve Stehlíkově sídlí volnočasový klub, Gagarinova je zaměřená na výtvarné a hudební aktivity a v Suchdolské probíhají hudebně pohybové aktivity. DDM je otevřen pro všechny věkové skupiny.

Centrum pro předškolní děti CPD Gagarinova Akce pro veřejnost tematické programy zaměřené na rukodělné činnosti a besedy, výstavy, turnaje, tvůrčí dílny, taneční vystoupení, koncerty

12

Zajímavost: výtvarný ateliér výuka jazyků a vaření poradenská činnost pro rodiče s dětmi s poruchami chování práce s talentovanými dětmi a mládeží klub maminek s miminky

www.volnycaspraha.cz

DDM nabízí nejen pro děti více jak 100 různých kroužků, 2 kluby volného času, víkendové akce a příměstské tábory. Pro svou činnost využívá 3 objekty. Na Výšinách, kde vedle přírodovědných a výtvarných aktivit v prostorech vodárenské věže a přístavby, zajišťuje provoz na dětském a dopravním hřišti a hřišti minigolfu. Hudebně dramatická činnost je provozována v divadle Radar. V Šimáčkově ulici nabízí taneční a předškolní činnost, posilovnu a volnočasový klub. Zajímavost: minigolf dopravní hřiště posilovna sportovní rokenrol klub Sen – pro seniory čajový klub divadlo Radar taneční soubor Silueta

www.volnycaspraha.cz

• •

Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol Otevřené kluby klub K2P Centrum pro předškolní děti CPD Šimáčkova Akce pro veřejnost tematické programy, divadelní vystoupení, jednodenní výlety, soutěžní a herní akce, turnaje, zpívání a koncerty

13


Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála

Dům dětí a mládeže Praha 9

Přemyšlenská 1102/15, Praha 8, Tel. 284 680 230, www.ddmpraha8.cz

Měšická 720, Praha 9, Tel. 286 884 456, www.ddmpraha9.cz

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, keramické, dramatické, taneční, sportovní, vzdělávací, hudební, technické, turistické, přírodovědné

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, keramické, dramatické, taneční, sportovní, vzdělávací, hudební, technické, počítačové, přírodověda, turistické, historický šerm, tvůrčí psaní a žonglování

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol Otevřené kluby klub Na desce

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské DDM Praha 8 nabízí širokou škálu zájmových a vzdělávacích činností pro všechny věkové skupiny ve třech objektech a to v ulici Přemyšlenské v Kobylisích, v ulici Krynické v Troji a nově v ulici Dolákově v Bohnicích. Součástí všech objektů jsou prostorné oplocené zahrady s hracími prvky. Sportovní a částečně i taneční aktivity jsou zajišťovány také na některých školách.

DDM je otevřené zařízení, které se se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků. Jeho snahou je vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech. DDM sídlí ve dvou objektech s  přilehlými venkovními víceúčelovými areály – v ulici Měšická na Proseku a v ulici Generála Janouška na Černém Mostě.

Centrum pro předškolní děti CPD Šipka Akce pro veřejnost tematické programy, tvořivé dílny, jednodenní výlety, L.A.R.P., výstavy, výtvarné a literární přehlídky, tvůrčí dílny, divadelní představení, turnaje, vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ

14

Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol taneční soutěže Otevřené kluby klub Most

Zajímavost: roztleskávačky klub pro seniory čajová klubotéka pronájmy prostor divadelní klub Osma hudební klub Takt klub Pohoda pro maminky s dětmi

• •

Zajímavost: klub Oskárek – mateřské centrum jazykové kurzy asfaltová dráha pro in-line brusle a koloběžky vzduchová trampolína pronájmy prostor

• •

Centrum pro předškolní děti CPD Měšická CPD Černý Most CPD Čakovice – dopolední i odpolední vzdělávací program pro děti od 3 do 6 let Akce pro veřejnost tematické programy, tvořivé dílny, jednodenní výlety, divadelní představení, výtvarné a sportovní dny, taneční vystoupení, karnevaly, filmové večery

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

15


Dům dětí a mládeže Praha 10 Dům UM

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10, Tel. 274 770 364, www.dumum.cz

Šalounova 2024, Praha 4, Tel. 272 917 077, www.ddmjm.cz

Nabídka činností: Zájmové kroužky sportovní, výtvarné, keramické, technické, přírodovědné, dramatické, pohybové, vzdělávací, hudební, počítačové, vzdělávací

Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, rukodělné, dramatické, pohybové, taneční, počítačové, fotografické, turistické, sportovní, vzdělávací, hudební, technické

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol Otevřené kluby klub Hnízdo klub Chodba klub 803 klub Klinika Centrum pro předškolní děti CPD Domeček

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Posláním DDM je rozvoj zájmového vzdělávání a pomoc při účelném trávení volného času dětí a mládeže. Střediska Domu dětí a mládeže - Domu UM určená pro volný čas dětí a mládeže mají působnost především pro oblast Prahy 10, 15, 22 a Petrovic. V současnosti DDM realizuje svou činnost na třech pracovištích: v objektu Pod Strašnickou vinicí ve vilové zástavbě s přístupnou zahradou a víceúčelovým hřištěm, v Hostivaři – Petrovice a v zrekonstruovaném objektu v Uhříněvsi – Dubeč.

DDM provozuje svoji činnost na dvou místech Jižního Města, v blízkosti stanice metra C Opatov. Nabízí širokou škálu zájmových činností, táborů, kurzů, příležitostných akcí, soutěží a přehlídek. V hlavní budově Šalounova provozuje také příležitostné ubytování pro dětské kolektivy. Na zahradě areálu je volně přístupné víceúčelové hřiště, skateboardové hřiště a prvky nízkých lan. Pobočka Květnového vítězství nabízí prioritně pohybové aktivity, výtvarné činnosti a kluby pro předškoláky.

Zajímavost: divadelní klub klubovna pro kytaru, šachy letecké modelářství taneční sál víceúčelové hřiště

Zajímavost: výtvarný ateliér historický šerm kluby pro předškoláky Sedmikráska a Beruška divadelní soubory taneční studio Cassiopeia a M-team Praha

Akce pro veřejnost tematické programy, jednodenní výlety, výukové programy, představení, přehlídky, turnaje Táborová základna Tři Studně

16

Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol taneční soutěže, soutěže v aerobiku Otevřené kluby klub Beroun Centrum pro předškolní děti CPD Předškolák Akce pro veřejnost koncerty, přehlídky, tematické programy, jednodenní výlety, zážitkové akce po Praze, tvořivé dílny, divadelní vystoupení, sportovní turnaje, karnevaly Táborové základny Kozojedy Hošťka Zelená louka Hošťka U dubu

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

17


Dům dětí a mládeže Praha 12 Modřany

Nabídka táborových základen a škol v přírodě

Herrmannova 2016/24, Praha 12, Tel. 244 400 334, www.ddmmodrany.cz Nabídka činností: Zájmové kroužky výtvarné, dramatické, pohybové, taneční, keramické, přírodovědné, sportovní, turistické, vzdělávací, hudební, technické, počítačové, jazykové

Ubytovací zařízení se nachází v oblasti mezi Jindřichovým Hradcem a Dačicemi v kraji zvaném "Česká Kanada". Kapacita zděného objektu je 50 míst, stanového tábora umístěného na louce nad obcí 40 míst. Možnost celodenního stravování. K dispozici je sauna, dětské hřiště, hřiště na volejbal a kopanou, stolní tenis, sál s TV a videem.

Tábory letní, zimní, pobytové i příměstské Soutěže sportovní a předmětové soutěže vyhlašované MŠMT organizování obvodních a krajských kol pro ZŠ a SŠ POPRASK – pohár pražských škol Otevřené kluby klub Pod prahem klub Modřanská paluba Centrum pro předškolní děti CPD Urbánkova Akce pro veřejnost tematické programy, workshopy, jednodenní výpravy a výlety, divadelní představení, turnaje v deskových hrách, lezení pro veřejnost

DDM provozují celkem 13 ubytovacích zařízení vhodných nejen pro školní a sportovní kolektivy při realizaci všech typů kurzů, škol v přírodě, ale i pro neziskové organizace v rámci zajištění táborů, soustředění a dalších pobytů. Všechna tato zařízení jsou v mimopražských lokalitách. Podrobné informace získáte na www.volnycaspraha.cz Lomy u Jindřichova Hradce

Provoz zajišťuje DDM HMP. www.ddmpraha.cz

DDM nabízí služby všem zájemcům bez ohledu na míru talentu, dispozic, kulturního, sociálního a rodinného zázemí. Vychází vstříc též dětem a mládeži se specifickými vzdělávacími potřebami. Využívá pro svou činnost dva objekty s venkovními víceúčelovými areály. Areál v Herrmannově ulici disponuje kromě sportovišť a lezecké stěny unikátní dráhou pro in-line bruslení a rovněž zde má zázemí Divadlo Na Cikorce.

