Page 1

Květy zla (Charles Baudelaire) Květy zla jsou rozsáhlou básnickou sbírkou, mající šest oddílů, z nichž nejrozsáhlejší je oddíl první – Spleen a ideál. Sbírka má kompozici dramatického díla. Je psána pravidelným parnasistním veršem a vyskytují se v ní často sonety. Mnohé z básní, které jsou v této sbírce uvedeny ležely řadu let v zásuvce, a přesto jsou stejně hodnotné jako ty, které byly napsány později, příkladem je báseň Albatros. Sbírka začíná předmluvou. Kniha se stala předmětem chvály i horlivých polemik i největších spisovatelů své doby. Sbírka se ocitá na hranici mezi romantismem a symbolismem. Hlavní idea – člověk nemůže dosáhnout štěstí. Z toho plyne bolest, zklamání, rozčarování. Ukazuje svět tak, jak ho vidí. Bolest je o to silnější, oč se vzpomínce, snu objevuje více štěstí. Dílo vyjadřuje rozpolcenost básníka mezi zlem a potěšením, splínem a ideálem. Jedinou možností, jak uniknout ze zajetí nudy, bolesti, je nalézt krásu v oblasti zla. Baudelaire je i v erotice rozdvojený, ženy zbožňuje i proklíná. Podle něj krása a láska v tomto světě přetvářky, koupené lásky, prostě nemůže existovat. Celá básnická sbírka mě zaujala svým nádechem smutku, splínu a melancholie. Například v básni Destrukce mě upoutalo, jak autor cítí blízkost a dává vinu za své špatné návyky Ďáblovi a obviňuje, že ho odvádí od Boha. Baudelairovi verše jsou svébytné, barvité a oplývají dávkou melodičnosti. Avšak píše i básně, kde líčí obraz hniloby a rozkladu, příkladem je Zdechlina. Na závěr, ale autor nezapomněl připomenout, že v paměti uchovává opravdový, krásný tvar a smysl svých mrtvých lásek. Baudelairova poezie má právě tak tragický ráz jako básníkův rozervaný život a je přímým výrazem jeho jedinečné citlivosti, mučivé obrazotvornosti, neuhasitelné žízně po opojení krásou a životem, smyslného exotismu a zžíravé vnitřní pravdivosti. Myslím si, že o Baudelairovi lze mluvit jako o geniálním básníkovi, jehož dílo nejenže zahrnuje několik básnických směrů, ale obsahuje i množství fantazie, obrazotvornosti a ve své době bylo velice novátorské. Baudelaire se totiž odvážil velice otevřeně psát o svých pocitech, zle a zmaru… V jeho básních najdeme působivé napětí mezi rozumem a citem, ideálem a splínem, touhou a odporem. Právě proto je dnes jedním z nejčtenějších autorů.

Květy zla  
Květy zla  

-,-,-,-,-,-,-,-,-