Page 55

www.petebuffery.co.uk www.p www .p pe p eteb ebuff uffery uff ery y.co .c .uk uk

Quirky anim animation mation accompanies this adaption original ada aption of the Knights through Tale e told thr rough music and contemporary song. A con ntemporary take on a tale of love lov ve and adventure. The intimate e setting and subtle with and lighting li hi wit i h just j Pete Buffery P B ff a d you fully, bringing his guitar absorb b this magical, musical one-man show alive. Crazy y surreal images give this timeless ti l tale t le a modern d feel, f l along l with soulfull singing that will have xed. you transfix ed. entertaining “Witty, ente ertaining and original. intriguing An intriguin ng and atmospheric ng Haunting!” piece. Haun nting!” (Fringe Secrets).

the troubadour’s tale

Theatre, Genre: Theat tre, Music, Animation, Little use of language Language: In English h Age accessibility: Suitable for 12+

49

trubadúrův příběh trubadúr

pickpocket c oc productions (eng (england) malostranská s beseda galerie 1.—5.6. 19:00—20:00 199 :00—20:00

×

Originální adaptaci aci Povídky rytířovy vyprávěné né formou písní doplňují výstředníí animace. Moderní verze příběhu íběhu o lásce a dobrodružství. Jemné osvětlení a intimní scéna, scéna na které je jen Pete te Buffery s kytarou, vás vás plně pohltí a oživí kouzelnou tuto kouzeln nou hudební one-man Bláznivé show. Blázn nivé surrealistické nivé obrazy dávají dáv vají nadčasovému současný příběhu sou učasný háv, čemuž dopomáhají dopomáhaj jí i procítěné písně, které vás ohromí.. „Duchaplné, „Duchaplné é, zábavné a originální.“ Secrets). (Fringe Secr rets). Žánr: Divadlo, Divadlo o, hudba,, animace,, částečné užití i mluveného slova angličtině Jazyk: V ang gličtině Věková přístupnost: Vhodné od 12 let

Profile for steve gove

prague fringe 2012  

11th Prague Fringe

prague fringe 2012  

11th Prague Fringe

Advertisement