Turistická základna leží v CHKO Kokořínsko. Ubytování je zajištěno v celoročně vytápěné hlavní budově v deseti 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a v menší budově s vytápěním pro 15 osob. Zajištěna plná penze. Dále se lze ubytovat na louce v 15 čtyřlůžkových chatách a srubech s možností vlastního vaření. V areálu jsou k dispozici klubovny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, přírodní koupaliště.

Lhotka u Mělníka

Provoz zajišťuje DDM HMP. www.ddmpraha.cz Zajímavost: dráha pro in-line bruslení Divadlo Na Cikorce nabídka akreditovaných kurzů multifunkční tělocvična posilovna venkovní lezecká stěna hřiště na beach volejbal

• •

Rekreační středisko leží na břehu řeky Sázavy. Je vhodné pro školy v přírodě, školení, soustředění, tábory apod. K dispozici je 7 třípokojových chat pro 12 osob – 2 pětilůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj, sociální zařízení, společenská hala a zádveří. Možnost celodenního stravování. Areál nabízí hřiště s umělou trávou, 2 víceúčelové betonové kurty, krytý vyhřívaný bazén se saunou, kryté krbové posezení, ohniště aj. Lze zapůjčit jízdní kola a gumové čluny.

Podhradí u Ledče nad Sázavou

Provoz zajišťuje DDM HMP. www.ddmpraha.cz

Turistická základna se nachází v blízkosti řeky Berounky v CHKO Křivoklátsko. Zděný celoročně vytápěný objekt má kapacitu 23 míst v 5 pokojích s vlastním sociálním zařízením, k dispozici je společenská místnost s malou kuchyňkou. V letních měsících možnost ubytování v deseti 2-lůžkových stanech s podsadou.

Višňová u Křivoklátu

Provoz zajišťuje DDM HMP. www.ddmpraha.cz

18

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

19


Nabídka táborových základen a škol v přírodě

Střelské Hoštice

Nabídka táborových základen a škol v přírodě

Areál leží na břehu řeky Otavy a nabízí variabilní ubytování v chatách a pavilonech s bezbariérovým přístupem. Ubytovací kapacita je 200 lůžek (max. 4-lůžkové pokoje). Součástí objektu je řada společenských místností, které lze využít jako učebny nebo konferenční místnosti a velký sál s možností promítání nebo pořádání dalších akcí. V areálu je k dispozici fotbalové hřiště s umělým povrchem, asfaltové hřiště, dětské hřiště. Možnost půjčení lodí. Zajištěna plná penze.

Škola v přírodě je vhodná pro předškolní a školní věk i pro kolektivy dospělých. Ubytovací kapacita zařízení je 53 lůžek. Součástí zařízení jsou dvě společenské místnosti, stolní tenis, sportovní i dětské hřiště, dva tenisové kurty a zahrada s bazénem. Možnost zapůjčení nafukovacích člunů (Berounka) a sportovního náčiní. Zajištěna plná penze.

Skryje u Rakovníka

Provoz zajišťuje DDM Praha 4 – Hobby centrum 4. www.hobbycentrum4.cz

Provoz zajišťuje DDM HMP. www.ddmpraha.cz Janské Lázně

Škola v přírodě Duncan leží na hranici KRNAPu. Kapacita ŠvP je 100 lůžek. Ve vile Duncan jsou 2 velké učebny, sborovna, televizní místnost a hala, v nové budově je k dispozici další společenská místnost. V areálu se dále nachází oplocené asfaltové hřiště, dětské prolézačky, stolní tenis, venkovní amfiteátr, venkovní posezení a ohniště. Zajištěna plná penze.

Rekreační objekt leží v kraji Vysočina, v blízkosti Žďárských vrchů a rybníka Sykovka. Ubytování v chatkách je určeno především pro letní tábory, výlety či víkendové pobyty. V hlavní zděné budově je možnost celoročního ubytování. K dispozici je víceúčelový prostor velké jídelny a 3 venkovní hřiště. Možnost celodenního stravování.

