Page 42

Building on th the he recent success of mime shows and films such as The Artist, t Memories Memorries of a Mute e follows failed a lonely, faile ed mime artist as he uses a combination combin nation of slapstick comedy and p physical theatre to tell off love, his story, a story hi sttory t l heartache h heartach h and joy! Memories of a Mute e is a visually performance artistic perfor rmance that is suitable ffor all ll ages. Genre: Theatre Theatre, e, Physical Theatre, Almost Comedy, Alm most no use of language Language: Eng English lish Age accessibility: lish all Suitable for a ll

×

38 —

sam ppassman production productions (england) divadlo kkampa ampa 24.—26.5. 24.—26 . 6.5. 6 .5. 18:00—19:00 27.—28.5. 27.—28 8 .5. 22:30—23:30 22:30—2 22:30 2 3:30 23:30 29.5.—1.6. 29.5.—1 1 .6. 19:30—20:30 19:30—2 20:30

Inscenace Vzpomínky nky němého navazuje na vlnu úspěšných pantomim a filmů jjako k je j Artista A ti t a vyprávějí o neúspěšném spěšném mimovi, který se kombinací cí grotesky a fyzického divadla la snaží vyprávět svůj příběh, příběh h o lásce, lásce zlomeném srdci a radosti! Vzpomínky němého ho o jsou výtvarně umělecké představení vení vhodné pro diváky bez rozdílu u věku věku. Žánr: Divadlo,, fyzické divadlo, komedie, nepatrné nep patrné užití mluveného slova Jazyk: V angličtině ě Věková Vhodné přístupnost: Vho odné pro všechny

www.mbro.ac.uk ww ww w w.mb m ro. mb ro ac acc. c.uk .uk

memories of a mute — vzpomínky němého vzpomínk

Prague Fringe 2013  
Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Advertisement