Page 36

After last year’s yea ar’s acclaimed sell-out run and two g guest appearances TV, on Metropol T V, Gail Whitmore is Jukebox!! This back as the Human Human Jukebox is your show too, so holla out your requests and she will perform them unaccompanied unaccompaniied ied d and d ffrom memory from her ecle eclectic ectic song list of 2,000. The mashup that that caps the show – from opera to o rap – must be seen to be b believed! b li d!

human jukebox —

×

32

lidský jukebox — gail whit whitmore t more (usa/scotland) (usa/scotlland) land) malostranská malostransk ká beseda 24.—25.5. 24.—25 5 .5. 22:30—23:30 22:30—2 2 3:30 30.5.—1.6. 30.5.—1 1 .6. 19:30—20:30 19:30 20:30 20:30

Po loňském vyprodaném daném představení a dvou u vystoupeních v TV Metropol se Gail Whitmore vrací coby Lidský JJukebox Jukebox! k b ! Tahle T hl show je i vaše, takže kže zakřičte svá přání a ona je zazpívá bez doprovodu a z paměti, měti, která pojímá 2000 různorodých orodých písní. písní Mashup na konci představení, kde zazní vše od opery y k rapu, musíte vidět, jinak neuvěříte! říte! Žánr: Hudba, komedie, edie, částečné užití slova mluveného sl lova Jazyk: V angličtině Věková a češtině ě Věko ová přístupnost: Vhodné pro všechny

www.facebook.com/HumanJukeboxGail w www w.fa faceb cebook ceb ook k.co com/H m um m/H ma m anJu nJukeb ke ox keb xGail x a ai

Genre: Music, Comedy, Little use of language Language: English, Czech g Age accessibility accessibility: y: Suitable for all y:

Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Advertisement