Tři Studně

Provoz zajišťuje DDM Praha 10 – Dům UM. www.dumum.cz

Provoz zajišťuje DDM HMP. www.dddmpraha.cz Vřesník

Škola v přírodě je vhodná především pro pobyty dětí z mateřských škol. Ubytování je k dispozici v jednopatrové zděné budově se třemi ložnicemi (12, 9 a 7 lůžek) a dvoulůžkovým pokojem. Areál nabízí hřiště, stolní tenis, hernu, dětské hřiště a bazén. Součástí areálu je vlastní chov poníků. Možnost celodenního stravování. V letním období nabízí také stanovou část s 20 místy. Provoz zajišťuje DDM HMP. www.ddmpraha.cz

Jitřenka Žloukovice

20

Táborová základna se nachází na kraji obce Kozojedy v okrese Kolín v blízkosti rybníka. Areál s dvanácti třílůžkovými dřevěnými chatkami a zděnou jídelnou je vhodný pro letní tábory, školní výlety, školní turistické kurzy apod. K dispozici je také travnaté hřiště a ohniště. Provozní doba základny je od května do října. Možnost celodenního stravování. Provoz zajišťuje DDM Jižní Město. www.ddmjm.cz

Táborová základna se nachází nedaleko Berouna. Ubytování je zajištěno v dřevěných chatkách (10 chatek po 4 lůžkách a 5 chatek po 6 lůžkách). Součástí je také zděná budova s jídelnou, kuchyní a jedním dvoulůžkovým pokojem. V areálu tábora jsou k dispozici 2 hřiště s přírodním povrchem a ohniště pro večerní posezení. Provozní doba základny je od května do října. Možnost celodenního stravování.

Tyto dvě táborové základny jsou umístěny v CHKO Český les, 3 km od Rozvadova. Jedná se o stanové základny uprostřed přírody, které jsou od sebe vzdálené 1 km. Pro táboření jsou k dispozici podsadové stany, provizorní kuchyně a jídelna. Kapacita tábora je 60 táborníků na každé základně. Provoz základny je pouze přes prázdninové měsíce.

Provoz zajišťuje DDM Praha 3 - Ulita. www.ulita.cz

Provoz zajišťuje DDM Jižní Město. www.ddmjm.cz

www.volnycaspraha.cz

Kozojedy

www.volnycaspraha.cz

Hošťka U dubu Hošťka Zelená louka

21


Domy dětí a mládeže Praha

22

Domy dětí a mládeže Praha

www.volnycaspraha.cz

www.volnycaspraha.cz

23


Karlínské náměstí 7, Praha 8, Tel.: 222 333 830, www.ddmpraha.cz

Na Balkáně 100, Praha 3, Tel.: 271 771 026, www.ulita.cz

Štefánikova 235/11, Praha 5, Tel. 257 323 918, www.ddmpraha5.cz

Slezská 21/920, Praha 2, Tel.: 222 251 572, www.ddm-ph2.cz

Bartákova 37/1200, Praha 4, Tel.: 241 731 510, www.hobbycentrum4.cz

U Boroviček 648/1, Praha 6, Tel. 235 323 333, www.ddmp6.cz

Rohová 7/540, Praha 6, Tel.: 220 921 776, www.ddmsuchdol.cz

Přemyšlenská 1102/15, Praha 8, Tel. 284 680 230, www.ddmpraha8.cz

Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10, Tel. 274 770 364, ww.dumum.cz

Herrmannova 2016/24, Praha 12, Tel. 244 400 334, www.ddmmodrany.cz

Šimáčkova 16, Praha 7, Tel. 220 800 571, www.ddmpraha7.cz

Měšická 720, Praha 9, Tel. 286 884 456, www.ddmpraha9.cz

Šalounova 2024, Praha 4, Tel. 272 917 077, www.ddmjm.cz

Tato brožura vznikla za finanční podpory hlavního města Prahy Vydavavatel: Hlavní město Praha Zpracoval: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – oddělení sportu a volného času Foto: archiv DDM a MHMP Tisk: Princo International, s.r.o., Praha Vydáno nákladem 26 000 ks Neprodejné

www.volnycaspraha.cz

Pražské domy dětí a mládeže  

Informace a nabídka volnočasových aktivit pražských domů dětí a mládeže.