Page 1

Jak jsem byl okouzlen, jak jsem byl zmaten! Připadalo mi, že se líbám s Prahou starým, a přece novým, zcela novým polibkem na nejcitlivější místa. Pražský chodec Foto Jiří Všetečka Text Vítězslav Nezval www.prahamestoliteratury.cz


Trvám na tom, že kouzlo jistých bezděčných vzrušujících situací pramení pro mne právě z toho, že jsem se s nimi shledal v Praze. Pražský chodec Foto Jiří Všetečka Text Vítězslav Nezval www.prahamestoliteratury.cz


Dívá-li se člověk na Prahu, jež rozsvěcuje, jedno po druhém, svá světla, připadá si jako někdo, kdo by se nejraději střemhlav vrhl do šálivého jezera, v němž se mu zjevil zakletý hrad o stu věžích. Pražský chodec Foto Jiří Všetečka Text Vítězslav Nezval www.prahamestoliteratury.cz


Což nepřicházejí denně, ať je to sebenepozorovanější, do Prahy lačné duše ze všech koutů našich zemí, aby vzývaly pražská tajemství a aby je vždy znovu obrozovaly svou tichou touhou? Pražský chodec Foto Jiří Všetečka Text Vítězslav Nezval www.prahamestoliteratury.cz


Nezapomínám ani dnes, zvláště dnes, kdy si uvědomuji s hodinami odbíjejícími z pražských věží jednu a půl, že je Praha věčná, jak je Praha věčná. Pražský chodec Foto Jiří Všetečka Text Vítězslav Nezval www.prahamestoliteratury.cz

Pražský chodec  
Pražský chodec  

Fotografie, kterých je celkově pět, pocházejí z knihy Pražský chodec, ze souboru náladových fotografií městské krajiny, doprovázených úryvky...

Advertisement