Page 45

w w.ma www www.makeshiftbroadcast.wordpress.com .m kes k hiffttbr tbroad oadcas oad cas asttt.w .word ordpre ord dpre p ss pr ss s.com s. com o

Tim’s leaving. A group of friends gather for one e last meal before he goes. Fiona’s Fiona a’s confronting an a ethical dilemma, dilemm ma, while Alice wants m just everyone to ju ust sit down and eat. u Join us round the dinner table as they h discuss di s some off the h most life-changing p personal decisions, behind the reasons be ehind them and the e consequences ahead of them. ‘Opens up rich ‘O i h seams off childhood hildh d family memory, fami iily history, ethical political debate and po olitical thought’ o Scotsman, (**** The Scotsm man, UK).

putting words in my mouth —

Genre: Theatre,, Text-based but visual English Language: Engli iish Age accessibility: the Suitable for th he whole family h

×

41

vložili mmi slova doo úst —

makeshift br broadcast oadcast (scotland (scotland) dd) divadlo na prádle — kavárn kavárna nna 29.5.—1.6. 29.5.—1 .6. 19:00—20:00 19:00—20 00:00

Tim odchází.. P Před Př ř d odjezdem dj d se se skupinou přátel přátel sejde na poslední ve večeři. ečeři. Fiona čelí e etickému dilematu em matu a Alice jen chce, m aby se všichni nii posadili a jedli jedli. Pojďte k našemu šem mu stolu, zatímco m oni si budou up povídat o osobních rozhodnutích, h, která jim změnila životy, co je k tomu vedlo a co je čeká. „Nabízí bohatou atttou škálu dětských vzpomínek, ro rodinných odinných příběhů, o etické debaty ty a politické myšlení... myšlení...“ Scotsman, (**** The Scotsm man, UK). Žánr: Divadlo, mluvené a vizuální angličtině J y :Va Ja Jazyk: angličt g čttině ě Věková V ová Vě v p přístupnost: s up p os : celou Vhodné pro ce elou rodinu e

Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Advertisement