Page 26

Best Play, Atlanta, a 2011. candlelight A world of ca andlelight and secrets is coming your you ur way. Passionately movement, laced with mo ovement, tradition, intrigue, love, e, deception and magic, performance this original p erformance centres around d a royal roy y l relationship yal l i hi that h nation shaped a nat tion and changed forever. our world for rever. Based on true Saiah’s events, Saiah h’s evocative new play the off a woman’s explores l th journey j ’ desire to fulfi fil her destiny at any cost.

×

22 —

saiah aarts rts international ((usa)) malostranská malostransk ká beseda 24.—29.5. 24.—29 9 .5. 19:30—20:30 19:30 20:30 20:30 30.5.—3 30.5.—31.5. 3 1.5. 21:00—22:00

Nejlepší hra, Atlanta tta 2011. 2011 Svět svíček a tajemství mství přichází přímo k vám. S vášní šní upředeno z pohybu, tradic, intrik, ntrik, lásky, zrady a magie, tohle představení dstavení se odvíjí od královského páru, áru, který formoval národ a navždy změnil svět, ve kterém žijeme. eme. Nová, evokativní hra od Saiah podle skutečných událostí tí zkoumá cestu ženské touhy y po naplnění, kterého dosáhnout chce dosáhno out za každou cenu. Žánr: Divadlo,, fyzické divadlo, vizuální mluvené a viz zuální Jazyk: V angličtině a urdštině ě Věková Vhodné p přístupnost: p Vho odné odné d é od 5 let e

www.saiah.org ww ww.sa ww w . iah.o .sa iah h.o org or o rg

city of lions and gods — město lvů a bohů

Theatre, Genre: Theatre e, Physical Theatre, e, Theatre Text-based but u visual Language: Urdu English and U rdu Age accessibility: ages Suitable for a ges 5 and up

Prague Fringe 2013  
Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Advertisement