Page 1

Kytice (Karel Jaromír Erben) Soubor 13 balad představuje vrcholné dílo třetí etapy Národního obrození, která měla za cíl posílit národní uvědomění a národní identitu. Náměty autor čerpá z lidové slovesnosti a slovanské mytologie. Vychází z mezilidských vztahů a ze základního principu – po každém provinění následuje trest (častokrát přehnaný vůči míře provinění). Střetává se zde reálný svět s nadpřirozeným (př.: balada Svatební košile). Sbírka obsahuje tyto balady: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba a Věštkyně. Hrdinové jsou umístěni v neurčitém čase, prostředí není časem ovlivněné. Konflikt vyplývá z povahových vlastností lidí. Sbírka je kompozitně řešená, začátek tvoří balada Kytice, pomyslnou polovinu balada Holoubek a závěr balada Věštkyně, která právě čtenáři poskytuje vlastenecký podtext a důraz na národní ideologii. Autor užívá motivy jezera, hřbitovů a lesů, které vypovídají o romantičnosti díla. Soubor básní začíná baladou Kyticí, ve které vystupuje matka, jež je Erbenem připodobňována k vlasti. Ačkoliv matka neočekávaně umírá, její duše stále žije ve výhoncích mateřídoušky (= lidové pověsti), které vyrostly na jejím hrobě. Všechny skladby kromě Záhořova lože mají ženské hlavní hrdinky, ve velkém procentu příběhů jsou to matky, jež se nějak proviní proti svému potomkovi, i přes nepochybnou mateřskou lásku k němu (př.: balada Polednice). Všechny příběhy znázorňují lidové obyčeje a ukazují na lidovou mravní normu. Mnohé balady si tematicky odpovídají – například Kytice a Věštkyně; Polednice a Vodník. Vlastní hodnocení: Co se týče mého názoru, tak poprvé mohu uznat, že balady tohoto autora jsou dobře srozumitelné a pochopitelné. Na básních se mi líbí zvukomalba, lidové náměty, metafory, personifikace aj. Přestože Erben užívá zkratkovitosti, někdy mi připadá, že se v nich vyžívá, tak ani tato skutečnost mi nedělala velké obtíže. Za zhlédnutí zajisté stojí i zfilmovaná podoba. Zpracování sbírky Kytice bylo pojato poněkud výstižně. Z mnoha slavných herců jsme zde mohli vidět například Bolka Polívku a jeho mistrné podání Polednice nebo Karla Rodena v roli milence, který představoval zahynulého vojáka v baladě Svatební košile.

Кытице  

,-,-,-,-,-,-

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you