Page 23

www.a www www.artimmediate.com .a arrtim a timmed med media ed dia ate.c at a e.com e.c om

When they hook ho ook you on a line in the o water, better s stay still. And if you have not been n invited to sit at the table, it mightt mean that you are on the menu. F Following the success of Vitamin, Baitman Ba aitman a n is a physical comedy d b based d on an optimistic i i i wanted man who wan nted to be normal. n physically It contains phy ysically constrained y and movements an nd unorthodox uses n off live li accordion. accordi dion. Inexplicably ‘***** Inexplica ably wonderful comic a theatre’ (Broadwaybaby.com (Broa adwaybaby.com on Vitamin).

baitman —

Genre: Theatre,, little use of language English Language: Engli iish and Gibberish Age accessibility: Contains Con ntains some strong n language

19

carlo jac jacucci (italy) divadlo inspirace 24.5.—1.6. 24.5 21:00—22:00 21:00

×

Když tě pověsí ěs sí na šňůru ve vodě, s raději se mocc nehýbej. A když tě nepozvali na n večeři, možná to znamená, ž že e jsi na menu. menu Návnada navazuje va azuje na úspěch a Vitamínu a jedná ed dná se opět o komedii d o optimistovi, i, který chtěl být normální. Uvidíte vid díte d íte fyzicky omezený pohyb a neortodoxní rtttodoxní užití akordeonu. Nevysvětlitelně „***** Nevysvě ětlitelně úžasné ě divadlo“ komediální div vadlo v adlo“ (Broadwaybaby.com (Broadwayba by.com o Vitamínu). užití Žánr: Divadlo, částečné č slova mluveného u e é os slo ova o a Jazyk: J y :Va Ja angličtině g č ě a hatmatilce eV Věková přístupnost: Hrubé výrazy

Prague Fringe 2013  
Prague Fringe 2013  

12th Prague Fringe 24.5. - 1.6.

Advertisement