Page 29

ww .prrag www www.pragueshakespeare.org guesh gu g uesh eshake ake kes sp are spe s are.or .o .or o g

A shocking se series ries of murders, double-crosses, double-crosse es, double murders, triple-crosses, madness, spontaneous llycanthropy, and indescribable tortures, culminating in the greatestt bloodbath ever performed f d on stage. Duchess All the Duches ss of Malfi really s wants is to make ma ake tons of babies a with her secret secre et boyfriend. But when e and her jealous h j l an nd n d manipulative i l ti family f il members discover disco over her affair, they o set out to ruin her with the help of hunchback the vile hunch back Bifidus.

duchess of malfi — a tragedy of tragick proportions — amalfí vévodkyně z am mmalfí —

Genre: Theatre,, Text-based but visual English Language: Engli iish Age accessibility: adults Suitable for ad dults only d

×

25

tragédie trag tragických ických rozměrůů — prague shak shakespeare espeare companyy (czech republi republic/usa) iic/usa) a studio rrubín 29.5.—1.6. 29.5.—1 .6. 19:30—20:30 19:30—20 00:30

Šokující série vražd, žd, zrad, žd d zrádných vražd, zrad rad na druhou, šílenství, živelné lykantropie ykantropie a nepopsatelného mučení vyústí do největšího ho krveprolití na divadelních prknech. knech. Vévodkyně z Amalfí alfí nechce nic jiného, než mít kopu pu dětí se svým tajným přítelem. Ale když její aféru odhalí žárliví a manipulativní anipulativní rozhodnou příbuzní, rozh odnou se ji zničit pomocí zlého hrbáče Bifiduse. Žánr: Divadlo, mluvené a vizuální angličtině Jazyk: V angličt ttině ě Věková přístupnost: dospělé Pouze pro dos spělé s

Prague Fringe 2013  
Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Advertisement